Tôi Là Thằng Phế Vật update chap 83

truyện tranh Tôi Là Thằng Phế Vật
SƠ LƯỢC
Nói về một thằng bánh bèo bựa nhân sau có được siêu năng lực, được vây quanh bởi một lô các em ngực bự xinh đẹp

Tên khác: I'm A Loser

Tác giả: MAX

Nguồn: truyentranh8.com lạc thiên

Nhóm dịch: Nhóm Lạc Thiên

Thể loại: Action Adventure Horror Manhwa

Đăng bởi: YunN Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 204279 Theo dõi: 289

Update: 21/03/2017 18:14TỔNG HỢP (137 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 137 08/09/2017 18:53

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 136 08/09/2017 18:53

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 135 06/09/2017 19:36

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 134 06/09/2017 19:36

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 133 06/09/2017 19:36

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 132 06/09/2017 19:36

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 131 06/09/2017 19:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 130 06/09/2017 19:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 129 06/09/2017 19:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 128 06/09/2017 19:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 127 06/09/2017 19:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 126 06/09/2017 19:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 125 06/09/2017 19:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 124 06/09/2017 19:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 123 30/08/2017 15:36

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 122 30/08/2017 15:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 121 30/08/2017 15:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 120 30/08/2017 15:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 119 30/08/2017 15:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 118 30/08/2017 15:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 117 30/08/2017 15:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 116 30/08/2017 15:34

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 115 30/08/2017 15:34

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 114 24/08/2017 19:08

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 113 23/08/2017 19:50

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 112 23/08/2017 19:50

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 111 21/08/2017 19:12

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 110 21/08/2017 19:12

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 109 21/08/2017 19:12

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 108 19/08/2017 18:52

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 107 19/08/2017 18:52

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 106 19/08/2017 18:51

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 105 19/08/2017 18:51

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 104 19/08/2017 18:51

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 103 19/08/2017 18:51

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 102 19/08/2017 18:51

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 101 19/08/2017 18:51

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 100 19/08/2017 18:51

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 99 12/08/2017 20:30

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 98 12/08/2017 20:30

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 97 09/08/2017 18:19

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 96 09/08/2017 18:19

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 95 09/08/2017 18:19

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 94 09/08/2017 18:19

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 93 09/08/2017 18:18

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 92 18/07/2017 21:00

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 91 18/07/2017 21:00

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 90 18/07/2017 21:00

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 89 18/07/2017 21:00

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 88 18/07/2017 21:00

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 87 05/07/2017 19:04

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 86 05/07/2017 19:03

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 85 05/07/2017 19:03

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 84 30/03/2017 21:14

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 83 21/03/2017 18:14

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 82 20/03/2017 15:36

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 81 19/03/2017 14:56

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 80 12/03/2017 13:03

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 79 10/03/2017 13:53

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 78 09/03/2017 12:04

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 77 08/03/2017 18:07

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 76 07/03/2017 16:48

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 75 17/02/2017 20:10

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 74 17/02/2017 20:10

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 73 13/02/2017 17:45

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 72 11/02/2017 21:23

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 71 11/02/2017 21:22

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 70 24/01/2017 20:26

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 69 22/01/2017 20:18

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 68 20/01/2017 19:49

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 67 18/01/2017 20:37

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 66 16/01/2017 19:13

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 65 13/12/2016 20:51

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 64 13/12/2016 20:51

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 63 09/12/2016 18:29

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 62 07/12/2016 18:44

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 61 05/12/2016 17:43

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 60 29/09/2016 22:17

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 59 29/09/2016 22:15

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 58 25/09/2016 18:39

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 57 25/09/2016 18:39

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 56 25/09/2016 18:39

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 55 25/09/2016 18:39

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 54 25/09/2016 18:39

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 53 25/09/2016 18:38

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 52 25/09/2016 18:38

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 51 25/09/2016 18:38

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 50 25/09/2016 18:38

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 49 25/09/2016 18:38

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 48 25/09/2016 18:38

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 47 25/09/2016 18:38

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 46 25/09/2016 18:37

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 45 25/09/2016 18:37

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 44 25/09/2016 18:37

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 43 25/09/2016 18:37

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 42 25/09/2016 18:37

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 41 25/09/2016 18:37

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 40 25/09/2016 18:36

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 39 25/09/2016 18:36

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 38 25/09/2016 18:36

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 37 25/09/2016 18:36

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 36 25/09/2016 18:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 35 25/09/2016 18:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 34 25/09/2016 18:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 33 25/09/2016 18:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 32 10/09/2016 09:47

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 31 10/09/2016 09:46

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 30 10/09/2016 09:45

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 29 26/07/2016 20:32

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 28 26/07/2016 20:32

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 27 23/07/2016 19:55

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 26 23/07/2016 19:54

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 25 22/07/2016 21:30

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 24 12/07/2016 19:25

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 23 12/07/2016 19:24

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 22 12/07/2016 19:24

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 21 11/07/2016 20:16

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 20 05/07/2016 20:08

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 19 05/07/2016 20:08

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 18 05/07/2016 20:08

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 17 05/07/2016 20:07

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 16 05/07/2016 20:07

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 15 03/07/2016 19:52

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 14 02/07/2016 19:52

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 13 01/07/2016 19:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 12 01/07/2016 19:35

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 11 29/06/2016 20:37

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 10 28/06/2016 19:49

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 9 27/06/2016 20:16

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 8 26/06/2016 20:20

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 7 26/06/2016 20:20

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 6 24/06/2016 19:51

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 5 24/06/2016 19:50

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 4 22/06/2016 20:49

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 3 21/06/2016 21:25

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 2 21/06/2016 21:25

Tôi Là Thằng Phế Vật chap 1 21/06/2016 21:24

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Shoujo Fujuubun  chap 4
  • truyện tranh Mứt Cam chap 1
  • truyện tranh Furutanike
  • truyện tranh Oomuroke update chap 19
  • truyện tranh .925 Permil
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!