Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) update chap 1562

truyện tranh  Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch)
SƠ LƯỢC

Đừng thắc mắc vì sao ta lại nhảy cóc đến chương này, vì các chương trước đã có nhóm dịch gần hết rồi, ta ngẫu hứng làm bắt

đầu từ chương 1251 thôi, các chương còn thiếu sẽ bổ sung sau.Để đảm bảo tốc độ nhanh nhất, đôi khi có sai dấu, chính tả

các bằng hữu mong đừng chấp nhặt quá kĩ.Nếu thấy thích hãy đăng kí tài khoản và theo dõi truyện, khi nào có chương mới

sẽ được thông báo sớm nhất!

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Thể loại: Manhua

Đăng bởi: ꧁༺Ovuvuevuevue enyetuenwuevue ugbemugbem Osas༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 284431 Theo dõi: 56

Update: 08/07/2017 19:41TỔNG HỢP (325 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1563 08/07/2017 23:00

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1562 08/07/2017 19:41

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1561 07/07/2017 19:08

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1560 06/07/2017 19:35

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1559 06/07/2017 19:35

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1558 05/07/2017 19:57

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1557 04/07/2017 20:46

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1556 04/07/2017 12:05

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1555 04/07/2017 12:05

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1554 01/07/2017 12:06

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1553 29/06/2017 18:38

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1552 28/06/2017 22:02

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1551 28/06/2017 19:32

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1550 27/06/2017 19:34

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1549 26/06/2017 17:56

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1548 26/06/2017 17:56

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1547 25/06/2017 18:17

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1546 25/06/2017 13:29

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1545 24/06/2017 19:46

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1544 23/06/2017 21:41

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1543 22/06/2017 19:03

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1542 21/06/2017 19:36

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1541 19/06/2017 18:48

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1540 18/06/2017 17:54

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1539 17/06/2017 18:26

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1538 16/06/2017 19:10

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1537 15/06/2017 18:52

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1536 13/06/2017 22:26

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1535 11/06/2017 19:38

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1534 10/06/2017 17:31

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1533 09/06/2017 18:18

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1532 08/06/2017 18:32

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1531 07/06/2017 18:39

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1530 06/06/2017 21:36

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1529 06/06/2017 13:55

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1528 05/06/2017 11:56

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1527 04/06/2017 12:37

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1526 02/06/2017 18:42

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1525 01/06/2017 12:11

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1524 30/05/2017 22:24

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1523 29/05/2017 20:12

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1522 27/05/2017 22:57

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1521 26/05/2017 19:08

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1520 25/05/2017 19:02

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1519 24/05/2017 18:44

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1518 23/05/2017 21:57

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1517 22/05/2017 18:25

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1516 21/05/2017 23:01

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1515 19/05/2017 17:29

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1514 18/05/2017 12:13

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1513 17/05/2017 12:22

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1512 15/05/2017 18:41

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1511 15/05/2017 11:56

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1510 13/05/2017 20:08

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1509 12/05/2017 17:46

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1508 11/05/2017 17:20

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1507 09/05/2017 12:46

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1506 07/05/2017 14:57

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1505 06/05/2017 17:34

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1504 05/05/2017 18:07

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1503 05/05/2017 12:02

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1502 03/05/2017 19:18

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1501 01/05/2017 18:00

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1500 30/04/2017 23:44

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1499 28/04/2017 18:20

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1498 27/04/2017 18:37

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1497 26/04/2017 17:10

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1496 25/04/2017 18:32

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1495 24/04/2017 17:49

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1494 24/04/2017 17:48

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1493 23/04/2017 14:57

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1492 21/04/2017 18:02

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1491 20/04/2017 21:14

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1490 20/04/2017 21:14

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1489 18/04/2017 18:30

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1488 17/04/2017 23:05

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1487 17/04/2017 18:35

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1486 16/04/2017 11:55

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1485 15/04/2017 19:12

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1484 13/04/2017 22:07

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1483 13/04/2017 12:12

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1482 11/04/2017 17:19

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1481 10/04/2017 18:04

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1480 10/04/2017 14:05

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1479 08/04/2017 18:22

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1478 06/04/2017 17:36

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1477 04/04/2017 16:18

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1476 03/04/2017 09:52

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1475 02/04/2017 12:43

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1474 31/03/2017 17:13

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1473 29/03/2017 18:18

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1472 28/03/2017 20:30

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1471 26/03/2017 14:45

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1470 26/03/2017 14:45

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1469 23/03/2017 15:40

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1468 22/03/2017 12:04

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1467 20/03/2017 18:28

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1466 20/03/2017 13:33

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1465 18/03/2017 23:38

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1464 17/03/2017 15:48

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1463 16/03/2017 12:08

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1462 16/03/2017 12:08

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1461 13/03/2017 23:14

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1460 12/03/2017 12:52

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1459 10/03/2017 13:45

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1458 09/03/2017 11:50

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1457 08/03/2017 11:27

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1456 06/03/2017 16:46

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1455 04/03/2017 21:36

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1454 03/03/2017 16:18

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1453 03/03/2017 16:15

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1452 03/03/2017 16:12

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1451 27/02/2017 18:21

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1450 26/02/2017 16:36

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1449 24/02/2017 17:18

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1448 24/02/2017 17:18

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1447 22/02/2017 21:17

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1446 21/02/2017 18:32

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1445 20/02/2017 17:37

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1444 19/02/2017 21:51

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1443 17/02/2017 19:16

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1442 16/02/2017 23:05

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1441 15/02/2017 21:12

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1440 14/02/2017 17:01

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1439 13/02/2017 17:47

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1438 12/02/2017 17:16

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1437 11/02/2017 11:25

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1436 10/02/2017 11:51

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1435 08/02/2017 13:47

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1434 07/02/2017 10:54

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1433 06/02/2017 19:59

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1432 05/02/2017 14:52

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1431 03/02/2017 20:38

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1430 02/02/2017 12:43

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1429 31/01/2017 20:45

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1428 30/01/2017 15:28

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1427 29/01/2017 00:52

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1426 27/01/2017 13:57

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1425 26/01/2017 10:02

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1424 23/01/2017 17:17

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1423 23/01/2017 17:16

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1422 22/01/2017 18:54

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1421 22/01/2017 17:41

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1420 22/01/2017 09:57

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1419 22/01/2017 09:57

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1418 18/01/2017 21:49

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1417 17/01/2017 16:26

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1416 15/01/2017 16:20

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1415 14/01/2017 13:09

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1414 12/01/2017 17:28

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1413 10/01/2017 18:40

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1412 08/01/2017 20:48

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1411 08/01/2017 13:57

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1410 06/01/2017 18:04

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1409 05/01/2017 20:39

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1408 04/01/2017 23:53

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1407 03/01/2017 18:11

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1406 03/01/2017 18:10

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chao 1405 31/12/2016 18:55

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1404 30/12/2016 22:47

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1403 30/12/2016 22:46

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1402 27/12/2016 17:43

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1401 27/12/2016 17:43

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1400 24/12/2016 23:36

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1399 23/12/2016 09:26

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1398 21/12/2016 18:05

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1397 21/12/2016 18:04

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1396 21/12/2016 18:03

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1395 18/12/2016 16:21

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1394 17/12/2016 21:39

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1393 16/12/2016 12:37

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1392 14/12/2016 10:26

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1391 14/12/2016 10:25

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1390 12/12/2016 10:40

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1389 10/12/2016 21:03

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1388 08/12/2016 22:46

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1387 08/12/2016 11:59

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1386 07/12/2016 18:12

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1385 05/12/2016 17:35

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1384 04/12/2016 17:02

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1383 04/12/2016 17:02

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1382 01/12/2016 18:50

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1381 29/11/2016 23:10

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1380 28/11/2016 17:26

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1379 28/11/2016 11:46

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1378 25/11/2016 18:10

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1377 24/11/2016 14:21

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1376 22/11/2016 16:40

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1375 21/11/2016 14:40

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1374 21/11/2016 14:40

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1373 18/11/2016 12:08

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1372 17/11/2016 11:58

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1371 16/11/2016 15:47

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1370 14/11/2016 23:18

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1369 12/11/2016 22:19

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1368 12/11/2016 12:00

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1367 10/11/2016 18:50

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1366 09/11/2016 20:21

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1365 08/11/2016 17:51

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1364 07/11/2016 18:57

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1363 07/11/2016 11:51

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1362 04/11/2016 18:35

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1361 04/11/2016 12:04

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1360 03/11/2016 12:01

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1359 01/11/2016 20:08

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1358 31/10/2016 23:15

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1357 31/10/2016 09:31

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1356 28/10/2016 19:42

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1355 27/10/2016 18:54

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1354 26/10/2016 19:50

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1353 25/10/2016 15:35

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1352 23/10/2016 19:32

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1351 22/10/2016 09:09

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1350 20/10/2016 22:48

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1349 19/10/2016 23:28

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1348 19/10/2016 12:40

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1347 17/10/2016 21:10

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1346 16/10/2016 20:20

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1345 15/10/2016 19:45

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1344 14/10/2016 17:52

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1343 12/10/2016 21:36

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1342 11/10/2016 18:04

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1341 10/10/2016 18:02

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1340 08/10/2016 18:32

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1339 07/10/2016 16:13

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1338 04/10/2016 17:29

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1337 03/10/2016 17:27

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1336 01/10/2016 20:59

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1335 01/10/2016 14:55

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1334 29/09/2016 18:10

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1333 28/09/2016 18:42

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1332 26/09/2016 19:26

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1331 25/09/2016 21:00

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1330 25/09/2016 16:20

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1329 22/09/2016 18:07

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1328 20/09/2016 19:05

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1327 20/09/2016 12:07

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1326 18/09/2016 19:56

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1325 17/09/2016 18:47

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1324 15/09/2016 19:57

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1323 14/09/2016 19:16

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1322 12/09/2016 17:08

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1321 11/09/2016 19:45

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1320 10/09/2016 19:28

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1319 10/09/2016 19:28

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1318 08/09/2016 19:58

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1317 06/09/2016 16:54

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1316 05/09/2016 19:33

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1315 04/09/2016 19:29

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1314 04/09/2016 19:29

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1313 02/09/2016 19:08

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1312 01/09/2016 20:18

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1311 31/08/2016 15:12

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1310 30/08/2016 15:53

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1309 29/08/2016 19:31

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1308 27/08/2016 22:02

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1307 26/08/2016 21:24

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1306 25/08/2016 19:39

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1305 23/08/2016 22:01

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1304 23/08/2016 22:01

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1303 22/08/2016 19:39

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1302 21/08/2016 16:55

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1301 19/08/2016 23:33

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1300 19/08/2016 19:32

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1299 18/08/2016 23:37

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1298 16/08/2016 22:31

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1297 16/08/2016 22:30

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1296 14/08/2016 21:09

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1295 14/08/2016 21:08

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1294 12/08/2016 17:46

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1293 12/08/2016 17:46

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1292 12/08/2016 17:46

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1291 07/08/2016 19:29

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1290 05/08/2016 20:17

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1289 04/08/2016 17:49

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1288 02/08/2016 20:17

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1287 01/08/2016 19:33

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1286 31/07/2016 19:34

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1285 30/07/2016 19:36

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1284 28/07/2016 19:56

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1283 26/07/2016 19:44

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1282 24/07/2016 20:15

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1281 24/07/2016 20:15

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1280 24/07/2016 20:14

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1279 24/07/2016 20:14

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1278 24/07/2016 20:14

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1277 24/07/2016 20:14

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1276 24/07/2016 20:13

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1275 24/07/2016 20:13

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1274 24/07/2016 20:13

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1273 24/07/2016 20:13

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1272 24/07/2016 20:13

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1271 24/07/2016 20:13

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1270 23/07/2016 16:21

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1279 21/07/2016 20:14

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1278 20/07/2016 19:52

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1277 18/07/2016 20:33

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1276 16/07/2016 19:59

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) Ngoại truyện: Lâm Động vs Băng Linh Tộc (p2) 14/07/2016 19:56

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) Ngoại truyện: Lâm Động vs Băng Linh Tộc (p1) 14/07/2016 19:56

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1275 14/07/2016 19:56

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1274 14/07/2016 19:55

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1273 14/07/2016 19:55

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1272 14/07/2016 19:55

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1271 14/07/2016 19:55

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1270 14/07/2016 19:55

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1269 14/07/2016 19:54

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1268 14/07/2016 19:54

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1267 14/07/2016 19:54

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1266 14/07/2016 19:54

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1265 14/07/2016 19:54

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1264 14/07/2016 19:54

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1263 14/07/2016 19:53

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1262 14/07/2016 19:53

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1261 14/07/2016 19:53

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1260 14/07/2016 19:53

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1259 14/07/2016 19:52

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1258 14/07/2016 19:52

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1257 14/07/2016 19:52

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1256 14/07/2016 19:52

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1255 14/07/2016 19:52

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1254 14/07/2016 19:52

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1253 14/07/2016 19:51

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1252 14/07/2016 19:51

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1251 14/07/2016 19:51

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!