Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c44133/conan-chap-7