Nhất Nhân Chi Hạ update chap 252

truyện tranh Nhất Nhân Chi Hạ
SƠ LƯỢC
Theo cảnh sát điều tra vụ án “ thi thể bị đánh cắp”. Cuộc sống của thiếu niên Trương Sở bị phá vỡ hoàn toàn bởi sự xuất hiện của một cô gái thầnbí – BẤT TỬ. Nhưng cậu thiếu niên không nhớ chút nào về cô gái và thân thế của mình. Để tìm kiếm câu trả lời họ đã lên đường. Vậy họ đến từ đâu, có mục đích gì – Hãy cùng đọc truyện để tìm kiếm câu trả lời!

Tác giả: Động Mạn Đường

Thể loại: Action Manhua Supernatural

Đăng bởi: sɐso ɯǝʍqnɯǝʍƃn ǝʍʌǝʎuǝʇǝʎuo ǝʍʌǝʍʌǝʍʌnʌn Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 374917 Theo dõi: 190

Update: 20/09/2017 17:14TỔNG HỢP (253 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Nhất Nhân Chi Hạ chap 253 24/09/2017 18:42

Nhất Nhân Chi Hạ chap 252 20/09/2017 17:14

Nhất Nhân Chi Hạ chap 251 02/09/2017 18:44

Nhất Nhân Chi Hạ chap 250 30/08/2017 17:14

Nhất Nhân Chi Hạ chap 249 24/08/2017 18:01

Nhất Nhân Chi Hạ chap 248 16/08/2017 18:19

Nhất Nhân Chi Hạ chap 247 31/07/2017 17:19

Nhất Nhân Chi Hạ chap 246 30/07/2017 21:16

Nhất Nhân Chi Hạ chap 245 29/07/2017 22:32

Nhất Nhân Chi Hạ chap 244 29/07/2017 11:58

Nhất Nhân Chi Hạ chap 243 26/07/2017 16:42

Nhất Nhân Chi Hạ chap 242 24/07/2017 21:46

Nhất Nhân Chi Hạ chap 241 23/07/2017 16:15

Nhất Nhân Chi Hạ chap 240 21/07/2017 20:06

Nhất Nhân Chi Hạ chap 239 20/07/2017 18:07

Nhất Nhân Chi Hạ chap 238 09/05/2017 23:27

Nhất Nhân Chi Hạ chap 237 06/05/2017 15:01

Nhất Nhân Chi Hạ chap 236 09/04/2017 15:18

Nhất Nhân Chi Hạ chap 235 06/04/2017 15:07

Nhất Nhân Chi Hạ chap 234 03/04/2017 17:47

Nhất Nhân Chi Hạ chap 233 31/03/2017 16:18

Nhất Nhân Chi Hạ chap 232 30/03/2017 17:46

Nhất Nhân Chi Hạ chap 231 28/03/2017 17:06

Nhất Nhân Chi Hạ chap 230 26/03/2017 15:34

Nhất Nhân Chi Hạ chap 229 25/03/2017 16:15

Nhất Nhân Chi Hạ chap 228 23/03/2017 15:48

Nhất Nhân Chi Hạ chap 227 22/03/2017 16:08

Nhất Nhân Chi Hạ chap 226 21/03/2017 18:06

Nhất Nhân Chi Hạ chap 225 16/03/2017 18:20

Nhất Nhân Chi Hạ chap 224 14/03/2017 22:08

Nhất Nhân Chi Hạ chap 223 12/03/2017 15:20

Nhất Nhân Chi Hạ chap 222 10/03/2017 15:56

Nhất Nhân Chi Hạ chap 221 08/03/2017 18:11

Nhất Nhân Chi Hạ chap 220 07/03/2017 16:42

Nhất Nhân Chi Hạ chap 219 06/03/2017 16:39

Nhất Nhân Chi Hạ chap 218 04/03/2017 16:42

Nhất Nhân Chi Hạ chap 217 03/03/2017 16:11

Nhất Nhân Chi Hạ chap 216 01/03/2017 17:14

Nhất Nhân Chi Hạ chap 215 28/02/2017 16:11

Nhất Nhân Chi Hạ chap 214 27/02/2017 17:20

Nhất Nhân Chi Hạ chap 213 26/02/2017 14:57

Nhất Nhân Chi Hạ chap 212 25/02/2017 16:05

Nhất Nhân Chi Hạ chap 211 23/02/2017 17:03

Nhất Nhân Chi Hạ chap 210 22/02/2017 17:40

Nhất Nhân Chi Hạ chap 209 20/02/2017 17:29

Nhất Nhân Chi Hạ chap 208 19/02/2017 16:25

Nhất Nhân Chi Hạ chap 207 18/02/2017 16:26

Nhất Nhân Chi Hạ chap 206 17/02/2017 18:11

Nhất Nhân Chi Hạ chap 205 16/02/2017 15:13

Nhất Nhân Chi Hạ chap 204 15/02/2017 14:14

Nhất Nhân Chi Hạ chap 203 14/02/2017 16:50

Nhất Nhân Chi Hạ chap 202 13/02/2017 17:38

Nhất Nhân Chi Hạ chap 201 12/02/2017 22:51

Nhất Nhân Chi Hạ chap 200 11/02/2017 16:31

Nhất Nhân Chi Hạ chap 199 10/02/2017 17:33

Nhất Nhân Chi Hạ chap 198 09/02/2017 15:33

Nhất Nhân Chi Hạ chap 197 08/02/2017 16:31

Nhất Nhân Chi Hạ chap 196 07/02/2017 17:38

Nhất Nhân Chi Hạ chap 195 06/02/2017 17:15

Nhất Nhân Chi Hạ chap 194 05/02/2017 20:29

Nhất Nhân Chi Hạ chap 193 05/02/2017 20:28

Nhất Nhân Chi Hạ chap 192 03/02/2017 16:48

Nhất Nhân Chi Hạ chap 191 02/02/2017 16:02

Nhất Nhân Chi Hạ chap 190 28/01/2017 10:10

Nhất Nhân Chi Hạ chap 189 27/01/2017 12:53

Nhất Nhân Chi Hạ chap 188 26/01/2017 09:35

Nhất Nhân Chi Hạ chap 187 25/01/2017 10:02

Nhất Nhân Chi Hạ chap 186 24/01/2017 18:15

Nhất Nhân Chi Hạ chap 185 24/01/2017 10:05

Nhất Nhân Chi Hạ chap 184 23/01/2017 15:48

Nhất Nhân Chi Hạ chap 183 22/01/2017 16:10

Nhất Nhân Chi Hạ chap 182 21/01/2017 15:52

Nhất Nhân Chi Hạ chap 181 20/01/2017 15:39

Nhất Nhân Chi Hạ chap 180 20/01/2017 10:32

Nhất Nhân Chi Hạ chap 179 19/01/2017 17:47

Nhất Nhân Chi Hạ chap 178 19/01/2017 12:05

Nhất Nhân Chi Hạ chap 177 18/01/2017 16:08

Nhất Nhân Chi Hạ chap 176 17/01/2017 16:29

Nhất Nhân Chi Hạ chap 175 16/01/2017 15:49

Nhất Nhân Chi Hạ chap 174 15/01/2017 16:22

Nhất Nhân Chi Hạ chap 173 14/01/2017 23:34

Nhất Nhân Chi Hạ chap 172 13/01/2017 20:10

Nhất Nhân Chi Hạ chap 171 13/01/2017 11:46

Nhất Nhân Chi Hạ chap 170 11/01/2017 17:54

Nhất Nhân Chi Hạ chap 169 11/01/2017 17:53

Nhất Nhân Chi Hạ chap 168 09/01/2017 21:53

Nhất Nhân Chi Hạ chap 167 08/01/2017 13:55

Nhất Nhân Chi Hạ chap 166 07/01/2017 15:42

Nhất Nhân Chi Hạ chap 165 06/01/2017 17:41

Nhất Nhân Chi Hạ chap 164 04/01/2017 20:23

Nhất Nhân Chi Hạ chap 163 03/01/2017 17:56

Nhất Nhân Chi Hạ chap 162 02/01/2017 09:34

Nhất Nhân Chi Hạ chap 161 31/12/2016 15:14

Nhất Nhân Chi Hạ chap 160 30/12/2016 19:16

Nhất Nhân Chi Hạ chap 159 29/12/2016 11:10

Nhất Nhân Chi Hạ chap 158 26/12/2016 20:04

Nhất Nhân Chi Hạ chap 157 25/12/2016 16:43

Nhất Nhân Chi Hạ chap 156 23/12/2016 13:05

Nhất Nhân Chi Hạ chap 155 21/12/2016 14:38

Nhất Nhân Chi Hạ chap 154 16/12/2016 12:07

Nhất Nhân Chi Hạ chap 153 15/12/2016 15:10

Nhất Nhân Chi Hạ chap 152 14/12/2016 16:15

Nhất Nhân Chi Hạ chap 151 13/12/2016 17:10

Nhất Nhân Chi Hạ chap 150 12/12/2016 19:01

Nhất Nhân Chi Hạ chap 149 08/12/2016 16:40

Nhất Nhân Chi Hạ chap 148 06/12/2016 16:44

Nhất Nhân Chi Hạ chap 147 04/12/2016 14:17

Nhất Nhân Chi Hạ chap 146 03/12/2016 16:59

Nhất Nhân Chi Hạ chap 145 02/12/2016 16:30

Nhất Nhân Chi Hạ chap 144 30/11/2016 15:43

Nhất Nhân Chi Hạ chap 143 27/11/2016 15:06

Nhất Nhân Chi Hạ chap 142 26/11/2016 15:39

Nhất Nhân Chi Hạ chap 141 24/11/2016 16:10

Nhất Nhân Chi Hạ chap 140 22/11/2016 16:29

Nhất Nhân Chi Hạ chap 139 20/11/2016 14:39

Nhất Nhân Chi Hạ chap 138 19/11/2016 17:01

Nhất Nhân Chi Hạ chap 137 18/11/2016 17:04

Nhất Nhân Chi Hạ chap 136 16/11/2016 15:59

Nhất Nhân Chi Hạ chap 135 13/11/2016 15:06

Nhất Nhân Chi Hạ chap 134 11/11/2016 16:40

Nhất Nhân Chi Hạ chap 133 10/11/2016 18:38

Nhất Nhân Chi Hạ chap 132 09/11/2016 18:28

Nhất Nhân Chi Hạ chap 131 06/11/2016 11:15

Nhất Nhân Chi Hạ chap 130 05/11/2016 14:46

Nhất Nhân Chi Hạ chap 129 31/10/2016 15:31

Nhất Nhân Chi Hạ chap 128 30/10/2016 16:38

Nhất Nhân Chi Hạ chap 127 25/10/2016 15:33

Nhất Nhân Chi Hạ chap 126 24/10/2016 09:26

Nhất Nhân Chi Hạ chap 125 23/10/2016 19:31

Nhất Nhân Chi Hạ chap 124 22/10/2016 17:01

Nhất Nhân Chi Hạ chap 123 21/10/2016 17:38

Nhất Nhân Chi Hạ chap 122 20/10/2016 15:58

Nhất Nhân Chi Hạ chap 121 18/10/2016 09:26

Nhất Nhân Chi Hạ chap 120 17/10/2016 11:38

Nhất Nhân Chi Hạ chap 119 07/10/2016 15:00

Nhất Nhân Chi Hạ chap 118 06/10/2016 10:01

Nhất Nhân Chi Hạ chap 117 05/10/2016 14:58

Nhất Nhân Chi Hạ chap 116 04/10/2016 16:52

Nhất Nhân Chi Hạ chap 115 03/10/2016 15:59

Nhất Nhân Chi Hạ chap 114 02/10/2016 09:23

Nhất Nhân Chi Hạ chap 113 01/10/2016 09:37

Nhất Nhân Chi Hạ chap 112 20/09/2016 09:28

Nhất Nhân Chi Hạ chap 111 15/09/2016 19:26

Nhất Nhân Chi Hạ chap 110 14/09/2016 19:22

Nhất Nhân Chi Hạ chap 109 13/09/2016 15:07

Nhất Nhân Chi Hạ chap 108 11/09/2016 19:49

Nhất Nhân Chi Hạ chap 107 10/09/2016 16:54

Nhất Nhân Chi Hạ chap 106 09/09/2016 10:39

Nhất Nhân Chi Hạ chap 105 07/09/2016 17:22

Nhất Nhân Chi Hạ chap 104 01/09/2016 19:08

Nhất Nhân Chi Hạ chap 103 31/08/2016 15:20

Nhất Nhân Chi Hạ chap 102 29/08/2016 10:02 Download

Nhất Nhân Chi Hạ chap 101 28/08/2016 10:41

Nhất Nhân Chi Hạ chap 100 27/08/2016 19:29

Nhất Nhân Chi Hạ chap 99 26/08/2016 19:07

Nhất Nhân Chi Hạ chap 98 24/08/2016 19:09

Nhất Nhân Chi Hạ chap 97 23/08/2016 19:49

Nhất Nhân Chi Hạ chap 96 23/08/2016 19:49

Nhất Nhân Chi Hạ chap 95 22/08/2016 19:02

Nhất Nhân Chi Hạ chap 94 20/08/2016 20:12

Nhất Nhân Chi Hạ chap 93 19/08/2016 19:15

Nhất Nhân Chi Hạ chap 92 18/08/2016 19:49

Nhất Nhân Chi Hạ chap 91 17/08/2016 19:15

Nhất Nhân Chi Hạ chap 90 16/08/2016 12:39

Nhất Nhân Chi Hạ chap 89 15/08/2016 16:27

Nhất Nhân Chi Hạ chap 88 14/08/2016 19:38

Nhất Nhân Chi Hạ chap 87 13/08/2016 11:30

Nhất Nhân Chi Hạ chap 86 12/08/2016 16:57

Nhất Nhân Chi Hạ chap 85 11/08/2016 13:01

Nhất Nhân Chi Hạ chap 84 11/08/2016 13:01

Nhất Nhân Chi Hạ chap 83 09/08/2016 17:35

Nhất Nhân Chi Hạ chap 82 08/08/2016 10:03

Nhất Nhân Chi Hạ chap 81 07/08/2016 16:59

Nhất Nhân Chi Hạ chap 80 06/08/2016 09:00

Nhất Nhân Chi Hạ chap 79 05/08/2016 19:32

Nhất Nhân Chi Hạ chap 78 04/08/2016 16:58

Nhất Nhân Chi Hạ chap 77 04/08/2016 16:58

Nhất Nhân Chi Hạ chap 76 02/08/2016 19:52

Nhất Nhân Chi Hạ chap 75 31/07/2016 19:29

Nhất Nhân Chi Hạ chap 74 30/07/2016 19:36

Nhất Nhân Chi Hạ chap 73 29/07/2016 10:12

Nhất Nhân Chi Hạ chap 72 28/07/2016 20:16

Nhất Nhân Chi Hạ chap 71 27/07/2016 20:15

Nhất Nhân Chi Hạ chap 70 26/07/2016 19:27

Nhất Nhân Chi Hạ chap 69 24/07/2016 09:57

Nhất Nhân Chi Hạ chap 68 23/07/2016 16:40

Nhất Nhân Chi Hạ chap 67 23/07/2016 16:40

Nhất Nhân Chi Hạ chap 66 21/07/2016 20:24

Nhất Nhân Chi Hạ chap 65 20/07/2016 19:55

Nhất Nhân Chi Hạ chap 64 19/07/2016 19:40

Nhất Nhân Chi Hạ chap 63 15/07/2016 19:39

Nhất Nhân Chi Hạ chap 62 14/07/2016 19:20

Nhất Nhân Chi Hạ chap 61 13/07/2016 20:19

Nhất Nhân Chi Hạ chap 60 09/07/2016 19:37

Nhất Nhân Chi Hạ chap 59 08/07/2016 18:41

Nhất Nhân Chi Hạ chap 58 04/07/2016 17:23

Nhất Nhân Chi Hạ chap 57 04/07/2016 08:21

Nhất Nhân Chi Hạ chap 56 03/07/2016 15:18

Nhất Nhân Chi Hạ chap 55 03/07/2016 12:18

Nhất Nhân Chi Hạ chap 54 02/07/2016 21:30

Nhất Nhân Chi Hạ chap 53 02/07/2016 17:28

Nhất Nhân Chi Hạ chap 52 02/07/2016 12:08

Nhất Nhân Chi Hạ chap 51 01/07/2016 16:38

Nhất Nhân Chi Hạ chap 50 01/07/2016 13:01

Nhất Nhân Chi Hạ chap 49 30/06/2016 14:24

Nhất Nhân Chi Hạ chap 48 29/06/2016 14:13

Nhất Nhân Chi Hạ chap 47 28/06/2016 21:34

Nhất Nhân Chi Hạ chap 46 26/06/2016 17:08

Nhất Nhân Chi Hạ chap 45 25/06/2016 23:55

Nhất Nhân Chi Hạ chap 44 25/06/2016 23:55

Nhất Nhân Chi Hạ chap 43 24/06/2016 16:44

Nhất Nhân Chi Hạ chap 42 24/06/2016 16:20

Nhất Nhân Chi Hạ chap 41 23/06/2016 20:09

Nhất Nhân Chi Hạ chap 40 23/06/2016 12:33

Nhất Nhân Chi Hạ chap 39 22/06/2016 15:16

Nhất Nhân Chi Hạ chap 38 21/06/2016 17:13

Nhất Nhân Chi Hạ chap 37 20/06/2016 21:41

Nhất Nhân Chi Hạ chap 36 20/06/2016 21:41

Nhất Nhân Chi Hạ chap 35 20/06/2016 15:00

Nhất Nhân Chi Hạ chap 34 20/06/2016 08:50

Nhất Nhân Chi Hạ Chap 33 19/06/2016 21:26

Nhất Nhân Chi Hạ Chap 32 19/06/2016 21:25

Nhất Nhân Chi Hạ Chap 31 19/06/2016 21:24

Nhất Nhân Chi Hạ Chap 30 19/06/2016 21:21

Nhất Nhân Chi Hạ Chap 29 19/06/2016 21:21

Nhất Nhân Chi Hạ chap 28 19/06/2016 21:20

Nhất Nhân Chi Hạ chap 27 19/06/2016 21:20

Nhất Nhân Chi Hạ chap 26 19/06/2016 21:19

Nhất Nhân Chi Hạ chap 25 16/06/2016 15:57

Nhất Nhân Chi Hạ chap 24 15/06/2016 18:55

Nhất Nhân Chi Hạ chap 23 15/06/2016 18:55

Nhất Nhân Chi Hạ chap 22 15/06/2016 18:55

Nhất Nhân Chi Hạ chap 21 15/06/2016 18:55

Nhất Nhân Chi Hạ chap 20 13/06/2016 09:39

Nhất Nhân Chi Hạ chap 19 12/06/2016 10:27

Nhất Nhân Chi Hạ chap 18 11/06/2016 20:55

Nhất Nhân Chi Hạ chap 17 10/06/2016 20:24

Nhất Nhân Chi Hạ chap 16 10/06/2016 20:24

Nhất Nhân Chi Hạ chap 15 10/06/2016 20:24

Nhất Nhân Chi Hạ chap 14 10/06/2016 01:06

Nhất Nhân Chi Hạ chap 13 09/06/2016 11:21

Nhất Nhân Chi Hạ chap 12 09/06/2016 11:21

Nhất Nhân Chi Hạ chap 11 08/06/2016 21:22

Nhất Nhân Chi Hạ chap 10 08/06/2016 21:22

Nhất Nhân Chi Hạ chap 9 08/06/2016 19:48

Nhất Nhân Chi Hạ chap 8 08/06/2016 19:48

Nhất Nhân Chi Hạ chap 7 08/06/2016 19:48

Nhất Nhân Chi Hạ chap 6 08/06/2016 19:48

Nhất Nhân Chi Hạ chap 5 08/06/2016 19:48

Nhất Nhân Chi Hạ chap 4 06/06/2016 19:25

Nhất Nhân Chi Hạ chap 3 06/06/2016 19:26

Nhất Nhân Chi Hạ chap 2 06/06/2016 19:26

Nhất Nhân Chi Hạ Chap 1 30/05/2016 09:52

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!