Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng - full

truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng
SƠ LƯỢC

Long Qua Nhi -Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ,được nhận vào Long Hoa Tự làm đệ tử tục gia. Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành ngày nào Long Qua Nhi cũng ăn loại Ếch Đỏ,chứa độc lực cực lớn, kẻ thường ăn thì đau bụng chết đi sống lại, nhưng Long Qua Nhi thì nhờ nó mà có sức khỏe hơn hẳn người thường, cũng từ đó trong thân anh mang chất kịch độc....Y tiên Phụng Thiên cũng đã chấn đoán Long Qua Nhi không sống quá 1 năm...
Nhờ cơ duyên, trong lúc đau bụng đi ngoài, Long Qua Nhi gặp Thần Chưởng Truyền Nhân Lý Vô Danh đang chạy trốn kẻ thù...và được truyền dạy Ly Hỏa Huyền Băng Công, Đệ Nhất, Nhị, Tam thức Như Lai Thần Chưởng. Sau khi Lý Vô Danh đắc đạo Hồng Hóa, Long Qua Nhi được sở hữu Đệ Nhất Phật Binh Vạn Hoa Kim Long Đoạt và Hỏa Vân Chiến Giáp...Theo lời sư phụ Long Qua Nhi định sẽ đi tìm 2 cao tăng Nhất Nạn và Nhất Ngộ nhưng....

Phần 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản

Phần 3 - Lưu Manh Thiên Tử

Phần 4 - Đại Đường Uy Long

Phần 5 - Như Lai Thần Chưởng

Phần 6 - Hồng Vũ Đại Đế

Phần 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Tên khác: Thiên Tử Truyền Kỳ 5; Như Lai Thần Chưởng

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang

Nguồn: comicvn.net

Nhóm dịch: Comicvn.net

Thể loại: Action Historical Manhua Martial Arts Shounen Supernatural Fantasy

Đăng bởi: Tian.Rex     Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 05/06/2012 18:53    


TỔNG HỢP (214 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 214 05/06/2012 18:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 213 05/06/2012 18:50

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 212 05/06/2012 18:50

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 211 05/06/2012 18:50

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 210 05/06/2012 18:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 209 05/06/2012 18:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 208 05/06/2012 18:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 207 05/06/2012 18:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 206 05/06/2012 18:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 205 05/06/2012 18:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 204 04/06/2012 19:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 203 04/06/2012 19:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 202 04/06/2012 19:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 201 04/06/2012 19:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 200 04/06/2012 19:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 199 04/06/2012 19:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 198 04/06/2012 19:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 197 04/06/2012 19:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 196 04/06/2012 19:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 195 04/06/2012 19:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 194 02/06/2012 21:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 193 02/06/2012 21:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 192 02/06/2012 21:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 191 02/06/2012 21:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 190 02/06/2012 21:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 189 02/06/2012 21:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 188 02/06/2012 21:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 187 02/06/2012 21:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 186 02/06/2012 21:39

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 185 02/06/2012 21:39

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 184 01/06/2012 11:29

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 183 01/06/2012 11:29

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 182 01/06/2012 11:28

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 181 01/06/2012 11:28

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 180 31/05/2012 22:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 179 31/05/2012 22:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 178 31/05/2012 22:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 177 31/05/2012 22:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 176 31/05/2012 22:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 175 31/05/2012 22:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 174 31/05/2012 22:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 173 31/05/2012 22:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 172 30/05/2012 19:59

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 171 30/05/2012 19:59

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 170 30/05/2012 19:59

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 169 30/05/2012 19:59

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 168 30/05/2012 19:58

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 167 30/05/2012 19:58

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 166 17/05/2012 23:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 165 17/05/2012 23:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 164 17/05/2012 23:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 163 17/05/2012 23:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 162 17/05/2012 23:07

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 161 17/05/2012 23:07

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 160 13/05/2012 10:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 159 13/05/2012 10:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 158 13/05/2012 10:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 157 13/05/2012 10:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 156 13/05/2012 10:24

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 155 13/05/2012 10:24

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 154 13/05/2012 10:24

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 153 13/05/2012 10:24

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 152 13/05/2012 10:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 151 13/05/2012 10:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 150 13/05/2012 10:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 149 13/05/2012 10:21

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 148 13/05/2012 10:21

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 147 13/05/2012 10:21

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 146 13/05/2012 10:20

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 145 13/05/2012 10:18

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 144 13/05/2012 10:18

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 143 13/05/2012 07:12

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 142 13/05/2012 07:12

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 141 13/05/2012 07:11

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 140 11/05/2012 22:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 139 11/05/2012 22:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 138 11/05/2012 22:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 137 11/05/2012 22:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 136 11/05/2012 22:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 135 11/05/2012 22:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 134 11/05/2012 22:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 133 11/05/2012 22:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 132 11/05/2012 22:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 131 11/05/2012 22:22

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 130 10/05/2012 08:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 129 10/05/2012 08:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 128 10/05/2012 08:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 127 10/05/2012 08:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 126 10/05/2012 08:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 125 10/05/2012 08:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 124 10/05/2012 08:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 123 10/05/2012 08:39

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 122 10/05/2012 08:39

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 121 10/05/2012 08:39

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 120 09/05/2012 23:05

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 119 09/05/2012 23:04

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 118 09/05/2012 23:04

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 117 09/05/2012 23:03

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 116 09/05/2012 23:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 115 09/05/2012 23:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 114 09/05/2012 23:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 113 09/05/2012 23:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 112 09/05/2012 23:01

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 111 09/05/2012 22:58

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 110 09/05/2012 00:15

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 109 09/05/2012 00:15

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 108 09/05/2012 00:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 107 09/05/2012 00:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 106 09/05/2012 00:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 105 09/05/2012 00:13

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 104 09/05/2012 00:13

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 103 09/05/2012 00:12

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 102 09/05/2012 00:12

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 101 09/05/2012 00:11

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 100 09/05/2012 00:11

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 099 09/05/2012 00:11

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 098 09/05/2012 00:10

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 097 09/05/2012 00:10

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 096 09/05/2012 00:09

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 095 09/05/2012 00:09

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 094 09/05/2012 00:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 093 09/05/2012 00:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 092 09/05/2012 00:07

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 091 09/05/2012 00:07

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 090 08/05/2012 01:36

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 089 08/05/2012 01:36

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 088 08/05/2012 01:36

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 087 08/05/2012 01:36

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 086 08/05/2012 01:35

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 085 08/05/2012 01:35

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 084 08/05/2012 01:35

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 083 08/05/2012 01:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 082 08/05/2012 01:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 081 08/05/2012 01:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 080 06/05/2012 10:03

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 079 06/05/2012 10:03

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 078 06/05/2012 10:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 077 06/05/2012 10:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 076 06/05/2012 10:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 075 05/05/2012 17:05

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 074 05/05/2012 17:05

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 073 05/05/2012 17:05

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 072 05/05/2012 17:07

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 071 05/05/2012 17:03

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 070 21/04/2012 11:58

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 069 21/04/2012 11:58

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 068 21/04/2012 11:58

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 067 21/04/2012 11:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 066 21/04/2012 11:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 065 21/04/2012 11:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 064 21/04/2012 11:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 063 21/04/2012 11:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 062 21/04/2012 11:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 061 21/04/2012 11:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 060 21/04/2012 11:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 059 21/04/2012 11:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 058 21/04/2012 11:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 057 21/04/2012 11:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 056 21/04/2012 11:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 055 21/04/2012 11:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 054 21/04/2012 11:52

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 053 21/04/2012 11:52

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 052 21/04/2012 11:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 051 21/04/2012 11:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 050 21/04/2012 11:50

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 049 21/04/2012 11:50

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 048 21/04/2012 11:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 047 21/04/2012 11:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 046 21/04/2012 11:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 045 21/04/2012 11:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 044 21/04/2012 11:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 043 21/04/2012 11:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 042 21/04/2012 11:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 041 21/04/2012 11:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 040 21/04/2012 11:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 039 18/04/2012 11:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 038 18/04/2012 11:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 037 18/04/2012 11:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 036 18/04/2012 11:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 035 18/04/2012 11:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 034 18/04/2012 11:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 033 18/04/2012 11:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 032 18/04/2012 11:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 031 18/04/2012 11:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 030 18/04/2012 11:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 029 17/04/2012 14:28

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 028 17/04/2012 14:28

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 027 17/04/2012 14:28

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 026 17/04/2012 14:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 025 17/04/2012 14:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 024 17/04/2012 14:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 023 17/04/2012 14:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 022 17/04/2012 14:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 021 17/04/2012 14:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 020 17/04/2012 14:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 019 16/04/2012 22:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 018 16/04/2012 22:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 017 16/04/2012 08:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 016 16/04/2012 22:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 015 16/04/2012 22:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 014 16/04/2012 22:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 013 16/04/2012 08:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 012 16/04/2012 22:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 011 15/04/2012 15:09

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 010 15/04/2012 15:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 009 15/04/2012 15:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 008 15/04/2012 15:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 007 15/04/2012 15:07

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 006 15/04/2012 15:06

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 005 15/04/2012 15:05

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 004 15/04/2012 15:05

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 003 15/04/2012 15:04

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 002 15/04/2012 15:04

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 001 14/04/2012 23:33

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Air Gear update chap 230 truyện tranh Khỉ Biển update chap 45 (co gang lay lai tieng do 3 ngay/chap) truyện tranh Jungle no Ouja Ta-chan update chap 33 truyện tranh God Of High School Update Chap 177 truyện tranh Cửu Long Thành Trại 1 Full truyện tranh Cửu Long Thành Trại 2 update chap cuối 100 end
loading...

Đang tải...

Đang tải...
lien he qc