One Pucnh Man Gốc Chap 69 New

truyện tranh One Pucnh Man Gốc
SƠ LƯỢC
Đây là bản phác thảo cũng như là bản đầu tiên của One Punch Man

Tên khác: Phồng tôm 1

Tác giả: ONE

Nhóm dịch: Bảo One

Thể loại: Action Anime Comedy Horror Sci-fi Supernatural

Đăng bởi: One_Bảo Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 111151 Theo dõi: 73

Update: 28/03/2017 17:44TỔNG HỢP (80 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 69 19/03/2017 19:09

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 68 09/03/2017 12:08

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 67 27/02/2017 18:03

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 66 24/02/2017 16:46

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 65 24/02/2017 16:42

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 64 23/02/2017 18:46

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 63 23/02/2017 17:44

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 62.2 23/02/2017 17:42

One Pucnh Man Gốc Ngày Valentine 13/02/2017 16:27

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 62.1 09/02/2017 15:03

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 61 08/02/2017 16:09

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 60.2 07/02/2017 14:44

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 60.1 06/02/2017 13:27

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 59 05/02/2017 12:14

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 58 04/02/2017 10:38

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 57 03/02/2017 09:55

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 56 02/02/2017 21:23

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 55.3 02/02/2017 12:19

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 55.2 02/02/2017 11:18

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 55.1 01/02/2017 15:08

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 55.0 31/01/2017 10:22

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 54 31/01/2017 07:18

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 53.2 30/01/2017 21:04

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 53.1 30/01/2017 19:33

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 52 29/01/2017 16:32

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 51 28/01/2017 17:52

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 50.2 28/01/2017 15:28

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 50.1 27/01/2017 16:08

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 49 27/01/2017 15:34

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 48 27/01/2017 14:17

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 47 27/01/2017 12:32

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 46 27/01/2017 10:35

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 45.2 26/01/2017 20:53

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 45.1 26/01/2017 19:47

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 44.5 26/01/2017 14:50

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 44 26/01/2017 13:22

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 43 26/01/2017 11:14

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 42 25/01/2017 15:42

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 41 25/01/2017 13:11

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 40 25/01/2017 11:12

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 39 25/01/2017 11:09

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 38 25/01/2017 11:06

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 37 25/01/2017 11:03

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 36 25/01/2017 11:01

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 35 25/01/2017 10:59

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 34 25/01/2017 10:51

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 33 25/01/2017 10:45

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 32 25/01/2017 10:42

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 31 25/01/2017 10:28

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 30 25/01/2017 10:21

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 29 25/01/2017 10:18

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 28 25/01/2017 10:12

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 27 25/01/2017 10:03

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 26 25/01/2017 10:00

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 25 25/01/2017 09:54

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 24 25/01/2017 09:50

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 23 25/01/2017 09:45

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 22 25/01/2017 09:38

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 21 25/01/2017 09:34

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 20 24/01/2017 16:21

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 19 24/01/2017 16:13

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 18 24/01/2017 16:03

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 17 24/01/2017 15:59

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 16 24/01/2017 15:53

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 15 24/01/2017 15:32

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 14 24/01/2017 15:28

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 13 24/01/2017 14:59

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 12 24/01/2017 14:35

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 11 24/01/2017 14:21

One Pucnh Man Gốc Sơ lược một chút về truyện này (Dành cho mấy thanh niên chê vẽ xấu) 24/01/2017 14:08

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 10 24/01/2017 14:02

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 9 24/01/2017 13:57

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 8 24/01/2017 13:51

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 7 24/01/2017 13:43

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 6 24/01/2017 13:38

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 5 24/01/2017 13:33

One Pucnh Man Gốc One Punch Man_Chap 4 24/01/2017 13:26

One Pucnh Man Gốc One Punch Man _Chap 3 24/01/2017 13:22

One Pucnh Man Gốc One Punch Man _Chap 2 24/01/2017 13:17

One Pucnh Man Gốc One Punch Man _Chap 1 24/01/2017 13:06

2/4 có chap mới

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh One Punch Man (TWO Version)  Chap 1 END
  • truyện tranh Yuuutsu to Succubus-san
  • truyện tranh Shachiku To Yureilien he qcloading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!