[Admin] Hướng dẫn fix vụ ảnh die toàn trang

Hướng dẫn Edit truyện [Update Công cụ typeset]

Tổ chức Event dịch truyện nhận lương từ BLOGTRUYEN.COM


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Change Guy update chap 5-7

truyện tranh Change Guy
SƠ LƯỢC

Tóm tắt
Linh hồn Woo Soo Choi đang ở trong thân thể Kang Too Jee với vô số kẻ thù săn đuổi. Đối mặt hoặc là chết. 

Còn Kang Too Jee chỉ giỏi gây gổ và đánh lộn sẽ làm gì trong cái xác yếu ớt của Woo Soo Choi? 

Bộ truyện tranh kịch tính và cực kỳ vui nhộn với đầy những bí kíp, tuyệt chiêu võ thuật đường phố. 

Tác giả: Eun Ho Son; Myung Soo Choi

Nguồn: Easycome.US ;VnFriends.net

Nhóm dịch: Truongton.net Comicvn.net

Thể loại: Action Manhwa Martial Arts School Life Shounen Supernatural

Đăng bởi: kashi9x     Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: daulau66 , bakdark , kasashi9x

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 22/11/2012 17:17    


TỔNG HỢP (186 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Change Guy chap 338 - end 18/04/2012 09:09

Change Guy chap 337 18/04/2012 09:09

Change Guy chap 336 18/04/2012 09:08

Change Guy chap 335 18/04/2012 09:08

Change Guy chap 334 18/04/2012 09:08

Change Guy chap 333 18/04/2012 09:08

Change Guy chap 332 18/04/2012 09:07

Change Guy chap 331 18/04/2012 09:07

Change Guy chap 330 18/04/2012 09:07

Change Guy chap 329 18/04/2012 09:06

Change Guy chap 328 18/04/2012 09:06

Change Guy chap 327 18/04/2012 09:06

Change Guy chap 326 18/04/2012 09:06

Change Guy chap 325 18/04/2012 09:05

Change Guy chap 324 18/04/2012 09:05

Change Guy chap 323 18/04/2012 09:05

Change Guy chap 322 18/04/2012 09:05

Change Guy chap 321 18/04/2012 09:04

Change Guy chap 320 18/04/2012 09:04

Change Guy chap 319 18/04/2012 09:04

Change Guy chap 318 18/04/2012 09:03

Change Guy chap 317 18/04/2012 09:03

Change Guy chap 316 18/04/2012 09:03

Change Guy chap 315 18/04/2012 09:02

Change Guy chap 314 18/04/2012 09:02

Change Guy chap 313 18/04/2012 09:02

Change Guy chap 312 18/04/2012 09:02

Change Guy chap 311 18/04/2012 09:01

Change Guy chap 310 18/04/2012 09:01

Change Guy chap 309 18/04/2012 09:01

Change Guy chap 308 18/04/2012 09:00

Change Guy chap 307 18/04/2012 09:00

Change Guy chap 306 18/04/2012 09:00

Change Guy chap 305 18/04/2012 09:00

Change Guy chap 304 18/04/2012 08:59

Change Guy chap 303 18/04/2012 08:59

Change Guy chap 302 18/04/2012 08:59

Change Guy chap 301 18/04/2012 08:59

Change Guy chap 300 18/04/2012 08:58

Change Guy chap 299 18/04/2012 08:58

Change Guy chap 298 18/04/2012 08:58

Change Guy chap 297 18/04/2012 08:58

Change Guy chap 296 18/04/2012 08:57

Change Guy chap 295 18/04/2012 08:57

Change Guy chap 294 18/04/2012 08:56

Change Guy chap 293 18/04/2012 08:56

Change Guy chap 292 18/04/2012 08:56

Change Guy chap 291 18/04/2012 08:55

Change Guy chap 290 18/04/2012 08:55

Change Guy chap 289 18/04/2012 08:54

Change Guy chap 289 18/04/2012 08:55

Change Guy chap 288 18/04/2012 08:54

Change Guy chap 287 18/04/2012 08:54

Change Guy chap 286 18/04/2012 08:53

Change Guy chap 285 18/04/2012 08:53

Change Guy chap 284 18/04/2012 08:52

Change Guy chap 283 18/04/2012 08:52

Change Guy chap 282 18/04/2012 08:52

Change Guy chap 281 18/04/2012 08:52

Change Guy chap 280 18/04/2012 08:51

Change Guy chap 279 18/04/2012 08:51

Change Guy chap 278 18/04/2012 08:51

Change Guy chap 277 18/04/2012 08:51

Change Guy chap 276 18/04/2012 08:50

Change Guy chap 275 18/04/2012 08:50

Change Guy chap 274 18/04/2012 08:50

Change Guy chap 273 18/04/2012 08:50

Change Guy chap 272 18/04/2012 08:49

Change Guy chap 271 18/04/2012 08:49

Change Guy chap 270 18/04/2012 08:47

Change Guy chap 269 18/04/2012 08:47

Change Guy chap 268 18/04/2012 08:47

Change Guy chap 267 18/04/2012 08:47

Change Guy chap 266 18/04/2012 08:46

Change Guy chap 265 18/04/2012 08:46

Change Guy chap 264 18/04/2012 08:46

Change Guy chap 263 18/04/2012 08:46

Change Guy chap 262 18/04/2012 08:45

Change Guy chap 261 18/04/2012 08:45

Change Guy chap 260 18/04/2012 08:45

Change Guy chap 259 18/04/2012 08:44

Change Guy chap 258 18/04/2012 08:44

Change Guy chap 257 18/04/2012 08:43

Change Guy chap 256 18/04/2012 08:43

Change Guy chap 255 18/04/2012 08:43

Change Guy chap 254 18/04/2012 08:43

Change Guy chap 253 18/04/2012 08:42

Change Guy chap 252 18/04/2012 08:42

Change Guy chap 251 18/04/2012 08:42

Change Guy chap 250 18/04/2012 08:42

Change Guy chap 249 18/04/2012 08:42

Change Guy chap 248 18/04/2012 08:41

Change Guy chap 247 18/04/2012 08:41

Change Guy chap 246 18/04/2012 08:41

Change Guy chap 245 18/04/2012 08:40

Change Guy chap 244 18/04/2012 08:40

Change Guy chap 243 18/04/2012 08:40

Change Guy chap 242 18/04/2012 08:39

Change Guy chap 241 18/04/2012 08:38

Change Guy chap 240 18/04/2012 08:38

Change Guy chap 239 18/04/2012 08:37

Change Guy chap 238 18/04/2012 08:38

Change Guy chap 237 18/04/2012 08:37

Change Guy chap 236 18/04/2012 08:37

Change Guy chap 235 18/04/2012 08:37

Change Guy chap 234 18/04/2012 08:36

Change Guy chap 233 18/04/2012 08:36

Change Guy chap 232 18/04/2012 08:36

Change Guy chap 231 18/04/2012 08:35

Change Guy chap 230 18/04/2012 08:35

Change Guy chap 229 18/04/2012 08:35

Change Guy chap 228 18/04/2012 08:34

Change Guy chap 227 18/04/2012 08:34

Change Guy chap 226 18/04/2012 08:34

Change Guy chap 225 18/04/2012 08:34

Change Guy chap 224 18/04/2012 08:33

Change Guy chap 223 18/04/2012 08:33

Change Guy chap 222 18/04/2012 08:33

Change Guy chap 221 18/04/2012 08:33

Change Guy chap 220 18/04/2012 08:32

Change Guy chap 219 18/04/2012 08:32

Change Guy chap 218 18/04/2012 08:31

Change Guy chap 217 18/04/2012 08:31

Change Guy chap 216 18/04/2012 08:31

Change Guy chap 215 18/04/2012 08:31

Change Guy chap 214 18/04/2012 08:30

Change Guy chap 213 18/04/2012 08:30

Change Guy chap 212 18/04/2012 08:30

Change Guy chap 211 18/04/2012 08:29

Change Guy chap 210 18/04/2012 08:29

Change Guy chap 209 18/04/2012 08:29

Change Guy chap 207 - 208 18/04/2012 08:29

Change Guy chap 206 18/04/2012 08:28

Change Guy chap 205 18/04/2012 08:20

Change Guy chap 204 18/04/2012 08:20

Change Guy chap 203 18/04/2012 08:19

Change Guy chap 202 18/04/2012 08:19

Change Guy chap 201 18/04/2012 08:18

Change Guy chap 200 18/04/2012 08:18

Change Guy chap 199 18/04/2012 08:17

Change Guy chap 198 18/04/2012 08:17

Change Guy chap 197 18/04/2012 08:17

Change Guy chap 196 18/04/2012 08:17

Change Guy chap 195 18/04/2012 08:16

Change Guy chap 194 18/04/2012 08:16

Change Guy chap 193 07/02/2012 17:43

Change Guy chap 192 07/02/2012 17:42

Change Guy chap 191 07/02/2012 17:39

Change Guy chap 190 07/02/2012 17:38

Change Guy chap 189 07/02/2012 17:37

Change Guy chap 188 07/02/2012 17:35

Change Guy chap 187 07/02/2012 17:35

Change Guy chap 186 07/02/2012 17:33

Change Guy chap 185 07/02/2012 13:03

Change Guy chap 184 07/02/2012 13:03

Change Guy chap 183 07/02/2012 13:01

Change Guy chap 182 07/02/2012 13:01

Change Guy chap 181 07/02/2012 12:58

Change Guy chap 180 07/02/2012 12:57

Change Guy chap 179 07/02/2012 12:57

Change Guy chap 178 07/02/2012 12:55

Change Guy chap 177 07/02/2012 12:55

Change Guy chap 176 07/02/2012 12:54

Change Guy chap 175 07/02/2012 12:54

Change Guy chap 174 07/02/2012 12:54

Change Guy chap 173 07/02/2012 12:53

Change Guy chap 172 07/02/2012 12:52

Change Guy chap 171 07/02/2012 12:52

Change Guy chap 170 07/02/2012 12:50

Change Guy chap 169 07/02/2012 12:50

Change Guy chap 168 07/02/2012 12:49

Change Guy chap 167 07/02/2012 12:49

Change Guy chap 166 07/02/2012 12:49

Change Guy chap 165 07/02/2012 12:48

Change Guy Chap 8 18/10/2015 23:37

Change Guy Chap 7 18/10/2015 23:40

Change Guy Chap 6 18/10/2015 23:35

Change Guy Chap 5 18/10/2015 23:31

Change Guy Chap 4-MA2VN ver 18/10/2015 23:29

Change Guy chap 4 22/11/2012 17:17

Change Guy Chap 3 - MA2VN ver 12/10/2015 13:35

Change Guy chap 3 22/11/2012 12:25

Change Guy Chap 2-MA2VN ver 12/10/2015 13:26

Change Guy chap 2 22/11/2012 01:24

Change Guy Chap 1-MA2VN ver 12/10/2015 13:20

Change Guy chap 1 21/11/2012 13:39

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Change Guy update chap 5-7 truyện tranh Oyasumi Punpun truyện tranh Renai-rubi no Tadashii Furikata Chap 1
Trả lời
taihen1 12/01/2016 14:31
Trả lời
Zeus 01/11/2015 15:00
Up lại đê
Trả lời
soixamhungac01 12/10/2015 22:35
Đào Đào Đào Chịc Chịc Chịc
Trả lời
kashi9x (chủ thớt) 12/10/2015 13:38
Đệch ... sao lại nhiều lỗi thế này thôi chuẩn bị ăn gạch rồi tí tối về up lại ...
Trả lời
baobinhbalata 10/08/2015 15:44
định đọc mà sao chap 1 2 3 4 xong zọt lên 165 lun zậy
Trả lời
lehuy22170 27/02/2015 21:05
chơi nhau à chap 1 2 3 4 cai nhay 1 phat len 165 đố ai hiểu dc ~ ~
Trả lời
deptraicogisai 17/09/2014 21:06
ai cho mình hỏi thằng too jee đi vào võ đường học võ nhưng vì thân xác yếu ớt và xương dẽoo nên không bị gãy là chap mấy vậy ai trả lời giúp
thanksss !!!!
Trả lời
deptraicogisai 17/09/2014 21:01
cho mình hỏi thằng kang too jee khi có thân xác yếu ớt đi học võ nhưng do xương dẻo nên bị bẻ không gãy là chap mấy vậy ai trả lời giúp

thanks !!
Trả lời
Allen Wallker 31/07/2014 15:16
http://comic.vuilen.com/viewbook.php?bookid=391 vào đây mà tìm mấy chap thiếu nhé
Trả lời
áp dụng vào đánh nhau cũng hay đó 22/05/2014 15:36
Trả lời
tadabanri0 25/04/2014 10:12
khoảng có chap 1,2,3,4 sao ko có 5 mak lên tới 165 lun rồi'
Trả lời
Trường Lê 24/04/2014 20:01
Mình dự định làm một phim ngắn về change guy k biết có ai muốn xem k nữa ???
Trả lời
Yêu truyện 18/04/2014 17:44
Truyện j mà chap 1, 2, 3 nhỏ tí xíu. Mấy blog khác cũng thế

Mà ns chung là có khúc cuối chứ ko có đầu
Trả lời
TranLam 27/03/2014 15:26
có ai dịch chap 1 - 164 không ? muốn xem lại quá
Trả lời
toantrum92 25/12/2013 12:41
hu hu chap 123 sao nho the nay

Trả lời
Ta-Tuan 12/12/2013 18:29
vl cái chap 1
Trả lời
tanghiennhon 13/11/2013 22:03
Trả lời
coaithau1 23/10/2013 05:53
chap 1 nhỏ vê lua
Trả lời
kenken 20/10/2013 19:07
co ai dich tu chap 1 den chap 164 ko ben tieng anh co ban dep ma ko ai dich ah

Trả lời
Nặc danh 22/06/2013 15:46
juhklu
Trả lời
p_1507 04/04/2013 20:20
mỗi lần vào đọc lại bộ truyện này mình lại căm hờn vì kết thúc không thoả mãn bộ này đỉnh thế mà kết thúc thế này mới điên chú
Trả lời
reddem 30/12/2012 14:56
co link down nguyen bo kg v ad?...cho minh xin di..thks ad truoc
Trả lời
Nặc danh 26/11/2012 21:12
nhu lin`

Trả lời
soapxm 22/11/2012 11:31
Đào mộ?
Trả lời
trung 22/11/2012 08:17
chap 1 2 nho~ wa' seo doc help

Trả lời
Jabra 21/11/2012 21:38
bác nào muốn xem chap 1 đến chap 165 thì qua bên Comic.vuilen.com mà xem
Trả lời
kamikaze 21/11/2012 21:03
éc! lên top hot luôn
Trả lời
so-ac 21/11/2012 20:34
bé tý
Trả lời
vampire_ngOx 21/11/2012 19:15
hết chã hay dì...dúng xàm

Trả lời
vampire_ngOx 21/11/2012 19:13
ũa sao kết cũa truyện kì qá zạ...có phần 2 hơm thớt....có thì chắc hớp dỡn lúm...smile

Trả lời
SeconControl 21/11/2012 18:51
reup lại hết dùm post lại từ đầu đi.
Trả lời
nhoxmars 21/11/2012 17:31
deo thay chap 2 dau @_@ bo tay
Trả lời
shivatran 21/11/2012 17:14
bên V1 là bản scan mà

Trả lời
nghiadaytktm 21/11/2012 12:51
chap 3 đến chap 164 đau


what the kuck 16/05/2013 19:04
what the kuck

Trả lời
Việt Anh 27/10/2012 10:39
cháp 1 tới cháp 2 đã có trong truyện nhé ... 165 là chap k phát hành nên từ 165 là đúng rồi chịu khó thuê về đọc cho sướng
Trả lời
kikioubeibuvip 18/10/2012 06:41
die sạch sành sanh
Trả lời
sang0000 06/08/2012 16:02
Dis moa từ chap 2 mà nhảy wa chap 165 là sao
akiragosho 14/08/2012 15:43
là từ chap 3 đến 164 không có
Trả lời
Nặc danh 15/07/2012 15:58
từ chap 336 ko hiểu j` nữa đang đánh nhau vs thằng anh của kwon-shin rồi tự nhiên cả đám về lại đất liền , rồi lại tiếp tục đánh nhau vs bọn cùi bắp lẽ ra phải tiếp tục cuộc đánh của kang too jee vs thằng anh của kwon-shin rồi từ đó tổ chức của nó bị tất cả mọi người ( như too jee , jin ho , kang huyk ,... ) đập và phá bỏ , truyện hết nhãm wá
GiaLĩnh 30/03/2013 09:23
Tao nghĩ chắc có SS2 quá và SS2 tụi nó sẽ gặp 1 đám vkl ra


Trả lời
zitcon 21/06/2012 09:34
trung vuong
Trả lời
zitcon 20/06/2012 20:01
truyen ket thuc lang~ nhach'
raizel 20/06/2012 20:05
do`ng phu. nhin` giong truog` Tan Binh the ban @@
Trả lời
zitcon 20/06/2012 09:07
truyen die het rui` chu? thot oi
Trả lời
trường 18/06/2012 20:46
pass đâu mà xem đây, như không.
Trả lời
khang 13/06/2012 21:27
pass unrar của mấy file tải về là j vậy chủ thớt
Trả lời
gagunnymeo 12/06/2012 15:51
die từ chap1 đến 164
Trả lời
khong co 20/05/2012 21:53
Chap 1 bị die rồi chủ thớt
Trả lời
krisxprince 06/05/2012 21:33
kết thúc kỳ quá oánh nhau to zô chớ
Trả lời
L0v3Anime 04/05/2012 17:52
vo v1 ma` dich chap 3-->164
Trả lời
nhk007 25/04/2012 23:36
Chap 2 đến chap 164 đâu rồi chủ thớt?
bakdark (phó thớt) 26/04/2012 14:34
từ chap 2 đến 164 truyện nguồn từ bên vuilen xấu khó đọc lại load lâu lắm nên mình không up lên đợi xem có nhóm dịch nào dịch lại thì mình sẽ đăng ngay
Trả lời
nhockenDL 22/04/2012 17:57
mình Kết bộ này lâu roài.. mà ko có cháp đầu d0c zô có hỉu gì đâu
Trả lời
anhteen 20/04/2012 10:43
wtf..chap 3 no nam o dau the
1 2


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...