Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Kaiouki - Hải Hoàng Ký update 122

truyện tranh Kaiouki - Hải Hoàng Ký
SƠ LƯỢC
Một công chúa mong muốn báo thù, một đế vương muốn mở rộng bờ cõi, một thiên tài quân sự, một thuyền trưởng lười nhác, những người này gặp nhau là tình cờ hay do số phận? Nếu là số phận thì điều gì sẽ xảy ra cho những con người này? Cùng đọc Hải Hoàng Ký để biết rõ hơn

Tên khác: ký sự vua biển

Tác giả: KAWAHARA Masatoshi

Nguồn: Comicvn.net

Nhóm dịch: Comicvn.net

Thể loại: Action Adventure Mystery Romance Sci-fi Shounen Fantasy

Đăng bởi: zich     Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 09/08/2013 15:30    


TỔNG HỢP (119 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 122 09/08/2013 15:28

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 121 02/07/2013 01:28

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 120 24/06/2013 15:06

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 119 24/06/2013 14:59

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 118 19/06/2013 16:53

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 117 11/06/2013 15:18

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 116 11/06/2013 15:17

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 115 11/06/2013 15:17

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 114 11/06/2013 15:16

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 113 06/05/2013 20:09

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 112 23/09/2012 17:37

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 111 23/09/2012 17:36

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 110 22/09/2012 13:05

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 109 22/09/2012 01:35

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 108 21/09/2012 01:58

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 107 21/09/2012 01:58

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 105-106 21/09/2012 01:57

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 102-103-104 21/09/2012 01:56

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 101 12/08/2012 01:36

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 100 12/08/2012 01:36

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 99 12/08/2012 01:35

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 98 10/08/2012 23:24

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 97 10/08/2012 23:23

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 96 10/08/2012 00:25

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 95 10/08/2012 00:24

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 94 09/08/2012 00:28

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 93 09/08/2012 00:28

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 92 08/08/2012 01:08

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 91 08/08/2012 01:07

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 90 07/08/2012 00:02

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 89 07/08/2012 00:00

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 88 05/08/2012 23:53

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 87 05/08/2012 23:53

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 86 04/08/2012 23:47

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 85 04/08/2012 23:47

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 84 04/08/2012 02:22

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 83 04/08/2012 02:22

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 82 03/08/2012 00:31

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 81 03/08/2012 00:30

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 80 02/08/2012 00:54

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 79 02/08/2012 00:54

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 78 01/08/2012 01:04

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 77 01/08/2012 01:04

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 76 31/07/2012 00:45

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 75 31/07/2012 00:44

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 74 30/07/2012 01:21

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 73 30/07/2012 01:21

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 72 29/07/2012 00:52

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 71 29/07/2012 00:51

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 70 28/07/2012 00:36

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 69 28/07/2012 00:36

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 68 27/07/2012 00:45

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 67 27/07/2012 00:45

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 66 26/07/2012 02:15

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 65 26/07/2012 02:15

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 64 24/07/2012 23:18

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 63 24/07/2012 23:17

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 62 23/07/2012 23:49

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 61 23/07/2012 23:48

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 60 23/07/2012 11:21

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 59 23/07/2012 11:20

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 58 21/07/2012 23:36

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 57 21/07/2012 23:36

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 56 20/07/2012 23:03

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 55 20/07/2012 23:02

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 54 20/07/2012 00:49

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 53 20/07/2012 00:49

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 52 19/07/2012 00:59

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 51 19/07/2012 00:59

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 50 18/07/2012 00:36

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 49 18/07/2012 00:36

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 48 17/07/2012 00:48

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 47 17/07/2012 00:48

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 46 16/07/2012 00:52

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 45 16/07/2012 00:52

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 44 15/07/2012 00:18

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 43 15/07/2012 00:17

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 42 14/07/2012 00:53

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 41 14/07/2012 00:53

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 40 12/07/2012 23:58

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 39 12/07/2012 23:57

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 38 11/07/2012 23:35

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 37 11/07/2012 23:34

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 36 11/07/2012 00:09

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 35 11/07/2012 00:08

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 34 10/07/2012 00:26

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 33 10/07/2012 00:26

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 32 09/07/2012 00:40

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 31 09/07/2012 00:40

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 30 07/07/2012 23:23

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 29 07/07/2012 23:22

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 28 06/07/2012 23:23

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 27 06/07/2012 23:22

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 26 05/07/2012 23:57

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 25 05/07/2012 23:57

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 24 05/07/2012 00:40

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 23 05/07/2012 00:39

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 22 04/07/2012 00:29

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 21 04/07/2012 00:29

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 20 02/07/2012 23:38

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 19 02/07/2012 23:37

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 18 02/07/2012 00:20

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 17 02/07/2012 00:19

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 16 01/07/2012 00:26

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 15 01/07/2012 00:26

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 14 30/06/2012 01:40

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 13 30/06/2012 01:39

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 12 29/06/2012 00:28

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 11 29/06/2012 00:27

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 10 28/06/2012 00:35

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 9 28/06/2012 00:34

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 8 27/06/2012 12:48

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 7 27/06/2012 12:45

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 6 27/06/2012 02:01

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 5 27/06/2012 01:57

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 4 27/06/2012 00:21

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 3 27/06/2012 00:21

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 2 26/06/2012 17:18

Kaiouki - Hải Hoàng Ký chap 1 26/06/2012 17:17

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Beelzebub ex 4 truyện tranh Transfer Student Storm Bringer update chapter 91 truyện tranh Silvery Crow Chap 25 end truyện tranh Nise koi - Update Chap 152 hot truyện tranh Shingeki no Kyojin Update Chap 64 Super Hot truyện tranh Naruto [FULL 700 chapter - kết thúc một huyền thoại]
loading...

Đang tải...

Đang tải...
lien he qc