Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c96853/conan-chap-879