Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c14979/doraemon-tap-42-truyen-ngan