Thể loại Video Clip

Có 9 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. bleach-phim 6 2.359 24

2. đáp án hoàn hảo 2 21.091 16

3. Densetsu No Yuusha No Densetsu 1 15.504 3

4. Densetsu no Yuusha no Densetsu 5 21.780 12

5. Nhạc 1 6.494 42

6. Nhạc Japan hay cho Người muốn nghe 1 4.988 26

7. One piece The Movie 13 81.954 68

8. Steven Universe comics đã ra chap 2 2 2.248 2

9. VoCaLoiD VIP 738 1.098.008 25.791