[Admin] Hướng dẫn fix vụ ảnh die toàn trang

Hướng dẫn Edit truyện [Update Công cụ typeset]

Tổ chức Event dịch truyện nhận lương từ BLOGTRUYEN.COM


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng - full

truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng
SƠ LƯỢC

Long Qua Nhi -Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ,được nhận vào Long Hoa Tự làm đệ tử tục gia. Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành ngày nào Long Qua Nhi cũng ăn loại Ếch Đỏ,chứa độc lực cực lớn, kẻ thường ăn thì đau bụng chết đi sống lại, nhưng Long Qua Nhi thì nhờ nó mà có sức khỏe hơn hẳn người thường, cũng từ đó trong thân anh mang chất kịch độc....Y tiên Phụng Thiên cũng đã chấn đoán Long Qua Nhi không sống quá 1 năm...
Nhờ cơ duyên, trong lúc đau bụng đi ngoài, Long Qua Nhi gặp Thần Chưởng Truyền Nhân Lý Vô Danh đang chạy trốn kẻ thù...và được truyền dạy Ly Hỏa Huyền Băng Công, Đệ Nhất, Nhị, Tam thức Như Lai Thần Chưởng. Sau khi Lý Vô Danh đắc đạo Hồng Hóa, Long Qua Nhi được sở hữu Đệ Nhất Phật Binh Vạn Hoa Kim Long Đoạt và Hỏa Vân Chiến Giáp...Theo lời sư phụ Long Qua Nhi định sẽ đi tìm 2 cao tăng Nhất Nạn và Nhất Ngộ nhưng....

Phần 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản

Phần 3 - Lưu Manh Thiên Tử

Phần 4 - Đại Đường Uy Long

Phần 5 - Như Lai Thần Chưởng

Phần 6 - Hồng Vũ Đại Đế

Phần 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Tên khác: Thiên Tử Truyền Kỳ 5; Như Lai Thần Chưởng

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang

Nguồn: comicvn.net

Nhóm dịch: Comicvn.net

Thể loại: Action Historical Manhua Martial Arts Shounen Supernatural Fantasy

Đăng bởi: Tian.Rex     Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 05/06/2012 18:53    


TỔNG HỢP (214 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 214 05/06/2012 11:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 213 05/06/2012 11:50

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 212 05/06/2012 11:50

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 211 05/06/2012 11:50

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 210 05/06/2012 11:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 209 05/06/2012 11:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 208 05/06/2012 11:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 207 05/06/2012 11:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 206 05/06/2012 11:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 205 05/06/2012 11:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 204 04/06/2012 12:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 203 04/06/2012 12:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 202 04/06/2012 12:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 201 04/06/2012 12:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 200 04/06/2012 12:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 199 04/06/2012 12:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 198 04/06/2012 12:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 197 04/06/2012 12:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 196 04/06/2012 12:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 195 04/06/2012 12:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 194 02/06/2012 14:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 193 02/06/2012 14:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 192 02/06/2012 14:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 191 02/06/2012 14:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 190 02/06/2012 14:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 189 02/06/2012 14:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 188 02/06/2012 14:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 187 02/06/2012 14:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 186 02/06/2012 14:39

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 185 02/06/2012 14:39

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 184 01/06/2012 04:29

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 183 01/06/2012 04:29

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 182 01/06/2012 04:28

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 181 01/06/2012 04:28

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 180 31/05/2012 15:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 179 31/05/2012 15:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 178 31/05/2012 15:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 177 31/05/2012 15:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 176 31/05/2012 15:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 175 31/05/2012 15:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 174 31/05/2012 15:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 173 31/05/2012 15:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 172 30/05/2012 12:59

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 171 30/05/2012 12:59

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 170 30/05/2012 12:59

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 169 30/05/2012 12:59

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 168 30/05/2012 12:58

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 167 30/05/2012 12:58

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 166 17/05/2012 16:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 165 17/05/2012 16:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 164 17/05/2012 16:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 163 17/05/2012 16:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 162 17/05/2012 16:07

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 161 17/05/2012 16:07

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 160 13/05/2012 03:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 159 13/05/2012 03:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 158 13/05/2012 03:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 157 13/05/2012 03:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 156 13/05/2012 03:24

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 155 13/05/2012 03:24

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 154 13/05/2012 03:24

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 153 13/05/2012 03:24

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 152 13/05/2012 03:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 151 13/05/2012 03:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 150 13/05/2012 03:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 149 13/05/2012 03:21

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 148 13/05/2012 03:21

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 147 13/05/2012 03:21

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 146 13/05/2012 03:20

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 145 13/05/2012 03:18

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 144 13/05/2012 03:18

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 143 13/05/2012 00:12

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 142 13/05/2012 00:12

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 141 13/05/2012 00:11

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 140 11/05/2012 15:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 139 11/05/2012 15:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 138 11/05/2012 15:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 137 11/05/2012 15:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 136 11/05/2012 15:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 135 11/05/2012 15:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 134 11/05/2012 15:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 133 11/05/2012 15:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 132 11/05/2012 15:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 131 11/05/2012 15:22

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 130 10/05/2012 01:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 129 10/05/2012 01:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 128 10/05/2012 01:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 127 10/05/2012 01:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 126 10/05/2012 01:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 125 10/05/2012 01:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 124 10/05/2012 01:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 123 10/05/2012 01:39

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 122 10/05/2012 01:39

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 121 10/05/2012 01:39

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 120 09/05/2012 16:05

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 119 09/05/2012 16:04

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 118 09/05/2012 16:04

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 117 09/05/2012 16:03

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 116 09/05/2012 16:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 115 09/05/2012 16:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 114 09/05/2012 16:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 113 09/05/2012 16:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 112 09/05/2012 16:01

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 111 09/05/2012 15:58

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 110 08/05/2012 17:15

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 109 08/05/2012 17:15

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 108 08/05/2012 17:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 107 08/05/2012 17:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 106 08/05/2012 17:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 105 08/05/2012 17:13

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 104 08/05/2012 17:13

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 103 08/05/2012 17:12

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 102 08/05/2012 17:12

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 101 08/05/2012 17:11

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 100 08/05/2012 17:11

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 099 08/05/2012 17:11

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 098 08/05/2012 17:10

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 097 08/05/2012 17:10

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 096 08/05/2012 17:09

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 095 08/05/2012 17:09

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 094 08/05/2012 17:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 093 08/05/2012 17:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 092 08/05/2012 17:07

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 091 08/05/2012 17:07

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 090 07/05/2012 18:36

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 089 07/05/2012 18:36

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 088 07/05/2012 18:36

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 087 07/05/2012 18:36

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 086 07/05/2012 18:35

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 085 07/05/2012 18:35

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 084 07/05/2012 18:35

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 083 07/05/2012 18:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 082 07/05/2012 18:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 081 07/05/2012 18:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 080 06/05/2012 03:03

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 079 06/05/2012 03:03

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 078 06/05/2012 03:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 077 06/05/2012 03:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 076 06/05/2012 03:02

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 075 05/05/2012 10:05

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 074 05/05/2012 10:05

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 073 05/05/2012 10:05

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 072 05/05/2012 10:07

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 071 05/05/2012 10:03

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 070 21/04/2012 04:58

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 069 21/04/2012 04:58

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 068 21/04/2012 04:58

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 067 21/04/2012 04:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 066 21/04/2012 04:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 065 21/04/2012 04:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 064 21/04/2012 04:57

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 063 21/04/2012 04:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 062 21/04/2012 04:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 061 21/04/2012 04:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 060 21/04/2012 04:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 059 21/04/2012 04:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 058 21/04/2012 04:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 057 21/04/2012 04:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 056 21/04/2012 04:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 055 21/04/2012 04:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 054 21/04/2012 04:52

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 053 21/04/2012 04:52

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 052 21/04/2012 04:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 051 21/04/2012 04:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 050 21/04/2012 04:50

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 049 21/04/2012 04:50

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 048 21/04/2012 04:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 047 21/04/2012 04:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 046 21/04/2012 04:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 045 21/04/2012 04:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 044 21/04/2012 04:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 043 21/04/2012 04:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 042 21/04/2012 04:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 041 21/04/2012 04:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 040 21/04/2012 04:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 039 18/04/2012 04:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 038 18/04/2012 04:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 037 18/04/2012 04:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 036 18/04/2012 04:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 035 18/04/2012 04:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 034 18/04/2012 04:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 033 18/04/2012 04:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 032 18/04/2012 04:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 031 18/04/2012 04:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 030 18/04/2012 04:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 029 17/04/2012 07:28

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 028 17/04/2012 07:28

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 027 17/04/2012 07:28

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 026 17/04/2012 07:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 025 17/04/2012 07:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 024 17/04/2012 07:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 023 17/04/2012 07:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 022 17/04/2012 07:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 021 17/04/2012 07:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 020 17/04/2012 07:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 019 16/04/2012 15:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 018 16/04/2012 15:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 017 16/04/2012 01:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 016 16/04/2012 15:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 015 16/04/2012 15:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 014 16/04/2012 15:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 013 16/04/2012 01:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 012 16/04/2012 15:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 011 15/04/2012 08:09

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 010 15/04/2012 08:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 009 15/04/2012 08:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 008 15/04/2012 08:08

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 007 15/04/2012 08:07

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 006 15/04/2012 08:06

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 005 15/04/2012 08:05

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 004 15/04/2012 08:05

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 003 15/04/2012 08:04

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 002 15/04/2012 08:04

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 001 14/04/2012 16:33

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Air Gear update chap 351-353 truyện tranh Khỉ Biển update chap 45 (co gang lay lai tieng do 3 ngay/chap) truyện tranh Jungle no Ouja Ta-chan update chap 33 truyện tranh The God Of High School Update Chap 216 truyện tranh Cửu Long Thành Trại 1 Full truyện tranh Cửu Long Thành Trại 2 update chap cuối 100 end
Trả lời
thinhducpham159 18/12/2015 17:54
anh main với e ngân linh có đến được với nhau không các bác,đọc mãi vẫn như không
Trả lời
Kazan44 11/07/2014 00:40
phần 2 của thiên tử truyền kì đâu nhỉ
Trả lời
duongcao 19/03/2013 23:25
2 thanh kiếm ở đầu trang nè
http://blogtruyen.com/truyen/nhu-lai-than-chuong/130
Trả lời
mquangbn 01/01/2013 22:28
e mới đọc cho e hỏi 2 cái kiếm trên bìa là kiếm zì thế
Trả lời
bom_ck 04/10/2012 10:12
từ chap 156 úp lộn ảnh tùm lum ! đọc đếk hiểu gì cả ! fix ngay
Trả lời
phulak 28/07/2012 12:38
de nghi dich them not may chap cua bo truyen thien tu truyen ki di doi mai ma up cham qua chu? thot? oi

Trả lời
fffff 05/06/2012 16:13
truyện này càng về sau càng như shit ấy
chap nào cũng có đánh nhau, đánh đến hết ý tưởng rùi thì cho tụi nó chưởng chưởng vớ vẩn. thắng thua nhảm nhí
đụng tí là rạn xương với ọc máu. mẹ , người lấy đ*o đâu ra lắm máu với xương thế
lúc đầu thì hay, sau càng lúc càng nhảm cứt
Tian.Rex (chủ thớt) 05/06/2012 18:59
nội cái vụ bay lung tung đã là chém rồi thì xương với máu hồi phục trong 1 đêm cũng là chuyện bình thường
Nặc danh 24/07/2012 00:36
cung` chung y nghi~ chan eo' muon' doc nua~
Trả lời
Nặc danh 01/06/2012 20:00
truyện màu load lâu vãi
Tian.Rex (chủ thớt) 02/06/2012 21:55
up lên còn chậm gấp 10 đó
Trả lời
dongphuonglam1 01/06/2012 12:23
truyen. ko bik the' nao` nhung cai' anh? o? tren thi` wa' hay
Trả lời
thaichithanh31031996 31/05/2012 14:10
hayyyyyyy

Trả lời
darkwater_tc 17/05/2012 13:02
bác tian up lẹ nhé, bên có full 214 chap rồi đoá

Trả lời
Ass_min 16/05/2012 11:06
bo nay full 214 chap thoi chu nhi. chac ban kia nho' nham. ma noi kung dung, dang doc den chap 180 roi ma tu dung xoa di de ma up kai nay
Tian.Rex (chủ thớt) 18/05/2012 01:43
ko ai xóa cả, đúng thật bô này đã ra full, mình up dần cho đủ bên đây thôi, cho các bạn chưa đọc và muốn đọc ở blogtruyen ấy mà
Trả lời
Nặc danh 14/05/2012 06:28
sax ,e. bo nay co nguoi up den chap 230 roi co ma. sao lai di up lai xong xoa kai kia di. dis. dang doc do chap 205 roi.
Trả lời
nhok 12/05/2012 08:52
thanks so much
Trả lời
darkwater_tc 12/05/2012 00:40
thanks anh tian phát, dạo này manhua hấp dẫn quá, khoái mấy cảnh đánh nhau hoành tá tràng

Trả lời
Hùng Cò 11/05/2012 11:11
nữa đê chủ thớt
Trả lời
Ryan 10/05/2012 11:29
Mình thích cả bộ Hồng vũ đại đế nữa !! bạn làm nhanh đc thì tốt quá !! thaks nhiều
Tian.Rex (chủ thớt) 10/05/2012 11:34
mình sẽ up bộ đó cho bạn
Trả lời
Nặc danh 10/05/2012 01:35
thanks chu thot
Trả lời
chickensilip 09/05/2012 22:06
thanks chủ thớt
Trả lời
hoangthaixd54 09/05/2012 13:29
up nhanh đê bác chủ thớt ủng hộ nhiệt tìnhTrả lời
asd 07/05/2012 08:49
bo nay ben *** up full rui kia`
Tian.Rex (chủ thớt) 07/05/2012 09:14
từ từ nhé bạn, mình ôm 7 phần với lại v2 ra sau mà ^^
Trả lời
bandaf77 06/05/2012 22:14
chap 34 bi loi doi sua lai di chu thot oi
Tian.Rex (chủ thớt) 07/05/2012 09:15
vẫn xem được mà bạn
Trả lời
bandaf77 06/05/2012 11:28
anh dang duoi cua chu thot ha dang gi ky day dinh kich thich chi to mo cua to ha
bisex92 06/05/2012 13:43
đc Linh cherry fs cho mà lo chả phê
Trả lời
sangcale123 05/05/2012 18:33
chủ thớt ơi ! sao mấy phần thiên tử truyền kỳ khác ko up nữa zậy !
Tian.Rex (chủ thớt) 07/05/2012 09:14
up dần rồi đó bạn ^^
Trả lời
Nặc danh 22/04/2012 23:34
thanks bác chủ thớt nhé.up nhanh cho a e đc nhờ
Trả lời
Nặc danh 22/04/2012 02:59
up nhanh dùm bác chủ thớt ơi.thanks bác trước nhé
Trả lời
xmen93 22/04/2012 00:01
up nhanh nhanh ad oiiii
Trả lời
Nặc danh 21/04/2012 13:28
up nhanh dayyy

Trả lời
Nặc danh 21/04/2012 13:25
hay lam up nhanh nha bac


Trả lời
Nặc danh 21/04/2012 01:41
hay quá.cố gắng up hết bộ nhaz bác chủ thớt
Trả lời
Nặc danh 21/04/2012 00:29
up nhanh up nhanh dùm bác ad ơi

Trả lời
Nặc danh 21/04/2012 00:19
hay quá.tiếp đê bác chủ thớt ơi
Trả lời
Nặc danh 20/04/2012 23:39
tiếp đê bác chủ thơt ơi.đang hay thì đứt dây đàn
Trả lời
Nặc danh 20/04/2012 22:53
hú hú.bom tấn mùa giải.tiếp đê bác chủ thớt ơi
Trả lời
Nặc danh 20/04/2012 22:51
thêm hàng nữa đi bác chủ thớt ơi.hay quá.thanks nhiều
Trả lời
thanlong1412 20/04/2012 12:47
Trả lời
Nặc danh 20/04/2012 00:29
haizzzz.thanks bác chủ thớt nhé.up đều đều cho a e nhé.thể loại truyện này tìm khó quá.muốn đọc mà tìm mãi ko đc.
Trả lời
ndimpulse 18/04/2012 13:06
số 8 nè !
và bật mí cho bác khủng long 1 điều !

http://blogtruyen.com/Truyen/hitsugime-no-chaika
nguy hiểm !!! đừng click
Tian.Rex (chủ thớt) 18/04/2012 13:25
khỏi troll, anh chẳng bao giờ vô xem mấy truyện đó nên chẳng click làm gì
ndimpulse 18/04/2012 22:30
thế mà lại có lắm người thích cái kiểu troll đó
Tian.Rex (chủ thớt) 18/04/2012 22:36
anh thích real, ko thích 2d(hentai) hay 3d(jav)
Trả lời
ndimpulse 18/04/2012 13:04
5k 3 --- 5 CM

ndimpulse 18/04/2012 13:05
à nhầm 7 rùi
Trả lời
Tian.Rex (chủ thớt) 18/04/2012 13:03
view 5k comment 3 thì ta chuẩn bị giảm tiến độ giờ đây
Tian.Rex (chủ thớt) 18/04/2012 13:04
có vẻ bter giờ thích ecchi để xem ( . )( . ) chứ ko thích bom tấn mấy
Trả lời
zhizhou93 18/04/2012 12:57
up nhanh up nhanh ad ơi....

Trả lời
Nặc danh 18/04/2012 12:45
hay lắm.thanks chủ thớt nhiều nhé
Trả lời
Nặc danh 15/04/2012 01:10
cố up hết bộ này nha chủ thớt
1


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...