lien he qc

lien he qc


[Admin] Ra mắt trang Truyện Chữ : TRUYENCHU.NET

Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Long phi bất bại update chap 156 phần 1

truyện tranh Long phi bất bại
SƠ LƯỢC

Long Phi là một thợ săn tiền thưởng với võ công cao cường, trong lần bắt được cao thủ hắc đạo hàng đầu giang hồ là Khu Ngụy, Long Phi đã cứu được một cậu bé với miếng ngọc bội trên người. Vốn dĩ tham tài điên cuồng, Long Phi đã nhận của cậu bé miếng ngọc bội trị giá liên thành mà không biết mình đã vô tình bị cuốn vào một cuộc tranh chấp khủng khiếp trên giang hồ. Long Phi sẽ đối phó với cuộc chiến đó thế nào? Số phận của Long Phi sẽ ra sao khi ngày càng phải đối mặt với các cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ? Mời các vị đón xem…

Tên khác: Yongbi The Invincible

Tác giả: Ryu Ki-Woon, MOON Jung-Hoo

Nguồn: [A4V.Manga]anime4viet.com, từ chap 94 trở đi : dammetruyen.com

Thể loại: Action Adventure Comedy Historical Manhwa Martial Arts Shounen

Đăng bởi: zich     Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 03/11/2014 01:17    


TỔNG HỢP (213 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Long phi bất bại phần 2 chap 57 02/10/2014 18:03

Long phi bất bại phần 2 chap 56 12/09/2014 01:26

Long phi bất bại phần 2 chap 55 09/09/2014 22:05

Long phi bất bại phần 2 chap 54 09/09/2014 22:05

Long phi bất bại phần 2 chap 53 09/09/2014 22:05

Long phi bất bại phần 2 chap 52 09/09/2014 22:04

Long phi bất bại phần 2 chap 51 09/09/2014 22:04

Long phi bất bại phần 2 chap 50 09/09/2014 22:04

Long phi bất bại phần 2 chap 49 09/09/2014 22:03

Long phi bất bại phần 2 chap 48 09/09/2014 22:03

Long phi bất bại phần 2 chap 47 09/09/2014 22:03

Long phi bất bại phần 2 chap 46 09/09/2014 22:02

Long phi bất bại phần 2 chap 45 09/09/2014 22:02

Long phi bất bại phần 2 chap 44 09/09/2014 22:02

Long phi bất bại phần 2 chap 43 09/09/2014 22:02

Long phi bất bại phần 2 chap 42 09/09/2014 22:01

Long phi bất bại phần 2 chap 41 09/09/2014 22:01

Long phi bất bại phần 2 chap 40 09/09/2014 21:58

Long phi bất bại phần 2 chap 39 09/09/2014 21:58

Long phi bất bại phần 2 chap 38 09/09/2014 21:58

Long phi bất bại phần 2 chap 37 09/09/2014 21:58

Long phi bất bại phần 2 chap 36 09/09/2014 21:57

Long phi bất bại phần 2 chap 35 09/09/2014 21:57

Long phi bất bại phần 2 chap 34 09/09/2014 21:57

Long phi bất bại phần 2 chap 33 09/09/2014 21:56

Long phi bất bại phần 2 chap 32 09/09/2014 21:56

Long phi bất bại phần 2 chap 31 09/09/2014 21:56

Long phi bất bại phần 2 chap 30 09/09/2014 21:56

Long phi bất bại phần 2 chap 29 09/09/2014 21:56

Long phi bất bại phần 2 chap 28 09/09/2014 21:55

Long phi bất bại phần 2 chap 27 09/09/2014 21:55

Long phi bất bại phần 2 chap 26 09/09/2014 21:54

Long phi bất bại phần 2 chap 25 09/09/2014 21:51

Long phi bất bại phần 2 chap 24 09/09/2014 21:51

Long phi bất bại phần 2 chap 23 09/09/2014 21:50

Long phi bất bại phần 2 chap 22 09/09/2014 21:50

Long phi bất bại phần 2 chap 21 09/09/2014 21:50

Long phi bất bại phần 2 chap 20 09/09/2014 21:50

Long phi bất bại phần 2 chap 19 09/09/2014 21:49

Long phi bất bại phần 2 chap 18 09/09/2014 21:49

Long phi bất bại phần 2 chap 17 09/09/2014 21:49

Long phi bất bại phần 2 chap 16 09/09/2014 21:48

Long phi bất bại phần 2 chap 15 09/09/2014 21:48

Long phi bất bại phần 2 chap 14 09/09/2014 21:48

Long phi bất bại phần 2 chap 13 09/09/2014 21:47

Long phi bất bại phần 2 chap 12 09/09/2014 21:47

Long phi bất bại phần 2 chap 11 09/09/2014 21:45

Long phi bất bại phần 2 chap 10 09/09/2014 21:44

Long phi bất bại phần 2 chap 9 09/09/2014 21:44

Long phi bất bại phần 2 chap 8 09/09/2014 21:44

Long phi bất bại phần 2 chap 7 09/09/2014 21:43

Long phi bất bại phần 2 chap 6 09/09/2014 21:43

Long phi bất bại phần 2 chap 5 09/09/2014 21:43

Long phi bất bại phần 2 chap 4 09/09/2014 21:43

Long phi bất bại phần 2 chap 3 09/09/2014 21:42

Long phi bất bại phần 2 chap 2 09/09/2014 21:42

Long phi bất bại phần 2 chap 1 09/09/2014 21:42

Long phi bất bại chap 156 03/11/2014 01:17

Long phi bất bại chap 155 09/09/2014 21:39

Long phi bất bại chap 154 09/09/2014 21:38

Long phi bất bại chap 153 09/09/2014 21:38

Long phi bất bại chap 152 09/09/2014 21:38

Long phi bất bại chap 151 09/09/2014 21:38

Long phi bất bại chap 150 09/09/2014 21:37

Long phi bất bại chap 149 09/09/2014 21:37

Long phi bất bại chap 148 09/09/2014 21:37

Long phi bất bại chap 147 09/09/2014 21:36

Long phi bất bại chap 146 09/09/2014 21:36

Long phi bất bại chap 145 09/09/2014 21:36

Long phi bất bại chap 144 09/09/2014 21:35

Long phi bất bại chap 143 09/09/2014 21:35

Long phi bất bại chap 142 09/09/2014 21:35

Long phi bất bại chap 141 09/09/2014 21:34

Long phi bất bại chap 140 09/09/2014 21:32

Long phi bất bại chap 139 09/09/2014 21:31

Long phi bất bại chap 138 09/09/2014 21:30

Long phi bất bại chap 137 09/09/2014 21:30

Long phi bất bại chap 136 09/09/2014 21:30

Long phi bất bại chap 135 09/09/2014 21:29

Long phi bất bại chap 134 09/09/2014 21:29

Long phi bất bại chap 133 09/09/2014 21:29

Long phi bất bại chap 132 09/09/2014 21:28

Long phi bất bại chap 131 09/09/2014 21:28

Long phi bất bại chap 130 09/09/2014 21:27

Long phi bất bại chap 129 09/09/2014 21:26

Long phi bất bại chap 128 09/09/2014 21:26

Long phi bất bại chap 127 09/09/2014 21:25

Long phi bất bại chap 126 09/09/2014 21:25

Long phi bất bại chap 125 09/09/2014 21:25

Long phi bất bại chap 124 09/09/2014 21:24

Long phi bất bại chap 123 09/09/2014 21:24

Long phi bất bại chap 122 09/09/2014 21:24

Long phi bất bại chap 121 09/09/2014 21:20

Long phi bất bại chap 120 09/09/2014 21:17

Long phi bất bại chap 119 09/09/2014 21:17

Long phi bất bại chap 118 09/09/2014 21:17

Long phi bất bại chap 117 09/09/2014 21:16

Long phi bất bại chap 116 09/09/2014 21:16

Long phi bất bại chap 115 09/09/2014 21:15

Long phi bất bại chap 114 09/09/2014 21:15

Long phi bất bại chap 113 09/09/2014 21:15

Long phi bất bại chap 112 09/09/2014 21:14

Long phi bất bại chap 111 09/09/2014 21:14

Long phi bất bại chap 110 09/09/2014 21:11

Long phi bất bại chap 109 09/09/2014 21:10

Long phi bất bại chap 108 09/09/2014 21:10

Long phi bất bại chap 107 09/09/2014 21:10

Long phi bất bại chap 106 09/09/2014 21:09

Long phi bất bại chap 105 09/09/2014 21:09

Long phi bất bại chap 104 09/09/2014 21:08

Long phi bất bại chap 103 09/09/2014 21:07

Long phi bất bại chap 102 09/09/2014 21:09

Long phi bất bại chap 101 09/09/2014 21:08

Long phi bất bại chap 100 09/09/2014 21:03

Long phi bất bại chap 99 09/09/2014 21:02

Long phi bất bại chap 98 09/09/2014 21:02

Long phi bất bại chap 97 09/09/2014 21:02

Long phi bất bại chap 96 09/09/2014 21:01

Long phi bất bại chap 95 09/09/2014 21:01

Long phi bất bại chap 94 09/09/2014 21:01

Long phi bất bại chap 93 09/09/2014 13:36

Long phi bất bại chap 92 09/09/2014 13:36

Long phi bất bại chap 91 30/06/2014 20:37

Long phi bất bại chap 90 18/06/2014 22:02

Long phi bất bại chap 89 21/05/2014 11:07

Long phi bất bại chap 88 21/05/2014 11:07

Long phi bất bại chap 87 16/04/2014 20:42

Long phi bất bại chap 86 16/04/2014 20:42

Long phi bất bại chap 85 16/04/2014 20:42

Long phi bất bại chap 84 02/03/2014 19:56

Long phi bất bại chap 83 29/01/2014 15:11

Long phi bất bại chap 82 27/01/2014 22:10

Long phi bất bại chap 81 23/01/2014 01:28

Long phi bất bại chap 80 23/01/2014 01:27

Long phi bất bại chap 79 10/01/2014 15:20

Long phi bất bại chap 78 03/01/2014 02:47

Long phi bất bại chap 77 18/12/2013 13:15

Long phi bất bại chap 76 18/12/2013 13:14

Long phi bất bại chap 75 05/12/2013 16:16

Long phi bất bại chap 74 27/11/2013 15:54

Long phi bất bại chap 73 26/11/2013 13:39

Long phi bất bại chap 72 22/11/2013 00:09

Long phi bất bại chap 71 19/11/2013 13:06

Long phi bất bại chap 70 09/10/2013 17:28

Long phi bất bại chap 69 09/09/2013 01:48

Long phi bất bại chap 68 30/08/2013 21:47

Long phi bất bại chap 67 24/08/2013 14:23

Long phi bất bại chap 66 16/08/2013 18:49

Long phi bất bại chap 65 07/08/2013 21:40

Long phi bất bại chap 64 28/07/2013 00:06

Long phi bất bại chap 63 21/07/2013 02:18

Long phi bất bại chap 62 13/07/2013 01:49

Long phi bất bại chap 61 08/07/2013 01:36

Long phi bất bại chap 60 22/06/2013 15:55

Long phi bất bại chap 59 17/06/2013 16:04

Long phi bất bại chap 58 13/06/2013 01:42

Long phi bất bại chap 57 04/06/2013 01:39

Long phi bất bại chap 56 31/05/2013 19:01

Long phi bất bại chap 55 20/05/2013 13:26

Long phi bất bại chap 54 15/05/2013 13:22

Long phi bất bại chap 53 09/05/2013 17:51

Long phi bất bại chap 52 02/05/2013 20:28

Long phi bất bại chap 51 29/04/2013 02:25

Long phi bất bại chap 50 15/04/2013 01:58

Long phi bất bại chap 49 14/04/2013 23:41

Long phi bất bại chap 48 07/04/2013 20:56

Long phi bất bại chap 47 30/03/2013 00:00

Long phi bất bại chap 46 28/03/2013 21:46

Long phi bất bại chap 45 16/03/2013 14:52

Long phi bất bại chap 44 13/03/2013 13:26

Long phi bất bại chap 43 03/03/2013 22:01

Long phi bất bại chap 42 28/02/2013 21:14

Long phi bất bại chap 41 28/02/2013 21:14

Long phi bất bại chap 40 28/02/2013 21:13

Long phi bất bại chap 39 28/02/2013 21:13

Long phi bất bại chap 38 01/02/2013 01:59

Long phi bất bại chap 37 29/01/2013 12:38

Long phi bất bại chap 36 06/01/2013 01:58

Long phi bất bại chap 35 06/01/2013 01:58

Long phi bất bại chap 34 06/01/2013 01:58

Long phi bất bại chap 33 06/01/2013 01:58

Long phi bất bại chap 32 05/01/2013 01:58

Long phi bất bại chap 31 05/01/2013 01:58

Long phi bất bại chap 30 04/01/2013 01:44

Long phi bất bại chap 29 04/01/2013 01:44

Long phi bất bại chap 28 03/01/2013 01:49

Long phi bất bại chap 27 03/01/2013 01:49

Long phi bất bại chap 26 02/01/2013 01:54

Long phi bất bại chap 25 02/01/2013 01:54

Long phi bất bại chap 24 01/01/2013 02:10

Long phi bất bại chap 23 01/01/2013 02:10

Long phi bất bại chap 22 31/12/2012 01:57 Download

Long phi bất bại chap 21 31/12/2012 01:56

Long phi bất bại chap 20 30/12/2012 02:00 Download

Long phi bất bại chap 19 30/12/2012 02:00 Download

Long phi bất bại chap 18 29/12/2012 01:10 Download

Long phi bất bại chap 17 29/12/2012 01:10 Download

Long phi bất bại chap 16 28/12/2012 01:18 Download

Long phi bất bại chap 15 28/12/2012 01:16 Download

Long phi bất bại chap 14 27/12/2012 01:25 Download

Long phi bất bại chap 13 27/12/2012 01:25 Download

Long phi bất bại chap 12 26/12/2012 01:18 Download

Long phi bất bại chap 11 26/12/2012 01:16 Download

Long phi bất bại chap 10 25/12/2012 00:49 Download

Long phi bất bại chap 9 25/12/2012 00:48 Download

Long phi bất bại chap 8 24/12/2012 01:15 Download

Long phi bất bại chap 7 24/12/2012 01:15 Download

Long phi bất bại chap 6 23/12/2012 01:30 Download

Long phi bất bại chap 5 23/12/2012 01:29 Download

Long phi bất bại chap 4 22/12/2012 01:35 Download

Long phi bất bại chap 3 22/12/2012 01:35 Download

Long phi bất bại chap 2 21/12/2012 00:47 Download

Long phi bất bại chap 1 21/12/2012 00:46 Download

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Beelzebub ex 5 truyện tranh Transfer Student Storm Bringer update chapter 91 truyện tranh Silvery Crow Chap 25 end truyện tranh Nise koi - Update Chap 159 TV hot truyện tranh Shingeki no Kyojin Update Chap 66 Super Hot truyện tranh Naruto [FULL 700 chapter - kết thúc một huyền thoại]
Trả lời
LinhBob 03/11/2014 12:12
Phần 2 có xuất bản ra truyện giấy không thế mấy bạn? do NXB nào phát hành thế?
Ai biết chỉ mình với nhé để mình đi mua
Trả lời
kawasaki94 21/10/2014 16:47
sao thư chap 95 toi chap 155 ban xấu thế
Trả lời
Nặc danh 09/10/2014 08:47
Fix lại dùm cái phần 1 thớt ơi, die lung tung hết rồi
Trả lời
Nặc danh 03/10/2014 16:18
Trả lời
Nặc danh 29/09/2014 16:30
up típ đê .............tks nhóm
Trả lời
Wang 27/09/2014 08:27
thực ra phần 2 đúng nghĩa là phần sau, ko phải ngoại truyện, sau khi Long Phi diệt thằng hắc kiếm kia thì cũng phiêu du thiên hạ với tâm niệm "tri ân người thân đồng đội", ai dè bị công kích bởi thằng lờ ợn tướng quân nên thành ra trùm cuối của phần 2 là thằng tướng kia, trả thù máu luôn
Trả lời
việt 26/09/2014 20:17
sao lâu có chập mới thế nhỉ

Trả lời
Trung 21/09/2014 10:07
thế phấn 1 thế là kết thúc hả? Có vẻ lãng nhỉ
newnameraise 23/09/2014 16:14
Phần 1 đúng là kết rồi nhưng do có phần hơi rối rắm nên tác giả chưa định hình được phần 2, thay vào đó ông cho ra "Long Phi ngoại truyện" vs đáp ứng mong muốn được phần nào cơn ghiền của các fan. Và phần này thì đi sâu vào cuộc đời của Long Phi hơn nhất là cuộc đối đầu giữa Long Phi vs kẻ thù cũng là cấp trên của mình -nhân vật Đại Tướng Quân-.
Trả lời
phamvannam 19/09/2014 15:52
a du doc vao cham vai
Trả lời
newnameraise 18/09/2014 16:23
Đây là Long Phi ngoại truyện, không phải phẩn 2!
Trả lời
Nặc danh 18/09/2014 14:22
Phần 2 mới đó đã xong r ak?
Trả lời
Bin-L[uu]Da[n] 16/09/2014 12:53
long phi có vẻ yếu hơn phần 1 nhờ
Trả lời
milkyrain 13/09/2014 22:58
Quá đỉnh nhóm ơi
Trả lời
hoanghg1998 13/09/2014 22:08
Phần 2 có liên quan gì đến phần 1 k vậy.
Trả lời
Nặc danh 13/09/2014 12:57
Phần 2 là scan ak thớt ?
Trả lời
xevieo93 13/09/2014 01:48
Đọc từ năm cấp 2 mà giờ mới biết là có cả phần 2 nữa. Mà phần 2 hoạ sĩ khác hay sao mà nhìn ko đẹp như phần 1 nhỉ. P/s: cuối cùng cũng đã cmt dc bằng điện thoại.
Trả lời
Nặc danh 12/09/2014 14:47
khuc cuoi ket thuc sao thay nham nham~...hok hay
Trả lời
Nặc danh 12/09/2014 13:49
phê quá thớt ơiiiiiiii
Trả lời
hhthienvuong 12/09/2014 02:16
die ảnh kìa, mới nhấp vô chap 155 đã bị
Trả lời
duyvt1231456 11/09/2014 19:20
co' hack views ko ma 13k vai thiet
Trả lời
hachuyet 11/09/2014 17:00
cả truyện chỉ kết mỗi con ngựa, hảo mã
Trả lời
hoihoi8s 11/09/2014 16:56
sao giờ chap nào cũng lỗi 1 trang v nhỉ
Trả lời
Nặc danh 11/09/2014 11:42
ấu dè............ thớt tuyệt vời ông mặt trời
Trả lời
ken.mcfly 11/09/2014 11:31
tuyệt zời ông mặt trời cảm ơn thớt lắm lắm
Trả lời
Kecodocso1 11/09/2014 11:13
hình như thớt lo vội rãi bom quá hay sao mà thứ tự trang trong mấy chap lộn tùng phèo vậy ... đọc ếch hiểu j cả
Trả lời
koolkool 11/09/2014 10:14
sau màn nhỏ giọt , giờ là mưa đá ùi, thanks thanks nhiều, mừng quá quyết tâm thức trắng đêm nay
Trả lời
cerosnett68 11/09/2014 06:44
Trả lời
liberia2010 10/09/2014 21:30
Nhưng sao chap 95 có 1 số hình bị die rồi
Trả lời
Nặc danh 10/09/2014 21:13
đọc đi đọc lại vẫn thích con ngựa phi long nhất
Trả lời
dragonkid2103 10/09/2014 21:11
thớt ơi cho e hỏi thật chứ s đùng 1 cái thớt rải bom gê v
Trả lời
dragonkid2103 10/09/2014 21:11
thớt ơi cho e hỏi thật chứ s đùng 1 cái thớt rải bom gê v
Trả lời
Phương 10/09/2014 20:33
Đù cái này là rãi thảm cmnr chứ bom j
Trả lời
S.K.Y_Fire 10/09/2014 19:52
Boom H cmnr!
Trả lời
Ecchi-dono (Thành viên Alone Paradise Group) 10/09/2014 17:01
bom kinh vồn
Trả lời
sirentblood 10/09/2014 03:14
phần 2 nói về cái j vậy
tuvdinh 10/09/2014 09:31
Nói về cuộc đời của long phi, và quá trình Long phi đi tìm những người thân của đồng đội cũ, đồng thời đối đầu với đại tướng quân trong phần 1. Phần 2 có vẻ ít hài hơn nhưng lại hay hơn
sirentblood 11/09/2014 08:12
Thế bao h nói tiếp về phần 1
tuvdinh 11/09/2014 22:11
thì đang nói đó trong quá trình Long phi đi tìm và giúp đỡ những người thân của đồng đội cũ và trả thù thằng đại tướng quân thì nó kể lại quá khứ
sirentblood 12/09/2014 05:52
Đù thế chắc có phần 3
Trả lời
caubechuong 10/09/2014 02:45
trái boom này lớn thật
Trả lời
Henrya1 10/09/2014 02:13
chương trình dội bom đem khuya ak
Trả lời
pevan (Leader test) 10/09/2014 00:59
Các bạn phải cảm ơn tớ nhé, tớ là người update đấy
Trả lời
Nặc danh 09/09/2014 23:54
Trả lời
b0n2806 09/09/2014 23:42
phần 1 la main tếu tếu chỉ có $$$$ phần 2 a main toàn chém giết nhỉ >.<
Trả lời
BoombyDark 09/09/2014 22:54
vãi mông thím thớt bắt anh em cày cả đêm rồi
Trả lời
tuvdinh 09/09/2014 22:44
Như vậy mới đúng là Blogtruyen, trang truyện lớn nhất VN chứ
Trả lời
rongdenqn12345 09/09/2014 22:43
Tưởng drop rồi làm mò comicvuilen đọc mờ cả mắt
Trả lời
frankyfancy 09/09/2014 22:43
vaixiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,thanks add,
Trả lời
haimatdaika 09/09/2014 22:29
thế ếu nào lúc trước thì nhỏ giot còn bay giờ thì tuôn ra như thác đổ thế
Trả lời
Vuong Trung Duong 09/09/2014 21:05
Trả lời
DAMMETRUYEN.COM 09/09/2014 18:24

(Comment đã được xóa bởi ngankvn)

tuvdinh 09/09/2014 18:30
Nói chung bọn IZ mặt dày lắm , lần sau cứ làm cái logo chìm tất cả trang truyện đi bác ak
Trả lời
tranphipham 09/09/2014 16:26
gần nhà e có cả bộ truyện cũ long phi 5k/1 cuốn e đa thuê và đọc hết sách truyện này xa xưa lắm rùi mà mấy thớt vẫn dịch k ong là sao
Trả lời
Vuong Trung Duong 09/09/2014 15:44
Cuối cùng cũng có
Trả lời
BoombyDark 09/09/2014 14:17
3 tháng 4 chap, kiểu này có khi mình đến 60 tuổi mới xong bộ này
1 2 3 4 5 6 7 8 9


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...
lien he qc