[Admin] Hướng dẫn fix vụ ảnh die toàn trang

Hướng dẫn Edit truyện [Update Công cụ typeset]

Tổ chức Event dịch truyện nhận lương từ BLOGTRUYEN.COM


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà)

truyện tranh Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà)
SƠ LƯỢC

Câu chuyện bắt đầu khi nhóm yêu trà (3 thành viên) tổ chức buổi tiệc trà trên sân thượng trong một đêm trăng tròn. Someya kể một truyền thuyết về các hoàng tử hồng trà nhưng Taiko và Haruka không tin. Và rồi
khi khuấy chiếc thìa bạc làm vỡ bóng trăng trong tách,hai hoàng tử của thế giới trà xuất hiện, ban cho Taiko và Haruka ba điều ước. Đó là Assam và Earl Grey....

Tác giả: Yamada Nanpei

Nguồn: http://board.truyentranh.com/

Thể loại: Comedy Romance School Life Shoujo Truyện scan Fantasy

Đăng bởi: ghost_1102     Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 19/04/2012 21:43    


TỔNG HỢP (151 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 151 26/04/2012 09:43

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 150 26/04/2012 09:42

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 149 26/04/2012 09:42

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 148 26/04/2012 09:42

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 147 26/04/2012 09:41

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 146 26/04/2012 09:41

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 145 26/04/2012 09:41

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 144 26/04/2012 09:41

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 143 26/04/2012 09:40

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 142 26/04/2012 09:40

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 141 26/04/2012 09:40

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 140 26/04/2012 09:39

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 139 26/04/2012 09:39

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 138 26/04/2012 09:39

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 137 20/04/2012 08:39

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 136 20/04/2012 08:39

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 135 20/04/2012 08:39

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 134 20/04/2012 08:38

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 133 20/04/2012 08:38

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 132 20/04/2012 08:38

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 131 20/04/2012 08:37

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 130 20/04/2012 08:36

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 129 20/04/2012 08:36

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 128 20/04/2012 08:36

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 127 20/04/2012 08:36

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 126 20/04/2012 08:35

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 125 20/04/2012 08:35

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 124 20/04/2012 08:35

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 123 20/04/2012 08:35

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 122 20/04/2012 08:34

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 121 20/04/2012 08:34

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 120 20/04/2012 08:34

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 119 20/04/2012 08:33

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 118 20/04/2012 08:33

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 117 20/04/2012 08:32

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 116 20/04/2012 08:32

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 115 20/04/2012 08:32

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 114 20/04/2012 08:32

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 113 20/04/2012 08:31

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 112 20/04/2012 08:31

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 111 20/04/2012 08:31

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 110 20/04/2012 08:30

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 109 20/04/2012 08:30

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 108 20/04/2012 08:30

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 107 20/04/2012 08:30

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 106 20/04/2012 08:29

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 105 20/04/2012 08:29

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 104 20/04/2012 08:29

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 103 20/04/2012 08:28

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 102 20/04/2012 08:28

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 101 20/04/2012 08:28

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 100 20/04/2012 08:27

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 099 20/04/2012 08:27

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 098 20/04/2012 08:27

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 097 20/04/2012 08:27

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 096 20/04/2012 08:26

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 095 20/04/2012 08:26

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 094 20/04/2012 08:26

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 093 20/04/2012 08:26

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 092 20/04/2012 08:25

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 091 20/04/2012 08:25

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 090 20/04/2012 08:25

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 089 20/04/2012 08:25

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 088 20/04/2012 08:24

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 087 20/04/2012 08:24

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 086 20/04/2012 08:24

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 085 20/04/2012 08:23

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 084 20/04/2012 08:23

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 083 20/04/2012 08:23

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 082 20/04/2012 08:23

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 081 20/04/2012 08:22

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 080 20/04/2012 08:22

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 079 20/04/2012 08:22

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 078 20/04/2012 08:21

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 077 20/04/2012 08:21

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 076 20/04/2012 08:21

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 075 20/04/2012 08:21

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 074 20/04/2012 08:20

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 073 20/04/2012 08:20

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 072 20/04/2012 08:20

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 071 20/04/2012 08:19

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 070 20/04/2012 08:19

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 069 20/04/2012 08:19

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 068 20/04/2012 08:19

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 067 20/04/2012 08:18

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 066 20/04/2012 08:18

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 065 20/04/2012 08:18

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 064 20/04/2012 08:18

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 063 20/04/2012 08:17

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 062 20/04/2012 08:17

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 061 20/04/2012 08:17

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 060 20/04/2012 08:16

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 059 20/04/2012 08:16

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 058 20/04/2012 08:16

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 057 20/04/2012 08:15

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 056 20/04/2012 08:15

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 055 20/04/2012 08:15

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 054 20/04/2012 08:14

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 053 20/04/2012 08:14

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 052 20/04/2012 08:14

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 051 20/04/2012 08:13

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 050 20/04/2012 08:13

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 049 20/04/2012 08:13

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 048 20/04/2012 08:13

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 047 20/04/2012 08:12

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 046 20/04/2012 08:12

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 045 20/04/2012 08:12

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 044 20/04/2012 08:12

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 043 20/04/2012 08:11

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 042 20/04/2012 08:11

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 041 20/04/2012 08:11

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 040 20/04/2012 08:11

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 039 20/04/2012 08:10

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 038 20/04/2012 08:10

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 037 20/04/2012 08:10

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 036 20/04/2012 08:10

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 035 20/04/2012 08:09

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 034 20/04/2012 08:09

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 033 20/04/2012 08:01

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 032 20/04/2012 08:01

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 031 20/04/2012 08:01

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 030 20/04/2012 07:58

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 029 20/04/2012 07:58

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 028 20/04/2012 07:58

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 027 20/04/2012 07:58

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 026 20/04/2012 07:57

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 025 20/04/2012 07:57

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 024 20/04/2012 07:57

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 023 20/04/2012 07:57

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 022 20/04/2012 07:56

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 021 20/04/2012 07:56

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 020 20/04/2012 07:56

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 019 20/04/2012 07:56

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 018 20/04/2012 07:55

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 017 20/04/2012 07:55

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 016 20/04/2012 07:55

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 015 20/04/2012 07:55

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 014 20/04/2012 07:54

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 013 20/04/2012 07:54

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 012 20/04/2012 07:54

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 011 20/04/2012 07:53

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 010 20/04/2012 07:53

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 009 20/04/2012 07:53

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 008 20/04/2012 07:52

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 007 20/04/2012 07:52

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 006 20/04/2012 07:52

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 005 20/04/2012 07:51

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 004 20/04/2012 07:51

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 003 20/04/2012 07:51

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 002 20/04/2012 07:50

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà) Chap 001 19/04/2012 14:44

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Tứ đại danh  bổ chap 224 truyện tranh A Fairy Tale for You 1 bộ truyện hay, đáng để anh em xem:D truyện tranh Alive - The Final Evolution Hàng về cho cú đêm đây:X:X truyện tranh Hỏa Phụng Liêu Nguyên update chap 461 truyện tranh Võ thần truyện tranh KUROSAGI [Full]
Trả lời
ring 01/12/2012 23:15
truyen hay ma it thank vay

Trả lời
tsuki 05/09/2012 21:29
không có link down sao chủ thớt T_________T
Trả lời
yue_cp 28/08/2012 20:44
thớt ơi truyện này hay lém cố gắng up hết bộ lun nha
Trả lời
maynui 12/05/2012 19:34
hay wa
Trả lời
Jang 20/04/2012 15:35
awww truyện này hay lắm !!!
Trả lời
ghost_1102 (chủ thớt) 20/04/2012 14:50
thanks mình sẽ up ngay đây
Trả lời
Dương 20/04/2012 14:40
Cmt để tks chủ thớt trc! Mình rất thích bộ này, còn mua luôn cả bộ về để dành! Cố lên cố lên!
1


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...
lien he qc