Tác giả Hero Tennki

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Spirit Migration [DROP- Qua lhmanga mà đọc] 17 342.170 591

2. SPIRIT MIGRATION [LH] 27 370.442 165

3. WORLD CUSTOMIZE CREATOR 43 1.031.303 305