Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c70531/conan-chap-843