Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c80781/samurai-deeper-kyo-samurai-deeper-kyo-chap-69