[Admin] Hướng dẫn fix vụ ảnh die toàn trang


Hướng dẫn Edit truyện cơ bản [Update phần nguồn raw]

Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Đấu Phá Thương Khung Update Chap 133 mới !

truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
SƠ LƯỢC
Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Tên khác: Đấu Phá Thương Khung

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Nguồn: Hamtruyen.com

Thể loại: Manhua

Đăng bởi: zich     Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 03/09/2015 08:36    


TỔNG HỢP (135 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đấu Phá Thương Khung Ngoại truyện 2 31/05/2014 16:57

Đấu Phá Thương Khung Ngoại Truyện 27/02/2013 22:06

Đấu Phá Thương Khung chap 133 03/09/2015 08:36

Đấu Phá Thương Khung chap 132 24/08/2015 19:22

Đấu Phá Thương Khung chap 131 10/08/2015 19:08

Đấu Phá Thương Khung chap 130 03/08/2015 13:34

Đấu Phá Thương Khung chap 129 24/07/2015 17:08

Đấu Phá Thương Khung chap 128 11/07/2015 13:56

Đấu Phá Thương Khung chap 127 09/07/2015 09:25

Đấu Phá Thương Khung chap 126 29/06/2015 14:35

Đấu Phá Thương Khung chap 125 29/06/2015 14:34

Đấu Phá Thương Khung chap 124 06/06/2015 15:11

Đấu Phá Thương Khung chap 123 14/05/2015 10:45

Đấu Phá Thương Khung chap 122 07/05/2015 00:11

Đấu Phá Thương Khung chap 121 06/05/2015 15:50

Đấu Phá Thương Khung chap 120 22/04/2015 19:40

Đấu Phá Thương Khung chap 119 16/04/2015 09:54

Đấu Phá Thương Khung chap 118 07/04/2015 18:56

Đấu Phá Thương Khung chap 117 20/03/2015 23:20

Đấu Phá Thương Khung chap 116 14/03/2015 09:31

Đấu Phá Thương Khung chap 115 10/03/2015 17:08

Đấu Phá Thương Khung chap 114 25/02/2015 16:34

Đấu Phá Thương Khung chap 113 11/02/2015 16:56

Đấu Phá Thương Khung chap 112 04/02/2015 11:39

Đấu Phá Thương Khung chap 111 16/01/2015 20:33

Đấu Phá Thương Khung chap 110 11/01/2015 22:57

Đấu Phá Thương Khung chap 109 01/01/2015 19:38

Đấu Phá Thương Khung chap 108 24/12/2014 22:04

Đấu Phá Thương Khung chap 107 12/12/2014 19:54

Đấu Phá Thương Khung chap 106 10/12/2014 22:50

Đấu Phá Thương Khung chap 105 27/11/2014 20:32

Đấu Phá Thương Khung chap 104 15/11/2014 18:32

Đấu Phá Thương Khung chap 103 09/11/2014 22:16

Đấu Phá Thương Khung chap 102 24/10/2014 19:02

Đấu Phá Thương Khung chap 101 22/10/2014 22:21

Đấu Phá Thương Khung chap 100 02/10/2014 18:16

Đấu Phá Thương Khung chap 99 19/09/2014 22:14

Đấu Phá Thương Khung chap 98 14/09/2014 20:58

Đấu Phá Thương Khung chap 97 06/09/2014 13:37

Đấu Phá Thương Khung chap 96 19/08/2014 18:29

Đấu Phá Thương Khung chap 95 15/08/2014 19:40

Đấu Phá Thương Khung chap 94 14/08/2014 10:56

Đấu Phá Thương Khung chap 93 14/08/2014 10:56

Đấu Phá Thương Khung chap 92 19/07/2014 14:51

Đấu Phá Thương Khung chap 91 13/07/2014 17:56

Đấu Phá Thương Khung chap 90 02/07/2014 18:45

Đấu Phá Thương Khung chap 89 26/06/2014 19:12

Đấu Phá Thương Khung chap 88 19/06/2014 20:46

Đấu Phá Thương Khung chap 87 24/05/2014 18:32

Đấu Phá Thương Khung chap 86 22/05/2014 15:11

Đấu Phá Thương Khung chap 85 22/05/2014 15:11

Đấu Phá Thương Khung chap 84 01/05/2014 23:21

Đấu Phá Thương Khung chap 83 23/04/2014 21:43

Đấu Phá Thương Khung chap 82 22/04/2014 00:39

Đấu Phá Thương Khung chap 81 08/04/2014 23:16

Đấu Phá Thương Khung chap 80 14/03/2014 21:17

Đấu Phá Thương Khung chap 79 07/03/2014 00:51

Đấu Phá Thương Khung chap 78 28/02/2014 00:53

Đấu Phá Thương Khung chap 77 28/02/2014 00:53

Đấu Phá Thương Khung chap 76 09/02/2014 18:33

Đấu Phá Thương Khung chap 75 24/01/2014 23:39

Đấu Phá Thương Khung chap 74 24/01/2014 23:38

Đấu Phá Thương Khung chap 73 11/01/2014 15:55

Đấu Phá Thương Khung chap 72 11/01/2014 15:55

Đấu Phá Thương Khung chap 71 23/12/2013 18:25

Đấu Phá Thương Khung chap 70 23/12/2013 18:25

Đấu Phá Thương Khung chap 69 23/12/2013 18:24

Đấu Phá Thương Khung chap 68 23/12/2013 18:24

Đấu Phá Thương Khung chap 67 22/11/2013 12:47

Đấu Phá Thương Khung chap 66 19/11/2013 14:38

Đấu Phá Thương Khung chap 65 28/10/2013 02:47

Đấu Phá Thương Khung chap 64 23/10/2013 02:00

Đấu Phá Thương Khung chap 63 30/09/2013 02:16

Đấu Phá Thương Khung chap 62 18/09/2013 17:27

Đấu Phá Thương Khung chap 61 07/09/2013 13:25

Đấu Phá Thương Khung chap 60 31/08/2013 02:44

Đấu Phá Thương Khung chap 59 23/08/2013 23:59

Đấu Phá Thương Khung chap 58 17/08/2013 12:39

Đấu Phá Thương Khung chap 57 09/08/2013 14:14

Đấu Phá Thương Khung chap 56 22/07/2013 22:19

Đấu Phá Thương Khung chap 55 13/07/2013 14:33

Đấu Phá Thương Khung chap 54 07/07/2013 01:26

Đấu Phá Thương Khung chap 53 29/06/2013 18:14

Đấu Phá Thương Khung chap 52 17/06/2013 00:05

Đấu Phá Thương Khung chap 51 09/06/2013 00:45

Đấu Phá Thương Khung chap 50 27/05/2013 00:41

Đấu Phá Thương Khung chap 49 21/05/2013 22:35

Đấu Phá Thương Khung chap 48 12/05/2013 02:02

Đấu Phá Thương Khung chap 47 28/04/2013 13:29

Đấu Phá Thương Khung chap 46 22/04/2013 13:26

Đấu Phá Thương Khung chap 45 12/04/2013 22:49

Đấu Phá Thương Khung chap 44 28/03/2013 12:53

Đấu Phá Thương Khung chap 43 13/03/2013 00:13

Đấu Phá Thương Khung chap 42 05/03/2013 12:56

Đấu Phá Thương Khung chap 41 01/03/2013 12:08

Đấu Phá Thương Khung chap 40 27/02/2013 02:07

Đấu Phá Thương Khung chap 39 27/02/2013 02:06

Đấu Phá Thương Khung chap 38 27/02/2013 02:06

Đấu Phá Thương Khung chap 37 27/02/2013 02:05

Đấu Phá Thương Khung chap 36 21/02/2013 11:42

Đấu Phá Thương Khung chap 35 19/02/2013 12:16

Đấu Phá Thương Khung chap 34 26/01/2013 01:11

Đấu Phá Thương Khung chap 33 14/01/2013 11:42

Đấu Phá Thương Khung chap 32 13/01/2013 11:01

Đấu Phá Thương Khung chap 31 09/01/2013 18:08

Đấu Phá Thương Khung chap 30 08/01/2013 01:54

Đấu Phá Thương Khung chap 29 05/01/2013 11:18

Đấu Phá Thương Khung chap 28 03/01/2013 11:45

Đấu Phá Thương Khung chap 27 01/01/2013 11:04

Đấu Phá Thương Khung chap 26 31/12/2012 11:42

Đấu Phá Thương Khung chap 25 29/12/2012 12:39

Đấu Phá Thương Khung chap 24 27/12/2012 11:12

Đấu Phá Thương Khung chap 23 17/12/2012 10:54

Đấu Phá Thương Khung chap 22 13/12/2012 11:07

Đấu Phá Thương Khung chap 21 11/12/2012 11:38

Đấu Phá Thương Khung chap 20 09/12/2012 09:26

Đấu Phá Thương Khung chap 19 08/12/2012 11:03

Đấu Phá Thương Khung chap 18 06/12/2012 11:17

Đấu Phá Thương Khung chap 17 05/12/2012 11:05

Đấu Phá Thương Khung chap 16 04/12/2012 11:20

Đấu Phá Thương Khung chap 15 03/12/2012 11:21

Đấu Phá Thương Khung chap 14 02/12/2012 10:09

Đấu Phá Thương Khung chap 13 17/11/2012 11:39

Đấu Phá Thương Khung chap 12 31/10/2012 13:14

Đấu Phá Thương Khung chap 11 22/10/2012 00:28

Đấu Phá Thương Khung chap 10 19/10/2012 13:11

Đấu Phá Thương Khung chap 9 07/10/2012 00:19

Đấu Phá Thương Khung chap 8 23/09/2012 09:50

Đấu Phá Thương Khung chap 7 19/09/2012 22:28

Đấu Phá Thương Khung chap 6 10/09/2012 00:25

Đấu Phá Thương Khung chap 5 06/09/2012 01:10

Đấu Phá Thương Khung chap 4 06/09/2012 01:10

Đấu Phá Thương Khung chap 3 06/09/2012 01:09

Đấu Phá Thương Khung chap 2 06/09/2012 01:09

Đấu Phá Thương Khung chap 1 06/09/2012 01:08

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Beelzebub ex 6 truyện tranh Transfer Student Storm Bringer update chapter 91 truyện tranh Silvery Crow Chap 25 end truyện tranh Nise koi - Update Chap 183TV hot truyện tranh Shingeki no Kyojin Update Chap 72 Super Hot truyện tranh Naruto [FULL 700 chapter - kết thúc một huyền thoại]
Trả lời
bohoang5597 04/09/2015 03:38
Lam on update truyen nhanh nhanh dum e may che oi...... may wed khac da~ co chap 134 uj` ma` mjk` chua co la sao zay..........
Trả lời
cat2007 11/08/2015 00:03
các thím cho e hỏi bao h tử nghiên xuất hiện vậy
legend94bn 25/08/2015 23:06
khi nó vào nội viện Già Nam sẽ gặp
Trả lời
thinhtruong2012000 10/08/2015 20:27
Truyện chữ vẫn toẹt hơn nhều
Trả lời
boy vo tinh 03/08/2015 22:08
Trả lời
starwar_1801 24/07/2015 22:01
vãi ông Tiêu Viêm đã nghĩ luôn rước Huân nhi lun rùi à @@
Trả lời
datking12345 24/07/2015 20:52
Mình khuyên là nên chuyển sang đọc chuyện chữ ( bản dịch âý bản convert ko hiểu đâu) . Mình đã ngốn hết trong hơn ba tuần, và thức trắng nhiều đêm vì ghiền
hienprovv12 30/07/2015 19:26
tui tốn có 2 tuần rưỡi
balaga01 03/08/2015 21:36
mê tu(me too), 2 nghĩa nhá (chơi chữ)!đọc chữ mới biết mất biết bao nhiu cảnh hay với những mỹ nữ khác!may mà trí tưởng tượng của ta so với người khác gấp 10 lần nên thoải mái mà vô tư!
phuocdat152 03/08/2015 21:45
xin link ban dich di
balaga01 03/08/2015 22:12
GG không tính phí nhá!ta đọc trên dt, thoi thì len goccay hay **** đi!
datking12345 24/08/2015 21:24
Tiếc cha thổ tả không như cha đường tam. Cắt quá trời đoạn hay. Bên băng hỏa ma trù mấy đoạn nóng đọc không khác gì xxx có điều dùng từ khá là đẹp chứ không tục. Phải gọi là trên cả toẹt vời
Trả lời
datking12345 24/07/2015 20:48
1 Năm tầm 60 chap , truyện tầm 400 chap trở lên, khoảng 5 năm tới 8 năm là đủ bộ
Trả lời
toilaai0935 24/07/2015 20:27
https://www.wattpad.com/39665774-dau-pha-thuong-khung-hoc-vien-truyen-thuyet-1-4

https://www.wattpad.com/39444831-%C4%91%E1%BA%A5u-ph%C3%A1-th%C6%B0%C6%A1ng-khung-hu%C3%A2n-nhi-d%E1%BB%AF-d%C6%B0%E1%BB%A3c-l%C3%A3o-m%E1%BA%ADt-s%E1%BB%AD

https://www.wattpad.com/2093264-%C4%91%E1%BA%A5u-ph%C3%A1-th%C6%B0%C6%A1ng-khung-s%C3%AAri-truy%E1%BB%87n

https://www.wattpad.com/11670373-duong-gia-my-kieu-nuong-thao-pha-thuong-khung

đọc giải trí cho phê.
Trả lời
Luberia 11/07/2015 14:44
truyện ra lâu hơn tưởng tượng
Trả lời
tuekute143hhx 11/07/2015 13:50
ra lẹ đi a!!!
Trả lời
boy vo tinh 09/07/2015 22:11
Trả lời
changkho02870 (Thành viên Ship of The Dream) 06/07/2015 14:28
3 tháng 1 cháp
Trả lời
cuong9780 05/07/2015 15:06
Có ai biết còn truyện nào kiểu như này không nhỉ ?
changkho02870 06/07/2015 15:10
hóng coi thế nào
legend94bn 11/07/2015 19:47
có mà đầy giới thiệu cho bạn 2 bộ của lão Thổ Đậu: Vũ động càn khôn vs Đại thế giới

Gg mà sớt nhé
legend94bn 11/07/2015 19:48
à nhờm... Đại chúa tể, trên nhờm nhé
changkho02870 12/07/2015 20:41
quầy thôi
legend94bn 13/07/2015 00:53
Tiên hiệp thì tốt nhất đừng đọc manhwa ... như cái *bếp* ấy
kaorusuzu 03/09/2015 10:13
băng hỏa ma trù , ngạo thế cửu trọng thiên , võ động càn khôn , tiên nghịch , la phù , tiên ma biến , thần ấn vương tọa , cuồng thần , hùng bá thiên hạ , đấu la đại lục
Trả lời
tuekute143hhx 02/07/2015 17:45
lâu quá lâu quá
Trả lời
hadesjav112 01/07/2015 17:05
gái thì nhiều về sau chỉ lấy 2 em cảm thấy nó thốn thế nào ấy
legend94bn 11/07/2015 19:49
sau gom đống e về mà ko biết nó lấy hay ko
Trả lời
Manglag 01/07/2015 16:42
Gái e vờ ri que
Trả lời
balaga01 30/06/2015 13:02
hư cấu!
Trả lời
boy vo tinh 30/06/2015 11:56
Trả lời
hoangpt1999th 25/06/2015 19:34
Ai cho tôi hỏi chap 125+ là chương bao nhiêu trong truyện chữ không
Boysk5nkht 30/06/2015 00:31
Chương 478 nhé bạn. Mà truyện tranh này nội dung hơi khác so với truyện chữ nhé.
hoangpt1999th 30/06/2015 01:39
bạn đọc hết truyện chữ chưa mình đọc xong mà không hiểu kết lắm
Boysk5nkht 30/06/2015 13:51
Bạn đọc vũ động càn khôn ( đã full ) với đại chúa tể ( đang viết ) là hiểu được cái kết thôi. 2 thằng main của 2 truyện trước phi thăng lên thế giới của thằng main truyện thứ 3.
Trả lời
hungba 23/06/2015 12:08
hình như cái đếu thấy cái đống "kinh nghiệm tiền kiếp" nhưng mấy truyện khác nhỉ
Trả lời
boyhayiu 20/06/2015 10:46
ai giúp em với, em cần chính xác truyện chữ chap này sai lệnh k quá 5 chap được k, ai làm được em tks nhiều
Trả lời
zerose 17/06/2015 15:04
Trả lời
Manglag 07/06/2015 10:02
cảm thấy thốn thốn vl
Trả lời
tranlong255 06/06/2015 22:15
năm nay 21t, tính lấy vk lúc 27t, đọc xong truyện này chắc cũng là lúc đưa con đi học lớp 1 T^T
Trả lời
starwar_1801 06/06/2015 19:15
vãi cả "chìa khóa"
Trả lời
boy vo tinh 06/06/2015 17:40
Trả lời
hoangpt1999th 06/06/2015 16:48
Ai cho xin nguồn dịch cái đọc truyện chữ mỏi mắt quá
jack123 25/06/2015 15:45
bộ này từ tiểu thuyết tu chân giả dptk phải ko bạn
Trả lời
huylem1800vn 31/05/2015 20:59
cho hỏi có bộ nào giống vậy nữa không cho mình xin
dovankiet17499 27/06/2015 12:12
đấu la đại lục I (II)
đấu phá thương khung tiền truyện
Trả lời
Kenyaki 30/05/2015 06:41
Uppp , truyện hay phết
Trả lời
zerose 23/05/2015 22:13
Bé rắn rít nữ vương đâu rồi, mất tích luôn buồn thợt
Trả lời
boy vo tinh 19/05/2015 13:11
Trả lời
Manglag 15/05/2015 14:59
Gáigái kìa
Trả lời
kunieda Aoi 14/05/2015 20:18
chap nay la chuong bao nhiu trong truyen the moi nguoi
ILikeManga 16/05/2015 13:22
tầm chương 510
Trả lời
Trả lời
boy vo tinh 24/04/2015 12:26
Trả lời
mrkenny1704 23/04/2015 12:38
121 dau roi
Trả lời
anhcomatien182 22/04/2015 20:06
team 120 giu tru
Trả lời
boy vo tinh 19/04/2015 17:02
Trả lời
ticongtu 09/04/2015 10:06
truyện teo hết thế đọc chả đc mấy châp lại die
Trả lời
starwar_1801 08/04/2015 19:14
vl ông tác giả sao để thằng main bá thế , cho nó nằm vài lần đi chứ không thế này oánh nhau nhanh vl
Trả lời
boy vo tinh 08/04/2015 17:06
Trả lời
Trả lời
Trả lời
anhcomatien182 02/04/2015 18:48
cho em xin link download truyện đc ko ạ
Trả lời
nightdarkzero 21/03/2015 10:29
thế này chắc năm sau mới lết ra khỏi cái học viện thôi à
Trả lời
monkey351 16/03/2015 11:39
truyện sao có khung hình nét khung thì nó mờ v ad??
Trả lời
zerose 15/03/2015 21:28
Cứ bu đông vào , chơi 1 skills chết cho lẹ lol
Trả lời
monkey351 11/03/2015 11:55
có rồ măn sờ không mấy bác
kaoru_90 15/03/2015 21:00
co' cho+'
Trả lời
thjenl0ng131 02/03/2015 11:27
úp nhanh jum 1 cái đi ad ơi truyện hay mà úp lâu quá
nightdarkzero 10/03/2015 17:34
tìm truyện chữ mà đọc, chứ tranh thì phải hỏi thằng tác giả
thjenl0ng131 13/08/2015 15:16
oh shit nan, truyen chu doc chan vl, doc truyen tranh song dong hon
Trả lời
chicksmundane 27/02/2015 20:56
hot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...