Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Phong Thần Ký update chap 182 END

truyện tranh Phong Thần Ký
SƠ LƯỢC

Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang

Nguồn: truyenhay24h

Thể loại: Historical Manhua Martial Arts

Đăng bởi: bakdark     Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: bahamutflare

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 25/05/2014 14:07    


TỔNG HỢP (182 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Phong Thần Ký chap 182 25/05/2014 07:06

Phong Thần Ký chap 181 05/05/2014 12:44

Phong Thần Ký chap 180 20/04/2014 05:55

Phong Thần Ký chap 179 18/04/2014 15:39

Phong Thần Ký chap 178 11/04/2014 15:58

Phong Thần Ký chap 177 11/04/2014 15:57

Phong Thần Ký chap 176 11/04/2014 15:56

Phong Thần Ký chap 175 20/03/2014 15:03

Phong Thần Ký chap 174 19/03/2014 11:09

Phong Thần Ký chap 173 07/03/2014 10:46

Phong Thần Ký chap 172 07/03/2014 10:46

Phong Thần Ký chap 171 07/03/2014 10:45

Phong Thần Ký chap 170 07/03/2014 10:44

Phong Thần Ký chap 169 07/03/2014 10:44

Phong Thần Ký chap 168 07/03/2014 10:43

Phong Thần Ký chap 167 07/03/2014 10:43

Phong Thần Ký chap 166 07/03/2014 10:42

Phong Thần Ký chap 165 07/03/2014 10:42

Phong Thần Ký chap 164 07/03/2014 10:42

Phong Thần Ký chap 163 07/03/2014 10:41

Phong Thần Ký chap 162 07/03/2014 10:40

Phong Thần Ký chap 161 07/03/2014 10:40

Phong Thần Ký chap 160 07/03/2014 10:39

Phong Thần Ký chap 159 07/03/2014 10:38

Phong Thần Ký chap 158 23/11/2013 06:43

Phong Thần Ký chap 157 16/11/2013 05:19

Phong Thần Ký chap 156 09/11/2013 23:26

Phong Thần Ký chap 155 09/11/2013 23:26

Phong Thần Ký chap 154 24/10/2013 19:12

Phong Thần Ký chap 153 17/10/2013 19:18

Phong Thần Ký chap 152 12/10/2013 10:44

Phong Thần Ký chap 151 09/10/2013 09:27

Phong Thần Ký chap 150 09/10/2013 09:27

Phong Thần Ký chap 149 21/09/2013 19:17

Phong Thần Ký chap 148 13/09/2013 18:57

Phong Thần Ký chap 147 06/09/2013 08:29

Phong Thần Ký chap 146 31/08/2013 19:18

Phong Thần Ký chap 145 26/08/2013 09:32

Phong Thần Ký chap 144 17/08/2013 06:18

Phong Thần Ký chap 143 10/08/2013 12:03

Phong Thần Ký chap 142 03/08/2013 10:25

Phong Thần Ký chap 141 27/07/2013 20:32

Phong Thần Ký chap 140 20/07/2013 16:49

Phong Thần Ký chap 139 06/07/2013 05:47

Phong Thần Ký chap 138 30/06/2013 11:25

Phong Thần Ký chap 137 23/06/2013 17:44

Phong Thần Ký chap 136 15/06/2013 06:07

Phong Thần Ký chap 135 08/06/2013 17:38

Phong Thần Ký chap 134 01/06/2013 17:29

Phong Thần Ký chap 133 25/05/2013 17:34

Phong Thần Ký chap 132 20/05/2013 15:46

Phong Thần Ký chap 131 20/05/2013 15:45

Phong Thần Ký chap 130 20/05/2013 15:45

Phong Thần Ký chap 129 20/05/2013 15:44

Phong Thần Ký chap 128 20/05/2013 15:44

Phong Thần Ký chap 127 20/05/2013 06:00

Phong Thần Ký chap 126 20/05/2013 06:00

Phong Thần Ký chap 125 20/05/2013 05:59

Phong Thần Ký chap 124 20/05/2013 05:59

Phong Thần Ký chap 123 20/05/2013 05:57

Phong Thần Ký chap 122 20/05/2013 05:57

Phong Thần Ký chap 121 20/05/2013 05:53

Phong Thần Ký chap 120 20/05/2013 05:52

Phong Thần Ký chap 119 20/05/2013 05:49

Phong Thần Ký chap 118 18/05/2013 17:40

Phong Thần Ký chap 117 18/05/2013 17:39

Phong Thần Ký chap 116 16/05/2013 17:46

Phong Thần Ký chap 115 15/05/2013 05:19

Phong Thần Ký chap 114 13/05/2013 17:52

Phong Thần Ký chap 113 06/05/2013 06:22

Phong Thần Ký chap 112 03/05/2013 05:44

Phong Thần Ký chap 111 29/04/2013 17:02

Phong Thần Ký chap 110 15/03/2013 05:10

Phong Thần Ký chap 109 12/03/2013 05:09

Phong Thần Ký chap 108 09/03/2013 17:38

Phong Thần Ký chap 107 09/03/2013 17:06

Phong Thần Ký chap 106 26/02/2013 19:03

Phong Thần Ký chap 105 09/02/2013 16:32

Phong Thần Ký chap 104 05/02/2013 03:20

Phong Thần Ký chap 103 07/01/2013 04:51

Phong Thần Ký chap 102 23/12/2012 03:41

Phong Thần Ký chap 101 14/12/2012 03:37

Phong Thần Ký chap 100 07/12/2012 04:22

Phong Thần Ký chap 99 03/12/2012 04:27

Phong Thần Ký chap 98 05/11/2012 05:14

Phong Thần Ký chap 97 29/10/2012 05:10

Phong Thần Ký chap 96 28/10/2012 18:42

Phong Thần Ký chap 95 22/10/2012 18:17

Phong Thần Ký chap 94 08/10/2012 05:56

Phong Thần Ký chap 93 06/10/2012 06:27

Phong Thần Ký chap 92 17/09/2012 04:44

Phong Thần Ký chap 91 10/09/2012 06:09

Phong Thần Ký chap 90 09/09/2012 10:13

Phong Thần Ký chap 89 03/09/2012 03:09

Phong Thần Ký chap 88 27/08/2012 08:17

Phong Thần Ký chap 87 27/08/2012 08:16

Phong Thần Ký chap 86 27/08/2012 08:16

Phong Thần Ký chap 85 27/08/2012 08:15

Phong Thần Ký chap 84 27/08/2012 08:15

Phong Thần Ký chap 83 27/08/2012 08:14

Phong Thần Ký chap 82 27/08/2012 08:14

Phong Thần Ký chap 81 27/08/2012 08:14

Phong Thần Ký chap 80 27/08/2012 08:13

Phong Thần Ký chap 79 27/08/2012 08:13

Phong Thần Ký chap 78 27/08/2012 08:12

Phong Thần Ký chap 77 27/08/2012 08:12

Phong Thần Ký chap 76 27/08/2012 08:11

Phong Thần Ký chap 75 27/08/2012 08:11

Phong Thần Ký chap 74 27/08/2012 08:10

Phong Thần Ký chap 73 27/08/2012 08:10

Phong Thần Ký chap 72 27/08/2012 08:09

Phong Thần Ký chap 71 27/08/2012 08:09

Phong Thần Ký chap 70 27/08/2012 08:08

Phong Thần Ký chap 69 27/08/2012 08:07

Phong Thần Ký chap 68 19/04/2012 02:46

Phong Thần Ký chap 67 19/04/2012 02:46

Phong Thần Ký chap 66 19/04/2012 02:45

Phong Thần Ký chap 65 19/04/2012 02:45

Phong Thần Ký chap 64 19/04/2012 02:55

Phong Thần Ký chap 63 19/04/2012 02:45

Phong Thần Ký chap 62 19/04/2012 02:44

Phong Thần Ký chap 61 19/04/2012 02:44

Phong Thần Ký chap 60 19/04/2012 02:44

Phong Thần Ký chap 59 19/04/2012 02:44

Phong Thần Ký chap 58 19/04/2012 02:44

Phong Thần Ký chap 57 19/04/2012 02:43

Phong Thần Ký chap 56 19/04/2012 02:43

Phong Thần Ký chap 55 19/04/2012 02:43

Phong Thần Ký chap 54 19/04/2012 02:42

Phong Thần Ký chap 53 19/04/2012 02:42

Phong Thần Ký chap 52 19/04/2012 02:42

Phong Thần Ký chap 51 19/04/2012 02:41

Phong Thần Ký chap 50 19/04/2012 02:41

Phong Thần Ký chap 49 19/04/2012 02:41

Phong Thần Ký chap 48 19/04/2012 02:41

Phong Thần Ký chap 47 19/04/2012 02:40

Phong Thần Ký chap 46 19/04/2012 02:40

Phong Thần Ký chap 45 19/04/2012 02:40

Phong Thần Ký chap 44 19/04/2012 02:40

Phong Thần Ký chap 43 19/04/2012 02:39

Phong Thần Ký chap 42 19/04/2012 02:39

Phong Thần Ký chap 41 19/04/2012 02:39

Phong Thần Ký chap 40 19/04/2012 02:38

Phong Thần Ký chap 39 19/04/2012 02:38

Phong Thần Ký chap 38 19/04/2012 02:38

Phong Thần Ký chap 37 19/04/2012 02:38

Phong Thần Ký chap 36 19/04/2012 02:37

Phong Thần Ký chap 35 19/04/2012 02:37

Phong Thần Ký chap 34 19/04/2012 02:37

Phong Thần Ký chap 33 19/04/2012 02:37

Phong Thần Ký chap 32 19/04/2012 02:37

Phong Thần Ký chap 31 19/04/2012 02:36

Phong Thần Ký chap 30 19/04/2012 02:36

Phong Thần Ký chap 29 19/04/2012 02:36

Phong Thần Ký chap 28 19/04/2012 02:35

Phong Thần Ký chap 27 19/04/2012 02:35

Phong Thần Ký chap 26 19/04/2012 02:33

Phong Thần Ký chap 25 19/04/2012 02:33

Phong Thần Ký chap 24 19/04/2012 02:32

Phong Thần Ký chap 23 19/04/2012 02:32

Phong Thần Ký chap 22 19/04/2012 02:32

Phong Thần Ký chap 21 19/04/2012 02:32

Phong Thần Ký chap 20 19/04/2012 02:32

Phong Thần Ký chap 19 19/04/2012 02:31

Phong Thần Ký chap 18 19/04/2012 02:31

Phong Thần Ký chap 17 19/04/2012 02:30

Phong Thần Ký chap 16 19/04/2012 02:31

Phong Thần Ký chap 15 19/04/2012 02:29

Phong Thần Ký chap 14 19/04/2012 02:29

Phong Thần Ký chap 13 19/04/2012 02:29

Phong Thần Ký chap 12 19/04/2012 02:29

Phong Thần Ký chap 11 19/04/2012 02:28

Phong Thần Ký chap 10 19/04/2012 02:28

Phong Thần Ký chap 9 19/04/2012 02:28

Phong Thần Ký chap 8 19/04/2012 02:27

Phong Thần Ký chap 7 19/04/2012 02:27

Phong Thần Ký chap 6 19/04/2012 02:27

Phong Thần Ký chap 5 19/04/2012 02:27

Phong Thần Ký chap 4 19/04/2012 02:26

Phong Thần Ký chap 3 19/04/2012 02:26

Phong Thần Ký chap 2 19/04/2012 02:26

Phong Thần Ký chap 1 19/04/2012 01:08

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Cross truyện tranh Code One shot truyện tranh Chibi Maruko-chan update chap 3 truyện tranh 21st Century Boys Chap 1: truyện tranh 9 Faces of Love truyện tranh A Girls
loading...

Đang tải...

Đang tải...
lien he qc