Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Diêm Đế Update Chap 223

truyện tranh Diêm Đế
SƠ LƯỢC
Diêm Đế - sứ giả của Địa Ngục ( nói ngắn gọn là lính của Diêm vương ="= ) là một tay kiếm bá đạo vào 300 năm trước . Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt linh hồn về địa phủ . Nhưng nay , sự sống trên dương gian đang bị các yêu ma cõi âm đe dọa ; và Diêm vương đã ra lệnh cho tên "lông bông" âý một công việc là đi giải quyết các yêu ma này . Cùng với những người bạn đồng hành của mình , Diêm Đế sẽ chiến thắng lũ yêu ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến 2 cõi nhân gian & địa ngục được chăng ?

Tên khác: King Of The Hell

Tác giả: Ra In - Soo & Kim Jae - Hwan

Nguồn: vuilen.com

Nhóm dịch: Truyenhay24h.com vechai.info manga24h.com

Thể loại: Action Adventure Martial Arts Shounen Magic 16+

Đăng bởi: speedman2012vn     Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 27/11/2014 14:40    


TỔNG HỢP (223 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Diêm Đế chap 223 27/11/2014 14:40

Diêm Đế chap 222 21/11/2014 10:37

Diêm Đế chap 221 19/11/2014 21:52

Diêm Đế chap 220 30/10/2014 15:58

Diêm Đế Chap 219 25/10/2014 20:07

Diêm Đế chap 218 25/10/2014 20:07

Diêm Đế chap 217 23/10/2014 22:02

Diêm Đế chap 216 23/10/2014 22:01

Diêm Đế chap 215 13/10/2014 17:11

Diêm Đế chap 214 13/10/2014 17:10

Diêm Đế chap 213 13/10/2014 17:10

Diêm Đế chap 212 08/10/2014 20:49

Diêm Đế chap 211 03/10/2014 18:15

Diêm Đế chap 210 03/10/2014 18:14

Diêm Đế chap 209 29/09/2014 01:51

Diêm Đế chap 208 29/09/2014 01:51

Diêm Đế chap 207 25/09/2014 15:36

Diêm Đế chap 206 19/09/2014 22:12

Diêm Đế chap 205 17/09/2014 16:30

Diêm Đế chap 204 14/09/2014 20:47

Diêm Đế chap 203 08/09/2014 12:40

Diêm Đế chap 202 08/09/2014 22:25

Diêm Đế chap 201 08/09/2014 12:40

Diêm Đế chap 200 04/09/2014 12:30

Diêm Đế chap 199 02/09/2014 22:45

Diêm Đế chap 198 02/09/2014 22:45

Diêm Đế chap 197 02/09/2014 22:45

Diêm Đế chap 196 02/09/2014 22:44

Diêm Đế chap 195 02/09/2014 22:44

Diêm Đế chap 194 29/08/2014 00:22

Diêm Đế chap 193 29/08/2014 00:20

Diêm Đế chap 192 29/08/2014 00:19

Diêm Đế chap 191 23/08/2014 16:01

Diêm Đế chap 190 23/08/2014 16:01

Diêm Đế chap 189 23/08/2014 16:00

Diêm Đế chap 188 23/08/2014 16:00

Diêm Đế chap 187 23/08/2014 15:53

Diêm Đế chap 186 23/08/2014 15:53

Diêm Đế chap 185 23/08/2014 15:53

Diêm Đế chap 184 23/08/2014 15:53

Diêm Đế Chap 183 23/08/2014 15:51

Diêm Đế Chap 182 23/08/2014 15:51

Diêm Đế Chap 181 23/08/2014 15:51

Diêm Đế Chap 180 23/08/2014 15:50

Diêm Đế chap 179 23/08/2014 15:50

Diêm Đế chap 178 23/08/2014 15:50

Diêm Đế Chap 177 23/08/2014 15:49

Diêm Đế Chap 176 23/08/2014 15:49

Diêm Đế Chap 175 23/08/2014 15:49

Diêm Đế Chap 174 23/08/2014 15:49

Diêm Đế Chap 173 23/08/2014 15:49

Diêm Đế Chap 172 23/08/2014 15:49

Diêm Đế Chap 171 23/08/2014 15:49

Diêm Đế Chap 170 23/08/2014 15:47

Diêm Đế Chap 169 23/08/2014 15:47

Diêm Đế Chap 168 23/08/2014 15:46

Diêm Đế Chap 167 23/08/2014 15:46

Diêm Đế Chap 166 23/08/2014 15:46

Diêm Đế Chap 165 23/08/2014 15:46

Diêm Đế Chap 164 23/08/2014 15:46

Diêm Đế Chap 163 23/08/2014 15:46

Diêm Đế Chap 162 23/08/2014 15:45

Diêm Đế chap 161 23/08/2014 15:45

Diêm Đế Chap 160 23/08/2014 15:44

Diêm Đế Chap 159 23/08/2014 15:44

Diêm Đế Chap 158 23/08/2014 15:43

Diêm Đế Chap 157 23/08/2014 15:43

Diêm Đế Chap 156 23/08/2014 15:43

Diêm Đế chap 155 23/08/2014 15:43

Diêm Đế Chap 154 23/08/2014 15:42

Diêm Đế chap 153 23/08/2014 15:42

Diêm Đế Chap 152 23/08/2014 15:42

Diêm Đế Chap 151 23/08/2014 15:42

Diêm Đế Chap 150 23/08/2014 15:41

Diêm Đế Chap 149 23/08/2014 15:41

Diêm Đế Chap 148 23/08/2014 15:41

Diêm Đế Chap 147 23/08/2014 15:40

Diêm Đế Chap 146 23/08/2014 15:40

Diêm Đế Chap 145 23/08/2014 15:39

Diêm Đế Chap 144 23/08/2014 15:39

Diêm Đế chap 143 23/08/2014 15:39

Diêm Đế chap 142 23/08/2014 15:39

Diêm Đế chap 141 23/08/2014 15:39

Diêm Đế Chap 140 23/08/2014 15:38

Diêm Đế Chap 139 23/08/2014 15:38

Diêm Đế Chap 138 23/08/2014 15:38

Diêm Đế chap 137 23/08/2014 15:38

Diêm Đế Chap 136 23/08/2014 15:38

Diêm Đế Chap 135 23/08/2014 15:37

Diêm Đế Chap 134 23/08/2014 15:37

Diêm Đế chap 133 23/08/2014 15:36

Diêm Đế Chap 132 23/08/2014 15:36

Diêm Đế Chap 131 23/08/2014 15:36

Diêm Đế Chap 130 23/08/2014 15:36

Diêm Đế Chap 129 23/08/2014 15:35

Diêm Đế Chap 128 23/08/2014 15:35

Diêm Đế Chap 127 23/08/2014 15:35

Diêm Đế Chap 126 23/08/2014 15:35

Diêm Đế Chap 125 23/08/2014 15:34

Diêm Đế Chap 124 23/08/2014 15:33

Diêm Đế chap 123 23/08/2014 15:33

Diêm Đế Chap 122 23/08/2014 15:33

Diêm Đế Chap 121 23/08/2014 15:33

Diêm Đế Chap 120 23/08/2014 15:32

Diêm Đế Chap 119 23/08/2014 15:31

Diêm Đế Chap 118 23/08/2014 15:31

Diêm Đế Chap 117 23/08/2014 15:31

Diêm Đế Chap 116 23/08/2014 15:25

Diêm Đế Chap 115 23/08/2014 15:25

Diêm Đế Chap 114 23/08/2014 15:25

Diêm Đế Chap 113 23/08/2014 15:24

Diêm Đế Chap 112 23/08/2014 15:24

Diêm Đế Chap 111 23/08/2014 15:24

Diêm Đế Chap 110 23/08/2014 15:24

Diêm Đế Chap 109 23/08/2014 15:24

Diêm Đế Chap 108 23/08/2014 15:24

Diêm Đế Chap 107 23/08/2014 15:23

Diêm Đế Chap 106 23/08/2014 15:23

Diêm Đế Chap 105 23/08/2014 15:23

Diêm Đế Chap 104 23/08/2014 15:23

Diêm Đế Chap 103 23/08/2014 15:23

Diêm Đế Chap 102 23/08/2014 15:22

Diêm Đế Chap 101 23/08/2014 15:22

Diêm Đế Chap 100 23/08/2014 15:22

Diêm Đế Chap 99 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 98 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 97 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 96 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 95 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 94 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 93 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 92 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 91 23/08/2014 15:19

Diêm Đế Chap 90 23/08/2014 15:19

Diêm Đế Chap 89 23/08/2014 15:19

Diêm Đế Chap 88 23/08/2014 15:19

Diêm Đế Chap 87 23/08/2014 15:18

Diêm Đế Chap 86 23/08/2014 15:18

Diêm Đế Chap 85 23/08/2014 15:18

Diêm Đế Chap 84 23/08/2014 15:17

Diêm Đế Chap 83 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 82 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 81 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 80 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 79 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 78 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 77 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 76 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 75 23/08/2014 15:15

Diêm Đế Chap 74 23/08/2014 15:15

Diêm Đế Chap 73 23/08/2014 15:12

Diêm Đế Chap 72 23/08/2014 15:12

Diêm Đế Chap 71 23/08/2014 15:14

Diêm Đế Chap 70 23/08/2014 15:13

Diêm Đế Chap 69 23/08/2014 15:13

Diêm Đế Chap 68 23/08/2014 15:12

Diêm Đế chap 67 23/08/2014 15:12

Diêm Đế Chap 66 23/08/2014 15:12

Diêm Đế Chap 65 23/08/2014 15:11

Diêm Đế Chap 64 30/01/2013 12:12

Diêm Đế Chap 63 30/01/2013 12:06

Diêm Đế Chap 62 30/01/2013 12:05

Diêm Đế Chap 61 30/01/2013 12:05

Diêm Đế Chap 60 30/01/2013 12:04

Diêm Đế Chap 59 30/01/2013 12:03

Diêm Đế Chap 58 30/01/2013 12:02

Diêm Đế Chap 57 30/01/2013 12:01

Diêm Đế Chap 56 30/01/2013 12:01

Diêm Đế Chap 55 29/01/2013 11:39

Diêm Đế Chap 54 29/01/2013 11:38

Diêm Đế Chap 53 29/01/2013 11:37

Diêm Đế Chap 52 29/01/2013 11:37

Diêm Đế Chap 51 29/01/2013 11:36

Diêm Đế Chap 50 29/01/2013 11:35

Diêm Đế Chap 49 29/01/2013 11:34

Diêm Đế Chap 48 29/01/2013 11:34

Diêm Đế Chap 47 29/01/2013 11:33

Diêm Đế Chap 46 29/01/2013 11:32

Diêm Đế Chap 45 28/01/2013 20:04

Diêm Đế Chap 44 28/01/2013 20:04

Diêm Đế Chap 43 28/01/2013 20:03

Diêm Đế Chap 42 28/01/2013 20:02

Diêm Đế Chap 41 28/01/2013 19:59

Diêm Đế Chap 40 28/01/2013 19:59

Diêm Đế Chap 39 28/01/2013 19:57

Diêm Đế Chap 38 28/01/2013 19:55

Diêm Đế Chap 37 28/01/2013 19:54

Diêm Đế Chap 36 28/01/2013 19:53

Diêm Đế Chap 35 16/01/2013 11:45

Diêm Đế Chap 34 16/01/2013 11:45

Diêm Đế Chap 33 16/01/2013 11:44

Diêm Đế Chap 32 16/01/2013 11:43

Diêm Đế Chap 31 16/01/2013 11:42

Diêm Đế Chap 30 16/01/2013 11:42

Diêm Đế Chap 29 16/01/2013 11:41

Diêm Đế Chap 28 16/01/2013 11:40

Diêm Đế Chap 27 16/01/2013 11:39

Diêm Đế Chap 26 16/01/2013 11:39

Diêm Đế Chap 25 16/01/2013 11:08

Diêm Đế Chap 24 16/01/2013 11:07

Diêm Đế Chap 23 16/01/2013 11:06

Diêm Đế Chap 22 16/01/2013 11:04

Diêm Đế Chap 21 16/01/2013 11:03

Diêm Đế Chap 20 16/01/2013 11:01

Diêm Đế Chap 19 16/01/2013 11:00

Diêm Đế Chap 18 16/01/2013 10:55

Diêm Đế Chap 17 15/01/2013 19:08

Diêm Đế Chap 16 15/01/2013 19:07

Diêm Đế Chap 15 15/01/2013 19:06

Diêm Đế Chap 14 15/01/2013 19:05

Diêm Đế Chap 13 15/01/2013 19:04

Diêm Đế Chap 12 15/01/2013 19:03

Diêm Đế Chap 11 15/01/2013 19:02

Diêm Đế Chap 10 15/01/2013 18:58

Diêm Đế Chap 9 15/01/2013 18:56

Diêm Đế Chap 8 15/01/2013 18:55

Diêm Đế Chap 7 15/01/2013 18:52

Diêm Đế Chap 6 15/01/2013 18:46

Diêm Đế Chap 5 15/01/2013 18:45

Diêm Đế Chap 4 15/01/2013 18:44

Diêm Đế Chap 3 15/01/2013 18:43

Diêm Đế Chap 2 15/01/2013 18:41

Diêm Đế Chap 1 15/01/2013 18:38

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Open sesame Update chap 48-57 truyện tranh Diêm Đế Update Chap 223
loading...

Đang tải...

Đang tải...
lien he qc