Huyết Ma Nhân

truyện tranh Huyết Ma Nhân
SƠ LƯỢC
Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí   mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần..

Tên khác: Giới ma nhân

Nguồn: HamTruyen

Thể loại: Action Horror Manhua Supernatural Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 3612280 Theo dõi: 1295

Update: 12/07/2019 15:37TỔNG HỢP (503 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Huyết Ma Nhân chap 501 14/07/2019 12:56

Huyết Ma Nhân chap 500 12/07/2019 15:37

Huyết Ma Nhân chap 499 10/07/2019 14:42

Huyết Ma Nhân chap 498 08/07/2019 15:01

Huyết Ma Nhân chap 497 03/07/2019 22:24

Huyết Ma Nhân chap 496 01/07/2019 18:34

Huyết Ma Nhân chap 495 27/06/2019 13:19

Huyết Ma Nhân chap 494 25/06/2019 13:14

Huyết Ma Nhân chap 493 22/06/2019 07:00

Huyết Ma Nhân chap 492 12/06/2019 13:39

Huyết Ma Nhân chap 491 31/05/2019 18:24

Huyết Ma Nhân chap 490 29/05/2019 20:49

Huyết Ma Nhân chap 489 27/05/2019 20:56

Huyết Ma Nhân chap 488 25/05/2019 17:24

Huyết Ma Nhân chap 487 23/05/2019 18:25

Huyết Ma Nhân chap 486 21/05/2019 17:16

Huyết Ma Nhân chap 485 20/05/2019 13:08

Huyết Ma Nhân chap 484 17/05/2019 16:18

Huyết Ma Nhân chap 483 15/05/2019 18:57

Huyết Ma Nhân chap 482 13/05/2019 16:36

Huyết Ma Nhân chap 481 11/05/2019 19:32

Huyết Ma Nhân chap 480 11/05/2019 19:32

Huyết Ma Nhân chap 479 11/05/2019 19:32

Huyết Ma Nhân chap 478 11/05/2019 19:32

Huyết Ma Nhân chap 477 03/05/2019 15:31

Huyết Ma Nhân chap 476 01/05/2019 19:48

Huyết Ma Nhân chap 475 29/04/2019 18:01

Huyết Ma Nhân chap 414 27/04/2019 19:12

Huyết Ma Nhân chap 473 25/04/2019 15:06

Huyết Ma Nhân chap 472 23/04/2019 15:50

Huyết Ma Nhân chap 471 21/04/2019 19:01

Huyết Ma Nhân chap 470 19/04/2019 16:01

Huyết Ma Nhân chap 469 17/04/2019 17:09

Huyết Ma Nhân chap 468 15/04/2019 19:15

Huyết Ma Nhân chap 467 13/04/2019 20:43

Huyết Ma Nhân chap 466 11/04/2019 16:24

Huyết Ma Nhân chap 465 09/04/2019 20:13

Huyết Ma Nhân chap 464 07/04/2019 20:57

Huyết Ma Nhân chap 463 05/04/2019 15:43

Huyết Ma Nhân chap 462 03/04/2019 20:09

Huyết Ma Nhân chap 461 01/04/2019 17:12

Huyết Ma Nhân chap 460 30/03/2019 18:27

Huyết Ma Nhân chap 459 20/03/2019 17:56

Huyết Ma Nhân chap 458 17/03/2019 16:10

Huyết Ma Nhân chap 457 12/03/2019 21:34

Huyết Ma Nhân chap 456 10/03/2019 21:44

Huyết Ma Nhân chap 455 10/03/2019 21:44

Huyết Ma Nhân chap 454 06/03/2019 20:51

Huyết Ma Nhân chap 453 04/03/2019 17:48

Huyết Ma Nhân chap 452 03/03/2019 06:46

Huyết Ma Nhân chap 451 28/02/2019 22:04

Huyết Ma Nhân chap 450 28/02/2019 22:04

Huyết Ma Nhân chap 450 28/02/2019 22:04

Huyết Ma Nhân chap 449 28/02/2019 22:04

Huyết Ma Nhân chap 448 28/02/2019 22:04

Huyết Ma Nhân chap 447 04/02/2019 18:41

Huyết Ma Nhân chap 446 02/02/2019 22:04

Huyết Ma Nhân chap 445 31/01/2019 22:22

Huyết Ma Nhân chap 444 29/01/2019 16:58

Huyết Ma Nhân chap 443 27/01/2019 17:16

Huyết Ma Nhân chap 442 25/01/2019 21:00

Huyết Ma Nhân chap 441 19/01/2019 21:09

Huyết Ma Nhân chap 440 17/01/2019 21:30

Huyết Ma Nhân chap 439 15/01/2019 21:06

Huyết Ma Nhân chap 438 13/01/2019 17:51

Huyết Ma Nhân chap 437 09/01/2019 22:49

Huyết Ma Nhân chap 436 07/01/2019 21:59

Huyết Ma Nhân chap 435 05/01/2019 21:00

Huyết Ma Nhân chap 434 03/01/2019 21:53

Huyết Ma Nhân chap 433 28/12/2018 18:06

Huyết Ma Nhân chap 432 26/12/2018 17:29

Huyết Ma Nhân chap 431 23/12/2018 18:57

Huyết Ma Nhân chap 430 21/12/2018 20:51

Huyết Ma Nhân chap 429 15/12/2018 20:06

Huyết Ma Nhân chap 428 14/12/2018 21:25

Huyết Ma Nhân chap 427 12/12/2018 22:38

Huyết Ma Nhân chap 426 11/12/2018 22:17

Huyết Ma Nhân chap 425 07/12/2018 20:14

Huyết Ma Nhân chap 424 06/12/2018 19:51

Huyết Ma Nhân chap 423 29/11/2018 18:45

Huyết Ma Nhân chap 422 28/11/2018 19:34

Huyết Ma Nhân chap 421 25/11/2018 18:09

Huyết Ma Nhân chap 420 24/11/2018 20:36

Huyết Ma Nhân chap 419 20/11/2018 18:59

Huyết Ma Nhân chap 418 19/11/2018 20:52

Huyết Ma Nhân chap 417 18/11/2018 18:35

Huyết Ma Nhân chap 416 18/11/2018 18:35

Huyết Ma Nhân chap 415 11/11/2018 19:30

Huyết Ma Nhân chap 414 10/11/2018 19:22

Huyết Ma Nhân chap 413 06/11/2018 19:46

Huyết Ma Nhân chap 412 05/11/2018 20:45

Huyết Ma Nhân chap 411 01/11/2018 19:24

Huyết Ma Nhân chap 410 31/10/2018 20:42

Huyết Ma Nhân chap 409 26/10/2018 18:44

Huyết Ma Nhân chap 408 24/10/2018 18:42

Huyết Ma Nhân chap 407 21/10/2018 15:26

Huyết Ma Nhân chap 406 20/10/2018 16:53

Huyết Ma Nhân chap 406 20/10/2018 16:53

Huyết Ma Nhân chap 405 17/10/2018 19:25

Huyết Ma Nhân chap 404 16/10/2018 19:39

Huyết Ma Nhân chap 403 11/10/2018 19:16

Huyết Ma Nhân chap 402 09/10/2018 19:10

Huyết Ma Nhân chap 401 06/10/2018 16:33

Huyết Ma Nhân chap 400 05/10/2018 17:58

Huyết Ma Nhân chap 399 04/10/2018 18:10

Huyết Ma Nhân chap 398 03/10/2018 18:11

Huyết Ma Nhân chap 397 26/09/2018 18:28

Huyết Ma Nhân chap 396 23/09/2018 18:38

Huyết Ma Nhân chap 395 23/09/2018 18:38

Huyết Ma Nhân chap 394