[Admin] Hướng dẫn fix vụ ảnh die toàn trang

Hướng dẫn Edit truyện [Update Công cụ typeset]

Tổ chức Event dịch truyện nhận lương từ BLOGTRUYEN.COM


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Tứ đại danh bổ chap 224

truyện tranh Tứ đại danh  bổ
SƠ LƯỢC

Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình...

Tác giả: Ôn Thụy An , Tư Đồ Kiếm Kiều

Nguồn: Homeviet.org + Comicvn

Thể loại: Action Historical Manhua Martial Arts Seinen

Đăng bởi: ghost_1102     Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Golden Sky

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 08/03/2016 21:00    


TỔNG HỢP (291 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tứ đại danh bổ Chapter 371 23/04/2012 15:50

Tứ đại danh bổ Chapter 370 23/04/2012 15:50

Tứ đại danh bổ Chapter 369 23/04/2012 15:49

Tứ đại danh bổ Chapter 368 23/04/2012 15:49

Tứ đại danh bổ Chapter 367 23/04/2012 15:49

Tứ đại danh bổ Chapter 366 23/04/2012 15:48

Tứ đại danh bổ Chapter 365 23/04/2012 15:48

Tứ đại danh bổ Chapter 364 23/04/2012 15:48

Tứ đại danh bổ Chapter 363 23/04/2012 15:48

Tứ đại danh bổ Chapter 362 23/04/2012 15:47

Tứ đại danh bổ Chapter 361 23/04/2012 15:47

Tứ đại danh bổ Chapter 360 23/04/2012 15:47

Tứ đại danh bổ Chapter 359 23/04/2012 15:46

Tứ đại danh bổ Chapter 358 23/04/2012 15:46

Tứ đại danh bổ Chapter 357 23/04/2012 15:46

Tứ đại danh bổ Chapter 356 23/04/2012 15:45

Tứ đại danh bổ Chapter 355 23/04/2012 15:45

Tứ đại danh bổ Chapter 354 23/04/2012 15:44

Tứ đại danh bổ Chapter 353 23/04/2012 15:44

Tứ đại danh bổ Chapter 352 23/04/2012 15:44

Tứ đại danh bổ Chapter 351 23/04/2012 15:43

Tứ đại danh bổ Chapter 350 23/04/2012 15:43

Tứ đại danh bổ Chapter 349 23/04/2012 15:43

Tứ đại danh bổ Chapter 348 23/04/2012 15:43

Tứ đại danh bổ Chapter 347 23/04/2012 15:42

Tứ đại danh bổ Chapter 346 23/04/2012 15:42

Tứ đại danh bổ Chapter 345 23/04/2012 15:42

Tứ đại danh bổ Chapter 344 23/04/2012 15:41

Tứ đại danh bổ Chapter 343 23/04/2012 15:41

Tứ đại danh bổ Chapter 342 23/04/2012 15:41

Tứ đại danh bổ Chapter 341 23/04/2012 15:40

Tứ đại danh bổ Chapter 340 23/04/2012 15:40

Tứ đại danh bổ Chapter 339 23/04/2012 15:39

Tứ đại danh bổ Chapter 338 23/04/2012 15:39

Tứ đại danh bổ Chapter 337 23/04/2012 15:39

Tứ đại danh bổ Chapter 336 23/04/2012 15:38

Tứ đại danh bổ Chapter 335 23/04/2012 15:38

Tứ đại danh bổ Chapter 334 23/04/2012 15:38

Tứ đại danh bổ Chapter 333 23/04/2012 15:38

Tứ đại danh bổ Chapter 332 23/04/2012 10:32

Tứ đại danh bổ Chapter 331 23/04/2012 10:32

Tứ đại danh bổ Chapter 330 23/04/2012 10:31

Tứ đại danh bổ Chapter 329 23/04/2012 10:31

Tứ đại danh bổ Chapter 328 23/04/2012 10:31

Tứ đại danh bổ Chapter 327 23/04/2012 10:30

Tứ đại danh bổ Chapter 326 23/04/2012 10:30

Tứ đại danh bổ Chapter 325 23/04/2012 10:30

Tứ đại danh bổ Chapter 324 23/04/2012 10:29

Tứ đại danh bổ Chapter 322 23/04/2012 10:29

Tứ đại danh bổ Chapter 321 23/04/2012 10:27

Tứ đại danh bổ Chapter 320 23/04/2012 10:27

Tứ đại danh bổ Chapter 319 23/04/2012 10:18

Tứ đại danh bổ Chapter 318 23/04/2012 10:18

Tứ đại danh bổ Chapter 317 23/04/2012 10:17

Tứ đại danh bổ Chapter 316 23/04/2012 10:17

Tứ đại danh bổ Chapter 315 23/04/2012 10:17

Tứ đại danh bổ Chapter 314 23/04/2012 10:16

Tứ đại danh bổ Chapter 313 23/04/2012 10:16

Tứ đại danh bổ Chapter 312 23/04/2012 10:16

Tứ đại danh bổ Chapter 311 23/04/2012 10:15

Tứ đại danh bổ Chapter 310 23/04/2012 10:15

Tứ đại danh bổ Chapter 309 23/04/2012 10:15

Tứ đại danh bổ Chapter 308 23/04/2012 10:14

Tứ đại danh bổ Chapter 307 23/04/2012 10:14

Tứ đại danh bổ Chapter 306 23/04/2012 10:14

Tứ đại danh bổ Chapter 305 23/04/2012 10:14

Tứ đại danh bổ Chapter 304 23/04/2012 10:13

Tứ đại danh bổ Chapter 303 23/04/2012 10:13

Tứ đại danh bổ Chapter 302 23/04/2012 10:13

Tứ đại danh bổ Chapter 301 23/04/2012 10:12

Tứ đại danh bổ Chapter 287 24/11/2015 00:26

Tứ đại danh bổ Chapter 286 23/05/2015 00:51

Tứ đại danh bổ Chapter 285 23/05/2015 00:51

Tứ đại danh bổ Chapter 284 15/05/2015 18:13

Tứ đại danh bổ Chapter 283 26/04/2015 02:12

Tứ đại danh bổ Chapter 282 26/04/2015 02:12

Tứ đại danh bổ Chapter 281 26/04/2015 02:12

Tứ đại danh bổ Chapter 280 30/10/2014 00:37

Tứ đại danh bổ Chapter 279 30/10/2014 00:37

Tứ đại danh bổ Chapter 278 30/10/2014 00:38

Tứ đại danh bổ Chapter 277 22/08/2014 12:55

Tứ đại danh bổ Chapter 276 17/07/2014 15:27

Tứ đại danh bổ chapter 275 11/07/2014 15:21

Tứ đại danh bổ chapter 273 27/06/2014 17:16

Tứ đại danh bổ chapter 272 18/06/2014 22:34

Tứ đại danh bổ chapter 271 18/06/2014 22:34

Tứ đại danh bổ Chapter 270 18/06/2014 22:33

Tứ đại danh bổ Chapter 269 18/06/2014 22:33

Tứ đại danh bổ Chapter 268 18/06/2014 22:33

Tứ đại danh bổ chapter 267 15/04/2014 21:33

Tứ đại danh bổ chapter 266 15/04/2014 15:47

Tứ đại danh bổ chapter 266 23/04/2014 21:46

Tứ đại danh bổ chapter 265 15/04/2014 15:47

Tứ đại danh bổ chapter 264 12/04/2014 22:07

Tứ đại danh bổ chapter 263 12/04/2014 22:07

Tứ đại danh bổ chapter 262 12/04/2014 22:07

Tứ đại danh bổ Chapter 260 23/04/2012 10:10

Tứ đại danh bổ Chapter 259 23/04/2012 10:09

Tứ đại danh bổ Chapter 258 23/04/2012 10:09

Tứ đại danh bổ Chapter 257 23/04/2012 10:09

Tứ đại danh bổ chapter 224 08/03/2016 20:59

Tứ đại danh bổ chapter 223 08/03/2016 19:40

Tứ đại danh bổ chapter 222 06/03/2016 22:51

Tứ đại danh bổ chapter 221 06/03/2016 22:52

Tứ đại danh bổ Chapter 220 23/04/2012 10:08

Tứ đại danh bổ Chapter 219 27/11/2012 12:48

Tứ đại danh bổ Chapter 218 23/04/2012 10:08

Tứ đại danh bổ Chapter 217 23/04/2012 10:08

Tứ đại danh bổ Chapter 216 27/11/2012 12:47

Tứ đại danh bổ Chapter 215 27/11/2012 12:46

Tứ đại danh bổ Chapter 214 23/04/2012 10:07

Tứ đại danh bổ Chapter 213 27/11/2012 12:46

Tứ đại danh bổ Chapter 212 23/04/2012 10:06

Tứ đại danh bổ Chapter 211 23/04/2012 10:06

Tứ đại danh bổ Chapter 210 23/04/2012 10:06

Tứ đại danh bổ Chapter 209 23/04/2012 10:05

Tứ đại danh bổ Chapter 208 23/04/2012 10:05

Tứ đại danh bổ Chapter 207 23/04/2012 10:05

Tứ đại danh bổ Chapter 206 23/04/2012 10:05

Tứ đại danh bổ Chapter 205 23/04/2012 10:04

Tứ đại danh bổ Chapter 204 27/11/2012 12:42

Tứ đại danh bổ Chapter 203 27/11/2012 12:42

Tứ đại danh bổ Chapter 202 27/11/2012 12:41

Tứ đại danh bổ Chapter 201 27/11/2012 12:41

Tứ đại danh bổ Chapter 200 10/12/2015 18:18

Tứ đại danh bổ Chapter 199 09/12/2015 15:42

Tứ đại danh bổ Chapter 198 21/11/2015 23:35

Tứ đại danh bổ Chapter 197 21/11/2015 23:35

Tứ đại danh bổ Chapter 196 10/01/2013 12:35

Tứ đại danh bổ Chapter 195 10/12/2012 11:15

Tứ đại danh bổ Chapter 194 27/11/2012 12:33

Tứ đại danh bổ Chapter 193 27/11/2012 12:33

Tứ đại danh bổ Chapter 192 19/11/2012 20:23

Tứ đại danh bổ Chapter 191 19/11/2012 20:22

Tứ đại danh bổ Chapter 190 11/11/2012 16:35

Tứ đại danh bổ Chapter 189 10/11/2012 13:44

Tứ đại danh bổ Chapter 188 01/11/2012 17:04

Tứ đại danh bổ Chapter 187 01/11/2012 17:04

Tứ đại danh bổ Chapter 186 30/10/2012 12:32

Tứ đại danh bổ Chapter 185 23/04/2012 10:02

Tứ đại danh bổ Chapter 184 23/04/2012 10:00

Tứ đại danh bổ Chapter 183 23/04/2012 10:00

Tứ đại danh bổ Chapter 182 23/04/2012 09:59

Tứ đại danh bổ Chapter 181 23/04/2012 09:59

Tứ đại danh bổ Chapter 180 23/04/2012 09:59

Tứ đại danh bổ Chapter 179 23/04/2012 09:59

Tứ đại danh bổ Chapter 178 23/04/2012 09:58

Tứ đại danh bổ Chapter 177 23/04/2012 09:58

Tứ đại danh bổ Chapter 176 23/04/2012 09:58

Tứ đại danh bổ Chapter 175 23/04/2012 09:57

Tứ đại danh bổ Chapter 174 23/04/2012 09:57

Tứ đại danh bổ Chapter 173 23/04/2012 09:57

Tứ đại danh bổ Chapter 172 23/04/2012 09:56

Tứ đại danh bổ Chapter 171 23/04/2012 09:56

Tứ đại danh bổ Chapter 170 23/04/2012 09:55

Tứ đại danh bổ Chapter 169 23/04/2012 09:55

Tứ đại danh bổ Chapter 168 23/04/2012 09:55

Tứ đại danh bổ Chapter 167 23/04/2012 09:54

Tứ đại danh bổ Chapter 166 23/04/2012 09:54

Tứ đại danh bổ Chapter 165 23/04/2012 09:54

Tứ đại danh bổ Chapter 164 23/04/2012 09:53

Tứ đại danh bổ Chapter 163 23/04/2012 09:53

Tứ đại danh bổ Chapter 162 23/04/2012 09:53

Tứ đại danh bổ Chapter 161 23/04/2012 09:53

Tứ đại danh bổ Chapter 160 23/04/2012 09:52

Tứ đại danh bổ Chapter 159 23/04/2012 09:52

Tứ đại danh bổ Chapter 158 23/04/2012 09:52

Tứ đại danh bổ Chapter 157 23/04/2012 09:51

Tứ đại danh bổ Chapter 156 23/04/2012 09:51

Tứ đại danh bổ Chapter 155 23/04/2012 09:50

Tứ đại danh bổ Chapter 154 23/04/2012 09:50

Tứ đại danh bổ Chapter 153 23/04/2012 09:50

Tứ đại danh bổ Chapter 152 23/04/2012 09:49

Tứ đại danh bổ Chapter 151 23/04/2012 09:49

Tứ đại danh bổ Chapter 150 23/04/2012 09:49

Tứ đại danh bổ Chapter 149 23/04/2012 09:48

Tứ đại danh bổ Chapter 148 23/04/2012 09:48

Tứ đại danh bổ Chapter 147 23/04/2012 09:48

Tứ đại danh bổ Chapter 146 23/04/2012 09:47

Tứ đại danh bổ Chapter 145 23/04/2012 09:47

Tứ đại danh bổ Chapter 144 23/04/2012 09:47

Tứ đại danh bổ Chapter 143 23/04/2012 09:46

Tứ đại danh bổ Chapter 142 23/04/2012 09:46

Tứ đại danh bổ Chapter 141 23/04/2012 09:46

Tứ đại danh bổ Chapter 140 23/04/2012 09:45

Tứ đại danh bổ Chapter 139 23/04/2012 09:45

Tứ đại danh bổ Chapter 138 23/04/2012 09:45

Tứ đại danh bổ Chapter 137 23/04/2012 09:44

Tứ đại danh bổ Chapter 136 23/04/2012 09:44

Tứ đại danh bổ Chapter 135 23/04/2012 09:44

Tứ đại danh bổ Chapter 134 23/04/2012 09:43

Tứ đại danh bổ Chapter 133 23/04/2012 09:43

Tứ đại danh bổ Chapter 132 23/04/2012 09:43

Tứ đại danh bổ Chapter 131 23/04/2012 09:42

Tứ đại danh bổ Chapter 130 23/04/2012 09:42

Tứ đại danh bổ Chapter 129 23/04/2012 09:42

Tứ đại danh bổ Chapter 128 23/04/2012 09:41

Tứ đại danh bổ Chapter 127 23/04/2012 09:41

Tứ đại danh bổ Chapter 126 23/04/2012 09:41

Tứ đại danh bổ Chapter 125 23/04/2012 09:40

Tứ đại danh bổ Chapter 124 23/04/2012 09:40

Tứ đại danh bổ Chapter 123 23/04/2012 09:40

Tứ đại danh bổ Chapter 122 23/04/2012 09:39

Tứ đại danh bổ Chapter 121 23/04/2012 09:39

Tứ đại danh bổ Chapter 120 23/04/2012 09:39

Tứ đại danh bổ Chapter 119 23/04/2012 09:39

Tứ đại danh bổ Chapter 118 23/04/2012 09:38

Tứ đại danh bổ Chapter 117 23/04/2012 09:38

Tứ đại danh bổ Chapter 116 23/04/2012 09:38

Tứ đại danh bổ Chapter 115 23/04/2012 09:37

Tứ đại danh bổ Chapter 114 23/04/2012 09:37

Tứ đại danh bổ Chapter 113 23/04/2012 09:37

Tứ đại danh bổ Chapter 112 23/04/2012 09:36

Tứ đại danh bổ Chapter 111 23/04/2012 09:36

Tứ đại danh bổ Chapter 110 23/04/2012 09:36

Tứ đại danh bổ Chapter 100 12/05/2015 05:52

Tứ đại danh bổ Chapter 99 12/05/2015 05:51

Tứ đại danh bổ Chapter 96 12/05/2015 05:52

Tứ đại danh bổ Chapter 94 12/05/2015 05:52

Tứ đại danh bổ Chapter 93 12/05/2015 05:51

Tứ đại danh bổ Chapter 92 12/05/2015 05:50

Tứ đại danh bổ Chapter 91 12/05/2015 05:50

Tứ đại danh bổ Chapter 90 12/05/2015 05:49

Tứ đại danh bổ Chapter 89 12/05/2015 05:49

Tứ đại danh bổ Chapter 88 12/05/2015 05:49

Tứ đại danh bổ Chapter 87 12/05/2015 05:48

Tứ đại danh bổ Chapter 86 12/05/2015 05:48

Tứ đại danh bổ Chapter 85 12/05/2015 05:47

Tứ đại danh bổ Chapter 83-84 12/05/2015 05:45

Tứ đại danh bổ Chapter 82 12/05/2015 05:48

Tứ đại danh bổ Chapter 81 12/05/2015 05:45

Tứ đại danh bổ Chapter 80 12/05/2015 05:46

Tứ đại danh bổ Chapter 79 12/05/2015 05:44

Tứ đại danh bổ Chapter 78 12/05/2015 05:44

Tứ đại danh bổ Chapter 76 12/05/2015 05:43

Tứ đại danh bổ Chapter 75 12/05/2015 05:42

Tứ đại danh bổ Chapter 74 12/05/2015 05:41

Tứ đại danh bổ Chapter 73 12/05/2015 05:42

Tứ đại danh bổ Chapter 72 12/05/2015 05:39

Tứ đại danh bổ Chapter 71 12/05/2015 05:38

Tứ đại danh bổ Chapter 70 12/05/2015 05:40

Tứ đại danh bổ Chapter 69 12/05/2015 05:40

Tứ đại danh bổ Chapter 68 12/05/2015 05:39

Tứ đại danh bổ Chapter 67 12/05/2015 05:39

Tứ đại danh bổ Chapter 66 12/05/2015 05:38

Tứ đại danh bổ Chapter 65 12/05/2015 05:35

Tứ đại danh bổ Chapter 64 27/11/2012 12:32

Tứ đại danh bổ Chapter 63 27/11/2012 12:32

Tứ đại danh bổ Chapter 62 27/11/2012 12:31

Tứ đại danh bổ Chapter 61 27/11/2012 12:31

Tứ đại danh bổ Chapter 60 27/11/2012 12:30

Tứ đại danh bổ Chapter 59 27/11/2012 12:29

Tứ đại danh bổ Chapter 58 27/11/2012 12:29

Tứ đại danh bổ Chapter 57 27/11/2012 12:29

Tứ đại danh bổ Chapter 56 27/11/2012 12:28

Tứ đại danh bổ Chapter 55 27/11/2012 12:28

Tứ đại danh bổ Chapter 54 27/11/2012 12:27

Tứ đại danh bổ Chapter 53 27/11/2012 12:27

Tứ đại danh bổ Chapter 52 27/11/2012 12:26

Tứ đại danh bổ Chapter 51 27/11/2012 12:25

Tứ đại danh bổ Chapter 46-50 19/11/2012 20:35

Tứ đại danh bổ Chapter 36-45 19/11/2012 20:33

Tứ đại danh bổ Chapter 30 23/04/2012 09:35

Tứ đại danh bổ Chapter 28-35 19/11/2012 20:31

Tứ đại danh bổ Chapter 27 19/11/2012 20:29

Tứ đại danh bổ Chapter 26 19/11/2012 20:28

Tứ đại danh bổ Chapter 25 19/11/2012 20:17

Tứ đại danh bổ Chapter 24 19/11/2012 20:14

Tứ đại danh bổ Chapter 23 19/11/2012 20:13

Tứ đại danh bổ Chapter 22 19/11/2012 20:11

Tứ đại danh bổ Chapter 21 19/11/2012 20:10

Tứ đại danh bổ Chapter 20 19/11/2012 20:08

Tứ đại danh bổ Chapter 19 19/11/2012 20:06

Tứ đại danh bổ Chapter 18 19/11/2012 20:05

Tứ đại danh bổ Chapter 17 19/11/2012 20:05

Tứ đại danh bổ Chapter 16 19/11/2012 20:04

Tứ đại danh bổ Chapter 15 15/11/2012 12:56

Tứ đại danh bổ Chapter 14 15/11/2012 12:55

Tứ đại danh bổ Chapter 13 15/11/2012 12:54

Tứ đại danh bổ Chapter 12 15/11/2012 12:54

Tứ đại danh bổ Chapter 11 15/11/2012 12:53

Tứ đại danh bổ Chapter 10 15/11/2012 12:52

Tứ đại danh bổ Chapter 9 15/11/2012 12:51

Tứ đại danh bổ Chapter 8 15/11/2012 12:50

Tứ đại danh bổ Chapter 7 15/11/2012 12:50

Tứ đại danh bổ Chapter 6 23/04/2012 09:35

Tứ đại danh bổ Chapter 5 23/04/2012 09:35

Tứ đại danh bổ Chapter 4 23/04/2012 09:34

Tứ đại danh bổ Chapter 3 23/04/2012 09:34

Tứ đại danh bổ Chapter 2 23/04/2012 09:34

Tứ đại danh bổ Chapter 1 13/03/2012 22:26

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Tứ đại danh  bổ chap 224 truyện tranh A Fairy Tale for You 1 bộ truyện hay, đáng để anh em xem:D truyện tranh Alive - The Final Evolution Hàng về cho cú đêm đây:X:X truyện tranh Hỏa Phụng Liêu Nguyên update chap 460 truyện tranh Võ thần truyện tranh KUROSAGI [Full]
Trả lời
Nặc danh 06/08/2014 16:56
truyện tứ đại danh bổ này sao dịch mãi k xong vậy nhỉ
Trả lời
Die hết rồi 11/07/2014 16:15
up lại giúp các chap die với thớt ơi, truyện hay vậy mà để hư thì uổng wa thanks nhé
Trả lời
taj94 19/06/2014 19:33
làm cho full đi mấy bạn, thiếu mấy chục chap đọc khó chịu quá
Trả lời
taj94 19/06/2014 19:33
làm cho full đi mấy bạn, thiếu mấy chục chap đọc khó chịu quá
Trả lời
nuocmat 25/05/2014 07:40
***... có đọc được éo đâuup kiểu này like thế lol nào được
Trả lời
ShmilyNkt 04/05/2014 17:06
tr nay doc toi tap 40 la ko thay ra chap moi nua :-<.tim hoai="" ko="" thay="" hoai="" ko="">
Trả lời
typengoan 13/04/2014 21:10
lỗi rồi tht ơi
Trả lời
Nặc danh 13/04/2014 15:54
thot oi up full bo nay di thot, bo nay hay lam xem do dang thi hoi uong
Trả lời
Andyheadshot 12/04/2014 22:32
Trả lời
Andyheadshot 31/03/2014 23:17
fix plssssssssssssssssssssss
Trả lời
always 12/12/2013 00:11
chap 65 đến 99 đâu rồi thớt ơi
Trả lời
Nặc danh 22/09/2013 12:41
SAO K DOC. DC V

Trả lời
113baan 30/04/2013 13:41
down tke nao z

Trả lời
Nặc danh 25/12/2012 10:12
sao truyen dang hay ma cu ngat quang the ad

Trả lời
Kinomoto Sakura 14/12/2012 17:18
truyen hay vl, tui la` con gai' ma` con` thik ne`http://4.bp.blogspot.com/_1Jw2fzSntT0/TdAA122ZofI/AAAAAAAABuo/aQFB3U7Q_mQ/s0/74.gif
Trả lời
vodanh 14/12/2012 00:18
cái đcm...truyện hay thế này mà đ thằng nào like là sao?bố chém đấy, cố lên chủ thớt ơi!
Trả lời
mrtran288892 12/12/2012 10:42
tìm khắp nơi mà không thấy 221
Trả lời
quesiki 11/12/2012 15:13
chap 64 đến 110 đâu thớt đang hay mà

Trả lời
shivatran 10/12/2012 12:34
thớt dịch tiếp cái khoảng trống 220-~300 đi ghiền bộ này lắm mà mất ~80 chap tìm ko ra nguồn để đọc. Cái phần dưới còn có bản scan đọc tạm chứ cái khoảng 220 trở đi scan cũng ko có
Trả lời
Nặc danh 09/12/2012 16:20
má ơi !!!! cú wăng bom khủng nhất mọi thời đại ......!!! từ 64 mà wất tới 110 !!!!! chủ thớt trâu thế trời !!!
Trả lời
Hùng Nguyễn 05/12/2012 16:28
thớt ơi up đủ các chap còn thiếu đi. đang hay thì đứt dây đàn
Trả lời
Giang híp 03/12/2012 01:17
mong người dịch bộ truyện này dịch đầy đủ bộ truyện để ae đọc cho thoải mái nha
Trả lời
Giang híp 03/12/2012 01:14
mong người dịch bộ truyện này dịch đầy đủ cho ae đọc cho sướng đỡ bị chap được chap ko. thanks
Trả lời
Hùng Nguyễn 02/12/2012 20:32
từ 65 đến 99 đâu thớt

Trả lời
Jabra 27/11/2012 19:40
sax truyện hay thế mà sao commet ít thế cm nhiều nhiều cho bác thớt có tinh thần mà up đê anh em
Trả lời
shivatran 27/11/2012 13:18
thớt có làm tiếp mấy chap ở giữa ko vậy? chứ cái ông dịch bộ này drop luôn rồi<br><br>
Trả lời
shivatran 17/11/2012 12:48
Truyện này càng đọc càng ghiền. nhưng cái khoảng chap 220 trở lên cái ông kia drop luôn rồi. Chờ mòn mỏi mà chả có tiếp. Hic hic. Kiếm bản scan của NXB cũng ko có wed nào scan lun
Trả lời
meoconhy 10/09/2012 18:49
chap nhảy lung tung thế tiếp từ chap 7 trở lên đi
Trả lời
khoa An 29/08/2012 18:14
up truyen nhu kec.trap nhay loan het ca nen

Trả lời
gelinkpen 08/05/2012 18:35
hic. các chap đầu đâu cả rùi. up đi bác ơi
Trả lời
Nặc danh 01/05/2012 11:25
sao ko co chap 7,8,9...... vay chu thot

Trả lời
ghost_1102 (chủ thớt) 23/04/2012 20:25
Mình tìm trên các nguồn rồi tổng hợp về đây, truyện này ko đủ chap nên nó thiếu lung tung cả, mọi người thông cảm
meoconhy 15/09/2012 21:03
thớt up chap 7 trở lên đi
Trả lời
nhk007 23/04/2012 17:53
sao bị nhảy chap vậy chủ thớt?
Trả lời
Nặc danh 15/03/2012 00:02
ui, doc cai nay rat phe! ung ho bo nay! ngay xua doc nhung chua het, da ra het chua ay nhi chu thot? ung ho nha'!
Trả lời
Nặc danh 14/03/2012 16:41
ủng hộ bác 100%. like mạnh bộ này
Trả lời
kataramc 14/03/2012 00:31
hic, hoi xua dang doc bo nay thi nxb ngung, hi vong se ko bi drop.
Trả lời
HThao 14/03/2012 00:20
ủng hộ 200% bộ này
Trả lời
Nặc danh 13/03/2012 23:46
cho 1 phieu..may tap do ok lam.ve sau danh' ao? thay' me.
Trả lời
quang 13/03/2012 23:11
ung ho bac up bo nay`
1


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...