Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c60769/fairy-tail-chap-296