Thể loại Video Clip

Có 9 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. bleach-phim 6 41.687 24

2. đáp án hoàn hảo 2 50.482 16

3. Densetsu no Yuusha no Densetsu 5 49.216 12

4. Densetsu No Yuusha No Densetsu 1 45.300 3

5. Nhạc 1 13.103 44

6. Nhạc Japan hay cho Người muốn nghe 1 12.301 26

7. One piece The Movie 13 88.454 68

8. Steven Universe comics đã ra chap 2 2 6.817 2

9. VoCaLoiD VIP 738 1.116.507 25.791