Thể loại Tragedy

Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn.

Có 482 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kamunagara 1 264 0

2. [CMT] Ichi The Killer 91 694.368 532

3. [TT8]Phantasmal Tale under the Moonlight - Dạ nguyệt quỷ 8 17.690 53

4. [TT8]Wonderland 3 2.898 24

5. [Việt Manga] Thơ Duyên 1 5.318 9

6. 07 Ghost 103 339.094 147

7. 1/11 4 27.704 15

8. 1/11 5 3.556 35

9. 100% GOKUAMA KARESHI 5 14.593 6

10. 1001 Nights 76 101.972 15

11. 17-sai (KAMATA Youji) 35 132.906 89

12. 3 Gatsu no lion 30 39.809 44

13. 666 Satan 71 671 187

14. 7th Garden 8 28.361 50

15. A Lollipop or a Bullet 4 1.771 2

16. A white summer 1 16.895 3

17. Abase the Ace - Ngọc trong đá 1 19.066 8

18. Absolute Boyfriend 10 66.924 43

19. ACUTE 3 2.426 11

20. After Life 1 6.708 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]