[Admin] Hướng dẫn fix vụ ảnh die toàn trang

Hướng dẫn Edit truyện [Update Công cụ typeset]

Tổ chức Event dịch truyện nhận lương từ BLOGTRUYEN.COM


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Funny Đôrêmon comic 2012 [UPDATE 121-122

truyện tranh Funny Đôrêmon comic 2012
SƠ LƯỢC

Tên khác: Đorêmon chế 2012

Tác giả: Hội những người thích chế Doraemon

Nguồn: Tổng hợp

Thể loại: Comedy

Đăng bởi: genius     Trạng thái: Tạm ngưng

Tham gia update: Nhoxsoxkid

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 10/10/2012 20:26    


TỔNG HỢP (122 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 122 05/10/2012 03:38

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 121 29/08/2012 03:16

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 120 29/08/2012 02:44

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 119 27/08/2012 04:50

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 118 27/08/2012 04:29

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 117 26/08/2012 02:12

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 116 26/08/2012 01:45

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 115 22/08/2012 10:03

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 114 22/08/2012 09:21

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 113 14/08/2012 09:06

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 112 14/08/2012 08:18

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 111 08/08/2012 12:48

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 110 08/08/2012 11:43

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 109 06/08/2012 12:26

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 108 06/08/2012 12:07

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 107 05/08/2012 09:57

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 106 05/08/2012 09:10

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 106 26/08/2012 01:30

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 105 - 18+ 03/08/2012 09:40

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 104 02/08/2012 11:57

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 103 02/08/2012 11:33

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 102 31/07/2012 12:42

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 101 31/07/2012 12:18

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 100 30/07/2012 13:27

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 99 30/07/2012 13:03

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 98 29/07/2012 10:41

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 97 29/07/2012 10:23

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 96 28/07/2012 10:42

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 95 28/07/2012 10:16

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 94 27/07/2012 15:14

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 93 27/07/2012 14:39

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 92 25/07/2012 13:41

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 91 25/07/2012 13:25

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 90 24/07/2012 14:05

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 89 24/07/2012 13:53

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 88 23/07/2012 12:37

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 87 23/07/2012 12:19

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 86 22/07/2012 12:47

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 85 22/07/2012 12:32

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 84 21/07/2012 14:16

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 83 21/07/2012 13:54

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 82 21/07/2012 02:27

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 81 21/07/2012 02:17

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 80 - 18+ 18/07/2012 15:13

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 79 18/07/2012 10:24

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 78 18/07/2012 10:14

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 77 - 18+ 16/07/2012 12:39

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 76 16/07/2012 07:50

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 75 16/07/2012 07:35

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 74 - 18+ 15/07/2012 14:09

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 73 15/07/2012 09:31

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 72 15/07/2012 09:27

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 71 13/07/2012 10:58

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 70 13/07/2012 10:54

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 69 13/07/2012 08:18

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 68 - 18+ 12/07/2012 14:14

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 67 12/07/2012 14:11

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 66 12/07/2012 10:12

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 65 - 18+ 11/07/2012 13:00

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 64 11/07/2012 10:02

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 63 10/07/2012 17:14

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 62 - 18+ 10/07/2012 11:34

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 61 10/07/2012 11:31

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 60 10/07/2012 08:25

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 59 - 18+ 09/07/2012 11:56

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 58 09/07/2012 11:51

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 57 09/07/2012 11:44

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 56 - 18+ 08/07/2012 17:16

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 55 08/07/2012 14:41

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 54 08/07/2012 14:38

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 53 07/07/2012 18:46

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 52 - 18+ 07/07/2012 06:21

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 51 07/07/2012 06:16

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 50 - Gunny 07/07/2012 06:06

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 49 - anti HKT 06/07/2012 06:54

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 48 - anti HKT 06/07/2012 06:43

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 47 - anti HKT 05/07/2012 12:51

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 46 - 18+ 05/07/2012 10:44

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 45 05/07/2012 10:40

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 44 05/07/2012 07:42

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 43 04/07/2012 18:09

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 42 - 18+ 04/07/2012 10:25

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 41 - 18+ 04/07/2012 10:19

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 40 04/07/2012 06:07

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 39 04/07/2012 06:01

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 38 - Monter-Strike 03/07/2012 08:00

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 37 - 18+ 02/07/2012 12:55

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 36 - 18+ 02/07/2012 12:49

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 35 02/07/2012 09:54

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 34 02/07/2012 09:44

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 33 - 18+ 01/07/2012 11:25

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 32 - 18+ 01/07/2012 11:23

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 31 01/07/2012 11:16

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 30 01/07/2012 11:11

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 29 - 18+ 30/06/2012 13:49

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 28 - 18+ 30/06/2012 13:45

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 27 30/06/2012 13:40

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 26 - 18+ 29/06/2012 17:44

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 25 - 18+ 29/06/2012 17:44

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 24 29/06/2012 13:46

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 23 29/06/2012 13:42

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 22 29/06/2012 13:37

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 21 - 18+ 25/06/2012 17:41

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 20 - 18+ 25/06/2012 17:38

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 19 25/06/2012 17:33

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 18 25/06/2012 17:32

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 17 25/06/2012 17:32

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 16 - 18+ 25/06/2012 07:15

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 15 25/06/2012 06:27

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 14 25/06/2012 06:23

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 13 25/06/2012 06:20

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 12 24/06/2012 07:37

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 11 24/06/2012 05:09

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 10 24/06/2012 05:04

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 9 23/06/2012 12:52

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 8 23/06/2012 11:56

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 7 - 18+ 23/06/2012 04:48

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 6 23/06/2012 04:33

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 5 23/06/2012 04:29

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 4 22/06/2012 17:04

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 3 22/06/2012 16:37

Funny Đôrêmon comic 2012 chap 2 22/06/2012 16:37

Thông báo: từ bây giờ hok đăng 18+ nữa mà gộp chung vào những chap thường thắc mắc đấm phát chết luôn
Dưới đây là link DORAEMON chế 2011
http://home.blogtruyen.com/2011/05/o-re-mon-che.html
link xem phim Doraemon movie trọn bộ
http://anime47.com/phim/search/doraemon%20movie
link xem phim Doraemon nhiều tập phiên bản năm 2000
http://anime47.com/phim/vietsub-doraemontieng-viet-mediafire/m2403.html

Link xem phim Doraemon nhiều tập phiên bản 2012 full 200 tập
http://vnjp.us/forum/vbtube.php
khỏi phải đi đâu tìm vô đây có hết từ phim đến truyện chế

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Funny Đôrêmon comic 2012 [UPDATE 121-122 truyện tranh Kurobee - Đến từ rừng nhiệt đới
Trả lời
DCM 12/10/2013 21:26
Anh rất ít khi vào blog đọc doremon chế, mà một khi đã vào là chỉ đọc chap có 18+
Trả lời
z1z123 12/10/2013 12:42
sao 3F cinema online ko cho coi vậy, mình đăng kí kích hoạt tk rồi mà
Trả lời
Nặc danh 04/08/2013 01:05
zui
Trả lời
z1z123 23/06/2013 22:58
hôm nào rảnh coi hết clip doremon mới dc
Trả lời
anitomoda 18/06/2013 18:36
nếy ko ai coments thì sao mình kòn đọc nhỉ

Trả lời
quanpross 04/06/2013 12:03
<img src="http://1.bp.blogspot.com/-q4_TYpty270/Ua10hUK41QI/AAAAAAABpyY/EI6DeJ2CVZc/bt0053-cats.jpg"/>
Trả lời
Nặc danh 02/05/2013 20:55
  • hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Trả lời
nôneta 02/05/2013 16:54VÃI NÔ
Trả lời
Nặc danh 12/04/2013 09:04
waj~ gúm

Trả lời
adinomoto 20/03/2013 20:30
giờ đ*o ai coments truyện này nữa haiz
z1z123 21/03/2013 23:19
còn bố đây
anitomoda 18/06/2013 18:35
vậy anh cho biết truyện này hay ko

Trả lời
suneoiuxuka 21/12/2012 20:50
Ngưng ùi chán
Trả lời
Alo..alo 17/12/2012 19:42
up khan truong zum.sot ruot wa ah...!

Trả lời
Nặc danh 24/11/2012 12:01
ngưng rùi làm sao mà ko bùn dc
Trả lời
GeeKute 20/11/2012 09:00
trạng thái tạm ngưng rồi! bùn nhỉ!
Trả lời
Sieurobot55 19/11/2012 19:30
Thớt ơi, sao anh hông úp tiếp dzậy. Thớt nói xạo hả, hơn 1 tháng rồi đó.

Trả lời
GeeKute 12/11/2012 22:42
thớt ui! tháng 11 òi! úo chap mới ik thớt!! Gee chờ cả tháng trời rồi đó

Trả lời
Nặc danh 12/11/2012 16:35
nhanh nhanh nha
Trả lời
Nặc danh 12/11/2012 16:33
ngung j` ma lau the'
Trả lời
Dragon[Ball] 08/11/2012 21:36
tạm ngưng mà
Trả lời
Nặc danh 07/11/2012 15:23
mình chờ lâu lắm rùi đó , ụp nhanh nhanh lên nha nếu ko thj` tớ sẽ
đó
Trả lời
Nặc danh 07/11/2012 15:17
sao ko thấy ụp truyện lên nữa her chắc là bí rùi
Trả lời
Nặc danh 07/11/2012 15:15
a

Trả lời
dinhcongtrung 06/11/2012 14:15
chemchemchem......thot den chet lun vi cai toi ko up
Trả lời
dinhcongtrung 05/11/2012 18:59
e ma cac ban oi thot up chuyen nao vay de minh doc voi
Trả lời
dinhcongtrung 05/11/2012 18:56
chuyen mon che co hay ko ban
Trả lời
dinhcongtrung 05/11/2012 18:55
thot oi co up nhanh len ko thi baolau pua rui
Trả lời
dinhcongtrung 05/11/2012 18:48
Trả lời
Sieurobot555 30/10/2012 18:27
Sap co them truyen mon che roi, cho chut nua thoiTrả lời
soibackieuhung 11/10/2012 22:04
tháng sau quăng bom nha thớt ko là......
Trả lời
ủng hộ thớt 11/10/2012 21:53
cũng đc đó thớt nhưng nhớ up nhìu nhìu đó nha
Trả lời
anechip 11/10/2012 11:39
1 tháng sau quăng bom kũg đc, bom xịt mình đốt trường àk
Trả lời
heosuaxongzolua 10/10/2012 20:54
hay quá ! cảm ơn nha
Trả lời
Nhoxsoxkid (phó thớt) 10/10/2012 20:29
tình hình là bây giờ mình đang học cấp 3 zới lại mý thím bjk rùi đó cấp 3 mới zô ôn thi vkl lắm trường mình đang thi tập trung 1 tháng lận nên mình sẽ nghĩ 1 tháng sau 1 tháng mình sẽ dành dụm hết những j` mình sưu tập được cho mấy thím ha chịu ko? nếu được thì cứ trả lời mình nha mỗi comment của các bạn là động lực để giúp mình đang bài đấy ^^
Trả lời
Hunter_Killer_No.1 08/10/2012 10:03
sao có một chap zậy thớt! úp típ đê
Trả lời
anechip 07/10/2012 18:31
mèng ơi hơi cả tháng mới có chap mới, thớt có đôi lời với ae đi chứ
Trả lời
Nặc danh 05/10/2012 20:48
Yeah! Update chap moi roi!!!
Trả lời
Ligjtning1310 04/10/2012 21:59


Trả lời
Mr.Nghia 30/09/2012 22:55
Vãi cả chưởng!
Trả lời
Lightningferoes 28/09/2012 21:24
còn đâu những ngày mong chờ dore chế ra chap mới vừa nghe nhạc vừa đọc chế mon
Trả lời
Genius + GrimoHeart 21/09/2012 21:48
ae thông cảm mình đã đến tuổi đi làm nên không có nhiều thời gian mà chế nữa đọc manga thôi cũng đã ko có time rồi pic này mình giao quyền cho thớt mới rồi nên có gì thắc mắc ae hỏi thớt mới ấy xin mạn phép cáo từ ae và hội chế mon từ đây .
Trả lời
Nặc danh 19/09/2012 09:33
http://4.bp.blogspot.com/_1Jw2fzSntT0/TZDQDwK2I4I/AAAAAAAABZ4/1igy1zRawZ0/s0/53 ăn nhiều để úp nhanh nha thớt
Trả lời
phuong250 15/09/2012 14:54
up nua di

Trả lời
MasterBlog 13/09/2012 14:16
Thớt đã từ bỏ AE rồi à
Trả lời
Ken_kun 12/09/2012 16:30
thớt làm ăn kì zậy up nhanh nào 2 tuần rùi

Trả lời
don 12/09/2012 12:33
chap moi dau rui thoi
Trả lời
số của 113 là gì zậy 11/09/2012 20:52
sao lâu qá zậy cà???? nôn ghê nha! ngày nào cũng ngó cũng chờ thế mà hk ra tâm trạng em đang thế này:
Trả lời
tangloi 09/09/2012 21:15
why sao thế thớt , gần 1 tuần sao chưa có chap mới , , úp nhanh nào thớt
Trả lời
no name 09/09/2012 21:01
nhanh di mà
Trả lời
don 07/09/2012 19:46
thoi oi up tiep chap moi di sot ruot qua di ak, cho mai dai ca co luon
Trả lời
NarUtO98 07/09/2012 12:03
pùn cười ghê...thớt ak...Up típ đi hay quá ..chờ lâu căng thẳng quá
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...