Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Tiểu hòa thượng [Update Chap 152]

truyện tranh Tiểu hòa thượng
SƠ LƯỢC
Truyện kể về nhóc Tiểu Hoà Thượng tên Nhất Viên đi tìm 12 linh thú và dùng sức mạnh của linh thú kết hợp với sức mạnh 12 sao tà, 12 đệ tử của Tiên Đạo Môn để chống lại Kasa đang dần trở lại sau 500 năm....Liệu Nhất Viên có thành công??? Xem truyện sẽ rõ.

Tên khác: Những người bạn thân

Tác giả: Không rỏ

Thể loại: Manhua Manhwa Shoujo Shounen Magic Drama

Đăng bởi: icekingcoll     Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: izmanga

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 01/12/2014 10:49    


TỔNG HỢP (151 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tiểu hòa thượng chap 152 01/12/2014 10:49

Tiểu hòa thượng chap 151 23/11/2014 00:09

Tiểu hòa thượng chap 150 23/11/2014 00:09

Tiểu hòa thượng chap 149 11/11/2014 14:53

Tiểu hòa thượng chap 148 09/11/2014 21:27

Tiểu hòa thượng chap 147 31/10/2014 16:30

Tiểu hòa thượng chap 146 28/10/2014 15:51

Tiểu hòa thượng chap 145 23/10/2014 23:34

Tiểu hòa thượng chap 144 23/10/2014 00:07

Tiểu hòa thượng chap 143 23/10/2014 00:07

Tiểu hòa thượng chap 142 15/10/2014 15:30

Tiểu hòa thượng chap 141 13/10/2014 17:35

Tiểu hòa thượng chap 140 07/10/2014 20:04

Tiểu hòa thượng chap 139 03/10/2014 18:32

Tiểu hòa thượng chap 138 28/09/2014 01:35

Tiểu hòa thượng chap 137 25/09/2014 20:49

Tiểu hòa thượng chap 136 22/09/2014 20:29

Tiểu hòa thượng chap 135 19/09/2014 21:51

Tiểu hòa thượng Chap 134 17/09/2014 00:37

Tiểu hòa thượng Chap 133 12/09/2014 23:31

Tiểu hòa thượng Chap 132 12/09/2014 23:32

Tiểu hòa thượng Chap 131 07/09/2014 01:45

Tiểu hòa thượng Chap 130 06/09/2014 14:02

Tiểu hòa thượng Chap 129 01/09/2014 20:59

Tiểu hòa thượng Chap 128 01/09/2014 19:17

Tiểu hòa thượng Chap 127 29/08/2014 16:21

Tiểu hòa thượng Chap 126 23/08/2014 13:55

Tiểu hòa thượng Chap 125 21/08/2014 12:35

Tiểu hòa thượng Chap 124 21/08/2014 12:11

Tiểu hòa thượng Chap 123 16/08/2014 12:59

Tiểu hòa thượng Chap 122 14/08/2014 11:18

Tiểu hòa thượng Chap 121 13/08/2014 09:24

Tiểu hòa thượng Chap 120 13/08/2014 09:24

Tiểu hòa thượng Chap 119 09/08/2014 10:41

Tiểu hòa thượng Chap 118 07/08/2014 09:37

Tiểu hòa thượng Chap 117 06/08/2014 07:48

Tiểu hòa thượng Chap 116 01/08/2014 11:54

Tiểu hòa thượng Chap 115 01/08/2014 11:53

Tiểu hòa thượng Chap 114 31/07/2014 20:07

Tiểu hòa thượng Chap 113 24/07/2014 11:12

Tiểu hòa thượng Chap 112 22/07/2014 09:48

Tiểu hòa thượng Chap 111 18/07/2014 19:30

Tiểu hòa thượng Chap 110 17/07/2014 19:56

Tiểu hòa thượng chap 109 12/07/2014 17:48

Tiểu hòa thượng Chap 108 12/07/2014 10:06

Tiểu hòa thượng Chap 107 12/07/2014 10:05

Tiểu hòa thượng Chap 106 12/07/2014 10:05

Tiểu hòa thượng Chap 105 12/07/2014 10:05

Tiểu hòa thượng Chap 104 04/07/2014 11:56

Tiểu hòa thượng Chap 103 02/07/2014 17:42

Tiểu hòa thượng Chap 102 30/06/2014 17:51

Tiểu hòa thượng Chap 101 28/06/2014 12:00

Tiểu hòa thượng Chap 100 26/06/2014 17:20

Tiểu hòa thượng Chap 99 25/06/2014 11:53

Tiểu hòa thượng Chap 98 22/06/2014 17:33

Tiểu hòa thượng Chap 97 18/06/2014 23:00

Tiểu hòa thượng Chap 96 17/06/2014 09:32

Tiểu hòa thượng Chap 95 14/06/2014 12:05

Tiểu hòa thượng Chap 94 14/06/2014 12:04

Tiểu hòa thượng Chap 93 06/06/2014 11:42

Tiểu hòa thượng Chap 92 02/06/2014 20:19

Tiểu hòa thượng Chap 91 02/06/2014 20:19

Tiểu hòa thượng Chap 90 02/06/2014 20:19

Tiểu hòa thượng Chap 89 02/06/2014 20:18

Tiểu hòa thượng Chap 88 02/06/2014 20:18

Tiểu hòa thượng Chap 87 02/06/2014 20:18

Tiểu hòa thượng Chap 86 22/05/2014 18:07

Tiểu hòa thượng Chap 85 22/05/2014 18:06

Tiểu hòa thượng Chap 84 22/05/2014 18:06

Tiểu hòa thượng Chap 83 22/05/2014 18:06

Tiểu hòa thượng Chap 82 22/05/2014 18:05

Tiểu hòa thượng Chap 81 22/05/2014 18:05

Tiểu hòa thượng Chap 80 22/05/2014 18:04

Tiểu hòa thượng Chap 79 22/05/2014 18:04

Tiểu hòa thượng Chap 78 22/05/2014 18:04

Tiểu hòa thượng Chap 77 15/05/2014 12:13

Tiểu hòa thượng Chap 76 15/05/2014 12:13

Tiểu hòa thượng Chap 75 15/05/2014 12:13

Tiểu hòa thượng Chap 74 15/05/2014 12:12

Tiểu hòa thượng Chap 73 15/05/2014 12:12

Tiểu hòa thượng Chap 72 15/05/2014 12:12

Tiểu hòa thượng Chap 71 15/05/2014 12:11

Tiểu hòa thượng Chap 70 15/05/2014 12:11

Tiểu hòa thượng Chap 69 15/05/2014 12:11

Tiểu hòa thượng Chap 68 15/05/2014 12:11

Tiểu hòa thượng Chap 67 15/05/2014 12:10

Tiểu hòa thượng Chap 66 08/05/2014 20:49

Tiểu hòa thượng Chap 65 08/05/2014 20:49

Tiểu hòa thượng Chap 64 08/05/2014 20:48

Tiểu hòa thượng Chap 63 08/05/2014 20:48

Tiểu hòa thượng Chap 62 08/05/2014 20:48

Tiểu hòa thượng Chap 61 08/05/2014 20:47

Tiểu hòa thượng Chap 60 06/05/2014 19:06

Tiểu hòa thượng Chap 59 06/05/2014 19:06

Tiểu hòa thượng Chap 58 06/05/2014 19:05

Tiểu hòa thượng Chap 57 06/05/2014 19:05

Tiểu hòa thượng Chap 56 06/05/2014 19:05

Tiểu hòa thượng Chap 55 06/05/2014 19:04

Tiểu hòa thượng Chap 54 06/05/2014 19:04

Tiểu hòa thượng Chap 53 06/05/2014 19:04

Tiểu hòa thượng Chap 52 06/05/2014 19:03

Tiểu hòa thượng Chap 51 06/05/2014 19:03

Tiểu hòa thượng Chap 50 03/05/2014 21:57

Tiểu hòa thượng Chap 49 03/05/2014 21:57

Tiểu hòa thượng Chap 48 03/05/2014 21:57

Tiểu hòa thượng Chap 47 03/05/2014 21:56

Tiểu hòa thượng Chap 46 03/05/2014 21:56

Tiểu hòa thượng Chap 45 03/05/2014 21:55

Tiểu hòa thượng Chap 44 03/05/2014 21:55

Tiểu hòa thượng Chap 43 03/05/2014 21:54

Tiểu hòa thượng Chap 42 03/05/2014 21:53

Tiểu hòa thượng Chap 41 03/05/2014 21:53

Tiểu hòa thượng Chap 40 01/05/2014 07:38

Tiểu hòa thượng Chap 39 01/05/2014 07:38

Tiểu hòa thượng Chap 38 01/05/2014 07:37

Tiểu hòa thượng Chap 37 01/05/2014 07:37

Tiểu hòa thượng Chap 36 01/05/2014 07:36

Tiểu hòa thượng Chap 35 01/05/2014 07:36

Tiểu hòa thượng Chap 34 01/05/2014 07:35

Tiểu hòa thượng Chap 33 01/05/2014 07:35

Tiểu hòa thượng Chap 32 01/05/2014 07:34

Tiểu hòa thượng Chap 31 01/05/2014 07:34

Tiểu hòa thượng Chap 30 30/04/2014 12:35

Tiểu hòa thượng Chap 29 30/04/2014 12:34

Tiểu hòa thượng Chap 28 30/04/2014 12:34

Tiểu hòa thượng Chap 27 30/04/2014 12:33

Tiểu hòa thượng Chap 26 30/04/2014 12:33

Tiểu hòa thượng Chap 25 30/04/2014 12:32

Tiểu hòa thượng Chap 24 30/04/2014 12:32

Tiểu hòa thượng Chap 23 30/04/2014 12:32

Tiểu hòa thượng Chap 21-22 30/04/2014 12:31

Tiểu hòa thượng Chap 20 30/04/2014 12:47

Tiểu hòa thượng Chap 19 30/04/2014 12:31

Tiểu hòa thượng Chap 18 21/02/2013 10:49

Tiểu hòa thượng Chap 17 21/02/2013 10:49

Tiểu hòa thượng Chap 16 18/02/2013 08:37

Tiểu hòa thượng Chap 15 18/02/2013 08:36

Tiểu hòa thượng Chap 14 15/02/2013 08:32

Tiểu hòa thượng Chap 13 15/02/2013 08:31

Tiểu hòa thượng Chap 12 15/02/2013 08:31

Tiểu hòa thượng Chap 11 07/02/2013 11:26

Tiểu hòa thượng Chap 10 07/02/2013 11:26

Tiểu hòa thượng Chap 9 06/02/2013 20:27

Tiểu hòa thượng Chap 8 06/02/2013 20:26

Tiểu hòa thượng Chap 7 05/02/2013 09:46

Tiểu hòa thượng Chap 6 04/02/2013 10:50

Tiểu hòa thượng Chap 5 02/02/2013 19:48

Tiểu hòa thượng Chap 4 01/02/2013 19:31

Tiểu hòa thượng Chap 3 01/02/2013 19:30

Tiểu hòa thượng Chap 2 01/02/2013 19:30

Tiểu hòa thượng Chap 1 01/02/2013 19:29

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Bàn tay thần sầu Teru [Update Chap 116-140] truyện tranh Tiểu hòa thượng [Update Chap 152] truyện tranh Zombie Brother - Thi Huynh [Update Chap 43] truyện tranh Thăng Long Đạo [Update Chap 13] truyện tranh Tru Tiên [Update Chap 13] truyện tranh Ngư Tổ Thần Châu [Update Chap 27]
loading...

Đang tải...

Đang tải...
lien he qc