Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c89365/conan-chap-870