Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c73740/conan-chap-847