Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 118

truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
SƠ LƯỢC
Không một lời đã muốn lấy thắt lưng của người ta, cô gái phúc hắc như vậy quả nhiên khiến cho một người đàn ông phải chú ý… Một người đàn ông lãnh khốc, đầy nguy hiểm… “Nữ nhân ta vừa ý, chỉ có thể là nữ nhân của ta”

Nguồn: Tố Nhi

Thể loại: Comedy Manhua Romance

Đăng bởi: Trần Thị Bích Vân Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 248239 Theo dõi: 129

Update: 26/03/2018 20:25TỔNG HỢP (143 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 143 22/06/2018 18:53

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 142 18/06/2018 20:47

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 141 15/06/2018 13:05

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 140 11/06/2018 18:36

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 139 08/06/2018 20:33

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 138 04/06/2018 19:29

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 137 01/06/2018 20:28

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 136 28/05/2018 18:40

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 135 25/05/2018 18:58

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 134 21/05/2018 11:30

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 133 18/05/2018 17:32

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 132 14/05/2018 14:13

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 131 11/05/2018 23:14

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 130 08/05/2018 13:08

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 130 08/05/2018 00:54

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 129 04/05/2018 19:01

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 128 30/04/2018 19:21

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 127 27/04/2018 12:06

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 126 23/04/2018 19:28

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 125 20/04/2018 13:33

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 124 19/04/2018 12:32

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 123 17/04/2018 12:50

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 122 17/04/2018 12:49

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 121 10/04/2018 13:26

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 120 02/04/2018 18:37

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 119 31/03/2018 12:34

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 118 26/03/2018 20:25

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 117 26/03/2018 20:25

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 116 23/03/2018 13:03

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 115 23/03/2018 13:03

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 114 13/03/2018 11:22

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 113 10/03/2018 20:05

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 112 06/03/2018 12:41

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 111 26/02/2018 19:07

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 110 23/02/2018 22:10

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 109 21/02/2018 13:11

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 108 12/02/2018 17:39

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 107 12/02/2018 17:38

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 106 11/02/2018 12:00

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 105 29/01/2018 20:27

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 104 29/01/2018 20:27

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 103 22/01/2018 12:44

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 102 15/01/2018 13:03

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 101 12/01/2018 16:55

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 100 08/01/2018 12:24

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 99 01/01/2018 19:19

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 98 29/12/2017 12:33

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 97 26/12/2017 12:23

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 96 18/12/2017 17:10

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 95 15/12/2017 18:22

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 94 11/12/2017 21:52

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 93 04/12/2017 12:25

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 92 01/12/2017 20:39

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 91 27/11/2017 12:37

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 90 20/11/2017 11:49

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 89 17/11/2017 12:33

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 88 13/11/2017 12:35

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 87 06/11/2017 13:16

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 86 03/11/2017 11:34

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 85 30/10/2017 11:26

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 84 23/10/2017 12:32

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 83 19/10/2017 11:57

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 82 16/10/2017 16:54

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 81 09/10/2017 11:51

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 80 06/10/2017 09:27

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 79 02/10/2017 11:13

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 78 02/10/2017 11:13

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 77 23/09/2017 14:51

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 76 18/09/2017 20:28

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 75 11/09/2017 11:42

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 74 09/09/2017 13:05

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 73 05/09/2017 18:48

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 72 04/09/2017 19:01

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 71 28/08/2017 15:18

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 70 21/08/2017 12:53

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 69 14/08/2017 16:36

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 68 11/08/2017 18:51

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 67 04/08/2017 19:08

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 66 02/08/2017 19:06

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 65 28/07/2017 19:56

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 64 25/07/2017 14:12

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 63 23/07/2017 20:53

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 62 17/07/2017 19:44

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 61 14/07/2017 16:09

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 60 11/07/2017 12:11

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 59 03/07/2017 12:31

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 58 27/06/2017 09:54

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 57 20/06/2017 12:19

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 56 17/06/2017 15:15

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 55 12/06/2017 17:47

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 54 09/06/2017 13:42

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 53 05/06/2017 12:03

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 52 04/06/2017 12:41

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 51 03/06/2017 11:20

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 50 02/06/2017 11:25

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 49 01/06/2017 12:12

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 48 31/05/2017 10:54

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 47 30/05/2017 10:32

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 46 29/05/2017 11:03

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 45 29/05/2017 11:02

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 44 27/05/2017 19:30

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 43 26/05/2017 19:41

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 42 25/05/2017 12:45

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 41 23/05/2017 20:24

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 40 20/05/2017 19:07

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 39 18/05/2017 19:48

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 38 16/05/2017 15:16

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 37 15/05/2017 20:38

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 36 11/05/2017 18:44

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 35 10/05/2017 18:55

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 34 09/05/2017 19:37

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 33 27/04/2017 12:07

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 32 26/04/2017 12:14

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 31 25/04/2017 10:34

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 30 21/04/2017 12:05

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 29 20/04/2017 12:24

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 28 19/04/2017 16:01

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 27 17/04/2017 10:15

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 26 16/04/2017 16:42

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 25 15/04/2017 12:19

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 24 14/04/2017 10:39

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 23 13/04/2017 17:46

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 22 12/04/2017 10:16

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 21 11/04/2017 12:25

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 20 10/04/2017 21:40

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 19 07/04/2017 22:05

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 18 06/04/2017 20:58

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 17 04/04/2017 20:47

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 16 02/04/2017 13:11

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 15 30/03/2017 20:41

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 14 28/03/2017 20:49

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 13 27/03/2017 20:00

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 12 10/01/2017 12:12

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 11 10/01/2017 12:09

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 9 10/01/2017 12:09

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 8 10/01/2017 12:09

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 7 10/01/2017 12:09

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 6 10/01/2017 12:09

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 5 10/01/2017 12:08

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 4 12/10/2016 11:02

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 3 23/09/2016 19:50

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 2 10/09/2016 10:16

Chỉ Nhiễm Thành Hôn chap 1 29/08/2016 14:06

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Cu-cu-cute! [Update Chap 9] Drop :(((((((((((((((((
  • truyện tranh [Trace] gim lại truyện hay cho mọi người đọc
  • truyện tranh Come Come Vanilla update chapter 18 [END] Happy Ending ♥♥♥♥
  • truyện tranh Hajimete no aku Update chapter 84
  • truyện tranh Mouse Update chapter 31
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!