[Admin] Hướng dẫn fix vụ ảnh die toàn trang

Hướng dẫn Edit truyện cơ bản [Update phần nguồn raw]

Tổ chức Event dịch truyện nhận lương từ BLOGTRUYEN.COM


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Tuyệt Thế Vô Song update chap 167 mới Đã fix các chap die

truyện tranh Tuyệt Thế Vô Song
SƠ LƯỢC
Cuối thời Nam Tống, Mông cổ xâm lược, dân chúng loạn lạc. Ma Giới Kim Điển tái xuất giang hồ. Phong ba nổi lên, Loạn thế xuất anh hùng.

Tác giả: Hà Chí Văn

Nhóm dịch: Comicvn.net

Thể loại: Manhua

Đăng bởi: zich     Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 22/04/2015 18:45    


TỔNG HỢP (167 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tuyệt Thế Vô Song chap 167 13/11/2014 15:07

Tuyệt Thế Vô Song chap 166 02/11/2014 18:10

Tuyệt Thế Vô Song chap 165 07/10/2014 12:27

Tuyệt Thế Vô Song chap 164 07/10/2014 12:27

Tuyệt Thế Vô Song chap 163 07/10/2014 12:27

Tuyệt Thế Vô Song chap 162 07/10/2014 12:27

Tuyệt Thế Vô Song chap 161 16/07/2014 06:48

Tuyệt Thế Vô Song chap 160 12/07/2014 10:38

Tuyệt Thế Vô Song chap 159 09/07/2014 16:03

Tuyệt Thế Vô Song chap 158 06/07/2014 05:49

Tuyệt Thế Vô Song chap 157 04/07/2014 07:39

Tuyệt Thế Vô Song chap 156 29/06/2014 14:48

Tuyệt Thế Vô Song chap 155 25/06/2014 09:45

Tuyệt Thế Vô Song chap 154 25/06/2014 09:45

Tuyệt Thế Vô Song chap 153 21/06/2014 10:00

Tuyệt Thế Vô Song chap 152 09/05/2014 16:28

Tuyệt Thế Vô Song chap 151 06/05/2014 14:26

Tuyệt Thế Vô Song chap 150 06/05/2014 14:26

Tuyệt Thế Vô Song chap 149 27/04/2014 15:34

Tuyệt Thế Vô Song chap 148 26/04/2014 16:51

Tuyệt Thế Vô Song chap 147 24/04/2014 16:02

Tuyệt Thế Vô Song chap 146 22/04/2014 14:25

Tuyệt Thế Vô Song chap 145 22/04/2014 07:19

Tuyệt Thế Vô Song chap 144 20/04/2014 06:05

Tuyệt Thế Vô Song chap 143 20/04/2014 06:03

Tuyệt Thế Vô Song chap 142 16/04/2014 14:12

Tuyệt Thế Vô Song chap 141 15/04/2014 14:34

Tuyệt Thế Vô Song chap 140 15/04/2014 08:50

Tuyệt Thế Vô Song chap 139 15/04/2014 08:50

Tuyệt Thế Vô Song chap 138 15/04/2014 08:50

Tuyệt Thế Vô Song chap 137 15/04/2014 08:49

Tuyệt Thế Vô Song chap 136 15/04/2014 08:49

Tuyệt Thế Vô Song chap 135 24/03/2014 18:14

Tuyệt Thế Vô Song chap 134 24/03/2014 18:15

Tuyệt Thế Vô Song chap 133 24/03/2014 18:15

Tuyệt Thế Vô Song chap 132 24/03/2014 18:13

Tuyệt Thế Vô Song chap 132 24/03/2014 18:18

Tuyệt Thế Vô Song chap 131 24/03/2014 18:18

Tuyệt Thế Vô Song chap 129 24/03/2014 18:17

Tuyệt Thế Vô Song chap 128 24/03/2014 18:17

Tuyệt Thế Vô Song chap 127 24/03/2014 18:17

Tuyệt Thế Vô Song chap 126 24/03/2014 18:17

Tuyệt Thế Vô Song chap 125 24/03/2014 18:17

Tuyệt Thế Vô Song chap 124 24/03/2014 18:16

Tuyệt Thế Vô Song chap 123 24/03/2014 18:16

Tuyệt Thế Vô Song chap 122 24/03/2014 18:16

Tuyệt Thế Vô Song chap 121 24/03/2014 18:16

Tuyệt Thế Vô Song chap 120 24/03/2014 18:12

Tuyệt Thế Vô Song chap 119 24/03/2014 18:12

Tuyệt Thế Vô Song chap 118 24/03/2014 18:12

Tuyệt Thế Vô Song chap 117 27/11/2013 06:54

Tuyệt Thế Vô Song chap 116 25/11/2013 08:21

Tuyệt Thế Vô Song chap 115 22/11/2013 06:06

Tuyệt Thế Vô Song chap 114 22/11/2013 06:05

Tuyệt Thế Vô Song chap 113 22/11/2013 06:05

Tuyệt Thế Vô Song chap 112 31/10/2013 19:35

Tuyệt Thế Vô Song chap 111 27/10/2013 19:48

Tuyệt Thế Vô Song chap 110 25/10/2013 19:11

Tuyệt Thế Vô Song chap 109 16/10/2013 21:30

Tuyệt Thế Vô Song chap 108 16/10/2013 21:29

Tuyệt Thế Vô Song chap 107 02/06/2013 17:45

Tuyệt Thế Vô Song chap 106 31/05/2013 06:31

Tuyệt Thế Vô Song chap 105 29/05/2013 17:30

Tuyệt Thế Vô Song chap 104 26/05/2013 17:44

Tuyệt Thế Vô Song chap 103 24/05/2013 17:34

Tuyệt Thế Vô Song chap 102 22/05/2013 17:32

Tuyệt Thế Vô Song chap 101 20/05/2013 15:51

Tuyệt Thế Vô Song chap 100 18/05/2013 17:38

Tuyệt Thế Vô Song chap 99 12/04/2013 12:24

Tuyệt Thế Vô Song chap 98 11/04/2013 17:39

Tuyệt Thế Vô Song chap 97 29/03/2013 06:10

Tuyệt Thế Vô Song chap 96 22/03/2013 05:59

Tuyệt Thế Vô Song chap 95 21/03/2013 05:37

Tuyệt Thế Vô Song chap 94 16/01/2013 04:39

Tuyệt Thế Vô Song chap 93 15/01/2013 04:55

Tuyệt Thế Vô Song chap 92 12/01/2013 04:33

Tuyệt Thế Vô Song chap 91 10/01/2013 05:25

Tuyệt Thế Vô Song chap 90 10/01/2013 05:24

Tuyệt Thế Vô Song chap 89 21/12/2012 04:14

Tuyệt Thế Vô Song chap 88 20/12/2012 13:23

Tuyệt Thế Vô Song chap 87 19/12/2012 05:50

Tuyệt Thế Vô Song chap 86 19/12/2012 04:10

Tuyệt Thế Vô Song chap 85 18/12/2012 06:51

Tuyệt Thế Vô Song chap 84 18/12/2012 04:36

Tuyệt Thế Vô Song chap 83 17/12/2012 14:09

Tuyệt Thế Vô Song chap 82 17/12/2012 14:08

Tuyệt Thế Vô Song chap 81 17/12/2012 04:08

Tuyệt Thế Vô Song chap 80 17/12/2012 04:07

Tuyệt Thế Vô Song chap 79 16/12/2012 03:06

Tuyệt Thế Vô Song chap 78 16/12/2012 03:06

Tuyệt Thế Vô Song chap 77 15/12/2012 04:22

Tuyệt Thế Vô Song chap 76 15/12/2012 04:22

Tuyệt Thế Vô Song chap 75 14/12/2012 04:15

Tuyệt Thế Vô Song chap 74 14/12/2012 04:14

Tuyệt Thế Vô Song chap 73 13/12/2012 04:19

Tuyệt Thế Vô Song chap 72 13/12/2012 04:19

Tuyệt Thế Vô Song chap 71 12/12/2012 07:10

Tuyệt Thế Vô Song chap 70 12/12/2012 07:09

Tuyệt Thế Vô Song chap 69 11/12/2012 04:50

Tuyệt Thế Vô Song chap 68 11/12/2012 04:48

Tuyệt Thế Vô Song chap 67 10/12/2012 04:11

Tuyệt Thế Vô Song chap 66 09/12/2012 02:42

Tuyệt Thế Vô Song chap 65 08/12/2012 04:47

Tuyệt Thế Vô Song chap 64 07/12/2012 04:24

Tuyệt Thế Vô Song chap 63 06/12/2012 04:13

Tuyệt Thế Vô Song chap 62 05/12/2012 12:42

Tuyệt Thế Vô Song chap 61 29/11/2012 05:17

Tuyệt Thế Vô Song chap 60 29/11/2012 05:16

Tuyệt Thế Vô Song chap 59 28/11/2012 05:34

Tuyệt Thế Vô Song chap 58 28/11/2012 05:33

Tuyệt Thế Vô Song chap 57 27/11/2012 05:37

Tuyệt Thế Vô Song chap 56 27/11/2012 05:36

Tuyệt Thế Vô Song chap 55 26/11/2012 05:25

Tuyệt Thế Vô Song chap 54 26/11/2012 05:24

Tuyệt Thế Vô Song chap 53 25/11/2012 03:29

Tuyệt Thế Vô Song chap 52 25/11/2012 03:29

Tuyệt Thế Vô Song chap 51 24/11/2012 04:39

Tuyệt Thế Vô Song chap 50 24/11/2012 04:38

Tuyệt Thế Vô Song chap 49 23/11/2012 05:15

Tuyệt Thế Vô Song chap 48 23/11/2012 05:12

Tuyệt Thế Vô Song chap 47 22/11/2012 05:30

Tuyệt Thế Vô Song chap 46 22/11/2012 05:30

Tuyệt Thế Vô Song chap 45 21/11/2012 05:11

Tuyệt Thế Vô Song chap 44 21/11/2012 05:11

Tuyệt Thế Vô Song chap 43 20/11/2012 13:55

Tuyệt Thế Vô Song chap 42 20/11/2012 05:03

Tuyệt Thế Vô Song chap 41 19/11/2012 09:58

Tuyệt Thế Vô Song chap 40 18/11/2012 12:18

Tuyệt Thế Vô Song chap 39 15/11/2012 03:30

Tuyệt Thế Vô Song chap 38 15/11/2012 03:30

Tuyệt Thế Vô Song chap 37 14/11/2012 05:34

Tuyệt Thế Vô Song chap 36 14/11/2012 05:39

Tuyệt Thế Vô Song chap 35 13/11/2012 05:31

Tuyệt Thế Vô Song chap 34 13/11/2012 05:31

Tuyệt Thế Vô Song chap 33 12/11/2012 05:23

Tuyệt Thế Vô Song chap 32 12/11/2012 05:23

Tuyệt Thế Vô Song chap 31 11/11/2012 10:50

Tuyệt Thế Vô Song chap 30 11/11/2012 03:50

Tuyệt Thế Vô Song chap 29 10/11/2012 06:40

Tuyệt Thế Vô Song chap 28 10/11/2012 06:39

Tuyệt Thế Vô Song chap 27 09/11/2012 11:59

Tuyệt Thế Vô Song chap 26 09/11/2012 05:15

Tuyệt Thế Vô Song chap 25 09/11/2012 05:15

Tuyệt Thế Vô Song chap 24 09/11/2012 05:15

Tuyệt Thế Vô Song chap 23 07/11/2012 05:14

Tuyệt Thế Vô Song chap 22 07/11/2012 05:13

Tuyệt Thế Vô Song chap 21 06/11/2012 05:50

Tuyệt Thế Vô Song chap 20 06/11/2012 05:50

Tuyệt Thế Vô Song chap 19 05/11/2012 05:16

Tuyệt Thế Vô Song chap 18 04/11/2012 04:52

Tuyệt Thế Vô Song chap 17 03/11/2012 06:15

Tuyệt Thế Vô Song chap 16 02/11/2012 06:19

Tuyệt Thế Vô Song chap 15 01/11/2012 05:42

Tuyệt Thế Vô Song chap 14 01/11/2012 05:41

Tuyệt Thế Vô Song chap 13 31/10/2012 06:15

Tuyệt Thế Vô Song chap 12 30/10/2012 05:30

Tuyệt Thế Vô Song chap 11 29/10/2012 05:13

Tuyệt Thế Vô Song chap 10 28/10/2012 05:34

Tuyệt Thế Vô Song chap 9 28/10/2012 05:38

Tuyệt Thế Vô Song chap 8 26/10/2012 05:38

Tuyệt Thế Vô Song chap 7 26/10/2012 05:38

Tuyệt Thế Vô Song chap 6 24/10/2012 10:03

Tuyệt Thế Vô Song chap 5 23/10/2012 10:12

Tuyệt Thế Vô Song chap 4 22/10/2012 18:07

Tuyệt Thế Vô Song chap 3 21/10/2012 04:57

Tuyệt Thế Vô Song chap 2 20/10/2012 04:46

Tuyệt Thế Vô Song chap 1 18/10/2012 19:59

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Beelzebub ex 6 truyện tranh Minimum Update Chap 34 Hàng lên kệ luôn :3 truyện tranh Transfer Student Storm Bringer update chapter 91 truyện tranh Silvery Crow Chap 25 end truyện tranh Nise koi - Update Chap 195 TV hot truyện tranh Shingeki no Kyojin Update Chap 75 Super Hot
Trả lời
Nặc danh 17/05/2014 21:43
truyện j toàn chap hư ko, thì xem thế éo nào
Nặc danh 23/06/2014 01:29
chap nào bị hư bạn có thể qua *** hoặc **** nhưng bên **** mấy chap đầu cũng hư
Nặc danh 23/06/2014 01:31
vechaj nhé
cudanmang.news 24/06/2015 14:42
Qua truyentranhhay.mobi nhé
Trả lời
skyblue12 26/03/2014 02:44
Lâu kinh ới có chap mới phải ko nhỉ
Trả lời
Nặc danh 22/11/2013 13:38

(Comment đã được xóa bởi zich)

Trả lời
hoalongnatsu 21/08/2013 13:46
p1 chua hết da có p2
Trả lời
susu 20/08/2013 15:39

(Comment đã được xóa bởi zich)

Trả lời
nặc danh 20/08/2013 09:02
thớt cho e hỏi đây là hết p1 r hử?E thấy bộ này ra phần 2 r@@!
Trả lời
phan nguyen dinh thuan 06/07/2013 09:29
sao lau wa vay sup
ca 1 thang roi
Trả lời
phan nguyen dinh thuan 24/06/2013 00:58
bun wa. cho lau wa roi sup ah

Trả lời
o214o 30/05/2013 11:52
hay đóa
Trả lời
khoatm 13/05/2013 13:01
đâu roỳ tak s k đăng chap mới w thớt

Trả lời
ZenkiZero 21/04/2013 22:08
sao lâu vậy thớt

Trả lời
CKS 21/03/2013 19:58
Tuong thot drop luon roi. jo mi thay quay lai

Trả lời
Katy Katy 21/03/2013 18:24
bao nhiêu năm tháng pác thớt mới lại xuất hiện
Trả lời
GaiWc3.Com - Chat Sex 21/03/2013 14:35

(Comment đã được xóa bởi zich)

Trả lời
anh 16/01/2013 10:20
mần đ*o chi mà không chịu đăng bài hè
Trả lời
sranh1997 10/01/2013 18:32
abcdxyz đăng dc 2 chap
Trả lời
Nặc danh 29/12/2012 11:43
thớt oi sao chưa có chap mới nữa v. cả tuần rồi
Trả lời
luphongnguyen 28/12/2012 17:23
oh dao nay het dang roi
Trả lời
Nặc danh 26/12/2012 13:32
huhu a oi mon moi may ngay rui ma sao chua co chap moi vay
Trả lời
bi no 21/12/2012 16:50
ban oi tim tieng anh vs tieng tq bo nay phan 1 phan 2 o dau the
Trả lời
Katy Katy 21/12/2012 07:36
Càng ngày càng gay cấn mà h mỗi ngày chỉ có 1 chap

Trả lời
behamhoc 18/12/2012 12:33
bao giờ mới có phần tiếp theo vậy bác ơi?

Trả lời
behamhoc 18/12/2012 12:31
truyện hay quá,

______________________
http://download123.vn/hotspot-shield-64-download.aspx
Trả lời
Nặc danh 17/12/2012 23:04
bộ này hay quá thanks

Trả lời
Sky 17/12/2012 12:34
truyện hay, up nhanh nhanh naz thớt ...
Trả lời
manga_0105 12/12/2012 19:01
quá hay
Trả lời
sranh1997 11/12/2012 18:18
combo 2 chap
Trả lời
manga_0105 11/12/2012 13:31
Hải Mê Thất- nữ nv chính? giờ mới xuất hiện sao? tò mò bà cô này rồi
Trả lời
sranh1997 07/12/2012 16:18
lại lúc gây cấn
Trả lời
2411 06/12/2012 23:26
coi khong dc chap 62 ban oi
Trả lời
sranh1997 06/12/2012 18:00
63 die
Trả lời
madaunhan 06/12/2012 14:46
sao ko xem dc chap 63 vậy nhỉ
Trả lời
hoàng 02/12/2012 07:50
2 ngày rồi mà chưa có chap nào
up nhanh lên chủ thớt
Trả lời
Nặc danh 26/11/2012 12:32
bộ này mình đọc dc 1 nửa, về sau tưởng ko có nữa ko ngờ bác thớt lại up
thanks bác nhìu
Trả lời
Jabra 24/11/2012 19:49
1 ngày 2 chap kìa bác thợt pro quá
Nặc danh 27/11/2012 21:31
cứ từ từ mới ham, mấy ông bao nhiêu chap 1 ngay cho vừa chứ,,,cố lên thot oi
Trả lời
Jabra 23/11/2012 21:56
hay quá
Trả lời
chilamohp 23/11/2012 14:04
hay qua thot oi. ngay 3 chap thi dep
Trả lời
zhaoomiin 21/11/2012 22:09
Chuyen hay lam co len chu thot
Trả lời
chilamohp 21/11/2012 13:42
hay quá thớt ơi! ủng hộ thớt hết minh ra đều nha
Trả lời
MrWhite 20/11/2012 21:27
Truyện này bên comicvn mỗi ngày ra 2 chap đều đều... Bác nào rảnh qua đấy để tăng lượng view lên thì mỗi ngày sẽ là 3 chap
Trả lời
lamb0m 19/11/2012 22:12
tiếp đi nào thớt ơi
Trả lời
phucksqt7 19/11/2012 20:49
Trả lời
lamb0m 18/11/2012 23:42
hôm nay có mỗi 1 chap à cứ dền 2 chap 1 như cũ đy
Trả lời
skyfall 17/11/2012 18:44
bên comicvn có chap 40 rùi mà
Trả lời
lamb0m 17/11/2012 01:48
hnay ko up chap mới à thớt ơi
Trả lời
Jabra 15/11/2012 18:09
hay quá thớt ơi
Trả lời
kamaz2020 13/11/2012 17:25
DM DM DM ......... Yeu chu thot mat thoi
Trả lời
viet 11/11/2012 19:34
chuyen hay that mà uplate chậm quá.môi ngay phai dk tầm 5 đến 10 chap thi hay quá

Trả lời
nolove92 11/11/2012 18:01

truyen rat hay nhung dang cham qa.moi ngay dang dk 1 chap it qua.

Trả lời
kekao447 10/11/2012 09:39
truyen hai vkl
1 2


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...