lien he qc[Admin] Ra mắt trang Truyện Chữ : TRUYENCHU.NET

Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Đấu Phá Thương Khung Update Chap 117 mới !

truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
SƠ LƯỢC
Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Tên khác: Đấu Phá Thương Khung

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Nguồn: Hamtruyen.com

Thể loại: Manhua

Đăng bởi: zich     Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 20/03/2015 23:21    


TỔNG HỢP (119 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đấu Phá Thương Khung Ngoại truyện 2 31/05/2014 16:57

Đấu Phá Thương Khung Ngoại Truyện 27/02/2013 22:06

Đấu Phá Thương Khung chap 117 20/03/2015 23:20

Đấu Phá Thương Khung chap 116 14/03/2015 09:31

Đấu Phá Thương Khung chap 115 10/03/2015 17:08

Đấu Phá Thương Khung chap 114 25/02/2015 16:34

Đấu Phá Thương Khung chap 113 11/02/2015 16:56

Đấu Phá Thương Khung chap 112 04/02/2015 11:39

Đấu Phá Thương Khung chap 111 16/01/2015 20:33

Đấu Phá Thương Khung chap 110 11/01/2015 22:57

Đấu Phá Thương Khung chap 109 01/01/2015 19:38

Đấu Phá Thương Khung chap 108 24/12/2014 22:04

Đấu Phá Thương Khung chap 107 12/12/2014 19:54

Đấu Phá Thương Khung chap 106 10/12/2014 22:50

Đấu Phá Thương Khung chap 105 27/11/2014 20:32

Đấu Phá Thương Khung chap 104 15/11/2014 18:32

Đấu Phá Thương Khung chap 103 09/11/2014 22:16

Đấu Phá Thương Khung chap 102 24/10/2014 19:02

Đấu Phá Thương Khung chap 101 22/10/2014 22:21

Đấu Phá Thương Khung chap 100 02/10/2014 18:16

Đấu Phá Thương Khung chap 99 19/09/2014 22:14

Đấu Phá Thương Khung chap 98 14/09/2014 20:58

Đấu Phá Thương Khung chap 97 06/09/2014 13:37

Đấu Phá Thương Khung chap 96 19/08/2014 18:29

Đấu Phá Thương Khung chap 95 15/08/2014 19:40

Đấu Phá Thương Khung chap 94 14/08/2014 10:56

Đấu Phá Thương Khung chap 93 14/08/2014 10:56

Đấu Phá Thương Khung chap 92 19/07/2014 14:51

Đấu Phá Thương Khung chap 91 13/07/2014 17:56

Đấu Phá Thương Khung chap 90 02/07/2014 18:45

Đấu Phá Thương Khung chap 89 26/06/2014 19:12

Đấu Phá Thương Khung chap 88 19/06/2014 20:46

Đấu Phá Thương Khung chap 87 24/05/2014 18:32

Đấu Phá Thương Khung chap 86 22/05/2014 15:11

Đấu Phá Thương Khung chap 85 22/05/2014 15:11

Đấu Phá Thương Khung chap 84 01/05/2014 23:21

Đấu Phá Thương Khung chap 83 23/04/2014 21:43

Đấu Phá Thương Khung chap 82 22/04/2014 00:39

Đấu Phá Thương Khung chap 81 08/04/2014 23:16

Đấu Phá Thương Khung chap 80 14/03/2014 21:17

Đấu Phá Thương Khung chap 79 07/03/2014 00:51

Đấu Phá Thương Khung chap 78 28/02/2014 00:53

Đấu Phá Thương Khung chap 77 28/02/2014 00:53

Đấu Phá Thương Khung chap 76 09/02/2014 18:33

Đấu Phá Thương Khung chap 75 24/01/2014 23:39

Đấu Phá Thương Khung chap 74 24/01/2014 23:38

Đấu Phá Thương Khung chap 73 11/01/2014 15:55

Đấu Phá Thương Khung chap 72 11/01/2014 15:55

Đấu Phá Thương Khung chap 71 23/12/2013 18:25

Đấu Phá Thương Khung chap 70 23/12/2013 18:25

Đấu Phá Thương Khung chap 69 23/12/2013 18:24

Đấu Phá Thương Khung chap 68 23/12/2013 18:24

Đấu Phá Thương Khung chap 67 22/11/2013 12:47

Đấu Phá Thương Khung chap 66 19/11/2013 14:38

Đấu Phá Thương Khung chap 65 28/10/2013 02:47

Đấu Phá Thương Khung chap 64 23/10/2013 02:00

Đấu Phá Thương Khung chap 63 30/09/2013 02:16

Đấu Phá Thương Khung chap 62 18/09/2013 17:27

Đấu Phá Thương Khung chap 61 07/09/2013 13:25

Đấu Phá Thương Khung chap 60 31/08/2013 02:44

Đấu Phá Thương Khung chap 59 23/08/2013 23:59

Đấu Phá Thương Khung chap 58 17/08/2013 12:39

Đấu Phá Thương Khung chap 57 09/08/2013 14:14

Đấu Phá Thương Khung chap 56 22/07/2013 22:19

Đấu Phá Thương Khung chap 55 13/07/2013 14:33

Đấu Phá Thương Khung chap 54 07/07/2013 01:26

Đấu Phá Thương Khung chap 53 29/06/2013 18:14

Đấu Phá Thương Khung chap 52 17/06/2013 00:05

Đấu Phá Thương Khung chap 51 09/06/2013 00:45

Đấu Phá Thương Khung chap 50 27/05/2013 00:41

Đấu Phá Thương Khung chap 49 21/05/2013 22:35

Đấu Phá Thương Khung chap 48 12/05/2013 02:02

Đấu Phá Thương Khung chap 47 28/04/2013 13:29

Đấu Phá Thương Khung chap 46 22/04/2013 13:26

Đấu Phá Thương Khung chap 45 12/04/2013 22:49

Đấu Phá Thương Khung chap 44 28/03/2013 12:53

Đấu Phá Thương Khung chap 43 13/03/2013 00:13

Đấu Phá Thương Khung chap 42 05/03/2013 12:56

Đấu Phá Thương Khung chap 41 01/03/2013 12:08

Đấu Phá Thương Khung chap 40 27/02/2013 02:07

Đấu Phá Thương Khung chap 39 27/02/2013 02:06

Đấu Phá Thương Khung chap 38 27/02/2013 02:06

Đấu Phá Thương Khung chap 37 27/02/2013 02:05

Đấu Phá Thương Khung chap 36 21/02/2013 11:42

Đấu Phá Thương Khung chap 35 19/02/2013 12:16

Đấu Phá Thương Khung chap 34 26/01/2013 01:11

Đấu Phá Thương Khung chap 33 14/01/2013 11:42

Đấu Phá Thương Khung chap 32 13/01/2013 11:01

Đấu Phá Thương Khung chap 31 09/01/2013 18:08

Đấu Phá Thương Khung chap 30 08/01/2013 01:54

Đấu Phá Thương Khung chap 29 05/01/2013 11:18

Đấu Phá Thương Khung chap 28 03/01/2013 11:45

Đấu Phá Thương Khung chap 27 01/01/2013 11:04

Đấu Phá Thương Khung chap 26 31/12/2012 11:42

Đấu Phá Thương Khung chap 25 29/12/2012 12:39

Đấu Phá Thương Khung chap 24 27/12/2012 11:12

Đấu Phá Thương Khung chap 23 17/12/2012 10:54

Đấu Phá Thương Khung chap 22 13/12/2012 11:07

Đấu Phá Thương Khung chap 21 11/12/2012 11:38

Đấu Phá Thương Khung chap 20 09/12/2012 09:26

Đấu Phá Thương Khung chap 19 08/12/2012 11:03

Đấu Phá Thương Khung chap 18 06/12/2012 11:17

Đấu Phá Thương Khung chap 17 05/12/2012 11:05

Đấu Phá Thương Khung chap 16 04/12/2012 11:20

Đấu Phá Thương Khung chap 15 03/12/2012 11:21

Đấu Phá Thương Khung chap 14 02/12/2012 10:09

Đấu Phá Thương Khung chap 13 17/11/2012 11:39

Đấu Phá Thương Khung chap 12 31/10/2012 13:14

Đấu Phá Thương Khung chap 11 22/10/2012 00:28

Đấu Phá Thương Khung chap 10 19/10/2012 13:11

Đấu Phá Thương Khung chap 9 07/10/2012 00:19

Đấu Phá Thương Khung chap 8 23/09/2012 09:50

Đấu Phá Thương Khung chap 7 19/09/2012 22:28

Đấu Phá Thương Khung chap 6 10/09/2012 00:25

Đấu Phá Thương Khung chap 5 06/09/2012 01:10

Đấu Phá Thương Khung chap 4 06/09/2012 01:10

Đấu Phá Thương Khung chap 3 06/09/2012 01:09

Đấu Phá Thương Khung chap 2 06/09/2012 01:09

Đấu Phá Thương Khung chap 1 06/09/2012 01:08

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Beelzebub ex 6 truyện tranh Transfer Student Storm Bringer update chapter 91 truyện tranh Silvery Crow Chap 25 end truyện tranh Nise koi - Update Chap 163 TV hot truyện tranh Shingeki no Kyojin Update Chap 67 Super Hot truyện tranh Naruto [FULL 700 chapter - kết thúc một huyền thoại]
Trả lời
nightdarkzero 21/03/2015 10:29
thế này chắc năm sau mới lết ra khỏi cái học viện thôi à
Trả lời
monkey351 16/03/2015 11:39
truyện sao có khung hình nét khung thì nó mờ v ad??
Trả lời
zerose 15/03/2015 21:28
Cứ bu đông vào , chơi 1 skills chết cho lẹ lol
Trả lời
monkey351 11/03/2015 11:55
có rồ măn sờ không mấy bác
kaoru_90 15/03/2015 21:00
co' cho+'
Trả lời
thjenl0ng131 02/03/2015 11:27
úp nhanh jum 1 cái đi ad ơi truyện hay mà úp lâu quá
nightdarkzero 10/03/2015 17:34
tìm truyện chữ mà đọc, chứ tranh thì phải hỏi thằng tác giả
Trả lời
chicksmundane 27/02/2015 20:56
hot
Trả lời
boy vo tinh 26/02/2015 09:13
Trả lời
syduc2015 23/02/2015 20:51
lúc nào mới ra chap nữa z
Trả lời
balaga01 22/02/2015 21:24
chap27,28 die hết rồi kìa thớt fix lại đi!
Trả lời
Melody_Lalala 12/02/2015 19:40
hay gê, đây là 1 trong những truyện manhua hay nhất mà e từng đọc, mn có bik truyện manhua nào hay như vậy nữa ko
Trả lời
starwar_1801 11/02/2015 19:50
ngon cuối cùng cũng có
Trả lời
boy vo tinh 11/02/2015 19:48
vãi cả griffon
Trả lời
zerose 04/02/2015 21:59
Thằng mặt nồi này càng ngày càng bá ........Sau này ai oánh lại
kaoru_90 15/03/2015 21:01
duong nhien rau vi co cai dinh luat main chinh hok bao gio bai
Trả lời
chicksmundane 24/01/2015 16:30
lâu wá
Trả lời
mrkenny1704 16/01/2015 21:44
cho e xin cai tien do up truyen di thot
Trả lời
newboi01234 13/12/2014 09:11
Chập này hấp dẫn quá. Chờ chập tiếp theo
Trả lời
Manglag 12/12/2014 21:51
đệch, kool đếu thể tả
Trả lời
koolluv 30/11/2014 17:47
Đọc xong chap 105 và mình đã quyết định bỏ truyện này vì quá khác phiên bản truyện chữ. Quá sai lệch =.=
Top(-_-)Crazy 20/01/2015 23:43
H chắc vẫn âm thầm đọc tiếp
ropot 21/02/2015 23:21
cái đệch gì phải theo bản gốc, bản này là truyện tranh, đếch có phải tiểu thuyết mà phải máu me cay cú cho đúng bản chữ.
Trả lời
Manglag 27/11/2014 20:44
tem
Trả lời
Manglag 27/11/2014 20:44
tem
Trả lời
acymemt 23/11/2014 00:02
http://3.bp.blogspot.com/_1Jw2fzSntT0/TZC7ru18PqI/AAAAAAAABJ4/S2YLDYNYuTI/w1600/010.gif
Trả lời
Manglag 15/11/2014 21:28
1 mình chấp hờ ếttttttt
Trả lời
caovucmbk 15/11/2014 20:32
Hóng
Trả lời
DesTroys 02/11/2014 12:03
Tiếp đi thớt ơi
Trả lời
koyluvbu 27/10/2014 20:11
trời ơi dang hay ma đẩy nhanh tiến dộ thớt ơi
Trả lời
ckprono1 26/10/2014 15:18
Link die hết rồi thớt ơi
Trả lời
overlord113 26/10/2014 11:01
Sau khi đọc hơn 1k6 chương truyện chữ thì thấy truyện tranh hài éo chịu đc
Trả lời
Manglag 24/10/2014 21:32
Lại thêm 1 em xinh tươi về với main
Trả lời
zerose 24/10/2014 19:53
Yay quá hay
Trả lời
zerose 24/10/2014 17:55
Biết luyện đan pro , mà vào đây đấu giá . Chắc thành tỷ phú , làm giàu không khó
Trả lời
Manglag 23/10/2014 07:57
Lại hết đoạn hay
Trả lời
prince of rain (Thành viên [S]ky [G]arden [G]roup) 22/10/2014 22:46
truyện tiên hiệp,kiếm hiệp trung quốc có 1 đặc trưng là nain đc Bug 1 cách rất nhiệt tình , dồn dập và 0 kém phần vô cmn lí,về sau thằng éo nào cg thành thiên hạ vô địch,,nhg đó chính là nét hay và lôi cuốn ng đọc,ns chug là éo cs thằng nào thích đọc truyện main phế ysl cả nên thế này là vừa log a e rồi
tuananh3895 23/10/2014 00:31
buff thím ơi
Manglag 23/10/2014 07:48
Đã phế mà còn lắm gái theo mới dễ gây ức chế
prince of rain 23/10/2014 10:02
prince of rain 23/10/2014 10:08
thím xem lại chứ có phế đâu,thàng nào cg vô địch thiên hạ đấy chứ
Manglag 23/10/2014 14:00
Ko, ý ta là mấy truyện khác thôi
prince of rain 24/10/2014 19:10
đệch bên trên đánh sai chính tả liên tục
boy vo tinh 24/10/2014 21:48
lắm gái theo mà nó ếu để tag Harem toàn để Manhwua
ThieuTa 24/10/2014 23:57
Trong ĐPTK, được thằng chính cày cục cật lực, đánh không lại thì chạy, chạy để cày tiếp, đủ mạnh thì quay lại đánh tiếp, mà đánh là thẳng tay, nhổ cỏ là nhổ tận gốc chứ không ẻo lả. Dẫu sao thì, Đấu khí đại lục, thực lực vi tôn, nói chuyện tình cảm với kẻ thù thì phiêu quá.

Phải công nhận là truyện này rất rất rất hay.
Manglag 28/10/2014 11:26
The co a Dung la hay thiet
Trả lời
niceguy9ti9 06/10/2014 00:26
Tui thấy tốc độ phát triển của thằng tv bây giờ quá bình thường hơn được con nạp lan với mấy đứa loi choi à , bao giờ bắt đầu nổ buff vậy mấy bác
huy654492 15/10/2014 19:47
Cái này còn tùy ông tác giả cắt dư nào. Nếu mà cắt nhiều thì buff nhanh buff nhiều buff dồndập
ThieuTa 25/10/2014 00:00
TỐc độ lên cấp của TV so người khác thì cũng tương đương với tụi gọi là thiên tài thôi. Nhưng nó hơn hẳn tụi thiên tài là 1 cấp của nó lớn hơn 1 cấp của tụi thiên tài. Giống như 2 cái nhà cùng cao 4 tầng, nhưng tụi thiên tài thì có cái nền 10 m^2, còn TV thì có cái nền rộng tới 30 m^2.
huy654492 27/10/2014 13:46
Em nhớ ko lầm thì buff căng nhất là ăn cái dị hỏa 2 tăng 1 phát từ đấu linh lên đấu vương đỉnh luôn. Còn bộ này buff căng nhất là con thằng viêm đẻ ra đã đấu tông xong rồi lúc thằng bố đấu đế thì lên đấu thánh 8 luốn
ThieuTa 27/10/2014 16:47
cú ăn Vẫn Lạc Tâm Viên mà nhảy xa thế thì có thể chấp nhận vì khoảng cách cũng có thể chẳng là bao so với số năng lượng của Vẫn Lạc Tâm Viên. Nhưng còn nhóc Tiêu Tiêu thì quá đáng thật. Nhảy phát lên bát tinh đấu tôn là được rồi, để bé con còn phải từ từ nổ lực như cha nó nữa chứ.
Trả lời
zerose 03/10/2014 20:37
Hồn ma mà cũng có tiền tiết kiệm , nghi là tiền âm phủ .Tưởng gặp được gặp thêm 1 đại tỷ hot girl chứ , ai dè
Trả lời
boy vo tinh 03/10/2014 19:29
công nhận trên đời lắm người giống nhau thật
Trả lời
freebambino 03/10/2014 03:23
Đù , truyện bắt đầu hay vãi vãi vãi
Trả lời
Manglag 02/10/2014 18:51
Ơ sao đọc chap này ếu hiểu gì cả nhể
Trả lời
nova_stars_sky 30/09/2014 12:30
die nhiều chap quá thớt oi
Trả lời
Dantelucifer 29/09/2014 09:53
Dù các bác biện luận thế nào đi nữa thì cái BUG nhân vật phản diện não tàn sai lính hơn main 1 chút tặng ex là không thể tránh khỏi Nói chung là những lời giải thích của các bác không hơợp lý. Như bác Legend nói luật 8 tộc là không có đâu. Nếu bác nói có thì chỉ mình chỗ nào cái
Trả lời
DanteLucifer 27/09/2014 11:57
bác sao Băng nói sai rồi! Dù Hồn tộc có giết đi TV đi nữa thì chẳng có truyện Cổ tộc sẽ ra mặt đâu. Truyện này đã nói là BUG rồi mà. Có nhiều diễn đàn nói đến lắm. Như các truyện khác chỉ cần hổ báo như TV thì dù có là con ông Giời đi nữa thì mấy thằng BOSS cho ra bã hết. Đặc biệt loại có tiềm lực như TV. Thế mình mới nói truyện này có BUG
legend94bn 28/09/2014 17:37
thế thím cho em hỏi lúc nó chưa đến đấu thánh thì mấy thằng cùng thế hệ trong bát tộc đến cấp bậc gì rôi, tiềm năng thì vẫn là tiềm năng chứ đấy là bọn kia chủ quan, éo ai nghĩ tiêu gia huyết mạch phế vật có thằng nào vượt lên được. mà thằng TV cũng ko có thiên phú, huyết mạch đấu đế vs điều kiện sinh trưởng ở nơi đấu khí hùng hậu như bọn kia nên ai tính ra nó sẽ lên như thế, cơ bản tại thằng tác giả buff events cho nó quá kinh thôi, nhưng đương nhiên kèm theo nguy hiểm (chả ai cho thằng nvc chết yểu để end cả). còn lên đấu thánh rồi theo luật 8 tộc nên khả năng phế bỏ nó còn lại bn khi nó có thế lực sau lưng.
Trả lời
boy vo tinh 26/09/2014 18:27
thế là anh TV hốt hết: Nhã Phi, Huân Nhi, Vân Chi, Tiểu Y Tiên. Thải Lân, Mỹ Đỗ Toa à
niceguy9ti9 27/09/2014 02:34
Ta chỉ cần có vân chi thôi mờ đời ếu như mơ
legend94bn 28/09/2014 17:38
Vân Vận ko phải Vân Chi
legend94bn 28/09/2014 17:39
mà thím nghĩ thế đếu nào " Mỹ Đỗ Toa" vs cả "Thải Lân" nó hốt được "2" em này à
boy vo tinh 28/09/2014 20:14
thế thím ko đọc truyện chữ à cuối có đoạn có thằng bé nào đó bảo về mách mẹ Thải Lân còn j` còn em Mỹ Đỗ Toa thì nghe các thánh kể là người đầu tiên sinh con cho TV
kaoru_90 28/09/2014 21:18
hok thật ra anh TV hốt có 2 em Mỹ Đô Toa vs Huân Nhi thôi còn mấy bé kia thì chả thấy có động tĩnh gì
boy vo tinh 28/09/2014 22:01
sao nghe giang hồ đồn là có mỗi 2 em: Thải Lân, Huân Nhi là vợ còn lại là tình nhân
legend94bn 28/09/2014 23:19
thím boy vo tinh à, thím nghe ngta nói à?!!! "2 đứa" nó là 1 thôi
ThieuTa 25/10/2014 00:04
Mỹ Đỗ Toa và Thải Lân là 1. Cái tên Thải Lân là do TV đặt cho Mỹ Đỗ Toa.

Vân Vận và Vân CHi cũng là cùng 1 người. Chắc Vân Vận dùng tên giả để dấu thân phận.
Trả lời
DanteLucifer 26/09/2014 12:40
Mấy lão già sống lâu rồi. Chỉ cần vài đợt là mấy lão phát hiện ra ngay được tiềm lực của TV. Mà tiềm lực như vậy đủ mấy lão già bỏ qua cái mặt mà đi nghiền chết TV trong trứng nước. Mấy lão không muốn xuất hiện một Tiêu Huyền thứ hai. Mấy lão ngu mới để cho TV phát triển. Với đấu thánh thì chỉ cần bỏ ra 1 ngày. TV thân mang nhiều loại dị hỏa cùng công pháp đủ để luyện dược sư đỏ mắt. Hồn tộc cũng đỏ mắt mà đéo thấy làm gì TV lần nào cũng sai phái lính hơn 1 chút tặng ex chả phải là ngu à
boy vo tinh 26/09/2014 17:54
các bác cho em hỏi Tiêu Huyền là ai vậy
saobang3215 26/09/2014 17:58
Tiều Huyền là tổ tiên của Tiêu gia sau thời kỳ vô đế,cũng là đệ nhất nhân cửu tinh đấu thánh của Tiêu Gia trước khi Tiêu Gia đi xuống.
Trả lời
DanteLucifer 26/09/2014 12:40
Trong truyện chả thấy có tộc nào bảo vệ TV ngoài trừ Hồn tộc cả. Các truyện khác nó cũng có nói đến vấn đề này nếu như gây thù với thiên tài thì cần diệt trừ đảm bảo an toàn cho gia tộc là điều kiện tối thiếu để trong gia tộc phát triển lâu dài. Trong quá khứ đã chứng minh nhiều gia tộc vì gây thù với thiên tài để thiên tài sống sót mà bị diệt vong. Bác xem mấy truyện khác mà xem như Tiên Nghịch chẳng hạn. Chỉ cần hổ báo như TV là ngay lập tức con BOSS trùm cao hơn nó mấy câp đi tìm diệt sát ngay. Uông Lâm lúc đó chỉ mới có Trúc Cơ Kỳ mà gặp phải Nguyên Anh Kỳ cao hơn mấy giai lận
saobang3215 26/09/2014 17:57
Thứ nhất là chả thằng nào bik trước được tương lai ra,thiên tài thì lúc nào cũng đầy rẫy ra nhưng mà chân chính đỉnh phong 1 người cũng gần như ko có ,làm sao bác bik hồn tộc chắc chắn rằng TV tương lai có thể tiêu diệt hồn tộc,lời này nói ra ko bị người khác cười cho thối đầu thì cũng bi phun nước miếng mà chết.Còn về mấy tộc kia thì tộc nào cũng bik dã tâm Hồn tộc rất lớn nên lúc nào cũng có tai mắt chăm chăm nhìn vào cả 1 hành động lạ lùng thôi là mấy tộc đó tra 1 phát ra hết cho nên người ta mới có câu nói Đánh rắn động cỏ là vậy mưu kế trăm,ngàn năm đâu thể nào vì 1 hậu bối mà bị vỡ lỡ ra được ...
saobang3215 26/09/2014 18:00
Còn chưa nói TV có quan hệ với Huân Nhi là con của gia chủ Cổ tộc mà bên TV lúc nào cũng có người của Huân Nhi theo sau cả kéo mấy lão quái vật ra khác nào nói với Cổ tộc là TV có thể diệt tộc ta nên phải giết, mà mấy lão giả Cổ tộc mà bik được chuyện này thì bạn có thể nghĩ đến tiếp theo rồi đấy !!
Trả lời
niceguy9ti9 26/09/2014 00:36
cho em hỏi là bao giờ gặp lại vân chi vậy , fuck tác giả bỏ mợ con huân nhi đi cho tv cặp với vân chi vv
tranphipham 26/09/2014 16:57
tới khi đấu tôn sẽ gặp lại nàng sau đó lại tạm chia tay tới tập cuối mới gặp tiếpchụy rất thích tv với vân chi, tiêu y tiên. tiêu ngoc ,thải lân k thích con huân nhi
Tiêu Chảy 26/09/2014 18:56
Tới Khi nào anh ấy trở lại diệt VLT sẽ gặp lần 1

Làm nhị tinh đấu tôi tới cứu Vân Vận tại Hoa Tông là lần 2

Truy Tìm Bồ Đề tâm, up lên đấu tôn đỉnh là lần 3

tập cuối...ứ ừ lần 4
Trả lời
Nặc danh 25/09/2014 22:34
chương 99 này là chương mấy truyện chữ rồi nhỉ ?
Trả lời
DanteLucifer 25/09/2014 21:43
Con kiến gì ở đây? Rõ ràng Hồn tộc nhìn thấy tiềm lực của TV phát triển nhanh mạnh có khả năng khiêu chiến vượt cấp. Hồn tộc sai phái hơn 10 lần rồi, lần nào cũng thua nhưng không rút được kinh nghiệm. Nếu là con kiến có sống dai như thế không. Mỗi lần sai phái đi là thực lực TV tăng mạnh. Chưa đến 30t đã nhất tinh đấu thành. Đến lúc đó Hồn tộc còn không nhận ra được hay sao? Đã nói là BUG mà. Theo suy nghĩ người bình thường sẽ cảm giác được sự tồn tại của TV có uy hiếp cực lớn. Mấy lão cáo già cũng hiểu trong cái trường hợp này cần phải làm gì Ban đầu thì TV quả thực yếu nên Hồn tộc sẽ không để ý đến nhưng về sau này nó nổi rõ ra tiềm lực mà không giết chứng tỏ ngu. Mấy lão cáo già cũng phải hiểu được để cho thiên tài phát triển là hành động ngu ngốc chứ. Mấy lão sống mấy nghìn năm mà không hiểu được điều này thì vô lý quá
saobang3215 25/09/2014 23:19
Bác à bác cho là cả bộ truyện chỉ có 1 cái hồn tộc thôi à các gia tộc khác nếu thấy hồn tộc phái ra 1 đám cao thủ hay phái ra 1 trưởng lão cấp đấu thánh thi tự nhiên sẽ chú ý TV đến lúc đó người ta tự nhiên bik là TV có sức mạnh đe doạ hồn tộc thì mấy tộc khác sẽ dồn nhân lực bảo vệ TV đến lúc đó muốn giết còn khó hơn ko chỉ 10 lần đâu.Đọc truyện phân tích sâu vào cứ đọc 10 đoạn hiểu 1 đoạn thì lấy gì nc nữa 2`.
saobang3215 25/09/2014 23:24
kiểu bình luận của bác đọc là thấy 1 người suy nghĩ đơn giản =) thấy người có thực lực đe doạ mình cái là giống như kiểu cả môn phái kéo đi giết thằng đó.Cho bác làm 1 người đứng đầu trong truyện thì cái gia tộc của bác ra bã sớm .
Nặc danh 02/10/2014 18:41
Lúc đó thì thằng TV chắc imba nhanh hơn vì có tui gia tộc kia buff exp
Trả lời
DanteLucifer 25/09/2014 15:48
Thế theo như tranphipham nói thì hóa ra não tàn mới có thể trở thành cường giả được à

Phải biết theo lý thường thì đại gia tộc toàn mấy lão cáo già. Mấy lão này cũng quá hiểu nếu như giết TV thì Cổ tộc cũng chỉ ra mặt chử nhau với Hồn tộc một chút mà thôi. Cũng sẽ không vì TV mà đại chiến. Mấy lão già này thành tinh mẹ nó rồi. Mấy lão làm sao không biết để một thiên tài sống có thù hắn với gia tộc của mình là nguy hiểm đến như thế nào. Mấy lão sống mấy nghìn năm thì cũng phải phát hiện vấn đề này chứ. Chẳng lẽ sống càng lâu thì càng ngu đi à
saobang3215 25/09/2014 23:21
Càng sống lâu càng chấp nhất với việc tu hành ko vạn bất đắc dĩ chả ai mún nhúng tay vào cả nếu bác đọc các truyện cùng thể loại khác sẽ thấy sống càng lâu thì giao đấu chủ yếu dùng tâm kế là nhiều một vài truyện thì mấy lão già bá đạo dùng sức mà đánh nhưng phần nhiều cũng là dùng tâm kế thôi tu vi càng cao địa vị càng lớn ra tay càng khó nên hiểu vậy đi !!!
Trả lời
DanteLucifer 25/09/2014 15:23
Bug nhân vật phản diện bị não tàn rất nặng. TV có tiềm lực phát triển mạnh mẽ. Phản phái sai lính hơn TV một chút, một hai lần không sao nhưng lần nào cũng thế. Rõ ràng nhìn được tiềm lực phát triển của nó. Nếu như là người bình thường thì phải sai phái lính cao hơn cả giai để giết TV chứ nhỉ. Nhất là lúc TV từ một người bình thường nên được nhất tinh đấu thánh trong khi nó còn chưa đầy ba mươi tuổi. Hồn tộc nhìn được TV có tiềm lực như thế tại sao không sai phái lính là tứ tinh đấu thành hay ngũ tinh đấu thánh để bóp chết TV trong trứng nước nhỉ. Mình đọc truyện chữ không hiểu được tại sao lại như thế?

Hy vọng truyện tranh này có thể giải thích cho mình thì tốt
tranphipham 25/09/2014 15:36
e hèm chụy cũng luyện ong bộ này lâu rùi theo chụy nghĩ thì thứ nhất là hồn tộc e ngại cổ tộcvì tv thông dâm với con gái tộc trưởng cổ tộcthứ 2 là lần nào chả phái toan bô lão đáng tuổi ông nội ,ông khốt tv mà hơn tv 1 vài tinh nhưng do toàn thằng chủ quan coi thường tv với lại thằng tv này được tác giả ưa ái quá hết ăn kỳ trân dị bảo lại sở hữu 1 đống dị hỏa lại có nhìu người bảo kê ,quen với cổ tộc và long tộc là bá nhất. còn thứ 3 là tác giả nó muốn như thế chú cứ thắc mắc làm gi
saobang3215 25/09/2014 20:14
Bạn có thể suy nghĩ như vầy đi đường thấy có 1 2 con kiến bò wa bạn có đưa chân ra dẫm chết nó ko hay lười quan tâm bỏ đi ? đó là ý nghĩ của hồn tộc đấy. TV trong mắt hồn tộc là 1 con kiến lớn nhưng chẳng wa cũng chỉ là kiến hôi mà thôi 1 con kiến thì làm được gì và sau đó là 1 tràng phản sát của anh TV nhờ skill PNHL với HDHL càng nhiều dị hoả thì sức sát thương vượt bình cảnh càng cao cho nên bạn đừng có cái ý nghĩ hồn tộc phải đi ra mấy thằng tu vi đấu tôn đấu thánh để giết TV chả thằng nào rỗi hơi ngồi không đi giết kiến cả .
tranphipham 26/09/2014 17:00
các thím biết truyện não tàn là gì k mà phán . . .bộ này với bộ tiên ngạo vs sủng mị là e thấy tu luyện treo trình tự và quy củ nhất mặc dù càng về sau càng lên nhanh hơn do ăn dược vật gặp kỳ ngộ . .bla bla
Trả lời
DanteLucifer 25/09/2014 15:20
Muốn một gia tộc trường tồn đó chính là phải đảm bảo cho gia tộc phát triển mạnh mẽ. Một trong những cách đảm bảo gia tộc trường tồn đó chình là mời mọc các thiên tài có tiềm lực mạnh mẽ cho mình dùng. Nếu như gia tộc đã gây thù chuốc oán với thiên tài có tiềm lực lớn mạnh sau này thì dù hiện giờ nó là con kiến ai biết sau này sẽ hóa long. Chính vì vậy phải bóp chết từ trong trứng nước. Hiện nay có nhiều tác giả toàn bị BUG nhân vật phản diện não tàn thôi à. ĐPTK cũng có BUG này sao tác giả không giải thích được nhỉ.
Trả lời
ThieuTa 24/09/2014 11:09
Cái hội này, bá đạo từ ông bố đến thằng con, thêm luôn ông thấy cũng ghê gớm không kém.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...