Thể loại Tragedy

Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn.

Có 495 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kamunagara 5 2.540 1

2. TRƯỜNG HỌC NHÂN NGƯ 1 2.385 6

3. [CMT] Ichi The Killer 91 715.965 532

4. [TT8]Phantasmal Tale under the Moonlight - Dạ nguyệt quỷ 8 18.973 54

5. [TT8]Wonderland 3 3.675 24

6. [Việt Manga] Thơ Duyên 1 5.786 9

7. 07 Ghost 103 341.429 147

8. 1/11 4 28.088 15

9. 1/11 7 10.169 53

10. 100% GOKUAMA KARESHI 5 15.101 6

11. 1001 Nights 76 103.651 15

12. 17-sai (KAMATA Youji) 35 134.028 89

13. 3 Gatsu no lion 30 40.884 44

14. 666 Satan 71 4.220 187

15. 7th Garden 8 29.175 50

16. A Lollipop or a Bullet 4 2.058 2

17. A white summer 1 17.205 3

18. Abase the Ace - Ngọc trong đá 1 19.401 8

19. Absolute Boyfriend 10 67.801 43

20. ACUTE 4 4.486 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]