lien he qc

lien he qc



[Admin] Ra mắt trang Truyện Chữ : TRUYENCHU.NET

Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Đấu Phá Thương Khung Update Chap 121 mới !

truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
SƠ LƯỢC
Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Tên khác: Đấu Phá Thương Khung

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Nguồn: Hamtruyen.com

Thể loại: Manhua

Đăng bởi: zich     Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 06/05/2015 15:50    


TỔNG HỢP (125 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đấu Phá Thương Khung Ngoại truyện 2 31/05/2014 09:57

Đấu Phá Thương Khung Ngoại Truyện 27/02/2013 15:06

Đấu Phá Thương Khung chap 123 14/05/2015 03:45

Đấu Phá Thương Khung chap 122 06/05/2015 17:11

Đấu Phá Thương Khung chap 121 06/05/2015 08:50

Đấu Phá Thương Khung chap 120 22/04/2015 12:40

Đấu Phá Thương Khung chap 119 16/04/2015 02:54

Đấu Phá Thương Khung chap 118 07/04/2015 11:56

Đấu Phá Thương Khung chap 117 20/03/2015 16:20

Đấu Phá Thương Khung chap 116 14/03/2015 02:31

Đấu Phá Thương Khung chap 115 10/03/2015 10:08

Đấu Phá Thương Khung chap 114 25/02/2015 09:34

Đấu Phá Thương Khung chap 113 11/02/2015 09:56

Đấu Phá Thương Khung chap 112 04/02/2015 04:39

Đấu Phá Thương Khung chap 111 16/01/2015 13:33

Đấu Phá Thương Khung chap 110 11/01/2015 15:57

Đấu Phá Thương Khung chap 109 01/01/2015 12:38

Đấu Phá Thương Khung chap 108 24/12/2014 15:04

Đấu Phá Thương Khung chap 107 12/12/2014 12:54

Đấu Phá Thương Khung chap 106 10/12/2014 15:50

Đấu Phá Thương Khung chap 105 27/11/2014 13:32

Đấu Phá Thương Khung chap 104 15/11/2014 11:32

Đấu Phá Thương Khung chap 103 09/11/2014 15:16

Đấu Phá Thương Khung chap 102 24/10/2014 12:02

Đấu Phá Thương Khung chap 101 22/10/2014 15:21

Đấu Phá Thương Khung chap 100 02/10/2014 11:16

Đấu Phá Thương Khung chap 99 19/09/2014 15:14

Đấu Phá Thương Khung chap 98 14/09/2014 13:58

Đấu Phá Thương Khung chap 97 06/09/2014 06:37

Đấu Phá Thương Khung chap 96 19/08/2014 11:29

Đấu Phá Thương Khung chap 95 15/08/2014 12:40

Đấu Phá Thương Khung chap 94 14/08/2014 03:56

Đấu Phá Thương Khung chap 93 14/08/2014 03:56

Đấu Phá Thương Khung chap 92 19/07/2014 07:51

Đấu Phá Thương Khung chap 91 13/07/2014 10:56

Đấu Phá Thương Khung chap 90 02/07/2014 11:45

Đấu Phá Thương Khung chap 89 26/06/2014 12:12

Đấu Phá Thương Khung chap 88 19/06/2014 13:46

Đấu Phá Thương Khung chap 87 24/05/2014 11:32

Đấu Phá Thương Khung chap 86 22/05/2014 08:11

Đấu Phá Thương Khung chap 85 22/05/2014 08:11

Đấu Phá Thương Khung chap 84 01/05/2014 16:21

Đấu Phá Thương Khung chap 83 23/04/2014 14:43

Đấu Phá Thương Khung chap 82 21/04/2014 17:39

Đấu Phá Thương Khung chap 81 08/04/2014 16:16

Đấu Phá Thương Khung chap 80 14/03/2014 14:17

Đấu Phá Thương Khung chap 79 06/03/2014 17:51

Đấu Phá Thương Khung chap 78 27/02/2014 17:53

Đấu Phá Thương Khung chap 77 27/02/2014 17:53

Đấu Phá Thương Khung chap 76 09/02/2014 11:33

Đấu Phá Thương Khung chap 75 24/01/2014 16:39

Đấu Phá Thương Khung chap 74 24/01/2014 16:38

Đấu Phá Thương Khung chap 73 11/01/2014 08:55

Đấu Phá Thương Khung chap 72 11/01/2014 08:55

Đấu Phá Thương Khung chap 71 23/12/2013 11:25

Đấu Phá Thương Khung chap 70 23/12/2013 11:25

Đấu Phá Thương Khung chap 69 23/12/2013 11:24

Đấu Phá Thương Khung chap 68 23/12/2013 11:24

Đấu Phá Thương Khung chap 67 22/11/2013 05:47

Đấu Phá Thương Khung chap 66 19/11/2013 07:38

Đấu Phá Thương Khung chap 65 27/10/2013 19:47

Đấu Phá Thương Khung chap 64 22/10/2013 19:00

Đấu Phá Thương Khung chap 63 29/09/2013 19:16

Đấu Phá Thương Khung chap 62 18/09/2013 10:27

Đấu Phá Thương Khung chap 61 07/09/2013 06:25

Đấu Phá Thương Khung chap 60 30/08/2013 19:44

Đấu Phá Thương Khung chap 59 23/08/2013 16:59

Đấu Phá Thương Khung chap 58 17/08/2013 05:39

Đấu Phá Thương Khung chap 57 09/08/2013 07:14

Đấu Phá Thương Khung chap 56 22/07/2013 15:19

Đấu Phá Thương Khung chap 55 13/07/2013 07:33

Đấu Phá Thương Khung chap 54 06/07/2013 18:26

Đấu Phá Thương Khung chap 53 29/06/2013 11:14

Đấu Phá Thương Khung chap 52 16/06/2013 17:05

Đấu Phá Thương Khung chap 51 08/06/2013 17:45

Đấu Phá Thương Khung chap 50 26/05/2013 17:41

Đấu Phá Thương Khung chap 49 21/05/2013 15:35

Đấu Phá Thương Khung chap 48 11/05/2013 19:02

Đấu Phá Thương Khung chap 47 28/04/2013 06:29

Đấu Phá Thương Khung chap 46 22/04/2013 06:26

Đấu Phá Thương Khung chap 45 12/04/2013 15:49

Đấu Phá Thương Khung chap 44 28/03/2013 05:53

Đấu Phá Thương Khung chap 43 12/03/2013 17:13

Đấu Phá Thương Khung chap 42 05/03/2013 05:56

Đấu Phá Thương Khung chap 41 01/03/2013 05:08

Đấu Phá Thương Khung chap 40 26/02/2013 19:07

Đấu Phá Thương Khung chap 39 26/02/2013 19:06

Đấu Phá Thương Khung chap 38 26/02/2013 19:06

Đấu Phá Thương Khung chap 37 26/02/2013 19:05

Đấu Phá Thương Khung chap 36 21/02/2013 04:42

Đấu Phá Thương Khung chap 35 19/02/2013 05:16

Đấu Phá Thương Khung chap 34 25/01/2013 18:11

Đấu Phá Thương Khung chap 33 14/01/2013 04:42

Đấu Phá Thương Khung chap 32 13/01/2013 04:01

Đấu Phá Thương Khung chap 31 09/01/2013 11:08

Đấu Phá Thương Khung chap 30 07/01/2013 18:54

Đấu Phá Thương Khung chap 29 05/01/2013 04:18

Đấu Phá Thương Khung chap 28 03/01/2013 04:45

Đấu Phá Thương Khung chap 27 01/01/2013 04:04

Đấu Phá Thương Khung chap 26 31/12/2012 04:42

Đấu Phá Thương Khung chap 25 29/12/2012 05:39

Đấu Phá Thương Khung chap 24 27/12/2012 04:12

Đấu Phá Thương Khung chap 23 17/12/2012 03:54

Đấu Phá Thương Khung chap 22 13/12/2012 04:07

Đấu Phá Thương Khung chap 21 11/12/2012 04:38

Đấu Phá Thương Khung chap 20 09/12/2012 02:26

Đấu Phá Thương Khung chap 19 08/12/2012 04:03

Đấu Phá Thương Khung chap 18 06/12/2012 04:17

Đấu Phá Thương Khung chap 17 05/12/2012 04:05

Đấu Phá Thương Khung chap 16 04/12/2012 04:20

Đấu Phá Thương Khung chap 15 03/12/2012 04:21

Đấu Phá Thương Khung chap 14 02/12/2012 03:09

Đấu Phá Thương Khung chap 13 17/11/2012 04:39

Đấu Phá Thương Khung chap 12 31/10/2012 06:14

Đấu Phá Thương Khung chap 11 21/10/2012 17:28

Đấu Phá Thương Khung chap 10 19/10/2012 06:11

Đấu Phá Thương Khung chap 9 06/10/2012 17:19

Đấu Phá Thương Khung chap 8 23/09/2012 02:50

Đấu Phá Thương Khung chap 7 19/09/2012 15:28

Đấu Phá Thương Khung chap 6 09/09/2012 17:25

Đấu Phá Thương Khung chap 5 05/09/2012 18:10

Đấu Phá Thương Khung chap 4 05/09/2012 18:10

Đấu Phá Thương Khung chap 3 05/09/2012 18:09

Đấu Phá Thương Khung chap 2 05/09/2012 18:09

Đấu Phá Thương Khung chap 1 05/09/2012 18:08

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Beelzebub ex 6 truyện tranh Transfer Student Storm Bringer update chapter 91 truyện tranh Silvery Crow Chap 25 end truyện tranh Nise koi - Update Chap 170 TV hot truyện tranh Shingeki no Kyojin Update Chap 69 Super Hot truyện tranh Naruto [FULL 700 chapter - kết thúc một huyền thoại]
Trả lời
zerose 23/05/2015 22:13
Bé rắn rít nữ vương đâu rồi, mất tích luôn buồn thợt
Trả lời
boy vo tinh 19/05/2015 13:11
Trả lời
Manglag 15/05/2015 14:59
Gáigái kìa
Trả lời
kunieda Aoi 14/05/2015 20:18
chap nay la chuong bao nhiu trong truyen the moi nguoi
ILikeManga 16/05/2015 13:22
tầm chương 510
Trả lời
Vuong Trung Duong 14/05/2015 11:14
Trả lời
boy vo tinh 24/04/2015 12:26
Trả lời
mrkenny1704 23/04/2015 12:38
121 dau roi
Trả lời
anhcomatien182 22/04/2015 20:06
team 120 giu tru
Trả lời
boy vo tinh 19/04/2015 17:02
Trả lời
ticongtu 09/04/2015 10:06
truyện teo hết thế đọc chả đc mấy châp lại die
Trả lời
starwar_1801 08/04/2015 19:14
vl ông tác giả sao để thằng main bá thế , cho nó nằm vài lần đi chứ không thế này oánh nhau nhanh vl
Trả lời
boy vo tinh 08/04/2015 17:06
Trả lời
Vuong Trung Duong 07/04/2015 19:27
Trả lời
Vuong Trung Duong 07/04/2015 19:27
Trả lời
anhcomatien182 02/04/2015 18:48
cho em xin link download truyện đc ko ạ
Trả lời
nightdarkzero 21/03/2015 10:29
thế này chắc năm sau mới lết ra khỏi cái học viện thôi à
Trả lời
monkey351 16/03/2015 11:39
truyện sao có khung hình nét khung thì nó mờ v ad??
Trả lời
zerose 15/03/2015 21:28
Cứ bu đông vào , chơi 1 skills chết cho lẹ lol
Trả lời
monkey351 11/03/2015 11:55
có rồ măn sờ không mấy bác
kaoru_90 15/03/2015 21:00
co' cho+'
Trả lời
thjenl0ng131 02/03/2015 11:27
úp nhanh jum 1 cái đi ad ơi truyện hay mà úp lâu quá
nightdarkzero 10/03/2015 17:34
tìm truyện chữ mà đọc, chứ tranh thì phải hỏi thằng tác giả
Trả lời
chicksmundane 27/02/2015 20:56
hot
Trả lời
boy vo tinh 26/02/2015 09:13
Trả lời
syduc2015 23/02/2015 20:51
lúc nào mới ra chap nữa z
Trả lời
balaga01 22/02/2015 21:24
chap27,28 die hết rồi kìa thớt fix lại đi!
Trả lời
Melody_Lalala 12/02/2015 19:40
hay gê, đây là 1 trong những truyện manhua hay nhất mà e từng đọc, mn có bik truyện manhua nào hay như vậy nữa ko
Trả lời
starwar_1801 11/02/2015 19:50
ngon cuối cùng cũng có
Trả lời
boy vo tinh 11/02/2015 19:48
vãi cả griffon
Trả lời
zerose 04/02/2015 21:59
Thằng mặt nồi này càng ngày càng bá ........Sau này ai oánh lại
kaoru_90 15/03/2015 21:01
duong nhien rau vi co cai dinh luat main chinh hok bao gio bai
Trả lời
chicksmundane 24/01/2015 16:30
lâu wá
Trả lời
mrkenny1704 16/01/2015 21:44
cho e xin cai tien do up truyen di thot
Trả lời
newboi01234 13/12/2014 09:11
Chập này hấp dẫn quá. Chờ chập tiếp theo
Trả lời
Manglag 12/12/2014 21:51
đệch, kool đếu thể tả
Trả lời
koolluv 30/11/2014 17:47
Đọc xong chap 105 và mình đã quyết định bỏ truyện này vì quá khác phiên bản truyện chữ. Quá sai lệch =.=
Top(-_-)Crazy 20/01/2015 23:43
H chắc vẫn âm thầm đọc tiếp
ropot 21/02/2015 23:21
cái đệch gì phải theo bản gốc, bản này là truyện tranh, đếch có phải tiểu thuyết mà phải máu me cay cú cho đúng bản chữ.
Trả lời
Manglag 27/11/2014 20:44
tem
Trả lời
Manglag 27/11/2014 20:44
tem
Trả lời
acymemt 23/11/2014 00:02
http://3.bp.blogspot.com/_1Jw2fzSntT0/TZC7ru18PqI/AAAAAAAABJ4/S2YLDYNYuTI/w1600/010.gif
Trả lời
Manglag 15/11/2014 21:28
1 mình chấp hờ ếttttttt
Trả lời
caovucmbk 15/11/2014 20:32
Hóng
Trả lời
DesTroys 02/11/2014 12:03
Tiếp đi thớt ơi
Trả lời
koyluvbu 27/10/2014 20:11
trời ơi dang hay ma đẩy nhanh tiến dộ thớt ơi
Trả lời
ckprono1 26/10/2014 15:18
Link die hết rồi thớt ơi
Trả lời
overlord113 26/10/2014 11:01
Sau khi đọc hơn 1k6 chương truyện chữ thì thấy truyện tranh hài éo chịu đc
Trả lời
Manglag 24/10/2014 21:32
Lại thêm 1 em xinh tươi về với main
Trả lời
zerose 24/10/2014 19:53
Yay quá hay
Trả lời
zerose 24/10/2014 17:55
Biết luyện đan pro , mà vào đây đấu giá . Chắc thành tỷ phú , làm giàu không khó
Trả lời
Manglag 23/10/2014 07:57
Lại hết đoạn hay
Trả lời
prince of rain (Thành viên [S]ky [G]arden [G]roup) 22/10/2014 22:46
truyện tiên hiệp,kiếm hiệp trung quốc có 1 đặc trưng là nain đc Bug 1 cách rất nhiệt tình , dồn dập và 0 kém phần vô cmn lí,về sau thằng éo nào cg thành thiên hạ vô địch,,nhg đó chính là nét hay và lôi cuốn ng đọc,ns chug là éo cs thằng nào thích đọc truyện main phế ysl cả nên thế này là vừa log a e rồi
tuananh3895 23/10/2014 00:31
buff thím ơi
Manglag 23/10/2014 07:48
Đã phế mà còn lắm gái theo mới dễ gây ức chế
prince of rain 23/10/2014 10:02
prince of rain 23/10/2014 10:08
thím xem lại chứ có phế đâu,thàng nào cg vô địch thiên hạ đấy chứ
Manglag 23/10/2014 14:00
Ko, ý ta là mấy truyện khác thôi
prince of rain 24/10/2014 19:10
đệch bên trên đánh sai chính tả liên tục
boy vo tinh 24/10/2014 21:48
lắm gái theo mà nó ếu để tag Harem toàn để Manhwua
ThieuTa 24/10/2014 23:57
Trong ĐPTK, được thằng chính cày cục cật lực, đánh không lại thì chạy, chạy để cày tiếp, đủ mạnh thì quay lại đánh tiếp, mà đánh là thẳng tay, nhổ cỏ là nhổ tận gốc chứ không ẻo lả. Dẫu sao thì, Đấu khí đại lục, thực lực vi tôn, nói chuyện tình cảm với kẻ thù thì phiêu quá.

Phải công nhận là truyện này rất rất rất hay.
Manglag 28/10/2014 11:26
The co a Dung la hay thiet
Trả lời
niceguy9ti9 06/10/2014 00:26
Tui thấy tốc độ phát triển của thằng tv bây giờ quá bình thường hơn được con nạp lan với mấy đứa loi choi à , bao giờ bắt đầu nổ buff vậy mấy bác
huy654492 15/10/2014 19:47
Cái này còn tùy ông tác giả cắt dư nào. Nếu mà cắt nhiều thì buff nhanh buff nhiều buff dồndập
ThieuTa 25/10/2014 00:00
TỐc độ lên cấp của TV so người khác thì cũng tương đương với tụi gọi là thiên tài thôi. Nhưng nó hơn hẳn tụi thiên tài là 1 cấp của nó lớn hơn 1 cấp của tụi thiên tài. Giống như 2 cái nhà cùng cao 4 tầng, nhưng tụi thiên tài thì có cái nền 10 m^2, còn TV thì có cái nền rộng tới 30 m^2.
huy654492 27/10/2014 13:46
Em nhớ ko lầm thì buff căng nhất là ăn cái dị hỏa 2 tăng 1 phát từ đấu linh lên đấu vương đỉnh luôn. Còn bộ này buff căng nhất là con thằng viêm đẻ ra đã đấu tông xong rồi lúc thằng bố đấu đế thì lên đấu thánh 8 luốn
ThieuTa 27/10/2014 16:47
cú ăn Vẫn Lạc Tâm Viên mà nhảy xa thế thì có thể chấp nhận vì khoảng cách cũng có thể chẳng là bao so với số năng lượng của Vẫn Lạc Tâm Viên. Nhưng còn nhóc Tiêu Tiêu thì quá đáng thật. Nhảy phát lên bát tinh đấu tôn là được rồi, để bé con còn phải từ từ nổ lực như cha nó nữa chứ.
Trả lời
zerose 03/10/2014 20:37
Hồn ma mà cũng có tiền tiết kiệm , nghi là tiền âm phủ .Tưởng gặp được gặp thêm 1 đại tỷ hot girl chứ , ai dè
Trả lời
boy vo tinh 03/10/2014 19:29
công nhận trên đời lắm người giống nhau thật
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...
lien he qc