Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/34/great-teacher-onizuka-gto