ĐÓNG/MỞ KHUNG CHAT


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Diêm Đế Update Chap 206

truyện tranh Diêm Đế
SƠ LƯỢC
Diêm Đế - sứ giả của Địa Ngục ( nói ngắn gọn là lính của Diêm vương ="= ) là một tay kiếm bá đạo vào 300 năm trước . Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt linh hồn về địa phủ . Nhưng nay , sự sống trên dương gian đang bị các yêu ma cõi âm đe dọa ; và Diêm vương đã ra lệnh cho tên "lông bông" âý một công việc là đi giải quyết các yêu ma này . Cùng với những người bạn đồng hành của mình , Diêm Đế sẽ chiến thắng lũ yêu ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến 2 cõi nhân gian & địa ngục được chăng ?

Tên khác: King Of The Hell

Tác giả: Ra In - Soo & Kim Jae - Hwan

Nguồn: vuilen.com

Nhóm dịch: Truyenhay24h.com vechai.info manga24h.com

Thể loại: Action Adventure Martial Arts Shounen Magic 16+

Đăng bởi: speedman2012vn     Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 19/09/2014 22:14    


TỔNG HỢP (206 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Diêm Đế chap 206 19/09/2014 22:12

Diêm Đế chap 205 17/09/2014 16:30

Diêm Đế chap 204 14/09/2014 20:47

Diêm Đế chap 203 08/09/2014 12:40

Diêm Đế chap 202 08/09/2014 22:25

Diêm Đế chap 201 08/09/2014 12:40

Diêm Đế chap 200 04/09/2014 12:30

Diêm Đế chap 199 02/09/2014 22:45

Diêm Đế chap 198 02/09/2014 22:45

Diêm Đế chap 197 02/09/2014 22:45

Diêm Đế chap 196 02/09/2014 22:44

Diêm Đế chap 195 02/09/2014 22:44

Diêm Đế chap 194 29/08/2014 00:22

Diêm Đế chap 193 29/08/2014 00:20

Diêm Đế chap 192 29/08/2014 00:19

Diêm Đế chap 191 23/08/2014 16:01

Diêm Đế chap 190 23/08/2014 16:01

Diêm Đế chap 189 23/08/2014 16:00

Diêm Đế chap 188 23/08/2014 16:00

Diêm Đế chap 187 23/08/2014 15:53

Diêm Đế chap 186 23/08/2014 15:53

Diêm Đế chap 185 23/08/2014 15:53

Diêm Đế chap 184 23/08/2014 15:53

Diêm Đế Chap 183 23/08/2014 15:51

Diêm Đế Chap 182 23/08/2014 15:51

Diêm Đế Chap 181 23/08/2014 15:51

Diêm Đế Chap 180 23/08/2014 15:50

Diêm Đế chap 179 23/08/2014 15:50

Diêm Đế chap 178 23/08/2014 15:50

Diêm Đế Chap 177 23/08/2014 15:49

Diêm Đế Chap 176 23/08/2014 15:49

Diêm Đế Chap 175 23/08/2014 15:49

Diêm Đế Chap 174 23/08/2014 15:49

Diêm Đế Chap 173 23/08/2014 15:49

Diêm Đế Chap 172 23/08/2014 15:49

Diêm Đế Chap 171 23/08/2014 15:49

Diêm Đế Chap 170 23/08/2014 15:47

Diêm Đế Chap 169 23/08/2014 15:47

Diêm Đế Chap 168 23/08/2014 15:46

Diêm Đế Chap 167 23/08/2014 15:46

Diêm Đế Chap 166 23/08/2014 15:46

Diêm Đế Chap 165 23/08/2014 15:46

Diêm Đế Chap 164 23/08/2014 15:46

Diêm Đế Chap 163 23/08/2014 15:46

Diêm Đế Chap 162 23/08/2014 15:45

Diêm Đế chap 161 23/08/2014 15:45

Diêm Đế Chap 160 23/08/2014 15:44

Diêm Đế Chap 159 23/08/2014 15:44

Diêm Đế Chap 158 23/08/2014 15:43

Diêm Đế Chap 157 23/08/2014 15:43

Diêm Đế Chap 156 23/08/2014 15:43

Diêm Đế chap 155 23/08/2014 15:43

Diêm Đế Chap 154 23/08/2014 15:42

Diêm Đế chap 153 23/08/2014 15:42

Diêm Đế Chap 152 23/08/2014 15:42

Diêm Đế Chap 151 23/08/2014 15:42

Diêm Đế Chap 150 23/08/2014 15:41

Diêm Đế Chap 149 23/08/2014 15:41

Diêm Đế Chap 148 23/08/2014 15:41

Diêm Đế Chap 147 23/08/2014 15:40

Diêm Đế Chap 146 23/08/2014 15:40

Diêm Đế Chap 145 23/08/2014 15:39

Diêm Đế Chap 144 23/08/2014 15:39

Diêm Đế chap 143 23/08/2014 15:39

Diêm Đế chap 142 23/08/2014 15:39

Diêm Đế chap 141 23/08/2014 15:39

Diêm Đế Chap 140 23/08/2014 15:38

Diêm Đế Chap 139 23/08/2014 15:38

Diêm Đế Chap 138 23/08/2014 15:38

Diêm Đế chap 137 23/08/2014 15:38

Diêm Đế Chap 136 23/08/2014 15:38

Diêm Đế Chap 135 23/08/2014 15:37

Diêm Đế Chap 134 23/08/2014 15:37

Diêm Đế chap 133 23/08/2014 15:36

Diêm Đế Chap 132 23/08/2014 15:36

Diêm Đế Chap 131 23/08/2014 15:36

Diêm Đế Chap 130 23/08/2014 15:36

Diêm Đế Chap 129 23/08/2014 15:35

Diêm Đế Chap 128 23/08/2014 15:35

Diêm Đế Chap 127 23/08/2014 15:35

Diêm Đế Chap 126 23/08/2014 15:35

Diêm Đế Chap 125 23/08/2014 15:34

Diêm Đế Chap 124 23/08/2014 15:33

Diêm Đế chap 123 23/08/2014 15:33

Diêm Đế Chap 122 23/08/2014 15:33

Diêm Đế Chap 121 23/08/2014 15:33

Diêm Đế Chap 120 23/08/2014 15:32

Diêm Đế Chap 119 23/08/2014 15:31

Diêm Đế Chap 118 23/08/2014 15:31

Diêm Đế Chap 117 23/08/2014 15:31

Diêm Đế Chap 116 23/08/2014 15:25

Diêm Đế Chap 115 23/08/2014 15:25

Diêm Đế Chap 114 23/08/2014 15:25

Diêm Đế Chap 113 23/08/2014 15:24

Diêm Đế Chap 112 23/08/2014 15:24

Diêm Đế Chap 111 23/08/2014 15:24

Diêm Đế Chap 110 23/08/2014 15:24

Diêm Đế Chap 109 23/08/2014 15:24

Diêm Đế Chap 108 23/08/2014 15:24

Diêm Đế Chap 107 23/08/2014 15:23

Diêm Đế Chap 106 23/08/2014 15:23

Diêm Đế Chap 105 23/08/2014 15:23

Diêm Đế Chap 104 23/08/2014 15:23

Diêm Đế Chap 103 23/08/2014 15:23

Diêm Đế Chap 102 23/08/2014 15:22

Diêm Đế Chap 101 23/08/2014 15:22

Diêm Đế Chap 100 23/08/2014 15:22

Diêm Đế Chap 99 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 98 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 97 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 96 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 95 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 94 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 93 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 92 23/08/2014 15:20

Diêm Đế Chap 91 23/08/2014 15:19

Diêm Đế Chap 90 23/08/2014 15:19

Diêm Đế Chap 89 23/08/2014 15:19

Diêm Đế Chap 88 23/08/2014 15:19

Diêm Đế Chap 87 23/08/2014 15:18

Diêm Đế Chap 86 23/08/2014 15:18

Diêm Đế Chap 85 23/08/2014 15:18

Diêm Đế Chap 84 23/08/2014 15:17

Diêm Đế Chap 83 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 82 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 81 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 80 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 79 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 78 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 77 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 76 23/08/2014 15:16

Diêm Đế Chap 75 23/08/2014 15:15

Diêm Đế Chap 74 23/08/2014 15:15

Diêm Đế Chap 73 23/08/2014 15:12

Diêm Đế Chap 72 23/08/2014 15:12

Diêm Đế Chap 71 23/08/2014 15:14

Diêm Đế Chap 70 23/08/2014 15:13

Diêm Đế Chap 69 23/08/2014 15:13

Diêm Đế Chap 68 23/08/2014 15:12

Diêm Đế chap 67 23/08/2014 15:12

Diêm Đế Chap 66 23/08/2014 15:12

Diêm Đế Chap 65 23/08/2014 15:11

Diêm Đế Chap 64 30/01/2013 12:12

Diêm Đế Chap 63 30/01/2013 12:06

Diêm Đế Chap 62 30/01/2013 12:05

Diêm Đế Chap 61 30/01/2013 12:05

Diêm Đế Chap 60 30/01/2013 12:04

Diêm Đế Chap 59 30/01/2013 12:03

Diêm Đế Chap 58 30/01/2013 12:02

Diêm Đế Chap 57 30/01/2013 12:01

Diêm Đế Chap 56 30/01/2013 12:01

Diêm Đế Chap 55 29/01/2013 11:39

Diêm Đế Chap 54 29/01/2013 11:38

Diêm Đế Chap 53 29/01/2013 11:37

Diêm Đế Chap 52 29/01/2013 11:37

Diêm Đế Chap 51 29/01/2013 11:36

Diêm Đế Chap 50 29/01/2013 11:35

Diêm Đế Chap 49 29/01/2013 11:34

Diêm Đế Chap 48 29/01/2013 11:34

Diêm Đế Chap 47 29/01/2013 11:33

Diêm Đế Chap 46 29/01/2013 11:32

Diêm Đế Chap 45 28/01/2013 20:04

Diêm Đế Chap 44 28/01/2013 20:04

Diêm Đế Chap 43 28/01/2013 20:03

Diêm Đế Chap 42 28/01/2013 20:02

Diêm Đế Chap 41 28/01/2013 19:59

Diêm Đế Chap 40 28/01/2013 19:59

Diêm Đế Chap 39 28/01/2013 19:57

Diêm Đế Chap 38 28/01/2013 19:55

Diêm Đế Chap 37 28/01/2013 19:54

Diêm Đế Chap 36 28/01/2013 19:53

Diêm Đế Chap 35 16/01/2013 11:45

Diêm Đế Chap 34 16/01/2013 11:45

Diêm Đế Chap 33 16/01/2013 11:44

Diêm Đế Chap 32 16/01/2013 11:43

Diêm Đế Chap 31 16/01/2013 11:42

Diêm Đế Chap 30 16/01/2013 11:42

Diêm Đế Chap 29 16/01/2013 11:41

Diêm Đế Chap 28 16/01/2013 11:40

Diêm Đế Chap 27 16/01/2013 11:39

Diêm Đế Chap 26 16/01/2013 11:39

Diêm Đế Chap 25 16/01/2013 11:08

Diêm Đế Chap 24 16/01/2013 11:07

Diêm Đế Chap 23 16/01/2013 11:06

Diêm Đế Chap 22 16/01/2013 11:04

Diêm Đế Chap 21 16/01/2013 11:03

Diêm Đế Chap 20 16/01/2013 11:01

Diêm Đế Chap 19 16/01/2013 11:00

Diêm Đế Chap 18 16/01/2013 10:55

Diêm Đế Chap 17 15/01/2013 19:08

Diêm Đế Chap 16 15/01/2013 19:07

Diêm Đế Chap 15 15/01/2013 19:06

Diêm Đế Chap 14 15/01/2013 19:05

Diêm Đế Chap 13 15/01/2013 19:04

Diêm Đế Chap 12 15/01/2013 19:03

Diêm Đế Chap 11 15/01/2013 19:02

Diêm Đế Chap 10 15/01/2013 18:58

Diêm Đế Chap 9 15/01/2013 18:56

Diêm Đế Chap 8 15/01/2013 18:55

Diêm Đế Chap 7 15/01/2013 18:52

Diêm Đế Chap 6 15/01/2013 18:46

Diêm Đế Chap 5 15/01/2013 18:45

Diêm Đế Chap 4 15/01/2013 18:44

Diêm Đế Chap 3 15/01/2013 18:43

Diêm Đế Chap 2 15/01/2013 18:41

Diêm Đế Chap 1 15/01/2013 18:38

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Open sesame Update chap 48-57 truyện tranh Diêm Đế Update Chap 206
Trả lời
ShmilyNkt 18/09/2014 08:17
ra nhah hon di thot,tks thot vi da up tr
Trả lời
starwar_1801 15/09/2014 18:17
thanks thớt nhóa
Trả lời
Nặc danh 12/09/2014 19:44
tks thớt. đang đọc hay thì k thấy ra nữa, giờ đc tiếp tục r
Trả lời
mr.duahau0606 09/09/2014 11:12
thank thớt, truyện này ngày xưa đọc hay vãi mà chưa được xem hết

Trả lời
Nặc danh 08/09/2014 23:31
mình là người dịch truyện diêm đế trước đây, còn từ chap 190 do người khác phụ trách ko dịch mà lấy lời bên bản NXB và edit lại raw thôi, các bạn nào ý kiến về lời dịch thì pm mình WWW.facebook.com\nguyen.halit mình sẽ cho các bạn gạch đá thoải mái
Trả lời
Duy 08/09/2014 21:41
202 bi nuot mat roi 202 dau roi thanks vi up chap moi nha chu thot
Trả lời
starwar_1801 08/09/2014 21:18
tuyệt zời nhưng 202 đâu thớt ơi
Trả lời
truyen.ty159 08/09/2014 17:05
202 đâu ?
Trả lời
S.K.Y_Fire 08/09/2014 15:54
Truyện hay nhưng mà nhóm dịch thì...Chán vl!
Trả lời
Nặc danh 08/09/2014 15:11
dịch nhãm vc. bựa nhân
Trả lời
Nặc danh 07/09/2014 22:12
các bạn up lại diêm đế mình thấy hay! but dịch thì đúng là quá nhảm!
Trả lời
Nặc danh 06/09/2014 09:10
Mấy bản cũ dịch có vẻ đậm chất kiếm hiệp hơn chút
Trả lời
huyit123 05/09/2014 00:56
http://tuoitrenangdong.net/comic/diem-de-king-of-hell/107 cho ai ko muon cho doi
Trả lời
big boy 05/09/2014 00:21
cảm ơn thớt nhé, truyện hay quá đi mất.
Trả lời
Duy 04/09/2014 22:09
tuyet lai co chap moi thank chu thot va nhom dich nhiu do phai doi lau cam on nhiu vi chap moi nha
Trả lời
Nặc danh 04/09/2014 18:22
dich.nham~ that ,z cung dich chi z
Winterno 04/09/2014 19:03
Vậy bạn đi mà dịch, thớt dịch khá là ổn r đấy chứ
Trả lời
starwar_1801 04/09/2014 18:09
cái đệt máy lag quá xóa mấy cái comment thừa thế nào nhỉ :/
Trả lời
starwar_1801 04/09/2014 18:08
ngon quá thanks thớt với nhóm dịch nhé
Trả lời
starwar_1801 04/09/2014 18:08
ngon quá thanks thớt với nhóm dịch nhé
Trả lời
starwar_1801 04/09/2014 18:08
ngon quá thanks thớt với nhóm dịch nhé
Trả lời
smart 04/09/2014 12:36
good, tiep di ad
Trả lời
Rat La Lanh Lung 04/09/2014 00:51
ủa cái này đọc gần hết ùi nè mua ngoài nhà sách bán 20 nghìn 1 cuốn ^^ đọc cũng đựơc 1 năm rưỡi ùi h blog mới ra à
Nặc danh 04/09/2014 15:15
ảo tưởng à bố , người ra review lại đó ^^
Trả lời
Coin Card 03/09/2014 22:09
Trả lời
Duy 03/09/2014 21:50
wao 5 chap 1 ngay luon chu thot va nhom dich muon nam ra chap moi nhanh nua nha chu thot va nhom thanks vi 5 chap moi
Trả lời
Nặc danh 03/09/2014 18:58
thang nao ko doc thi bien me gium cai>_< sua cai cc gi ma sua lam the.me ng ta dich cho coi cam thay ko dc thj noi chuyen co van hoa ti_cam thay ko doc dc thj bien_dau phai co minh tuj bay doc
Trả lời
starwar_1801 03/09/2014 18:15
chap mới yeah yeah yeah
Trả lời
02/09/2014 12:15
đọc ENG nhác dịch quá r hơn 250 chap r mà... ad bỏ dịch lâu thế
Trả lời
Nặc danh 02/09/2014 00:58
mong anh dịch nhanh cho em đọc với !!!!!!!
Trả lời
Nặc danh 01/09/2014 17:25
nhieu web khac den chap 198 roi do
Trả lời
Nặc danh 01/09/2014 17:25
nhieu web khac den chap 198 roi do
Trả lời
? 31/08/2014 21:01
*** mấy thằng nồi chúng m biết thế LOL nào là dịch hay ko mà cứ thấy chê người dịch thế, giỏi thì ra mà dịch, còn ko thì im mõm mà đọc truyện.
Nặc danh 31/08/2014 21:17
thấy nói nghe ngứa @ss quá chứ định không vào đâu, người dịch hiểu biết thì tiếp thu tùy thích không thì thôi, dịch lên tay thì tốt cho ai, làm không được thì éo có quyền nhận xét à, nhạc sĩ không biết hát thì không nhận xét ca sỹ được à, nói nghe khôn vãi
Nặc danh 01/09/2014 08:31
tao đ biết chúng m thấy LOL gì ko hay, còn tao thấy thế là hay. Còn về bọn m có chê người dịch thì góp ý lịch sự đàng hoàng vào, tôn trọng người ta hộ cái, chứ đừng có chửi láo lếu là dịc như LOL hay gì gì đó.
Nặc danh 01/09/2014 08:45
lại để tao gặp mày nữa à, thế mày nhìn lại mình xem có nói chuyện thơm hơn ai không mà bày đặt ý kiến, người ngu không biết cái ngu của mình, sau cmt này tao kệ mày hú gì thỏa thích, tao góp ý rồi cải thiện thì cải, mấy cái thể loại truyện vầy này dịch đàng hoàng đọc mới tốt, thờ ơ thì tưởng bở, chê rồi thì cãi ngược
Nặc danh 01/09/2014 10:52
tao chả cần cải thiện gì hết, vì tao là người đọc, tao đ*o fai người làm truyện này, nhưng tao nói nhưng cái thằng như chúng m biết tôn trọng người ta 1 tí thì hãy còn truyện mà đọc, chứ đ fai tỏ ra nguy hiểm chửi bới người ta, ngon thì nhảy vô mà trans truyện.
JackyHero 03/09/2014 10:43
lại 1 thành phần trẻ trâu vào comment, nói chuyện thì vô giáo dục mà kêu người khác phải lịch sự góp ý ... nói như đấm vào đít ấy ... bạn thằng trans hả ?
Nặc danh 04/09/2014 22:13
vì có những thằng như m nên tao mới fai nói chuyện mất lịch sự.
Trả lời
Amen 30/08/2014 14:52
Cho minh hoi la cai chap Ma de danh voi vua Murin la chap nao vay, chi nho cai khuc no kill ong diem vuong, ai nho khuc do o chap may khong?
latdaicoi 31/08/2014 13:32
cháp 3 trăm 7 mấy rùi
Trả lời
starwar_1801 30/08/2014 11:37
ngon quá lâu lắm rồi mới đọc lại , cố gắng phát huy nhé thớt
Trả lời
huythy 29/08/2014 22:06
hay cám ơn nhóm
Trả lời
hoaboss 29/08/2014 19:09
haizzz hôm nay đọc đc chap 194...ko bik bao giờ mới có chap khác đọc đây...
Trả lời
otaku.manga 29/08/2014 15:05
sao may' thang' truoc' minh` tim` bo nay` thi` chi? thay' 1 nhom' dich. dc may chuc. cha thui nhi?
Trả lời
Fuuko 29/08/2014 13:33
truyện này có kết thúc chưa nhỉ, lâu lắm rồi mới đọc lại truyện này. Quên hết cả tình tiết rồi, chắc phải đọc lại từ đầu
Trả lời
barita123 29/08/2014 12:15
cho mình hỏi truyên này nam chính có cặp với nữ chính nào ko ?
manhtuan8119 04/09/2014 02:45
có bạn, cơ mà con ghệ của a main tèo từ mấy chap đầu rồi
barita123 04/09/2014 11:56
nhọ vãi thế còn sau này có ghệ mới ko
Trả lời
Stalker 29/08/2014 10:23
mấy năm rồi ta?
Trả lời
waykimson 28/08/2014 19:10
em chỉ biết thốt lên.. yêu thớt lắm lắm
Trả lời
JackyHero 28/08/2014 13:00
dịch đậm chất trẻ trâu, mất cmn cái hay của truyện, ko có ai khác có thể dịch à ? dịch sai cmn nội dung luôn , rất thích bộ này mà đọc tức v~ ra
Trả lời
bapcaidunsoi 28/08/2014 11:05
cuối cùng diêm đế đã có ng` trans sau bao năm thiếu chap
Trả lời
Majeh 26/08/2014 23:19
dịch cứ như tưởng trẻ trâu cải nhau ) 1 chap pha vài cái hài vào đọc mới phiêu
Trả lời
ROVEN 26/08/2014 19:14
xuất hiện gòi diêm đế tái xuất gòi nhưng ko pít sống đến hết ko hay là lại biến xuống âm phủ nửa đây
Trả lời
eragonlp89 25/08/2014 05:16
thớt xem lại mấy chap có trang bị die kìa 1 2 3 4 5 6 7 9 ....
Trả lời
memaytrolla 24/08/2014 17:56
thế lực diêm 2 đã kéo 1 lên top vl nhỉ
Trả lời
Hòa Trần 24/08/2014 12:00
cho mình hỏi thế éo nào vào đọc truyện mà idm bắt link down cái éo gì liên tục thế !
soc 24/08/2014 23:48
down virus ý mà . bị nhiều rùi cũng quen
Trả lời
leoric9x 24/08/2014 09:12
Trả lời
thanh2207 24/08/2014 01:08
tao nhớ ở mấy trang khác nó up tới khúc đang đánh nhau với thằng Murin mà. Diêm Vương bị nó trói như gà, Diêm Đế bị nó đánh suýt tí ngoẻo, may đc ông già gì ấy hồi sinh lại.......sao h blgtr mới up tới đây thôi z
ginsk 24/08/2014 02:35
đơn giản vì bộ này ko ai dịch và 1 phần truyện này đọc onl ra chậm hơn bên kimđồng có 46 luôn rồi
Trả lời
VĐA 23/08/2014 23:50
truyện này đọc dở hồi cấp 1 mà h` 21 tuổi r`, đọc lại từ chap 1 vẫn thấy hay vãi T_T
ginsk 24/08/2014 02:28
dm chém vcl ra truyện xuất bản chưa được 7 năm mà mày nói đọc từ cấp 1 . nhức nhói khi nghe câu trên
yaoming senpai 24/08/2014 02:56
Truyện này trc dc nxb thanh hóa hay đồng nai ji đó phát hành trước cả kim đồng,tên truyện là "Trái Tim Nhỏ Bé", tên nv dc thuần việt, nhớ mỗi Dowa ji đó dịch là liên hoa,
1 2 3 4


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập hoặc nhập tên bạn để đăng lời bình!

Nhập mã bảo vệ, không phân biệt hoa thường, không cần khoảng trắng
Đăng nhập để bình luận sẽ không phải điền mã bảo vệ

loading...

Đang tải...

Đang tải...
lien he qc