[Admin] Hướng dẫn fix vụ ảnh die toàn trang

Hướng dẫn Edit truyện [Update Công cụ typeset]

Tổ chức Event dịch truyện nhận lương từ BLOGTRUYEN.COM


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Phong Thần Ký update chap 182 END

truyện tranh Phong Thần Ký
SƠ LƯỢC

Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang

Nguồn: truyenhay24h

Thể loại: Historical Manhua Martial Arts

Đăng bởi: bakdark     Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: bahamutflare

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 25/05/2014 14:07    


TỔNG HỢP (182 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Phong Thần Ký chap 182 25/05/2014 14:06

Phong Thần Ký chap 181 05/05/2014 19:44

Phong Thần Ký chap 180 20/04/2014 12:55

Phong Thần Ký chap 179 18/04/2014 22:39

Phong Thần Ký chap 178 11/04/2014 22:58

Phong Thần Ký chap 177 11/04/2014 22:57

Phong Thần Ký chap 176 11/04/2014 22:56

Phong Thần Ký chap 175 20/03/2014 22:03

Phong Thần Ký chap 174 19/03/2014 18:09

Phong Thần Ký chap 173 07/03/2014 17:46

Phong Thần Ký chap 172 07/03/2014 17:46

Phong Thần Ký chap 171 07/03/2014 17:45

Phong Thần Ký chap 170 07/03/2014 17:44

Phong Thần Ký chap 169 07/03/2014 17:44

Phong Thần Ký chap 168 07/03/2014 17:43

Phong Thần Ký chap 167 07/03/2014 17:43

Phong Thần Ký chap 166 07/03/2014 17:42

Phong Thần Ký chap 165 07/03/2014 17:42

Phong Thần Ký chap 164 07/03/2014 17:42

Phong Thần Ký chap 163 07/03/2014 17:41

Phong Thần Ký chap 162 07/03/2014 17:40

Phong Thần Ký chap 161 07/03/2014 17:40

Phong Thần Ký chap 160 07/03/2014 17:39

Phong Thần Ký chap 159 07/03/2014 17:38

Phong Thần Ký chap 158 23/11/2013 13:43

Phong Thần Ký chap 157 16/11/2013 12:19

Phong Thần Ký chap 156 10/11/2013 06:26

Phong Thần Ký chap 155 10/11/2013 06:26

Phong Thần Ký chap 154 25/10/2013 02:12

Phong Thần Ký chap 153 18/10/2013 02:18

Phong Thần Ký chap 152 12/10/2013 17:44

Phong Thần Ký chap 151 09/10/2013 16:27

Phong Thần Ký chap 150 09/10/2013 16:27

Phong Thần Ký chap 149 22/09/2013 02:17

Phong Thần Ký chap 148 14/09/2013 01:57

Phong Thần Ký chap 147 06/09/2013 15:29

Phong Thần Ký chap 146 01/09/2013 02:18

Phong Thần Ký chap 145 26/08/2013 16:32

Phong Thần Ký chap 144 17/08/2013 13:18

Phong Thần Ký chap 143 10/08/2013 19:03

Phong Thần Ký chap 142 03/08/2013 17:25

Phong Thần Ký chap 141 28/07/2013 03:32

Phong Thần Ký chap 140 20/07/2013 23:49

Phong Thần Ký chap 139 06/07/2013 12:47

Phong Thần Ký chap 138 30/06/2013 18:25

Phong Thần Ký chap 137 24/06/2013 00:44

Phong Thần Ký chap 136 15/06/2013 13:07

Phong Thần Ký chap 135 09/06/2013 00:38

Phong Thần Ký chap 134 02/06/2013 00:29

Phong Thần Ký chap 133 26/05/2013 00:34

Phong Thần Ký chap 132 20/05/2013 22:46

Phong Thần Ký chap 131 20/05/2013 22:45

Phong Thần Ký chap 130 20/05/2013 22:45

Phong Thần Ký chap 129 20/05/2013 22:44

Phong Thần Ký chap 128 20/05/2013 22:44

Phong Thần Ký chap 127 20/05/2013 13:00

Phong Thần Ký chap 126 20/05/2013 13:00

Phong Thần Ký chap 125 20/05/2013 12:59

Phong Thần Ký chap 124 20/05/2013 12:59

Phong Thần Ký chap 123 20/05/2013 12:57

Phong Thần Ký chap 122 20/05/2013 12:57

Phong Thần Ký chap 121 20/05/2013 12:53

Phong Thần Ký chap 120 20/05/2013 12:52

Phong Thần Ký chap 119 20/05/2013 12:49

Phong Thần Ký chap 118 19/05/2013 00:40

Phong Thần Ký chap 117 19/05/2013 00:39

Phong Thần Ký chap 116 17/05/2013 00:46

Phong Thần Ký chap 115 15/05/2013 12:19

Phong Thần Ký chap 114 14/05/2013 00:52

Phong Thần Ký chap 113 06/05/2013 13:22

Phong Thần Ký chap 112 03/05/2013 12:44

Phong Thần Ký chap 111 30/04/2013 00:02

Phong Thần Ký chap 110 15/03/2013 12:10

Phong Thần Ký chap 109 12/03/2013 12:09

Phong Thần Ký chap 108 10/03/2013 00:38

Phong Thần Ký chap 107 10/03/2013 00:06

Phong Thần Ký chap 106 27/02/2013 02:03

Phong Thần Ký chap 105 09/02/2013 23:32

Phong Thần Ký chap 104 05/02/2013 10:20

Phong Thần Ký chap 103 07/01/2013 11:51

Phong Thần Ký chap 102 23/12/2012 10:41

Phong Thần Ký chap 101 14/12/2012 10:37

Phong Thần Ký chap 100 07/12/2012 11:22

Phong Thần Ký chap 99 03/12/2012 11:27

Phong Thần Ký chap 98 05/11/2012 12:14

Phong Thần Ký chap 97 29/10/2012 12:10

Phong Thần Ký chap 96 29/10/2012 01:42

Phong Thần Ký chap 95 23/10/2012 01:17

Phong Thần Ký chap 94 08/10/2012 12:56

Phong Thần Ký chap 93 06/10/2012 13:27

Phong Thần Ký chap 92 17/09/2012 11:44

Phong Thần Ký chap 91 10/09/2012 13:09

Phong Thần Ký chap 90 09/09/2012 17:13

Phong Thần Ký chap 89 03/09/2012 10:09

Phong Thần Ký chap 88 27/08/2012 15:17

Phong Thần Ký chap 87 27/08/2012 15:16

Phong Thần Ký chap 86 27/08/2012 15:16

Phong Thần Ký chap 85 27/08/2012 15:15

Phong Thần Ký chap 84 27/08/2012 15:15

Phong Thần Ký chap 83 27/08/2012 15:14

Phong Thần Ký chap 82 27/08/2012 15:14

Phong Thần Ký chap 81 27/08/2012 15:14

Phong Thần Ký chap 80 27/08/2012 15:13

Phong Thần Ký chap 79 27/08/2012 15:13

Phong Thần Ký chap 78 27/08/2012 15:12

Phong Thần Ký chap 77 27/08/2012 15:12

Phong Thần Ký chap 76 27/08/2012 15:11

Phong Thần Ký chap 75 27/08/2012 15:11

Phong Thần Ký chap 74 27/08/2012 15:10

Phong Thần Ký chap 73 27/08/2012 15:10

Phong Thần Ký chap 72 27/08/2012 15:09

Phong Thần Ký chap 71 27/08/2012 15:09

Phong Thần Ký chap 70 27/08/2012 15:08

Phong Thần Ký chap 69 27/08/2012 15:07

Phong Thần Ký chap 68 19/04/2012 09:46

Phong Thần Ký chap 67 19/04/2012 09:46

Phong Thần Ký chap 66 19/04/2012 09:45

Phong Thần Ký chap 65 19/04/2012 09:45

Phong Thần Ký chap 64 19/04/2012 09:55

Phong Thần Ký chap 63 19/04/2012 09:45

Phong Thần Ký chap 62 19/04/2012 09:44

Phong Thần Ký chap 61 19/04/2012 09:44

Phong Thần Ký chap 60 19/04/2012 09:44

Phong Thần Ký chap 59 19/04/2012 09:44

Phong Thần Ký chap 58 19/04/2012 09:44

Phong Thần Ký chap 57 19/04/2012 09:43

Phong Thần Ký chap 56 19/04/2012 09:43

Phong Thần Ký chap 55 19/04/2012 09:43

Phong Thần Ký chap 54 19/04/2012 09:42

Phong Thần Ký chap 53 19/04/2012 09:42

Phong Thần Ký chap 52 19/04/2012 09:42

Phong Thần Ký chap 51 19/04/2012 09:41

Phong Thần Ký chap 50 19/04/2012 09:41

Phong Thần Ký chap 49 19/04/2012 09:41

Phong Thần Ký chap 48 19/04/2012 09:41

Phong Thần Ký chap 47 19/04/2012 09:40

Phong Thần Ký chap 46 19/04/2012 09:40

Phong Thần Ký chap 45 19/04/2012 09:40

Phong Thần Ký chap 44 19/04/2012 09:40

Phong Thần Ký chap 43 19/04/2012 09:39

Phong Thần Ký chap 42 19/04/2012 09:39

Phong Thần Ký chap 41 19/04/2012 09:39

Phong Thần Ký chap 40 19/04/2012 09:38

Phong Thần Ký chap 39 19/04/2012 09:38

Phong Thần Ký chap 38 19/04/2012 09:38

Phong Thần Ký chap 37 19/04/2012 09:38

Phong Thần Ký chap 36 19/04/2012 09:37

Phong Thần Ký chap 35 19/04/2012 09:37

Phong Thần Ký chap 34 19/04/2012 09:37

Phong Thần Ký chap 33 19/04/2012 09:37

Phong Thần Ký chap 32 19/04/2012 09:37

Phong Thần Ký chap 31 19/04/2012 09:36

Phong Thần Ký chap 30 19/04/2012 09:36

Phong Thần Ký chap 29 19/04/2012 09:36

Phong Thần Ký chap 28 19/04/2012 09:35

Phong Thần Ký chap 27 19/04/2012 09:35

Phong Thần Ký chap 26 19/04/2012 09:33

Phong Thần Ký chap 25 19/04/2012 09:33

Phong Thần Ký chap 24 19/04/2012 09:32

Phong Thần Ký chap 23 19/04/2012 09:32

Phong Thần Ký chap 22 19/04/2012 09:32

Phong Thần Ký chap 21 19/04/2012 09:32

Phong Thần Ký chap 20 19/04/2012 09:32

Phong Thần Ký chap 19 19/04/2012 09:31

Phong Thần Ký chap 18 19/04/2012 09:31

Phong Thần Ký chap 17 19/04/2012 09:30

Phong Thần Ký chap 16 19/04/2012 09:31

Phong Thần Ký chap 15 19/04/2012 09:29

Phong Thần Ký chap 14 19/04/2012 09:29

Phong Thần Ký chap 13 19/04/2012 09:29

Phong Thần Ký chap 12 19/04/2012 09:29

Phong Thần Ký chap 11 19/04/2012 09:28

Phong Thần Ký chap 10 19/04/2012 09:28

Phong Thần Ký chap 9 19/04/2012 09:28

Phong Thần Ký chap 8 19/04/2012 09:27

Phong Thần Ký chap 7 19/04/2012 09:27

Phong Thần Ký chap 6 19/04/2012 09:27

Phong Thần Ký chap 5 19/04/2012 09:27

Phong Thần Ký chap 4 19/04/2012 09:26

Phong Thần Ký chap 3 19/04/2012 09:26

Phong Thần Ký chap 2 19/04/2012 09:26

Phong Thần Ký chap 1 19/04/2012 08:08

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Cross truyện tranh Code One shot truyện tranh Chibi Maruko-chan update chap 3 truyện tranh 21st Century Boys Chap 1: truyện tranh 9 Faces of Love truyện tranh A Girls
Trả lời
Mmm_A 08/03/2016 17:35
hay nhỉ? )))))))))
Trả lời
kingswim 11/08/2015 21:07
chưa đọc nhưng mình nhìn tên thì có liên quan đến phong thần bảng ko vậy??
Trả lời
bin 16/08/2014 02:17
truyện mới đọc lôi cuốn hấp dẫn về sau nhiều chap die cảm giác như không tôn trọng người đọc phiền thớt fix lại. thks.
Trả lời
Chap die nhiều quá 11/06/2014 12:52
truyện hay wa mà nhiều chap lại bị die rôi thớt ơiiiiiiiiiiii
Trả lời
Devil_Soul 10/06/2014 13:56
sao k cho main nhà ta lên phá cực nó mới máu nhỉ
Trả lời
black swordsman 27/05/2014 14:14
End rùi buòn quá
Trả lời
gong555 08/05/2014 18:33
chap 108 die rồi kìa..truyện gi mà die tùm lum
Trả lời
ckprono1 05/05/2014 22:23
Hay quá, giá mà có p2 nhỉ
Trả lời
ckprono1 29/04/2014 10:00
hay quá. up tiếp đi thớt ơi
Trả lời
hoangkent 20/04/2014 22:00
chap 27 die rồi
Trả lời
hoangkent 20/04/2014 15:04
hay qua
Trả lời
Ikaros 21/03/2014 10:42
Hay wa' Thot' oi ... tip' dy
Trả lời
Neptune 09/03/2014 03:14
sang comicvn.net đọc chap mới và ra đều hơn nhé
Trả lời
datvo 08/03/2014 10:23
tiếp đê ngiện quá
Trả lời
powerpow 07/03/2014 19:21
anh ấy đã trở lại dự là còn ăn hành dài dài rồi con cổ long phát điên lên rồi đánh tiếp
Trả lời
Ichigo 11/02/2014 10:05
Drop rồi afh?
Trả lời
Midnight_angels 03/02/2014 18:30
năm mới chúc blongtruyen ngày càng phát triển vs chúc thím ngankvn dồi dào sức khỏe , phát tài và đẹp trai như ta @@
Trả lời
daten1997 05/01/2014 19:06
càng ngày càng haythớt làm nhanh lên hộ em cái muốn biết xem trận này bên main win như nào
Trả lời
Rom 27/12/2013 17:21
Drop rồi à?
Trả lời
Nặc danh 27/12/2013 02:31
sao vẫn chưa có chap mới???

Trả lời
Ichigo 25/11/2013 15:25
Truyện hay quá, lúc đầu đọc cái đề cứ tưởng giống Phong thần diễn nghĩa nhưng đọc thấy nội dung khác hẳn, cái này mà có truyện chữ đọc thì khoái hơn nữa.
_____
Main trâu vãi ra, quá nhiều skill để combo và khả năng micro cực tốt
Trả lời
leducminh0904 25/11/2013 11:45
truyện hay vãi
Trả lời
Kendylas 23/11/2013 15:47
Viện binh tới rồi nhanh nhanh di thớt tks thớt
Trả lời
bdtoan1997 21/11/2013 14:33

diết chết thần tộc! việt nam vô địch...........................
Trả lời
Kendylas 16/11/2013 16:43
truyện hay lắm ,làm nhanh nhanh nha thớt, tks nhiều
Trả lời
kunkun 15/11/2013 14:38
hix.... Han Phong Lam Lam ko co benh thi` dung' chat'
Trả lời
vẻ vẹo 12/11/2013 20:00
chán vãi chết hết rồi

Trả lời
datvo 04/11/2013 19:26
up nua~ di ad oi huhu
Trả lời
Vẻ vẹo 30/10/2013 15:24
tiếp đi add đang hay mà

Trả lời
datvo 29/10/2013 09:32
up tiep di admin ơi trong chờ qá
Trả lời
ticrkh 25/10/2013 12:36
sax, chết hết rồi lấy ai chống lại Thần Tộc trời
Trả lời
Vodanh 20/10/2013 21:20
chap 27 loi roi kia

Trả lời
Nặc danh 20/10/2013 14:58
qua hay

Trả lời
phát 11/10/2013 22:22
tiếp đi ad ơi
Trả lời
Action 10/10/2013 19:04
Hay
Trả lời
NONE 09/10/2013 22:07
Hay vờ lờ :@ :@ :@
Trả lời
huythy 09/10/2013 16:55
mỗi ngày 1 chap đi ad, cầu xin lun đó
anhtuyen914 10/11/2013 21:27
ko có bản mới của tác giả thì mỗi ngày 1 chap = niềm tin ak` ???

Trả lời
nino 02/10/2013 18:54
chap mới đi.
Trả lời
Nặc danh 24/09/2013 20:14

(Comment đã được xóa bởi kochiurun118)

Trả lời
Nặc danh 24/09/2013 20:14

(Comment đã được xóa bởi kochiurun118)

Trả lời
Nặc danh 24/09/2013 20:13

(Comment đã được xóa bởi kochiurun118)

Rana 24/09/2013 20:26
Mày bị lên cơn à
Trả lời
Nặc danh 24/09/2013 20:12

(Comment đã được xóa bởi kochiurun118)

Trả lời
Won_Suru 24/09/2013 17:46
Hay nhá!!!!!
Trả lời
daten1997 22/09/2013 08:56
chap mới chap mới yead
Trả lời
ticrkh 18/09/2013 16:42
Hay quá
Trả lời
The death 16/09/2013 12:45
chap 27 die rồi thớt ơi
Trả lời
WindWalker 27/08/2013 00:07
tiep de host oi
Trả lời
Action 20/08/2013 13:32
Sao mấy cháp đầu hỏng hết thế....Sửa lại đi coi nào
Trả lời
ake 18/07/2013 00:24
lại đợi tiếp . oaoao
Trả lời
trunghc89 21/05/2013 00:22
Boom về, quá khủng thank chut thớt nhìu nhìu
1 2


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...
lien he qc