[Admin] Hướng dẫn fix vụ ảnh die toàn trang

Hướng dẫn Edit truyện [Update Công cụ typeset]

Tổ chức Event dịch truyện nhận lương từ BLOGTRUYEN.COM


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Đại Đường Song Long Truyện update chapter 249

truyện tranh Đại Đường Song Long Truyện
SƠ LƯỢC

Câu chuyện xảy ra vào đời nhà Tùy. Tùy Dạng Đế hoan dâm vô độ khiến khắp nơi bá tánh lầm than, khổ không kễ xiết thiên hạ lọan lạc. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng 2 thanh niên mồ côi từ nhỏ vô tình có đuợc bí kíp Truờng Sing Quyết. Họ sau khi luyện thành, đã thành cao thủ vỏ lâm và 1 lòng cứu bá tánh khỏi cảnh đói khổ này.

Tác giả: Hoàng Dịch; Hoàng Ngọc Lang

Nguồn: Hamtruyen.com

Thể loại: Action Manhua Martial Arts Sci-fi Seinen

Đăng bởi: zich     Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 29/11/2013 14:48    


TỔNG HỢP (249 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đại Đường Song Long Truyện chapter 249 29/11/2013 07:47

Đại Đường Song Long Truyện chapter 248 25/11/2013 08:23

Đại Đường Song Long Truyện chapter 247 25/11/2013 08:23

Đại Đường Song Long Truyện chapter 246 25/11/2013 08:22

Đại Đường Song Long Truyện chapter 245 22/11/2013 06:16

Đại Đường Song Long Truyện chapter 244 21/11/2013 07:05

Đại Đường Song Long Truyện chapter 243 20/11/2013 07:33

Đại Đường Song Long Truyện chapter 242 19/11/2013 08:01

Đại Đường Song Long Truyện chapter 241 19/11/2013 08:00

Đại Đường Song Long Truyện chapter 240 19/11/2013 08:00

Đại Đường Song Long Truyện chapter 239 07/11/2013 19:27

Đại Đường Song Long Truyện chapter 238 31/10/2013 19:38

Đại Đường Song Long Truyện chapter 237 27/10/2013 19:42

Đại Đường Song Long Truyện chapter 236 27/10/2013 19:41

Đại Đường Song Long Truyện chapter 235 01/10/2013 18:45

Đại Đường Song Long Truyện chapter 234 30/09/2013 10:06

Đại Đường Song Long Truyện chapter 233 27/09/2013 09:59

Đại Đường Song Long Truyện chapter 232 27/09/2013 09:58

Đại Đường Song Long Truyện chapter 231 27/09/2013 09:58

Đại Đường Song Long Truyện chapter 230 22/09/2013 19:23

Đại Đường Song Long Truyện chapter 229 18/09/2013 09:00

Đại Đường Song Long Truyện chapter 228 17/09/2013 09:18

Đại Đường Song Long Truyện chapter 227 12/09/2013 08:41

Đại Đường Song Long Truyện chapter 226 09/09/2013 09:12

Đại Đường Song Long Truyện chapter 225 06/09/2013 18:18

Đại Đường Song Long Truyện chapter 224 06/09/2013 18:19

Đại Đường Song Long Truyện chapter 223 15/08/2013 06:57

Đại Đường Song Long Truyện chapter 222 14/08/2013 04:41

Đại Đường Song Long Truyện chapter 221 13/08/2013 15:00

Đại Đường Song Long Truyện chapter 220 13/08/2013 14:59

Đại Đường Song Long Truyện chapter 219 13/08/2013 14:58

Đại Đường Song Long Truyện chapter 218 11/08/2013 10:48

Đại Đường Song Long Truyện chapter 217 09/08/2013 08:31

Đại Đường Song Long Truyện chapter 216 07/08/2013 12:27

Đại Đường Song Long Truyện chapter 215 04/08/2013 16:57

Đại Đường Song Long Truyện chapter 214 01/08/2013 04:26

Đại Đường Song Long Truyện chapter 213 28/07/2013 16:03

Đại Đường Song Long Truyện chapter 212 22/07/2013 15:11

Đại Đường Song Long Truyện chapter 211 22/07/2013 08:25

Đại Đường Song Long Truyện chapter 210 19/07/2013 07:53

Đại Đường Song Long Truyện chapter 209 17/07/2013 05:28

Đại Đường Song Long Truyện chapter 208 14/07/2013 16:59

Đại Đường Song Long Truyện chapter 207 11/07/2013 07:26

Đại Đường Song Long Truyện chapter 206 09/07/2013 07:37

Đại Đường Song Long Truyện chapter 205 07/07/2013 18:13

Đại Đường Song Long Truyện chapter 204 05/07/2013 06:59

Đại Đường Song Long Truyện chapter 203 03/07/2013 07:28

Đại Đường Song Long Truyện chapter 202 30/06/2013 11:28

Đại Đường Song Long Truyện chapter 201 27/06/2013 06:11

Đại Đường Song Long Truyện chapter 200 25/06/2013 07:26

Đại Đường Song Long Truyện chapter 199 22/06/2013 09:10

Đại Đường Song Long Truyện chapter 198 19/06/2013 08:24

Đại Đường Song Long Truyện chapter 197 17/06/2013 05:13

Đại Đường Song Long Truyện chapter 196 14/06/2013 03:51

Đại Đường Song Long Truyện chapter 195 12/06/2013 05:59

Đại Đường Song Long Truyện chapter 194 10/06/2013 07:01

Đại Đường Song Long Truyện chapter 193 07/06/2013 08:13

Đại Đường Song Long Truyện chapter 192 04/06/2013 06:10

Đại Đường Song Long Truyện chapter 191 02/06/2013 18:28

Đại Đường Song Long Truyện chapter 190 30/05/2013 06:21

Đại Đường Song Long Truyện chapter 189 28/05/2013 06:19

Đại Đường Song Long Truyện chapter 188 26/05/2013 18:46

Đại Đường Song Long Truyện chapter 187 24/05/2013 06:11

Đại Đường Song Long Truyện chapter 186 20/05/2013 06:38

Đại Đường Song Long Truyện chapter 185 18/05/2013 05:06

Đại Đường Song Long Truyện chapter 184 16/05/2013 06:19

Đại Đường Song Long Truyện chapter 183 14/05/2013 06:08

Đại Đường Song Long Truyện chapter 182 10/05/2013 06:03

Đại Đường Song Long Truyện chapter 181 08/05/2013 06:00

Đại Đường Song Long Truyện chapter 180 06/05/2013 06:17

Đại Đường Song Long Truyện chapter 179 04/05/2013 06:47

Đại Đường Song Long Truyện chapter 178 02/05/2013 06:33

Đại Đường Song Long Truyện chapter 177 01/05/2013 19:30

Đại Đường Song Long Truyện chapter 176 28/04/2013 06:28

Đại Đường Song Long Truyện chapter 175 26/04/2013 06:27

Đại Đường Song Long Truyện chapter 174 25/04/2013 06:09

Đại Đường Song Long Truyện chapter 173 22/04/2013 06:24

Đại Đường Song Long Truyện chapter 172 19/04/2013 07:47

Đại Đường Song Long Truyện chapter 171 17/04/2013 06:29

Đại Đường Song Long Truyện chapter 170 15/04/2013 06:33

Đại Đường Song Long Truyện chapter 169 14/04/2013 19:13

Đại Đường Song Long Truyện chapter 168 07/04/2013 13:18

Đại Đường Song Long Truyện chapter 167 05/04/2013 05:53

Đại Đường Song Long Truyện chapter 166 30/03/2013 04:48

Đại Đường Song Long Truyện chapter 165 27/03/2013 05:01

Đại Đường Song Long Truyện chapter 164 23/03/2013 04:35

Đại Đường Song Long Truyện chapter 163 21/03/2013 03:53

Đại Đường Song Long Truyện chapter 162 19/03/2013 14:41

Đại Đường Song Long Truyện chapter 161 16/03/2013 04:57

Đại Đường Song Long Truyện chapter 160 14/03/2013 05:57

Đại Đường Song Long Truyện chapter 159 10/03/2013 16:01

Đại Đường Song Long Truyện chapter 158 08/03/2013 06:05

Đại Đường Song Long Truyện chapter 157 06/03/2013 05:05

Đại Đường Song Long Truyện chapter 156 04/03/2013 06:39

Đại Đường Song Long Truyện chapter 155 02/03/2013 04:32

Đại Đường Song Long Truyện chapter 154 27/02/2013 18:34

Đại Đường Song Long Truyện chapter 153 26/02/2013 15:54

Đại Đường Song Long Truyện chapter 152 26/02/2013 15:53

Đại Đường Song Long Truyện chapter 151 26/02/2013 15:53

Đại Đường Song Long Truyện chapter 150 19/02/2013 15:41

Đại Đường Song Long Truyện chapter 149 19/02/2013 15:40

Đại Đường Song Long Truyện chapter 148 19/02/2013 05:14

Đại Đường Song Long Truyện chapter 147 02/02/2013 04:18

Đại Đường Song Long Truyện chapter 146 04/01/2013 04:45

Đại Đường Song Long Truyện chapter 145 02/01/2013 04:47

Đại Đường Song Long Truyện chapter 144 02/01/2013 04:46

Đại Đường Song Long Truyện chapter 143 30/12/2012 03:48

Đại Đường Song Long Truyện chapter 142 28/12/2012 04:25

Đại Đường Song Long Truyện chapter 141 25/12/2012 04:28

Đại Đường Song Long Truyện chapter 140 22/12/2012 04:14

Đại Đường Song Long Truyện chapter 139 20/12/2012 04:14

Đại Đường Song Long Truyện chapter 138 18/12/2012 04:10

Đại Đường Song Long Truyện chapter 137 15/12/2012 04:06

Đại Đường Song Long Truyện chapter 136 13/12/2012 04:09

Đại Đường Song Long Truyện chapter 135 11/12/2012 04:44

Đại Đường Song Long Truyện chapter 134 08/12/2012 04:06

Đại Đường Song Long Truyện chapter 133 06/12/2012 05:09

Đại Đường Song Long Truyện chapter 132 04/12/2012 04:28

Đại Đường Song Long Truyện chapter 131 01/12/2012 04:27

Đại Đường Song Long Truyện chapter 130 09/11/2012 05:06

Đại Đường Song Long Truyện chapter 129 06/11/2012 05:55

Đại Đường Song Long Truyện chapter 128 03/11/2012 06:16

Đại Đường Song Long Truyện chapter 127 01/11/2012 05:40

Đại Đường Song Long Truyện chapter 126 30/10/2012 05:28

Đại Đường Song Long Truyện chapter 125 27/10/2012 05:20

Đại Đường Song Long Truyện chapter 124 26/10/2012 05:22

Đại Đường Song Long Truyện chapter 123 24/10/2012 05:30

Đại Đường Song Long Truyện chapter 122 20/10/2012 04:41

Đại Đường Song Long Truyện chapter 121 18/10/2012 19:52

Đại Đường Song Long Truyện chapter 120 16/10/2012 14:54

Đại Đường Song Long Truyện chapter 119 13/10/2012 07:41

Đại Đường Song Long Truyện chapter 118 11/10/2012 05:47

Đại Đường Song Long Truyện chapter 117 09/10/2012 05:47

Đại Đường Song Long Truyện chapter 116 04/10/2012 05:44

Đại Đường Song Long Truyện chapter 115 02/10/2012 05:35

Đại Đường Song Long Truyện chapter 114 29/09/2012 10:41

Đại Đường Song Long Truyện chapter 113 26/09/2012 05:44

Đại Đường Song Long Truyện chapter 112 25/09/2012 05:45

Đại Đường Song Long Truyện chapter 111 22/09/2012 06:04

Đại Đường Song Long Truyện chapter 110 21/09/2012 05:41

Đại Đường Song Long Truyện chapter 109 18/09/2012 04:43

Đại Đường Song Long Truyện chapter 108 14/09/2012 05:12

Đại Đường Song Long Truyện chapter 107 11/09/2012 05:16

Đại Đường Song Long Truyện chapter 106 07/09/2012 06:18

Đại Đường Song Long Truyện chapter 105 05/09/2012 10:17

Đại Đường Song Long Truyện chapter 104 31/08/2012 05:54

Đại Đường Song Long Truyện chapter 103 29/08/2012 05:32

Đại Đường Song Long Truyện chapter 102 24/08/2012 05:44

Đại Đường Song Long Truyện chapter 101 22/08/2012 05:11

Đại Đường Song Long Truyện chapter 100 19/08/2012 04:52

Đại Đường Song Long Truyện chapter 99 17/08/2012 04:34

Đại Đường Song Long Truyện chapter 98 15/08/2012 05:31

Đại Đường Song Long Truyện chapter 97 12/08/2012 11:44

Đại Đường Song Long Truyện chapter 96 09/08/2012 16:27

Đại Đường Song Long Truyện chapter 95 08/08/2012 05:40

Đại Đường Song Long Truyện chapter 94 05/08/2012 17:41

Đại Đường Song Long Truyện chapter 93 03/08/2012 11:53

Đại Đường Song Long Truyện chapter 92 31/07/2012 05:32

Đại Đường Song Long Truyện chapter 91 29/07/2012 18:13

Đại Đường Song Long Truyện chapter 90 27/07/2012 05:48

Đại Đường Song Long Truyện chapter 89 24/07/2012 16:34

Đại Đường Song Long Truyện chapter 88 23/07/2012 04:02

Đại Đường Song Long Truyện chapter 87 20/07/2012 10:12

Đại Đường Song Long Truyện chapter 86 17/07/2012 17:28

Đại Đường Song Long Truyện chapter 85 14/07/2012 17:31

Đại Đường Song Long Truyện chapter 84 12/07/2012 09:55

Đại Đường Song Long Truyện chapter 83 11/07/2012 05:40

Đại Đường Song Long Truyện chapter 82 06/07/2012 03:48

Đại Đường Song Long Truyện chapter 81 02/07/2012 16:31

Đại Đường Song Long Truyện chapter 80 29/06/2012 18:28

Đại Đường Song Long Truyện chapter 79 27/06/2012 17:26

Đại Đường Song Long Truyện chapter 78 24/06/2012 17:33

Đại Đường Song Long Truyện chapter 77 24/06/2012 17:33

Đại Đường Song Long Truyện chapter 76 22/06/2012 16:14

Đại Đường Song Long Truyện chapter 75 22/06/2012 16:14

Đại Đường Song Long Truyện chapter 74 13/06/2012 17:45

Đại Đường Song Long Truyện chapter 73 11/06/2012 18:11

Đại Đường Song Long Truyện chapter 72 11/06/2012 18:11

Đại Đường Song Long Truyện chapter 71 11/06/2012 18:10

Đại Đường Song Long Truyện chapter 70 10/06/2012 17:35

Đại Đường Song Long Truyện chapter 69 10/06/2012 17:34

Đại Đường Song Long Truyện chapter 68 09/06/2012 17:41

Đại Đường Song Long Truyện chapter 67 09/06/2012 17:40

Đại Đường Song Long Truyện chapter 66 08/06/2012 17:57

Đại Đường Song Long Truyện chapter 65 08/06/2012 17:56

Đại Đường Song Long Truyện chapter 64 07/06/2012 17:41

Đại Đường Song Long Truyện chapter 63 07/06/2012 17:40

Đại Đường Song Long Truyện chapter 62 06/06/2012 16:55

Đại Đường Song Long Truyện chapter 61 06/06/2012 16:54

Đại Đường Song Long Truyện chapter 60 05/06/2012 17:16

Đại Đường Song Long Truyện chapter 59 05/06/2012 17:15

Đại Đường Song Long Truyện chapter 58 04/06/2012 17:54

Đại Đường Song Long Truyện chapter 57 04/06/2012 17:53

Đại Đường Song Long Truyện chapter 56 03/06/2012 18:00

Đại Đường Song Long Truyện chapter 55 03/06/2012 17:59

Đại Đường Song Long Truyện chapter 54 02/06/2012 17:45

Đại Đường Song Long Truyện chapter 53 02/06/2012 17:44

Đại Đường Song Long Truyện chapter 52 01/06/2012 18:07

Đại Đường Song Long Truyện chapter 51 01/06/2012 18:07

Đại Đường Song Long Truyện chapter 50 31/05/2012 18:00

Đại Đường Song Long Truyện chapter 49 31/05/2012 18:00

Đại Đường Song Long Truyện chapter 48 30/05/2012 17:34

Đại Đường Song Long Truyện chapter 47 30/05/2012 17:33

Đại Đường Song Long Truyện chapter 46 29/05/2012 18:02

Đại Đường Song Long Truyện chapter 45 29/05/2012 18:02

Đại Đường Song Long Truyện chapter 44 28/05/2012 16:50

Đại Đường Song Long Truyện chapter 43 28/05/2012 16:50

Đại Đường Song Long Truyện chapter 42 27/05/2012 16:47

Đại Đường Song Long Truyện chapter 41 27/05/2012 16:46

Đại Đường Song Long Truyện chapter 40 26/05/2012 16:40

Đại Đường Song Long Truyện chapter 39 26/05/2012 16:40

Đại Đường Song Long Truyện chapter 38 25/05/2012 17:22

Đại Đường Song Long Truyện chapter 37 25/05/2012 17:22

Đại Đường Song Long Truyện chapter 36 24/05/2012 17:24

Đại Đường Song Long Truyện chapter 35 24/05/2012 17:23

Đại Đường Song Long Truyện chapter 34 23/05/2012 13:00

Đại Đường Song Long Truyện chapter 33 23/05/2012 13:00

Đại Đường Song Long Truyện chapter 32 19/05/2012 10:27

Đại Đường Song Long Truyện chapter 31 19/05/2012 10:26

Đại Đường Song Long Truyện chapter 29-30 Part 2 18/05/2012 07:51

Đại Đường Song Long Truyện chapter 29-30 Part 1 18/05/2012 07:50

Đại Đường Song Long Truyện chapter 28 17/05/2012 10:20

Đại Đường Song Long Truyện chapter 27 17/05/2012 10:20

Đại Đường Song Long Truyện chapter 26 16/05/2012 09:52

Đại Đường Song Long Truyện chapter 25 16/05/2012 09:51

Đại Đường Song Long Truyện chapter 24 15/05/2012 07:16

Đại Đường Song Long Truyện chapter 23 15/05/2012 07:15

Đại Đường Song Long Truyện chapter 22 14/05/2012 10:24

Đại Đường Song Long Truyện chapter 21 14/05/2012 10:23

Đại Đường Song Long Truyện chapter 20 13/05/2012 07:17

Đại Đường Song Long Truyện chapter 19 13/05/2012 07:16

Đại Đường Song Long Truyện chapter 18 12/05/2012 11:34

Đại Đường Song Long Truyện chapter 17 12/05/2012 11:34

Đại Đường Song Long Truyện chapter 16 11/05/2012 07:08

Đại Đường Song Long Truyện chapter 15 11/05/2012 07:07

Đại Đường Song Long Truyện chapter 14 10/05/2012 07:42 Download

Đại Đường Song Long Truyện chapter 13 10/05/2012 07:42 Download

Đại Đường Song Long Truyện chapter 12 09/05/2012 17:59 Download

Đại Đường Song Long Truyện chapter 11 09/05/2012 17:58 Download

Đại Đường Song Long Truyện chapter 10 15/04/2012 14:10

Đại Đường Song Long Truyện chapter 9 15/04/2012 14:08

Đại Đường Song Long Truyện chapter 8 15/04/2012 14:08

Đại Đường Song Long Truyện chapter 7 15/04/2012 14:07

Đại Đường Song Long Truyện chapter 6 15/04/2012 14:07

Đại Đường Song Long Truyện chapter 5 15/04/2012 14:06

Đại Đường Song Long Truyện chapter 4 15/04/2012 14:06

Đại Đường Song Long Truyện chapter 3 15/04/2012 14:04

Đại Đường Song Long Truyện chapter 2 15/04/2012 14:00

Đại Đường Song Long Truyện chapter 1 15/04/2012 13:59

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Beelzebub ex 6 truyện tranh Minimum Update Chap 34 Hàng lên kệ luôn :3 truyện tranh Transfer Student Storm Bringer update chapter 91 truyện tranh Silvery Crow Chap 25 end truyện tranh Nise koi - Update Chap 217 TV HOT truyện tranh Shingeki no Kyojin Update Chap 80 Super Hot
Trả lời
Nặc danh 25/02/2014 22:51
càng về sau càng khác so vs truyện chữ @@
Trả lời
tri 29/11/2013 13:01

(Comment đã được xóa bởi zich)

Trả lời
tri 29/11/2013 12:59
ben *** ra chap 250 roi kia
Trả lời
Tcapro 09/10/2013 11:30
Song Long Dai duong chap 89-90 die roi "chu thot" oi!


Trả lời
buon 02/09/2013 12:20
Cháp 224 ở dưới cũng ý =.=
Thớt để link tít cuối dưới cháp 1 luôn ))
Trả lời
sKY 02/09/2013 09:19
Chap 224 đâu, sao ko thấy vậy THỚT ?
Trả lời
Nặc danh 29/08/2013 22:18
lâu quá ad ui , đợt mỏi mắt lun ek
có j ad tìm nhanh hộ cả hiệp khách giang hồ nữa nha
nghiền quá rồi
Trả lời
tuấn xu 23/08/2013 23:24
sao lâu thế rồi mà k ra chap mới hả ad
Trả lời
comeback 15/08/2013 09:37
sao mà xem phim thiếu lâm tự truyền kỳ 2 thì thấy tên vương thế sung là kẻ ác nhỉ
Trả lời
DTPQ 14/08/2013 14:39
lâu lâu quăng boom thế này đọc sướng thật. Cố gắng phát huy. Thanks nhìu
Trả lời
phuz15 13/08/2013 23:56
không bít chap thứ may thi het ta
Trả lời
Nặc danh 09/07/2013 21:26
thật sự là mình thấy truyện tranh này đọc không hay = khi đọc tiểu thuyết
Trả lời
Nặc danh 09/07/2013 21:23
ninh đạo kỳ vẫn nhỉnh hơn tống khuyết chút xíu nhỉ
Trả lời
DTPQ 12/06/2013 13:54
cuộc đời của Khấu Trọng có lẽ sẽ phải rẽ sang 1 trang khác. Nhà Đường là của Lý Thế Dân, số trời đã định.
Trả lời
Sukaku 09/06/2013 00:11
truyện quá đỉnh luôn,yêu thớt vãi

Trả lời
DDSL 30/05/2013 20:39
nhìu nhìu lên nha thớt ơi. Thanks nha. Very good
Trả lời
DTPQ 04/05/2013 16:36
muốn đọc nhìu hơn quá. 1 ngày 1 chap đi chủ thớt ơi
Trả lời
What? 04/05/2013 16:28
ca chap 90 nua~ troi oi haiz

Trả lời
What? 04/05/2013 16:27
sao chap 89 bi loi~ zay chu thot ^^!
Trả lời
dichphong12 02/05/2013 08:44
khấu trọng khấu trọng
Trả lời
Nặc danh 25/04/2013 10:56
thak
Trả lời
luucongvinh 23/04/2013 19:07
truyện sao cứ lúc khấu trọng lúc quán trung nhỉ?
Trả lời
danhdanhnh 02/04/2013 17:51
truyện rat hay ! up nhanh nha !

Trả lời
ironstar.nguyen 20/02/2013 14:59
truyện hay quá, thanks nhóm dịch, mong truyện ra đều đặn thì tuyệt
Trả lời
sKY 02/02/2013 13:13
chờ đợi lâu quá đấy thớt ak ....................
Trả lời
tung 05/01/2013 08:27
ừm truyện rất hay mà chap 89,90 bị hư rồi chủ thớt fix lại zùm......... cám ơn nhiều
Trả lời
sranh1997 02/01/2013 18:06
Trả lời
sranh1997 28/12/2012 13:35
ực ực ... 1 chap k đủ xơi
Trả lời
Terminator 13/12/2012 15:02
hix fix lai chap 98 di ban oi doi lau wa r day
Trả lời
Terminator 09/12/2012 17:01
chap 98 die r fix lai dum di dang coi giua chung ma di die hoai ak
Trả lời
Terminator 06/12/2012 20:35
chap 98 die r fix lai dum de ban oi
Trả lời
Sky 06/12/2012 13:01
truyện hay lắm, b update nhanh nhanh naz
Trả lời
sranh1997 04/12/2012 17:53
ít khi coy truyện tàu khựa ...
Trả lời
ironstar 02/12/2012 12:20
truyện hay wa, ráng update đi bạn ơi
Trả lời
Terminator 01/12/2012 18:53
chap 94 coi ko dc ban oi fix lai dum de

Trả lời
Nặc danh 01/12/2012 12:12
hay wa sao gan 1 thang da co chap moi thank nhiu nhé
Trả lời
Terminator 28/11/2012 10:23
chap 94 die r fix lai di
Trả lời
dugiacat 18/11/2012 18:40
up nhah ban oi 1 tuan roi chua ra chap moi nao`
Trả lời
kekao447 10/11/2012 09:08
nhanh y ban uj truyen hay wa mjnh fai tao nick de comment and thanks nek up nhanh nhen mjnh ung ho ban

Trả lời
Si ca lô 06/11/2012 18:22
chap 129 bị lỗi rồi bạn ơi, fix lại đi kìa .
Trả lời
Si ca lô 06/11/2012 17:48
update nhanh nhanh naz ............................
Trả lời
Sky 03/11/2012 13:53
nhanh nhanh update cho mọi đi bạn .
Trả lời
Terminator 03/11/2012 11:32
chap 19 20 ko doc dc fix lai di ban

Trả lời
Terminator 03/11/2012 11:31
chap 19 ko doc dc ban oi
Trả lời
Allviss 30/10/2012 18:38
Truyện hay ruyệt cú mèo

Trả lời
bear 27/10/2012 12:56
chap 95, và mấy chap típ theo die hết rùi bạn ơi, check lại giúp. thanks
Trả lời
Cuuviholy6 26/10/2012 14:27
fap
Trả lời
vthyvong94 20/10/2012 12:40
truyện hay mà sao ít comment thế nhỉ @@

Trả lời
ironstar 18/10/2012 13:29
hay wa hay wa, cố lên bạn ơi, up up up nào
Trả lời
Thiếu Gia 10/10/2012 07:13
hay quá thớt ơi. cố gắng up nhanh nhanh lên nhá
1 2


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...