[Admin] Hướng dẫn fix vụ ảnh die toàn trang

Hướng dẫn Edit truyện cơ bản [Update phần nguồn raw]

Tổ chức Event dịch truyện nhận lương từ BLOGTRUYEN.COM


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Đấu Phá Thương Khung Update Chap 142 mới !

truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
SƠ LƯỢC
Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Tên khác: Đấu Phá Thương Khung

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Nguồn: Hamtruyen.com

Thể loại: Manhua

Đăng bởi: zich     Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 27/11/2015 18:34    


TỔNG HỢP (144 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đấu Phá Thương Khung Ngoại truyện 2 31/05/2014 09:57

Đấu Phá Thương Khung Ngoại Truyện 27/02/2013 15:06

Đấu Phá Thương Khung chap 142 27/11/2015 11:34

Đấu Phá Thương Khung chap 141 23/11/2015 07:13

Đấu Phá Thương Khung chap 140 09/11/2015 12:28

Đấu Phá Thương Khung chap 139 04/11/2015 13:12

Đấu Phá Thương Khung chap 138 26/10/2015 08:00

Đấu Phá Thương Khung chap 137 11/10/2015 10:15

Đấu Phá Thương Khung chap 136 28/09/2015 08:31

Đấu Phá Thương Khung chap 135 24/09/2015 00:51

Đấu Phá Thương Khung chap 134 09/09/2015 15:19

Đấu Phá Thương Khung chap 133 03/09/2015 01:36

Đấu Phá Thương Khung chap 132 24/08/2015 12:22

Đấu Phá Thương Khung chap 131 10/08/2015 12:08

Đấu Phá Thương Khung chap 130 03/08/2015 06:34

Đấu Phá Thương Khung chap 129 24/07/2015 10:08

Đấu Phá Thương Khung chap 128 11/07/2015 06:56

Đấu Phá Thương Khung chap 127 09/07/2015 02:25

Đấu Phá Thương Khung chap 126 29/06/2015 07:35

Đấu Phá Thương Khung chap 125 29/06/2015 07:34

Đấu Phá Thương Khung chap 124 06/06/2015 08:11

Đấu Phá Thương Khung chap 123 14/05/2015 03:45

Đấu Phá Thương Khung chap 122 06/05/2015 17:11

Đấu Phá Thương Khung chap 121 06/05/2015 08:50

Đấu Phá Thương Khung chap 120 22/04/2015 12:40

Đấu Phá Thương Khung chap 119 16/04/2015 02:54

Đấu Phá Thương Khung chap 118 07/04/2015 11:56

Đấu Phá Thương Khung chap 117 20/03/2015 16:20

Đấu Phá Thương Khung chap 116 14/03/2015 02:31

Đấu Phá Thương Khung chap 115 10/03/2015 10:08

Đấu Phá Thương Khung chap 114 25/02/2015 09:34

Đấu Phá Thương Khung chap 113 11/02/2015 09:56

Đấu Phá Thương Khung chap 112 04/02/2015 04:39

Đấu Phá Thương Khung chap 111 16/01/2015 13:33

Đấu Phá Thương Khung chap 110 11/01/2015 15:57

Đấu Phá Thương Khung chap 109 01/01/2015 12:38

Đấu Phá Thương Khung chap 108 24/12/2014 15:04

Đấu Phá Thương Khung chap 107 12/12/2014 12:54

Đấu Phá Thương Khung chap 106 10/12/2014 15:50

Đấu Phá Thương Khung chap 105 27/11/2014 13:32

Đấu Phá Thương Khung chap 104 15/11/2014 11:32

Đấu Phá Thương Khung chap 103 09/11/2014 15:16

Đấu Phá Thương Khung chap 102 24/10/2014 12:02

Đấu Phá Thương Khung chap 101 22/10/2014 15:21

Đấu Phá Thương Khung chap 100 02/10/2014 11:16

Đấu Phá Thương Khung chap 99 19/09/2014 15:14

Đấu Phá Thương Khung chap 98 14/09/2014 13:58

Đấu Phá Thương Khung chap 97 06/09/2014 06:37

Đấu Phá Thương Khung chap 96 19/08/2014 11:29

Đấu Phá Thương Khung chap 95 15/08/2014 12:40

Đấu Phá Thương Khung chap 94 14/08/2014 03:56

Đấu Phá Thương Khung chap 93 14/08/2014 03:56

Đấu Phá Thương Khung chap 92 19/07/2014 07:51

Đấu Phá Thương Khung chap 91 13/07/2014 10:56

Đấu Phá Thương Khung chap 90 02/07/2014 11:45

Đấu Phá Thương Khung chap 89 26/06/2014 12:12

Đấu Phá Thương Khung chap 88 19/06/2014 13:46

Đấu Phá Thương Khung chap 87 24/05/2014 11:32

Đấu Phá Thương Khung chap 86 22/05/2014 08:11

Đấu Phá Thương Khung chap 85 22/05/2014 08:11

Đấu Phá Thương Khung chap 84 01/05/2014 16:21

Đấu Phá Thương Khung chap 83 23/04/2014 14:43

Đấu Phá Thương Khung chap 82 21/04/2014 17:39

Đấu Phá Thương Khung chap 81 08/04/2014 16:16

Đấu Phá Thương Khung chap 80 14/03/2014 14:17

Đấu Phá Thương Khung chap 79 06/03/2014 17:51

Đấu Phá Thương Khung chap 78 27/02/2014 17:53

Đấu Phá Thương Khung chap 77 27/02/2014 17:53

Đấu Phá Thương Khung chap 76 09/02/2014 11:33

Đấu Phá Thương Khung chap 75 24/01/2014 16:39

Đấu Phá Thương Khung chap 74 24/01/2014 16:38

Đấu Phá Thương Khung chap 73 11/01/2014 08:55

Đấu Phá Thương Khung chap 72 11/01/2014 08:55

Đấu Phá Thương Khung chap 71 23/12/2013 11:25

Đấu Phá Thương Khung chap 70 23/12/2013 11:25

Đấu Phá Thương Khung chap 69 23/12/2013 11:24

Đấu Phá Thương Khung chap 68 23/12/2013 11:24

Đấu Phá Thương Khung chap 67 22/11/2013 05:47

Đấu Phá Thương Khung chap 66 19/11/2013 07:38

Đấu Phá Thương Khung chap 65 27/10/2013 19:47

Đấu Phá Thương Khung chap 64 22/10/2013 19:00

Đấu Phá Thương Khung chap 63 29/09/2013 19:16

Đấu Phá Thương Khung chap 62 18/09/2013 10:27

Đấu Phá Thương Khung chap 61 07/09/2013 06:25

Đấu Phá Thương Khung chap 60 30/08/2013 19:44

Đấu Phá Thương Khung chap 59 23/08/2013 16:59

Đấu Phá Thương Khung chap 58 17/08/2013 05:39

Đấu Phá Thương Khung chap 57 09/08/2013 07:14

Đấu Phá Thương Khung chap 56 22/07/2013 15:19

Đấu Phá Thương Khung chap 55 13/07/2013 07:33

Đấu Phá Thương Khung chap 54 06/07/2013 18:26

Đấu Phá Thương Khung chap 53 29/06/2013 11:14

Đấu Phá Thương Khung chap 52 16/06/2013 17:05

Đấu Phá Thương Khung chap 51 08/06/2013 17:45

Đấu Phá Thương Khung chap 50 26/05/2013 17:41

Đấu Phá Thương Khung chap 49 21/05/2013 15:35

Đấu Phá Thương Khung chap 48 11/05/2013 19:02

Đấu Phá Thương Khung chap 47 28/04/2013 06:29

Đấu Phá Thương Khung chap 46 22/04/2013 06:26

Đấu Phá Thương Khung chap 45 12/04/2013 15:49

Đấu Phá Thương Khung chap 44 28/03/2013 05:53

Đấu Phá Thương Khung chap 43 12/03/2013 17:13

Đấu Phá Thương Khung chap 42 05/03/2013 05:56

Đấu Phá Thương Khung chap 41 01/03/2013 05:08

Đấu Phá Thương Khung chap 40 26/02/2013 19:07

Đấu Phá Thương Khung chap 39 26/02/2013 19:06

Đấu Phá Thương Khung chap 38 26/02/2013 19:06

Đấu Phá Thương Khung chap 37 26/02/2013 19:05

Đấu Phá Thương Khung chap 36 21/02/2013 04:42

Đấu Phá Thương Khung chap 35 19/02/2013 05:16

Đấu Phá Thương Khung chap 34 25/01/2013 18:11

Đấu Phá Thương Khung chap 33 14/01/2013 04:42

Đấu Phá Thương Khung chap 32 13/01/2013 04:01

Đấu Phá Thương Khung chap 31 09/01/2013 11:08

Đấu Phá Thương Khung chap 30 07/01/2013 18:54

Đấu Phá Thương Khung chap 29 05/01/2013 04:18

Đấu Phá Thương Khung chap 28 03/01/2013 04:45

Đấu Phá Thương Khung chap 27 01/01/2013 04:04

Đấu Phá Thương Khung chap 26 31/12/2012 04:42

Đấu Phá Thương Khung chap 25 29/12/2012 05:39

Đấu Phá Thương Khung chap 24 27/12/2012 04:12

Đấu Phá Thương Khung chap 23 17/12/2012 03:54

Đấu Phá Thương Khung chap 22 13/12/2012 04:07

Đấu Phá Thương Khung chap 21 11/12/2012 04:38

Đấu Phá Thương Khung chap 20 09/12/2012 02:26

Đấu Phá Thương Khung chap 19 08/12/2012 04:03

Đấu Phá Thương Khung chap 18 06/12/2012 04:17

Đấu Phá Thương Khung chap 17 05/12/2012 04:05

Đấu Phá Thương Khung chap 16 04/12/2012 04:20

Đấu Phá Thương Khung chap 15 03/12/2012 04:21

Đấu Phá Thương Khung chap 14 02/12/2012 03:09

Đấu Phá Thương Khung chap 13 17/11/2012 04:39

Đấu Phá Thương Khung chap 12 31/10/2012 06:14

Đấu Phá Thương Khung chap 11 21/10/2012 17:28

Đấu Phá Thương Khung chap 10 19/10/2012 06:11

Đấu Phá Thương Khung chap 9 06/10/2012 17:19

Đấu Phá Thương Khung chap 8 23/09/2012 02:50

Đấu Phá Thương Khung chap 7 19/09/2012 15:28

Đấu Phá Thương Khung chap 6 09/09/2012 17:25

Đấu Phá Thương Khung chap 5 05/09/2012 18:10

Đấu Phá Thương Khung chap 4 05/09/2012 18:10

Đấu Phá Thương Khung chap 3 05/09/2012 18:09

Đấu Phá Thương Khung chap 2 05/09/2012 18:09

Đấu Phá Thương Khung chap 1 05/09/2012 18:08

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Beelzebub ex 6 truyện tranh Minimum Update Chap 34 Hàng lên kệ luôn :3 truyện tranh Transfer Student Storm Bringer update chapter 91 truyện tranh Silvery Crow Chap 25 end truyện tranh Nise koi - Update Chap 195 TV hot truyện tranh Shingeki no Kyojin Update Chap 75 Super Hot
Trả lời
prohl123456 (Thành viên Ship of The Dream) 29/11/2015 13:29
co ai biet ko gip minh voi ad
Trả lời
prohl123456 (Thành viên Ship of The Dream) 29/11/2015 11:03
moi nguoi doc truyen cho minh hoi chap hien nay la vao chuong bao nhieu cua chuyen chu vay mong cac ban giup minh cam on
Trả lời
leoric9x 28/11/2015 00:13
loli
Trả lời
BanNangCamThu 27/11/2015 23:14
Bây giờ mới gặp tử nghiên thì bao lâu mới luyện dị hỏa trời @@
Trả lời
miraiHana 27/11/2015 19:02
ủa , thím zích sao tên màu xanh zậy , nhớ là chữ đỏ mà
Trả lời
kekobittn 23/11/2015 17:02
Mòn mõi đợi , thì ra là ngoại truyện
Trả lời
hihi7602 23/11/2015 16:28
141 la ngoai truyen mà up nham rui kia up lai di thot
Trả lời
navyseal9x 26/10/2015 20:20
Nhanh nhanh có chap mới đi thớt ơi ngóng lắm đó
Trả lời
beyourself 24/10/2015 22:02
Truyện tranh này thấy Tiêu Viêm cười nhiều.
Trả lời
leoric9x 15/10/2015 15:15
mới được 500 chương 1k1 chương nữa
leoric9x 15/10/2015 15:18
3 năm rồi vị chi là năm 2021 xong truyện
socconcodon 19/10/2015 08:53
3 ngày đọc đến chương 324
leoric9x 19/10/2015 23:53
Đang bảo manga chứ bảo gì chuyện chữ
Trả lời
nhoxrong007 11/10/2015 20:57
truyện hay
Trả lời
hienprovv12 01/10/2015 21:47
Đọc truyên chữ hình ảnh tự tưởng tượng ra xong đọc truyện tranh thấy chả giống trong tưởng tượng tí nào
Trả lời
Super_Lie 29/09/2015 23:16
Đọc truyện hình xong => giền => đi đọc truyện chử => đọc hết xong quay lại => đọc truyện hình => thấy nó mất chất của cốt truyện => đọc hình đừng xem chử thì có lẽ thấy nó hay hơn
ropot 28/11/2015 13:26
hình là có cả trẻ em xem nên phải vậy chứ sao. thử tưởng tượng hình mà vẽ y hêt chữ tả nó chán òm chứ có gì hay đâu, như anh hùng xạ điêu hay thần điêu hiệp lữ vẽ y chang bản gốc có hay cái vẹo gì đâu.
Trả lời
beyourself 28/09/2015 18:24
Ai có apps đọc truyện chữ Đấu phá thương khung ofline không giúp mình với. Reset lại điện thoại nên mất bản đọc offline,trên google apps store cũng không còn apps này nữa. Thank.
khoabmtt 28/09/2015 22:40
lên tìm kho truyện tiên hiệp offline ấy, cái bản màu xanh lá thì hông thấy đâu nữa rồi T__T
beyourself 29/09/2015 03:42
To: khoabmtt Mình mới thử down về. Ngay phần 1 đã có truyện Đấu phá thương khung Cám ơn bạn nhiều.
ticrkh 27/10/2015 18:49
Tải ở đâu vậy bạn ơi cho mình xin link đc hông
Trả lời
tien1996 25/09/2015 12:56
Các thánh cho hỏi có bộ nào hay tương tự bộ này k ??? co e xin trên 100 cap đọc mới phê đc
leoric9x 28/09/2015 22:05
Đấu la đại lục
anhsangtjm 29/09/2015 08:23
Cửu tinh thiên thần quyết
ropot 28/11/2015 13:29
trong mấy bộ thấy tuyệt thế đường môn là đẹp nhất,
Trả lời
lamngochao07 20/09/2015 13:04
có ai biết truyện nào cùng thể loại àm hay như truyện này không, có mấy truyện tiên hiệp vẽ nhân vật nhìn như con nít 6-7 tuổi vậy, max chán
nhokkutetaobao1 28/09/2015 16:17
Truyện võ đọng càn khôn cùng tác giả nhap
Trả lời
Vuong Trung Duong (Leader Thug Life Team) 19/09/2015 17:36
Bỏ hơn năm rưỡi giờ vô lại đọc 1 lần 50 chap phê như tê tê
Trả lời
pankberik 19/09/2015 17:27
Truyện bỏ vài đoạn hơi nóng ko bít sau này có vẽ cái cảnh sẽ tạo ra Tiêu Tiêu tương lai ko nữa
Trả lời
lonlinh2002 14/09/2015 11:57
với tốc độ này bao giờ mới đến đoạn chịch xã giao với con rắn
Trả lời
minhphuc1996 10/09/2015 08:15
Trả lời
luffyace215 09/09/2015 23:00
chap 135 thì ứng vs chuowng bn truyện chữ vậy ạ?
Trả lời
vunhatanh111 09/09/2015 13:39
truyện tranh ĐPTk ra được mấy năm rồi bạn không phải truyện chứ. xin cho mình biết chút thông tin.
nightdarkzero 09/09/2015 22:27
chap 1 ra từ 2012 kìa, có ghi thời gian mà
Trả lời
bohoang5597 04/09/2015 03:38
Lam on update truyen nhanh nhanh dum e may che oi...... may wed khac da~ co chap 134 uj` ma` mjk` chua co la sao zay..........
elser 09/09/2015 22:22
ham truyện yêu cầu up sau 1 chap bạn ơi
Trả lời
cat2007 11/08/2015 00:03
các thím cho e hỏi bao h tử nghiên xuất hiện vậy
legend94bn 25/08/2015 23:06
khi nó vào nội viện Già Nam sẽ gặp
Trả lời
thinhtruong2012000 10/08/2015 20:27
Truyện chữ vẫn toẹt hơn nhều
Trả lời
boy vo tinh 03/08/2015 22:08
Trả lời
starwar_1801 24/07/2015 22:01
vãi ông Tiêu Viêm đã nghĩ luôn rước Huân nhi lun rùi à @@
Trả lời
datking12345 24/07/2015 20:52
Mình khuyên là nên chuyển sang đọc chuyện chữ ( bản dịch âý bản convert ko hiểu đâu) . Mình đã ngốn hết trong hơn ba tuần, và thức trắng nhiều đêm vì ghiền
hienprovv12 30/07/2015 19:26
tui tốn có 2 tuần rưỡi
balaga01 03/08/2015 21:36
mê tu(me too), 2 nghĩa nhá (chơi chữ)!đọc chữ mới biết mất biết bao nhiu cảnh hay với những mỹ nữ khác!may mà trí tưởng tượng của ta so với người khác gấp 10 lần nên thoải mái mà vô tư!
phuocdat152 03/08/2015 21:45
xin link ban dich di
balaga01 03/08/2015 22:12
GG không tính phí nhá!ta đọc trên dt, thoi thì len goccay hay **** đi!
datking12345 24/08/2015 21:24
Tiếc cha thổ tả không như cha đường tam. Cắt quá trời đoạn hay. Bên băng hỏa ma trù mấy đoạn nóng đọc không khác gì xxx có điều dùng từ khá là đẹp chứ không tục. Phải gọi là trên cả toẹt vời
Trả lời
datking12345 24/07/2015 20:48
1 Năm tầm 60 chap , truyện tầm 400 chap trở lên, khoảng 5 năm tới 8 năm là đủ bộ
Trả lời
toilaai0935 24/07/2015 20:27
https://www.wattpad.com/39665774-dau-pha-thuong-khung-hoc-vien-truyen-thuyet-1-4

https://www.wattpad.com/39444831-%C4%91%E1%BA%A5u-ph%C3%A1-th%C6%B0%C6%A1ng-khung-hu%C3%A2n-nhi-d%E1%BB%AF-d%C6%B0%E1%BB%A3c-l%C3%A3o-m%E1%BA%ADt-s%E1%BB%AD

https://www.wattpad.com/2093264-%C4%91%E1%BA%A5u-ph%C3%A1-th%C6%B0%C6%A1ng-khung-s%C3%AAri-truy%E1%BB%87n

https://www.wattpad.com/11670373-duong-gia-my-kieu-nuong-thao-pha-thuong-khung

đọc giải trí cho phê.
Trả lời
Luberia 11/07/2015 14:44
truyện ra lâu hơn tưởng tượng
Trả lời
tuekute143hhx 11/07/2015 13:50
ra lẹ đi a!!!
Trả lời
boy vo tinh 09/07/2015 22:11
Trả lời
changkho02870 (Thành viên Ship of The Dream) 06/07/2015 14:28
3 tháng 1 cháp
Trả lời
cuong9780 05/07/2015 15:06
Có ai biết còn truyện nào kiểu như này không nhỉ ?
changkho02870 06/07/2015 15:10
hóng coi thế nào
legend94bn 11/07/2015 19:47
có mà đầy giới thiệu cho bạn 2 bộ của lão Thổ Đậu: Vũ động càn khôn vs Đại thế giới

Gg mà sớt nhé
legend94bn 11/07/2015 19:48
à nhờm... Đại chúa tể, trên nhờm nhé
changkho02870 12/07/2015 20:41
quầy thôi
legend94bn 13/07/2015 00:53
Tiên hiệp thì tốt nhất đừng đọc manhwa ... như cái *bếp* ấy
kaorusuzu 03/09/2015 10:13
băng hỏa ma trù , ngạo thế cửu trọng thiên , võ động càn khôn , tiên nghịch , la phù , tiên ma biến , thần ấn vương tọa , cuồng thần , hùng bá thiên hạ , đấu la đại lục
Trả lời
tuekute143hhx 02/07/2015 17:45
lâu quá lâu quá
Trả lời
hadesjav112 01/07/2015 17:05
gái thì nhiều về sau chỉ lấy 2 em cảm thấy nó thốn thế nào ấy
legend94bn 11/07/2015 19:49
sau gom đống e về mà ko biết nó lấy hay ko
Trả lời
Manglag 01/07/2015 16:42
Gái e vờ ri que
Trả lời
balaga01 30/06/2015 13:02
hư cấu!
Trả lời
boy vo tinh 30/06/2015 11:56
Trả lời
hoangpt1999th 25/06/2015 19:34
Ai cho tôi hỏi chap 125+ là chương bao nhiêu trong truyện chữ không
Boysk5nkht 30/06/2015 00:31
Chương 478 nhé bạn. Mà truyện tranh này nội dung hơi khác so với truyện chữ nhé.
hoangpt1999th 30/06/2015 01:39
bạn đọc hết truyện chữ chưa mình đọc xong mà không hiểu kết lắm
Boysk5nkht 30/06/2015 13:51
Bạn đọc vũ động càn khôn ( đã full ) với đại chúa tể ( đang viết ) là hiểu được cái kết thôi. 2 thằng main của 2 truyện trước phi thăng lên thế giới của thằng main truyện thứ 3.
Trả lời
hungba 23/06/2015 12:08
hình như cái đếu thấy cái đống "kinh nghiệm tiền kiếp" nhưng mấy truyện khác nhỉ
Trả lời
boyhayiu 20/06/2015 10:46
ai giúp em với, em cần chính xác truyện chữ chap này sai lệnh k quá 5 chap được k, ai làm được em tks nhiều
Trả lời
zerose 17/06/2015 15:04
Trả lời
Manglag 07/06/2015 10:02
cảm thấy thốn thốn vl
Trả lời
tranlong255 06/06/2015 22:15
năm nay 21t, tính lấy vk lúc 27t, đọc xong truyện này chắc cũng là lúc đưa con đi học lớp 1 T^T
Trả lời
starwar_1801 06/06/2015 19:15
vãi cả "chìa khóa"
Trả lời
boy vo tinh 06/06/2015 17:40
Trả lời
hoangpt1999th 06/06/2015 16:48
Ai cho xin nguồn dịch cái đọc truyện chữ mỏi mắt quá
jack123 25/06/2015 15:45
bộ này từ tiểu thuyết tu chân giả dptk phải ko bạn
Trả lời
huylem1800vn 31/05/2015 20:59
cho hỏi có bộ nào giống vậy nữa không cho mình xin
dovankiet17499 27/06/2015 12:12
đấu la đại lục I (II)
đấu phá thương khung tiền truyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...