Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi update chap 78

truyện tranh Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
SƠ LƯỢC
Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai... tìn tin tin.
Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường!
Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư... Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng trâu bò nhất trong lịch sử —— thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư!
Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư..

Nguồn: HamTruyen

Thể loại: Harem Manhua Martial Arts School Life Supernatural

Đăng bởi: phạm thành đoàn Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 208679 Theo dõi: 321

Update: 18/08/2017 16:40TỔNG HỢP (78 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 78 18/08/2017 16:40

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 77 17/08/2017 19:19

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 76 16/08/2017 16:58

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 75 15/08/2017 19:11

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 74 14/08/2017 13:57

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 73 13/08/2017 19:09

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 72 12/08/2017 20:26

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 71 11/08/2017 18:37

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 70 10/08/2017 16:20

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 69 09/08/2017 18:13

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 68 08/08/2017 17:53

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 67 07/08/2017 22:11

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 66 31/07/2017 17:25

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 65 30/07/2017 20:56

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 64 29/07/2017 13:55

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 63 28/07/2017 16:14

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 62 27/07/2017 14:13

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 61 25/07/2017 14:28

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 60 24/07/2017 14:10

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 59 23/07/2017 13:36

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 58 22/07/2017 17:51

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 57 21/07/2017 14:55

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 56 20/07/2017 21:00

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 55 20/07/2017 13:57

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 54 19/07/2017 17:57

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 53 18/07/2017 14:07

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 52 17/07/2017 15:47

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 51 16/07/2017 13:45

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 50 15/07/2017 15:37

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 49 14/07/2017 15:44

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 48 13/07/2017 21:19

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 47 13/07/2017 15:16

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 46 12/07/2017 14:28

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 45 11/07/2017 23:23

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 44 10/07/2017 13:56

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 43 09/07/2017 21:24

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 42 09/07/2017 14:01

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 41 08/07/2017 15:27

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 40 07/07/2017 18:02

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 39 05/07/2017 18:43

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 38 04/07/2017 17:57

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 37 04/07/2017 17:57

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 36 04/07/2017 17:57

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 35 02/07/2017 14:29

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 34 01/07/2017 15:16

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 33 30/06/2017 15:40

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 32 29/06/2017 17:44

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 31 28/06/2017 21:30

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 30 28/06/2017 16:41

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 29 28/06/2017 11:23

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 28 27/06/2017 21:34

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 27 27/06/2017 17:40

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 26 13/06/2017 12:09

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 25 12/06/2017 12:24

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 24 08/06/2017 11:02

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 23 07/06/2017 17:48

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 22 07/06/2017 12:04

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 21 06/06/2017 18:37

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 20 06/06/2017 10:34

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 19 03/06/2017 21:08

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 18 03/06/2017 11:19

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 17 02/06/2017 17:05

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 16 02/06/2017 12:06

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 15 01/06/2017 18:46

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 14 01/06/2017 12:13

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 13 31/05/2017 20:33

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 12 15/11/2015 23:16

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 11 06/02/2015 17:14

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 10 20/01/2015 18:17

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 09 16/01/2015 18:11

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 08 11/12/2014 15:40

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 07 21/10/2014 18:38

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Chap 06 17/10/2014 19:20

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Chap 05 15/10/2014 19:22

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Chap 04 11/10/2014 17:27

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Chap 03 09/10/2014 11:50

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi chap 02 08/10/2014 15:30

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Chap 01 06/10/2014 15:30

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Tokyo Girl Destruction update chap 11-12
  • truyện tranh Charon ! Chap 1
  • truyện tranh Edo Of The Dead Chap 1
  • truyện tranh Tinh Kỷ Nguyên Update chap 13
  • truyện tranh Ma Thiên Ký Update chap 4
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!