Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c43284/conan-chap-1