[Admin] Hướng dẫn fix vụ ảnh die toàn trang

Hướng dẫn Edit truyện [Update Công cụ typeset]

Tổ chức Event dịch truyện nhận lương từ BLOGTRUYEN.COM


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản update chap 163.1

truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản
SƠ LƯỢC

3000 năm trước, đời thứ 28 nhà Thương, Trụ Vương là hôn quân bạo ngược, hoang dâm vô độ, mê man Đắc kỹ là hồ yêu tuyệt diễm, bày đủ trò vui, Hoàng Thành trở thành cung vàng điện ngọc, khiến sinh linh lầm than.
Nước chư hầu phương Tây đã có một đứa bé đầy đủ long khí, chân mạng thiên tử giáng sinh, Trụ Vương phái binh chinh chiến, Tây Bá Hầu Cơ Xương chỉ là chư hầu nhỏ, binh ít thế yếu, vì bảo vệ con yêu là tiểu Cơ Phát, đã lập kỳ trận, mong xoay chuyển mệnh trời, đối phó Trụ Vương...

Phần 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản

Phần 3 - Lưu Manh Thiên Tử

Phần 4 - Đại Đường Uy Long

Phần 5 - Như Lai Thần Chưởng

Phần 6 - Hồng Vũ Đại Đế

Phần 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Tên khác: Thiên Tử Truyền Kỳ 1; Cơ Phát Khai Chu Bản

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang; Khưu Phúc Long; Hoàng Dịch

Nguồn: truyenhay24h.com

Nhóm dịch: Comicvn.net

Thể loại: Action Historical Manhua Martial Arts Shounen Supernatural Fantasy

Đăng bởi: Tian.Rex     Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: ghost_1102

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 09/03/2016 21:16    


TỔNG HỢP (163 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 163.1 09/03/2016 21:16

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 162 06/03/2016 22:22

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 161 02/03/2016 22:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 160 28/02/2016 22:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 159 24/02/2016 22:09

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 158 21/02/2016 23:13

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 157 17/02/2016 22:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 156 15/02/2016 10:06

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 155 12/02/2016 18:06

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 154 12/02/2016 18:06

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 153 04/02/2016 20:31

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 152 31/01/2016 21:33

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 151 27/01/2016 22:20

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 150 24/01/2016 22:16

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 149 20/01/2016 22:16

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 148 17/01/2016 20:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 147 17/01/2016 20:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 146 10/01/2016 20:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 145 06/01/2016 21:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 144 04/01/2016 12:24

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 143 31/12/2015 09:37

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 142 31/12/2015 09:36

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 141 23/12/2015 22:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 140 20/12/2015 23:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 139 20/12/2015 23:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 138 14/12/2015 14:10

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 137 09/12/2015 23:12

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 136 07/12/2015 16:16

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 135 03/12/2015 09:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 134 30/11/2015 14:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 133 26/11/2015 13:32

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 132 23/11/2015 14:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 131 19/11/2015 15:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 130 19/11/2015 11:10

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 129 12/11/2015 13:16

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 128 09/11/2015 14:04

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 127 05/11/2015 12:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 126 02/11/2015 10:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 125 01/11/2015 03:18

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 124 27/10/2015 19:33

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 123 27/10/2015 19:32

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 122 27/10/2015 19:32

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 121 18/10/2015 16:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 120 13/10/2015 10:31

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 119 12/10/2015 16:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 118 05/10/2015 13:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 117 01/10/2015 18:21

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 116 01/10/2015 15:52

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 115 25/09/2015 23:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 114 25/09/2015 23:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 113 25/09/2015 23:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 112 25/09/2015 23:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 111 25/09/2015 23:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 110 04/09/2015 14:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 109 04/09/2015 14:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 108 04/09/2015 14:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 107 04/09/2015 14:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 106 04/09/2015 14:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 105 04/09/2015 14:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 104 04/09/2015 14:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 103 04/09/2015 14:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 102 04/09/2015 14:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 101 04/09/2015 14:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 100 04/09/2015 14:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 099 04/09/2015 14:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 098 04/09/2015 14:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 097 04/09/2015 14:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 096 04/09/2015 14:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 095 04/09/2015 14:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 094 04/09/2015 14:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 093 04/09/2015 14:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 092 04/09/2015 14:52

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 091 04/09/2015 14:52

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 090 04/09/2015 14:52

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 089 04/09/2015 14:52

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 088 04/09/2015 14:52

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 087 04/09/2015 14:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 086 04/09/2015 14:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 085 09/06/2015 16:11

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 084 02/06/2015 12:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 083 02/06/2015 11:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 082 01/06/2015 15:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 081 01/06/2015 15:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 080 07/05/2015 19:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 079 07/05/2015 19:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 078 07/05/2015 19:33

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 077 15/04/2015 15:37

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 076 10/04/2015 15:30

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 075 10/04/2015 12:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 074 24/03/2015 13:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 073 24/03/2015 13:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 072 11/03/2015 17:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 071 04/03/2015 18:19

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 070 04/03/2015 18:19

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 069 25/02/2015 15:30

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 068 25/02/2015 15:30

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 067 02/02/2015 11:33

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 066 02/02/2015 11:32

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 065 20/01/2015 14:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 064 20/01/2015 14:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 063 05/01/2015 18:04

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 062 05/01/2015 18:04

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 061 25/12/2014 22:11

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 060 18/12/2014 21:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 059 18/12/2014 21:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 058 01/12/2014 12:15

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 057 01/12/2014 12:15

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 056 01/12/2014 11:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 055 01/12/2014 11:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 054 30/10/2014 21:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 053 28/10/2014 19:58

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 052 28/10/2014 19:58

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 051 13/10/2014 17:06

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 050 01/10/2014 15:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 049 01/10/2014 15:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 048 01/10/2014 15:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 047 01/10/2014 15:33

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 046 01/10/2014 15:33

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 045 22/08/2014 12:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 044 22/08/2014 12:52

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 043 22/08/2014 12:52

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 042 03/07/2014 22:33

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 041 25/06/2014 16:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 040 16/06/2014 14:39

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 039 11/06/2014 23:09

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 038 11/06/2014 23:09

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 037 10/06/2014 22:59

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 036 12/04/2014 22:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 035 12/04/2014 22:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 034 12/04/2014 22:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 033 12/04/2014 22:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 032 12/04/2014 22:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 031 12/04/2014 22:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 030 12/04/2014 22:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 029 12/04/2014 22:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 028 12/04/2014 22:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 027 10/11/2012 13:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 026 09/11/2012 12:12

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 025 09/11/2012 12:11

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 024 29/10/2012 12:12

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 023 28/10/2012 12:32

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 022 27/10/2012 12:22

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 021 26/10/2012 12:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 020 25/10/2012 00:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 019 23/10/2012 17:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 018 20/10/2012 11:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 017 19/10/2012 13:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 016 19/10/2012 02:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 015 19/10/2012 02:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 014 19/10/2012 02:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 013 19/10/2012 02:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 012 19/10/2012 02:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 011 19/10/2012 02:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 010 19/10/2012 02:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 009 08/06/2012 12:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 008 06/05/2012 10:58

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 007 06/05/2012 10:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 006 06/05/2012 10:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 005 06/05/2012 10:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 004 06/05/2012 10:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 003 06/05/2012 10:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 002 06/05/2012 10:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 001 14/04/2012 23:34

0

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Air Gear update chap 350 truyện tranh Khỉ Biển update chap 45 (co gang lay lai tieng do 3 ngay/chap) truyện tranh Jungle no Ouja Ta-chan update chap 33 truyện tranh The God Of High School Update Chap 216 truyện tranh Cửu Long Thành Trại 1 Full truyện tranh Cửu Long Thành Trại 2 update chap cuối 100 end
Trả lời
taihen1 11/01/2016 09:10
Trả lời
godofwarzz 02/06/2015 18:44
l thank thớt hóng mãi
Trả lời
MrHallelujah 02/06/2015 15:44
main chính bộ này oánh nhau với main của Phong THần Ký thì ntn nhỉ!?
Trả lời
quyhd1412 17/02/2015 16:39
Tu chap 13 tro di loi het roi Ad oi, sua lai dum di
Trả lời
kayumi_sumi 31/10/2014 13:15
1 ngay 1 chap di thot oi
Trả lời
BeoNguyen 14/10/2014 15:06
13 14 die r thớt
Trả lời
ĐỨC 22/06/2014 08:54
ÁP 13 TRỞ I BỊ LỖI HÍC
Trả lời
kayumi_sumi 17/04/2014 00:43
hay wa thot oi . up tiep ae xem nao
Trả lời
Nặc danh 12/03/2014 14:02
Trả lời
kayumi_sumi 14/12/2013 21:39
sa0 mới chap 27 đứng thế này AD

Trả lời
as 24/11/2013 20:59
tip di chứ ...
Trả lời
hieu 13/10/2013 21:51
nan that sao k up tjep the dag coi that hay ma`

Trả lời
pisco0990 29/07/2013 15:01
seo hk up tip z

Trả lời
khương thông 31/05/2013 09:54
tất cả chúng tôi đang chờ bạn.
Trả lời
Nặc danh 19/04/2013 15:56
mình đọc truyện này ở ngoài rồi hay cực. mà chưa xong,mới được đến tập 76, nghe ns truyện này trên 100 tập lặng. mà kiếm mãi ko ra. tiếc quá
Nặc danh 28/08/2013 13:57
ban oi ban doc den chap 76 o dau vay
cho minh xin cai link

var vglnk = { api_url: '//api.viglink.com/api', key: 'a187ca0f52aa99eb8b5c172d5d93c05b' };
Trả lời
TnT15291 27/03/2013 01:41
28 đi Hay quá!!
Trả lời
hoang 08/01/2013 20:07
sao ko post moi vay . lau qua' rui`. dang hay ma`
Trả lời
tjeuta 23/11/2012 17:45
sao miet ko up tip nhi dfoi lau qua di mat dnag hay ma
Trả lời
kayumi_sumi 15/11/2012 07:46
ua sao phan 2 ko co ha thot
Trả lời
tjeuta 09/11/2012 19:59
doi hoai moi thay chap moi ak................. lau qa di ma.... up nhah di chu thoi oi ........... chuyen hay ma...........
Trả lời
tjeuta 28/10/2012 10:42
thakssssssssssssssssssss
Trả lời
tjeuta 28/10/2012 10:41
thèm quá úp nhanh đi bác
thaksssssssssssssssssssssss
Trả lời
fdsz 19/10/2012 11:39
tiep de chu? thot
Trả lời
jackvenus 15/09/2012 16:41
manhua nhieu truyen hay kinh
Trả lời
xBillyx 05/07/2012 18:24
up nhanh lên bạn nhé truyện hay quá
Trả lời
Noname 24/06/2012 01:46
hi`, hoi xua cung thich Phong than nen cung khoai truyen nay, tks ban nha
Trả lời
godofwarzz 09/06/2012 16:02
chân mệnh thiên tử đây mà truyện này hay vãi lều

Trả lời
beboongnhoc1994 06/05/2012 17:47
truyen nay hay oa lam hjt dj ju chu thot co gang lam dj
Trả lời
kid 15/04/2012 11:28
co len nao, bo nay tim mang het hoi co may chap , gio chu thot quyet tam om bo nay tui ung ho nhit tinh
Trả lời
hoang long 15/04/2012 09:43
ra nhieu nhieu di ban, it qua doc ko da them

Trả lời
Thiên Tử Truyền kỳ 15/04/2012 09:37
Ôm hết thì Up hết nha bạn Thanks truyện rất hay !
Dịch nhanh Up nguy hiểm đi nào !!!!
Trả lời
tiến 15/04/2012 00:02
tuyet !!! tem

Trả lời
voanhkiet 14/04/2012 23:59
1


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...