[Admin] Hướng dẫn fix vụ ảnh die toàn trang

Hướng dẫn Edit truyện [Update Công cụ typeset]

Tổ chức Event dịch truyện nhận lương từ BLOGTRUYEN.COM


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Đấu Phá Thương Khung Update Chap 159+160

truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
SƠ LƯỢC
Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Tên khác: Đấu Phá Thương Khung

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Nguồn: Hamtruyen.com

Thể loại: Manhua

Đăng bởi: zich     Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 25/05/2016 12:08    


TỔNG HỢP (163 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đấu Phá Thương Khung Ngoại truyện 2 31/05/2014 09:57

Đấu Phá Thương Khung Ngoại Truyện 27/02/2013 15:06

Đấu Phá Thương Khung chap 160 25/05/2016 05:08

Đấu Phá Thương Khung chap 159 25/05/2016 05:06

Đấu Phá Thương Khung chap 158 29/04/2016 17:49

Đấu Phá Thương Khung chap 157 26/04/2016 12:54

Đấu Phá Thương Khung chap 157 26/04/2016 12:54

Đấu Phá Thương Khung chap 156 16/04/2016 05:23

Đấu Phá Thương Khung chap 155 01/04/2016 14:18

Đấu Phá Thương Khung chap 154 01/04/2016 14:18

Đấu Phá Thương Khung chap 153 19/03/2016 14:02

Đấu Phá Thương Khung chap 152 09/03/2016 10:32

Đấu Phá Thương Khung chap 151 27/02/2016 14:27

Đấu Phá Thương Khung chap 150 21/02/2016 13:20

Đấu Phá Thương Khung chap 149 04/02/2016 13:44

Đấu Phá Thương Khung chap 148 26/01/2016 13:38

Đấu Phá Thương Khung chap 147 20/01/2016 14:37

Đấu Phá Thương Khung chap 146 04/01/2016 13:07

Đấu Phá Thương Khung chap 145 18/12/2015 12:19

Đấu Phá Thương Khung chap 144 09/12/2015 08:47

Đấu Phá Thương Khung chap 143 09/12/2015 04:05

Đấu Phá Thương Khung chap 142 27/11/2015 11:34

Đấu Phá Thương Khung chap 141 23/11/2015 07:13

Đấu Phá Thương Khung chap 140 09/11/2015 12:28

Đấu Phá Thương Khung chap 139 04/11/2015 13:12

Đấu Phá Thương Khung chap 138 26/10/2015 08:00

Đấu Phá Thương Khung chap 137 11/10/2015 10:15

Đấu Phá Thương Khung chap 136 28/09/2015 08:31

Đấu Phá Thương Khung chap 135 24/09/2015 00:51

Đấu Phá Thương Khung chap 134 09/09/2015 15:19

Đấu Phá Thương Khung chap 133 03/09/2015 01:36

Đấu Phá Thương Khung chap 132 24/08/2015 12:22

Đấu Phá Thương Khung chap 131 10/08/2015 12:08

Đấu Phá Thương Khung chap 130 03/08/2015 06:34

Đấu Phá Thương Khung chap 129 24/07/2015 10:08

Đấu Phá Thương Khung chap 128 11/07/2015 06:56

Đấu Phá Thương Khung chap 127 09/07/2015 02:25

Đấu Phá Thương Khung chap 126 29/06/2015 07:35

Đấu Phá Thương Khung chap 125 29/06/2015 07:34

Đấu Phá Thương Khung chap 124 06/06/2015 08:11

Đấu Phá Thương Khung chap 123 14/05/2015 03:45

Đấu Phá Thương Khung chap 122 06/05/2015 17:11

Đấu Phá Thương Khung chap 121 06/05/2015 08:50

Đấu Phá Thương Khung chap 120 22/04/2015 12:40

Đấu Phá Thương Khung chap 119 16/04/2015 02:54

Đấu Phá Thương Khung chap 118 07/04/2015 11:56

Đấu Phá Thương Khung chap 117 20/03/2015 16:20

Đấu Phá Thương Khung chap 116 14/03/2015 02:31

Đấu Phá Thương Khung chap 115 10/03/2015 10:08

Đấu Phá Thương Khung chap 114 25/02/2015 09:34

Đấu Phá Thương Khung chap 113 11/02/2015 09:56

Đấu Phá Thương Khung chap 112 04/02/2015 04:39

Đấu Phá Thương Khung chap 111 16/01/2015 13:33

Đấu Phá Thương Khung chap 110 11/01/2015 15:57

Đấu Phá Thương Khung chap 109 01/01/2015 12:38

Đấu Phá Thương Khung chap 108 24/12/2014 15:04

Đấu Phá Thương Khung chap 107 12/12/2014 12:54

Đấu Phá Thương Khung chap 106 10/12/2014 15:50

Đấu Phá Thương Khung chap 105 27/11/2014 13:32

Đấu Phá Thương Khung chap 104 15/11/2014 11:32

Đấu Phá Thương Khung chap 103 09/11/2014 15:16

Đấu Phá Thương Khung chap 102 24/10/2014 12:02

Đấu Phá Thương Khung chap 101 22/10/2014 15:21

Đấu Phá Thương Khung chap 100 02/10/2014 11:16

Đấu Phá Thương Khung chap 99 19/09/2014 15:14

Đấu Phá Thương Khung chap 98 14/09/2014 13:58

Đấu Phá Thương Khung chap 97 06/09/2014 06:37

Đấu Phá Thương Khung chap 96 19/08/2014 11:29

Đấu Phá Thương Khung chap 95 15/08/2014 12:40

Đấu Phá Thương Khung chap 94 14/08/2014 03:56

Đấu Phá Thương Khung chap 93 14/08/2014 03:56

Đấu Phá Thương Khung chap 92 19/07/2014 07:51

Đấu Phá Thương Khung chap 91 13/07/2014 10:56

Đấu Phá Thương Khung chap 90 02/07/2014 11:45

Đấu Phá Thương Khung chap 89 26/06/2014 12:12

Đấu Phá Thương Khung chap 88 19/06/2014 13:46

Đấu Phá Thương Khung chap 87 24/05/2014 11:32

Đấu Phá Thương Khung chap 86 22/05/2014 08:11

Đấu Phá Thương Khung chap 85 22/05/2014 08:11

Đấu Phá Thương Khung chap 84 01/05/2014 16:21

Đấu Phá Thương Khung chap 83 23/04/2014 14:43

Đấu Phá Thương Khung chap 82 21/04/2014 17:39

Đấu Phá Thương Khung chap 81 08/04/2014 16:16

Đấu Phá Thương Khung chap 80 14/03/2014 14:17

Đấu Phá Thương Khung chap 79 06/03/2014 17:51

Đấu Phá Thương Khung chap 78 27/02/2014 17:53

Đấu Phá Thương Khung chap 77 27/02/2014 17:53

Đấu Phá Thương Khung chap 76 09/02/2014 11:33

Đấu Phá Thương Khung chap 75 24/01/2014 16:39

Đấu Phá Thương Khung chap 74 24/01/2014 16:38

Đấu Phá Thương Khung chap 73 11/01/2014 08:55

Đấu Phá Thương Khung chap 72 11/01/2014 08:55

Đấu Phá Thương Khung chap 71 23/12/2013 11:25

Đấu Phá Thương Khung chap 70 23/12/2013 11:25

Đấu Phá Thương Khung chap 69 23/12/2013 11:24

Đấu Phá Thương Khung chap 68 23/12/2013 11:24

Đấu Phá Thương Khung chap 67 22/11/2013 05:47

Đấu Phá Thương Khung chap 66 19/11/2013 07:38

Đấu Phá Thương Khung chap 65 27/10/2013 19:47

Đấu Phá Thương Khung chap 64 22/10/2013 19:00

Đấu Phá Thương Khung chap 63 29/09/2013 19:16

Đấu Phá Thương Khung chap 62 18/09/2013 10:27

Đấu Phá Thương Khung chap 61 07/09/2013 06:25

Đấu Phá Thương Khung chap 60 30/08/2013 19:44

Đấu Phá Thương Khung chap 59 23/08/2013 16:59

Đấu Phá Thương Khung chap 58 17/08/2013 05:39

Đấu Phá Thương Khung chap 57 09/08/2013 07:14

Đấu Phá Thương Khung chap 56 22/07/2013 15:19

Đấu Phá Thương Khung chap 55 13/07/2013 07:33

Đấu Phá Thương Khung chap 54 06/07/2013 18:26

Đấu Phá Thương Khung chap 53 29/06/2013 11:14

Đấu Phá Thương Khung chap 52 16/06/2013 17:05

Đấu Phá Thương Khung chap 51 08/06/2013 17:45

Đấu Phá Thương Khung chap 50 26/05/2013 17:41

Đấu Phá Thương Khung chap 49 21/05/2013 15:35

Đấu Phá Thương Khung chap 48 11/05/2013 19:02

Đấu Phá Thương Khung chap 47 28/04/2013 06:29

Đấu Phá Thương Khung chap 46 22/04/2013 06:26

Đấu Phá Thương Khung chap 45 12/04/2013 15:49

Đấu Phá Thương Khung chap 44 28/03/2013 05:53

Đấu Phá Thương Khung chap 43 12/03/2013 17:13

Đấu Phá Thương Khung chap 42 05/03/2013 05:56

Đấu Phá Thương Khung chap 41 01/03/2013 05:08

Đấu Phá Thương Khung chap 40 26/02/2013 19:07

Đấu Phá Thương Khung chap 39 26/02/2013 19:06

Đấu Phá Thương Khung chap 38 26/02/2013 19:06

Đấu Phá Thương Khung chap 37 26/02/2013 19:05

Đấu Phá Thương Khung chap 36 21/02/2013 04:42

Đấu Phá Thương Khung chap 35 19/02/2013 05:16

Đấu Phá Thương Khung chap 34 25/01/2013 18:11

Đấu Phá Thương Khung chap 33 14/01/2013 04:42

Đấu Phá Thương Khung chap 32 13/01/2013 04:01

Đấu Phá Thương Khung chap 31 09/01/2013 11:08

Đấu Phá Thương Khung chap 30 07/01/2013 18:54

Đấu Phá Thương Khung chap 29 05/01/2013 04:18

Đấu Phá Thương Khung chap 28 03/01/2013 04:45

Đấu Phá Thương Khung chap 27 01/01/2013 04:04

Đấu Phá Thương Khung chap 26 31/12/2012 04:42

Đấu Phá Thương Khung chap 25 29/12/2012 05:39

Đấu Phá Thương Khung chap 24 27/12/2012 04:12

Đấu Phá Thương Khung chap 23 17/12/2012 03:54

Đấu Phá Thương Khung chap 22 13/12/2012 04:07

Đấu Phá Thương Khung chap 21 11/12/2012 04:38

Đấu Phá Thương Khung chap 20 09/12/2012 02:26

Đấu Phá Thương Khung chap 19 08/12/2012 04:03

Đấu Phá Thương Khung chap 18 06/12/2012 04:17

Đấu Phá Thương Khung chap 17 05/12/2012 04:05

Đấu Phá Thương Khung chap 16 04/12/2012 04:20

Đấu Phá Thương Khung chap 15 03/12/2012 04:21

Đấu Phá Thương Khung chap 14 02/12/2012 03:09

Đấu Phá Thương Khung chap 13 17/11/2012 04:39

Đấu Phá Thương Khung chap 12 31/10/2012 06:14

Đấu Phá Thương Khung chap 11 21/10/2012 17:28

Đấu Phá Thương Khung chap 10 19/10/2012 06:11

Đấu Phá Thương Khung chap 9 06/10/2012 17:19

Đấu Phá Thương Khung chap 8 23/09/2012 02:50

Đấu Phá Thương Khung chap 7 19/09/2012 15:28

Đấu Phá Thương Khung chap 6 09/09/2012 17:25

Đấu Phá Thương Khung chap 5 05/09/2012 18:10

Đấu Phá Thương Khung chap 4 05/09/2012 18:10

Đấu Phá Thương Khung chap 3 05/09/2012 18:09

Đấu Phá Thương Khung chap 2 05/09/2012 18:09

Đấu Phá Thương Khung chap 1 05/09/2012 18:08

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Beelzebub ex 6 truyện tranh Minimum Update Chap 34 Hàng lên kệ luôn :3 truyện tranh Transfer Student Storm Bringer update chapter 91 truyện tranh Silvery Crow Chap 25 end truyện tranh Nise koi - Update Chap 217 TV HOT truyện tranh Shingeki no Kyojin Update Chap 80 Super Hot
Trả lời
tekado1998 25/05/2016 12:09
2 chap 1 lúc à ;v ngon
Trả lời
beyourself 18/05/2016 08:18
Có 5 người khả năng rất cao sẽ lấy Tiêu Viêm: Huân Nhi, Thải Lân, Vân Vận, Tiểu Y Tiên và Nhã Phi.
idontcare 25/05/2016 23:14
hoặc là nó ôm hết cả đám
Trả lời
tekado1998 14/05/2016 22:26
Còn vân vận thì sao Viêm cưới ẻm k
Kasuraba Kouta 14/05/2016 22:37
Avatar...
tekado1998 14/05/2016 22:41
Trả lời
LKiller 03/05/2016 00:50
ơ? ơ? chịch đâu?? hóng mãi @@
Trả lời
Kuzu 02/05/2016 03:14
đọc 156 chap chỉ đợi có 10 trang truyện thuần khiết đáy. mà thế éo nào
tekado1998 13/05/2016 22:01
có gì đâu bị cắt ấy mà
helius1998 13/05/2016 22:33
đọc truyện tranh còn ý nghĩa gì nữa đây, đợi cảnh Huân Nhi tiếp vậy
Kuzu 13/05/2016 23:19
truyện chữ em cày xong hết rồi bác, lão đậu có 3 truyện e đọc cả 3 rồi. h đọc truyện tranh để xem cảnh abcxyz thôi mà cũng bị cắt xén thế này
helius1998 13/05/2016 23:24
thì tui cũng vậy, cũng đọc để hóng có cảnh *beep* nhau của anh Viêm và vợ, thế mà nó cắt
tekado1998 14/05/2016 21:07
mấy chú xong truyện chữ rồi à
vậy cho em hỏi
Tiêu viêm cưới ai )
nhỏ tóc Trắng mà Viêm gọi là Tỷ tỷ quên mợ tên rồi
Hay H.Nhi?
hay em Medusa
thinhtruong2012000 14/05/2016 21:20
ko chừa 1 ai chú à ko ai chốn đc bàn tay của thằng Viêm. Đọc truyện chữ cũng đc 3 4 năm ji roài giờ quay lại mà truyện tranh còn chưa đi được nửa đoạn đường nữa
tekado1998 14/05/2016 21:24
Thế Viêm có con với Medusa à có sinh ra k
thinhtruong2012000 14/05/2016 21:29
sinh ra con LOLI hack dame
helius1998 14/05/2016 21:36
con gái đâu chừng vài tuổi bằng cha nó lăn lộn mấy năm trời ]
tekado1998 14/05/2016 22:23
con gái bá vcl
tekado1998 14/05/2016 22:41
Còn vân vận thì sao Viêm cưới ẻm k
helius1998 14/05/2016 23:09
khúc cuối chỉ nói việc TV đi gặp từng em kéo về team mình thôi, chứ không nói có lấy hay không
Kuzu 15/05/2016 00:44
phê nhất đoạn cuối anh Viêm lên đấu đế phang nhau xém chết xong em Nhi và em Lân chạy lên khóc và từ đó họ sống hp trọn đời vs nhau. còn về dàn harem thì thấy a ý cũng hốt chả chừa em nào ít nhiều cũng chiếm tiện nghi k ít bất quá ta thích
thinhtruong2012000 15/05/2016 05:52
thôi thì các bác cứ đọc từ từ đi spoil hết mất vui
tekado1998 15/05/2016 10:54
beyourself 18/05/2016 08:17
Có 5 người khả năng rất cao sẽ lấy Tiêu Viêm: Huân Nhi, Thải Lân, Vân Vận, Tiểu Y Tiên và Nhã Phi.
Trả lời
tekado1998 29/04/2016 12:10
ai cho xin 10 trang bị căt với
Frank_hates_dumb_asses 14/05/2016 21:19
avt phim gì v bạn? cho xin tên và link đi
tekado1998 14/05/2016 21:24
mình cũng không biết
Frank_hates_dumb_asses 14/05/2016 21:29
vãi ...
Trả lời
nikendoa 28/04/2016 17:42
Cái con mẹ. Phạm Lao đâu? Vẽ truyện tranh ăn bớt vcl. Cắt bỏ tình tiết, thay đổi tính cách nhân vật lung tung. Làm mất cả phong cách của Tiêu Viêm. Truyện chữ Tiêu Viêm nó trầm ổn, điềm tĩnh bao nhiêu mà vào truyện tranh nhìn cứ như thằng ngáo dồ vậy. Mất hết chất nhân vật! Lão Thổ nghĩ thế quái nào lại để nó chế truyện ra ntn?
Trả lời
nova_stars_sky 26/04/2016 22:16
rốt cụ là đếu có chịch, nện, quất, xúc gì hết... chỉ nhìn nhau âu yếm. bùn
Trả lời
quanpro 26/04/2016 22:06
chịch đâu ??
Trả lời
duong01qua 26/04/2016 21:30
Biết ngay thế nào cũng cắt cmn hết vài trang truyện thế lày thì làm quéo có cảnh chịch
Trả lời
lamtunga2 26/04/2016 20:58
cái phần hay nhất lại ko thấy đâu ta
Trả lời
Dark sky 21/04/2016 19:40
truyện đâu thớt
Trả lời
nhokmafia 21/04/2016 07:22
chú nào biết 10 trang bị cắt là phần nào của truyện chữ ko, ai biết xin hãy cmt dùm e. thanks nhìu
Kuzu 24/04/2016 05:04
614 615
nhokmafia 24/04/2016 11:43
thanks chu e, 1 cmt rat bo ich cho tui
Trả lời
Kuzu 19/04/2016 13:51
10 trang kia đâu rồi

wé á du náo
Trả lời
29love_harem29 19/04/2016 12:59
nhìn mặt TL vs anh Tiêu chap này phởn vãi mấy bác ko cần phải tiếc có trang 2 đứa ôm nhau la đấy thôi, chắc là phịch nhau ở đó
Trả lời
hoangngoctuan0301 18/04/2016 20:22
bỏ qua phần phịch tận 10 trang
Trả lời
kienminhlo 17/04/2016 00:34
Lv up
Trả lời
nova_stars_sky 16/04/2016 17:15
Tại sao chúng nó chưa nện nhau????
Trả lời
nightdarkzero 16/04/2016 13:17
ủa, mà nhớ luyện hóa dị hỏa xong mới có chịch, thôi, đợi chap nữa, ko có bỏ luôn
Top_409 17/04/2016 13:57
Chap Sau cũng đâu có chịch thằng Tiêu chỉ nói là không ngờ lần đầu lại không phải với Huân Nhi
Trả lời
nightdarkzero 16/04/2016 13:15
dm, họa sĩ bỏ hay thằng thớt bỏ đấy
Trả lời
phuocdat152 16/04/2016 13:01
thấy mấy bác xôn quá nên cũng vào làm cái comment cho vui:" Đéo có chịch, đ*o coi nữa."
Trả lời
thaiquocthai 12/04/2016 22:02
lướt cảnh .....
Trả lời
29love_harem29 09/04/2016 17:58
đọc cái này hóng đoạn chịch, nhảy qua võ động cũng tới doạn sắp chịch
Trả lời
Jsiik-love2 08/04/2016 23:24
http://mangak.net/dau-pha-thuong-khung-chap-156/

FUCK
Trả lời
dat123ak5 07/04/2016 04:06
Làm thế nào để đọc cmt cũ đây trời
Trả lời
evjl99 05/04/2016 16:03
Cho hỏi cái chap đang giở sang truyện chữ là chap bao nhiêu zay
materid96 07/04/2016 15:10
Hình như ở 600 đến 604 ấy ko nhớ rõ là ở chap nào
Trả lời
tsubakiinaho 02/04/2016 21:13
sắp chịch r
Trả lời
hungba 02/04/2016 20:44
566 hôn Huân Nhi,
615 chịch Medusa,
725 hôn Vân Vận,
919 hôn Tiễu Y Tiên,
1104 hôn Huân Nhi rồi 1105 xuýt thịt luôn
anh10010 04/04/2016 09:57
Con 135 nua
anh10010 04/04/2016 09:59
Mất nụ hôn đầu
nova_stars_sky 16/04/2016 17:19
suýt là suýt tn, chúng nó nện nhau tung chảo khi luyện hóa tịnh liên yêu hỏa đó huynh
Trả lời
nikendoa 02/04/2016 19:59
Truyện tranh mà không chịch ta nghỉ coi luôn!!!
Trả lời
hoangngoctuan0301 02/04/2016 19:02
chịch nhau truyện tranh này chắc xông vào ôm nấy ôm nể ẻm rồi đột nhiên nhảy ra khỏi tháp
Trả lời
KindredNao 01/04/2016 23:35
Truyện ko biết nó làm ntn
Trả lời
duy.buy 01/04/2016 22:49
Trả lời
King99 15/03/2016 22:59
Cuối cùng cũng chờ đc tới ngày chịch medusa rùi các thớt muốn đọc ngay có link truyện chữ chap 428 nha
nightdarkzero 19/03/2016 21:12
cũng phải 3-4 chap nữa
anh10010 20/03/2016 05:14
Chắc chỉ có cảnh xé áo thôi TRUYỆN TRONG SÁNG MÀ
nightdarkzero 20/03/2016 16:43
cái này là chi tiết quan trọng, nên không thể qua loa như vụ ăn tình dược trong hang được. đồng ý là trong sáng nhưng vẫn phải có đề cập tới vụ hiếp em nó
hungba 02/04/2016 20:36
428 đã chịch gì đâu
mà vụ tình dược là sao thế
nightdarkzero 02/04/2016 20:50
cái đoạn ở sơn thú ma hạch ấy, đoạn đánh với tử tinh sư vương ấy, cô nàng đấu hoàng chỉ biết đánh nhau ko biết nấu nướng tưởng nhầm lọ tình dược là lọ gia vị nên ướp vào cá nướng, 2 đứa ăn ngon lành . tiếp theo thì tưởng tượng đi
hungba 02/04/2016 20:59
nghi vấn lão sư phụ dở trò
nightdarkzero 02/04/2016 21:11
lão phải ẩn thân mà. do chính tay nó tự bóp thôi
hungba 02/04/2016 21:49
lão chế lọ thuốc rồi để vào chỗ nó
nightdarkzero 02/04/2016 21:55
chính tay tiêu viêm chế trong lúc rảnh rỗi
Trả lời
nguyentienanhas 13/03/2016 17:43
Canh kiss Huan Nhi la chuong may truyen Chu bay m.n
nightdarkzero 19/03/2016 21:12
còn lâu, phải tới lúc lên đấu tông tới ra mắt dòng họ nhà vợ mới hun được
Trả lời
angelwar007 12/03/2016 19:08
có thể ko hôn Huân nhi nhưng nhất định phải có cảnh xxx Thải lân (như vậy tiêu tiêu mới ra đời chứ ) )))
Trả lời
overlord113 11/03/2016 10:00
Chuẩn bị chịch Medusa
Trả lời
Top_409 07/03/2016 13:15
Người ta viết , vẽ Truyện trong vài năm mình đọc hết trong vài giờ
Trả lời
29love_harem29 06/03/2016 10:20
Thời đại của Huân Nhi qua rồi thời đại của Thải Lân sắp tới #teamthailan
KindredNao 07/03/2016 13:04
#teamhuannhi ko thích điều này
leoric9x 09/03/2016 20:51
29love_harem29 10/03/2016 12:42
ta chỉ thích thải lân thôi huân nhi ghét cái tộc nó vl
SuperFeed.Kyo 20/03/2016 01:44
cuối cùng vẫn 2 gái 1 chồng thôi
Trả lời
ngocchien2610 23/02/2016 23:30
giờ sang đọc mâng thấy cứ *** ấy như kiểu biết trước rùi đọc ko hấp dẫn nữa, mà các bác cho em hỏi có truyện "vũ động càn khôn" vs "đại chúa tể"ko vậy ở paga này hoặc page khác cũng đc?
nhox_zack 03/03/2016 23:02
Có đại chúa tể ở page này mà dạo này thấy im re -3-
Trả lời
linhngunhuga 23/02/2016 21:44
Mấy bác cho em xin mấy bộ truyện chữ khác nội dung tựa tựa như vầy đi, à mà có gái vs tán gái chút chứ cứ đánh nhau ko xem cũng chán lắm
Sparta_Vill 23/02/2016 22:10
mấy truyện có gái PHẦN LỚN toàn chịch từ đầu tới cuối, càng chịch càng mạnh, chịch xong nhặt được công pháp, thần khí, chịch xong kích phát tiềm lực, chịch xong ngộ đạo, đang là kẻ thù hiềm khích tới độ không đội trời chung => chịch xong phát thành người yêu.....
đọc thử Phần Thiên-Ô Sơn để hiểu rõ hơn
nightdarkzero 05/03/2016 13:19
được bác giới thiệu vào đọc thử thì thấy cha tác giả hư cấu vồn. đan được mà mỗi lần xuất ra là vài trăm viên, sau vàn ngàn, rồi làm cái vèo vài tỉ viên , đan dược mà làm cứ như hạt cát không bằng ấy
Trả lời
emken117 22/02/2016 21:18
Banh kem dep
Trả lời
idontcare 22/02/2016 19:22
Đm, Huân Nhi lúc nào cũng bá hơn main, đưa Huân Nhi lên làm main đi.dat123ak5 25/02/2016 00:48
nếu bạn đọc xong truyện chữ thì chắc chắn sẽ ko ý kiến về vấn đề Huân Nhi từng bá hơn main nhé.
Trả lời
kienminhlo 18/02/2016 22:58
ben eng co chap 150 roi kia thot oi
Trả lời
duong01qua 15/02/2016 00:08
nghe mấy bác nói TV đè medusa ra hiếp thế cho hỏi lúc đấy là chương mấy thế?

P/s : Hóng hóng
KindredNao 15/02/2016 08:58
Từ từ thể nào chả có
lolicon_kun 21/02/2016 22:14
sắp rồi bác, em áng chừng 4-5 chap nữa thôicũng đang hóng nek`
nightdarkzero 22/02/2016 03:29
4-5 beep , còn lâu mới tới
lolicon_kun 22/02/2016 20:59
truyện nó vẽ thấy tua chương nhanh mà cơ mà bác nói cũng đúng chắc phải hơn tí
KindredNao 10/03/2016 16:40
Bt ko cho đăng hen nhỉ em chỉ có ham mê vs nó thôi
Trả lời
lolicon_kun 14/02/2016 20:50
các bác cho em hỏi ở thời điểm hiện tại Huân Nhi mạnh hơn hay t` main mạnh hơn thế
leoric9x 14/02/2016 21:24
Huân nhi nhé nó búng phát Lâm Tu Nhai cả Liễu Kình chết
kienminhlo 14/02/2016 22:32
ATSM
lolicon_kun 14/02/2016 23:07
bác xem chap 150 chưa nó búng phát chết t` Top 2 đó thấy ảo mới đi qua đây hỏi đó
kienminhlo 14/02/2016 23:13
Đù thiệt hả
leoric9x 14/02/2016 23:25
Đắng lòng thanh niên không đọc truyện bảo mình ATSM
kienminhlo 15/02/2016 00:05
KindredNao 15/02/2016 07:09
Huân nhi h là đấu vương nhé. Mấy ông kia chỉ là đấu linh thôi
lolicon_kun 21/02/2016 22:18
bác Nao cho em hỏi là về sau T.viêm nó có chịch ai ngoài em Thải lân ko thế em là em thích bé Tử Nghiên với Tiểu Y Tiên lắm đó
jamesnhoc1994 28/02/2016 00:20
Có em Huân Nhi nữa nhé bác . Bé Tử Nghiên vs TYT thì chỉ đc làm người tình qua đường cùng với Vân Vận và 4-5 bé khác thôi nhé
kienminhlo 28/02/2016 01:03
ai lai kẹt
lolicon_kun 28/02/2016 21:53
còn 4 5 đứa nữa cơ à
29love_harem29 06/03/2016 10:19
cuối nó đi dụ về hết . TYT TN VV dụ về hết còn cưới vs chịch hay không thì em nghĩ là ko vì trong đại chúa tể chỉ đề cập là nó có 2vk là thải lân vs huân nhi thôi
KindredNao 06/03/2016 16:05
Chịch tất mỗi tội mang tiếng bồ nhí có mỗi Huan Nhi với Thải Lân là vợ chính thức
lolicon_kun 06/03/2016 18:38
đang đấu phá thương khung sao lại qua đại chúa tể vậy đừng bảo là nó nói tiếp mấy truyện với nhau à
KindredNao 07/03/2016 13:05
em không biết
kienminhlo 07/03/2016 16:40
Ra chap lâu quá làm mình quên thái lần em nào rồi

Ai nhớ ẻm xuất hiện chap mấy chỉ giùm cái
KindredNao 07/03/2016 17:14
Em sau này bị chịch đấy bác ko biết à
kienminhlo 07/03/2016 19:35
Quên thái lân là ai rồi . Còn lại ai cũng nhớ
KindredNao 09/03/2016 17:37
Nó là con medusa ấy dịch hán việt ý mà
kienminhlo 09/03/2016 19:09
Vuong Trung Duong 09/03/2016 23:22
Thải Lân nghe cứ như Thải Phân ấy nhở
kienminhlo 09/03/2016 23:45
Bác Duong thêm PJ mới đi
Vuong Trung Duong 09/03/2016 23:58
Thôi, xin! Làm thêm cái PJ nữa chắc sụt cân luôn quá
kienminhlo 10/03/2016 00:01
em ủng hộ mà , thêm 1 bộ đi thớt đẹp trai
Trả lời
KindredNao 05/02/2016 20:35
Em spoil cho các bác nhé . Thằng Tiêu Viêm sau này bị dị hỏa lan tỏa chịch con Medusa sinh đứa con . End là cưới cả Medusa vs Huân Nhi. Bồ nhí thì đầy ra cũng khối em xin chết đống em bị thương
tuanminh1023 14/02/2016 23:02
Mấy bộ đc chuyển thể từ tiểu thuyết thì khỏi cần spoil làm l*n gì.
Trả lời
KindredNao 05/02/2016 14:48
Cuối cùng anh ta lấy ai hay lại friendzone như thánh Ratrym
Trả lời
ohsac123 04/02/2016 23:06
cứ đến ngày này là truyện TQ dày đặc luôn
Trả lời
kienminhlo 30/01/2016 00:25
Xin tên tiếng anh tks trc
Trả lời
hoangpt1999th 27/01/2016 00:03
Cho hỏi chap 148 đánh nhau vs liễu kình là chương bn thế .tks mn
nhox_zack 27/01/2016 19:02
Tro ve hai chap http://sstruyen.com/m/tien-hiep/dau-pha-thuong-khung/chuong-575--ket-thuc/86382.html
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...