One Pucnh Man Gốc

truyện tranh One Pucnh Man Gốc
SƠ LƯỢC
Truyện kể về Saitama,một thanh niên xấu trai,hói,mặt ngu có sức mạnh khủng bố với cú đấm cực mạnh đang đi tìm kẻ mạnh hơn mình

Lưu ý:Đọc từ phải sang trái

Tên khác: One Pucnh Man Gốc,Onepunch man,onepunch_man,One Punch Man,onepunchman(one),Phồng tôm,Phồng tôm quyền,Đấm phát chết luôn

Tác giả: ONE

Nguồn: Blogtruyen.com

Nhóm dịch: Bảo One

Thể loại: Action Anime Comedy Horror Mature Sci-fi Supernatural 16+

Đăng bởi: One_Bảo Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 241245 Theo dõi: 108

Update: 15/05/2017 17:29TỔNG HỢP (124 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 109.5 Bản Phác Thảo Của One 24/04/2017 07:20

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 109 18/04/2017 11:54

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 108 13/04/2017 17:24

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 107 12/04/2017 10:40

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 106.5 Một số ảnh Murata art lại của One 10/04/2017 18:34

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 106 09/04/2017 17:28

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 105 09/04/2017 17:27

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 104 09/04/2017 17:22

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 103 09/04/2017 17:19

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 102 09/04/2017 17:17

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 101 09/04/2017 17:16

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 100 09/04/2017 17:14

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 99 09/04/2017 17:12

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 98 09/04/2017 17:10

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 97 09/04/2017 17:09

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 96 09/04/2017 17:03

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 95 09/04/2017 17:02

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 94 09/04/2017 16:59

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 93 09/04/2017 16:57

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 92 09/04/2017 16:56

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 91 09/04/2017 16:54

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 90 09/04/2017 16:53

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 89 09/04/2017 16:52

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 88 09/04/2017 16:51

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 87 09/04/2017 16:49

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 86 09/04/2017 16:48

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 85 09/04/2017 16:47

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 84 09/04/2017 16:47

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 83 09/04/2017 16:44

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 82 09/04/2017 16:44

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 81 09/04/2017 16:42

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 80 09/04/2017 16:42

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 79 09/04/2017 16:33

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 78 09/04/2017 16:32

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 77 09/04/2017 16:32

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 76 09/04/2017 16:31

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 75 07/04/2017 15:37

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 74 07/04/2017 15:32

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 73 07/04/2017 15:27

One Pucnh Man Gốc One Pucnh Man Gốc_Chap 72 07/04/2017 15:23

One Pucnh Man Gốc One Pucnh Man Gốc_Chap 71 07/04/2017 15:15

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Chap 70 04/04/2017 11:32

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Garou 1.0 03/04/2017 16:54

One Pucnh Man Gốc One Punch Man Gốc_Garou 0.5 02/04/2017 09:05

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 69 19/03/2017 19:09

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 68 09/03/2017 12:08

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 67 27/02/2017 18:03

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 66 24/02/2017 16:46

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 65 24/02/2017 16:42

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 64 23/02/2017 18:46

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 63 23/02/2017 17:44

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 62.2 23/02/2017 17:42

One Pucnh Man Gốc Ngày Valentine 13/02/2017 16:27

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 62.1 09/02/2017 15:03

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 61 08/02/2017 16:09

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 60.2 07/02/2017 14:44

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 60.1 06/02/2017 13:27

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 59 05/02/2017 12:14

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 58 04/02/2017 10:38

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 57 03/02/2017 09:55

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 56 02/02/2017 21:23

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 55.3 02/02/2017 12:19

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 55.2 02/02/2017 11:18

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 55.1 01/02/2017 15:08

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 55.0 31/01/2017 10:22

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 54 31/01/2017 07:18

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 53.2 30/01/2017 21:04

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 53.1 30/01/2017 19:33

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 52 29/01/2017 16:32

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 51 28/01/2017 17:52

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 50.2 28/01/2017 15:28

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 50.1 27/01/2017 16:08

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 49 27/01/2017 15:34

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 48 27/01/2017 14:17

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 47 27/01/2017 12:32

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 46 27/01/2017 10:35

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 45.2 26/01/2017 20:53

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 45.1 26/01/2017 19:47

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 44.5 26/01/2017 14:50

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 44 26/01/2017 13:22

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 43 26/01/2017 11:14

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 42 25/01/2017 15:42

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 41 25/01/2017 13:11

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 40 25/01/2017 11:12

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 39 25/01/2017 11:09

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 38 25/01/2017 11:06

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 37 25/01/2017 11:03

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 36 25/01/2017 11:01

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 35 25/01/2017 10:59

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 34 25/01/2017 10:51

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 33 25/01/2017 10:45

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 32 25/01/2017 10:42

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 31 25/01/2017 10:28

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 30 25/01/2017 10:21

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 29 25/01/2017 10:18

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 28 25/01/2017 10:12

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 27 25/01/2017 10:03

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 26 25/01/2017 10:00

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 25 25/01/2017 09:54

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 24 25/01/2017 09:50

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 23 25/01/2017 09:45

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 22 25/01/2017 09:38

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 21 25/01/2017 09:34

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 20 24/01/2017 16:21

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 19 24/01/2017 16:13

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 18 24/01/2017 16:03

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 17 24/01/2017 15:59

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 16 24/01/2017 15:53

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 15 24/01/2017 15:32

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 14 24/01/2017 15:28

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 13 24/01/2017 14:59

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 12 24/01/2017 14:35

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 11 24/01/2017 14:21

One Pucnh Man Gốc Sơ lược một chút về truyện này (Dành cho mấy thanh niên chê vẽ xấu) 24/01/2017 14:08

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 10 24/01/2017 14:02

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 9 24/01/2017 13:57

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 8 24/01/2017 13:51

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 7 24/01/2017 13:43

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 6 24/01/2017 13:38

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 5 24/01/2017 13:33

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 4 24/01/2017 13:26

One Pucnh Man Gốc One Punch Man _Chap 3 24/01/2017 13:22

One Pucnh Man Gốc One Punch Man _Chap 2 24/01/2017 13:17

One Pucnh Man Gốc One Punch Man _Chap 1 24/01/2017 13:06

Truyện gốc đến đây là hết emo

Thôi thì ngồi đợi bản đẹp đi emo

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh One Punch Man (TWO Version)  Chap 1 END
  • truyện tranh Yuuutsu-kun to Succubus-san Act 19 New
  • truyện tranh Shachiku To Yurei Update Chap 24
  • truyện tranh Panty & Stocking SS2 Update Chap 3
  • truyện tranh One Punch Man Gốc Saitama Vs Garou Quỷ Nhân Full (Siêu dài)
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!