Tác giả Hero Tennki

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Spirit Migration [DROP- Qua lhmanga mà đọc] 17 345.195 594

2. SPIRIT MIGRATION [LH] 27 380.069 167

3. WORLD CUSTOMIZE CREATOR 43 1.085.691 307