Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả update chap 101

truyện tranh Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả
SƠ LƯỢC

Chuyện gái theo đuôi idol, bị người yêu tử mặt. Trong lúc đớn đau, tinh thần hoảng loạn, nàng ta va vào ai đó, sáng thức dậy đã thấy mình nằm ở giường ải, giường ai

Nhóm dịch: Lục Dương

Thể loại: Comedy Manhua Romance Shoujo

Đăng bởi: ¤¸¸.♬phắc cần quao xịt`♬¸¸.♩.. Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 157328 Theo dõi: 131

Update: 16/01/2018 18:38TỔNG HỢP (101 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 101 16/01/2018 18:38

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 100 09/01/2018 20:42

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 99 09/01/2018 20:42

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 98 02/01/2018 11:53

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 97 29/12/2017 20:38

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 96 22/12/2017 20:43

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 95 19/12/2017 20:49

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 94 16/12/2017 18:43

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 93 13/12/2017 17:38

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 92 09/12/2017 19:23

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 91 06/12/2017 00:35

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 90 02/12/2017 14:11

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 89 28/11/2017 23:45

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 88 23/11/2017 02:24

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 87 19/11/2017 23:40

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 86 15/11/2017 20:06

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 85 10/11/2017 23:55

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 84 08/11/2017 01:04

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 83 08/11/2017 01:04

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 82 31/10/2017 18:15

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 81 29/10/2017 16:49

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 80 25/10/2017 12:46

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 79 21/10/2017 12:17

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 78 18/10/2017 01:31

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 77 14/10/2017 21:34

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 76 10/10/2017 16:47

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 75 06/10/2017 20:36

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 74 03/10/2017 19:06

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 73 29/09/2017 19:34

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 72 26/09/2017 20:09

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 71 22/09/2017 21:09

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 70 20/09/2017 17:16

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 69 16/09/2017 18:55

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 68 12/09/2017 19:08

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 67 08/09/2017 20:25

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 66 05/09/2017 19:02

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 65 03/09/2017 13:40

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 64 30/08/2017 15:50

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 63 25/08/2017 20:00

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 62 22/08/2017 17:19

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 61 20/08/2017 19:12

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 60 15/08/2017 10:30

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 59 12/08/2017 16:20

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 58 08/08/2017 17:57

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 57 06/08/2017 13:31

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 56 03/08/2017 18:16

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 55 28/07/2017 21:16

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 54 27/07/2017 19:39

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 53 21/07/2017 16:40

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 52 18/07/2017 14:05

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 51 14/07/2017 15:36

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 50 11/07/2017 16:59

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 49 08/07/2017 19:52

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 48 04/07/2017 12:18

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 47 30/06/2017 15:48

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 46 27/06/2017 19:37

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 45 25/06/2017 13:59

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 44 25/06/2017 13:59

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 43 17/06/2017 18:23

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 42 15/06/2017 18:46

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 41 11/06/2017 11:04

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 40 07/06/2017 17:48

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 39 02/06/2017 21:57

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 38 31/05/2017 12:40

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 37 31/05/2017 12:40

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 36 27/05/2017 12:39

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 35 21/05/2017 10:05

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 34 21/05/2017 10:04

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 33 13/05/2017 20:24

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 32 13/05/2017 20:22

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 31 13/05/2017 20:22

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 30 03/05/2017 22:36

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 29 30/04/2017 21:55

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 28 27/04/2017 12:00

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 27 21/04/2017 23:53

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 26 18/04/2017 21:16

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 25 16/04/2017 21:05

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 24 16/04/2017 21:05

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 23 07/04/2017 12:44

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 22 05/04/2017 17:42

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 21 01/04/2017 15:07

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 20 28/03/2017 18:13

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 19 25/03/2017 18:36

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 18 21/03/2017 11:09

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 17 17/03/2017 20:04

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 16 15/03/2017 17:41

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 15 11/03/2017 11:43

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 14 07/03/2017 19:52

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 13 05/03/2017 17:50

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 12 05/03/2017 17:50

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 11 25/02/2017 11:57

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 10 22/02/2017 11:57

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 9 17/02/2017 15:14

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 8 14/02/2017 12:54

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 7 10/02/2017 15:06

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 6 07/02/2017 18:06

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 5 03/02/2017 11:48

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 4 01/02/2017 10:38

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 3 27/01/2017 17:49

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 2 24/01/2017 11:19

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả chap 1 22/01/2017 19:20

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!