Trạch Thiên Ký update chap 84

truyện tranh Trạch Thiên Ký
SƠ LƯỢC
Năm Thái Thủy, thần thạch từ trên trời rơi xuống, phân tán khắp nhân gian, trong đó trên bề mặt của thần thạch rơi xuống phía đông lục địa, có khắc những biểu tượng kì quái. Thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh vì chữa bệnh cải mệnh đã rời khỏi sư phụ của mình, đem theo một bức hôn thư đến nhân gian…

Nguồn: a3manga

Thể loại: Action Manhua Romance Fantasy

Đăng bởi: Trần Thị Bích Vân Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 600416 Theo dõi: 442

Update: 19/04/2018 16:31TỔNG HỢP (149 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Trạch Thiên Ký chap 84 19/04/2018 16:31

Trạch Thiên Ký chap 83 02/02/2018 18:51

Trạch Thiên Ký chap 82 30/01/2018 18:47

Trạch Thiên Ký chap 81 24/01/2018 20:00

Trạch Thiên Ký chap 80 22/01/2018 18:51

Trạch Thiên Ký chap 79 19/01/2018 16:03

Trạch Thiên Ký chap 78 17/01/2018 19:38

Trạch Thiên Ký chap 77 14/01/2018 15:10

Trạch Thiên Ký chap 76 11/01/2018 20:04

Trạch Thiên Ký chap 75 07/01/2018 18:57

Trạch Thiên Ký chap 74 31/12/2017 19:48

Trạch Thiên Ký chap 73 23/12/2017 21:09

Trạch Thiên Ký chap 72 21/12/2017 20:16

Trạch Thiên Ký chap 71 18/12/2017 19:37

Trạch Thiên Ký chap 70 18/12/2017 02:51

Trạch Thiên Ký chap 69 16/12/2017 20:41

Trạch Thiên Ký chap 68 14/12/2017 22:24

Trạch Thiên Ký chap 67.2 17/04/2017 10:18

Trạch Thiên Ký chap 67.1 14/04/2017 12:52

Trạch Thiên Ký chap 66.2 25/03/2017 16:13

Trạch Thiên Ký chap 66.1 24/03/2017 12:24

Trạch Thiên Ký chap 65.2 24/03/2017 12:24

Trạch Thiên Ký chap 65.1 22/03/2017 10:22

Trạch Thiên Ký chap 64.2 20/03/2017 10:21

Trạch Thiên Ký chap 64.1 18/03/2017 10:22

Trạch Thiên Ký chap 63.2 17/03/2017 15:43

Trạch Thiên Ký chap 63.1 16/03/2017 11:26

Trạch Thiên Ký chap 62.2 14/03/2017 10:47

Trạch Thiên Ký chap 62.1 12/03/2017 15:01

Trạch Thiên Ký chap 61.2 11/03/2017 11:45

Trạch Thiên Ký chap 61.1 09/03/2017 15:36

Trạch Thiên Ký chap 60.2 07/03/2017 12:04

Trạch Thiên Ký chap 60.1 06/03/2017 12:26

Trạch Thiên Ký chap 59.2 02/03/2017 11:19

Trạch Thiên Ký chap 59.1 01/03/2017 11:52

Trạch Thiên Ký chap 58.2 27/02/2017 10:30

Trạch Thiên Ký chap 58.1 26/02/2017 16:45

Trạch Thiên Ký chap 57.2 24/02/2017 16:57

Trạch Thiên Ký chap 57.1 23/02/2017 12:03

Trạch Thiên Ký chap 56.2 22/02/2017 12:03

Trạch Thiên Ký chap 56.1 21/02/2017 16:44

Trạch Thiên Ký chap 55.2 22/11/2016 11:27

Trạch Thiên Ký chap 55.1 16/11/2016 16:01

Trạch Thiên Ký chap 54.2 07/11/2016 14:37

Trạch Thiên Ký chap 54.1 01/11/2016 11:04

Trạch Thiên Ký chap 53.2 24/10/2016 15:23

Trạch Thiên Ký chap 53.1 22/10/2016 08:58

Trạch Thiên Ký chap 52.2 17/10/2016 18:04

Trạch Thiên Ký chap 52.1 14/10/2016 19:38

Trạch Thiên Ký chap 51.2 04/10/2016 09:29

Trạch Thiên Ký chap 51.1 03/10/2016 15:58

Trạch Thiên Ký chap 50.2 02/10/2016 16:04

Trạch Thiên Ký chap 50.1 01/10/2016 14:50

Trạch Thiên Ký chap 49.2 30/09/2016 10:26

Trạch Thiên Ký chap 49.1 29/09/2016 16:57

Trạch Thiên Ký chap 48.2 28/09/2016 10:27

Trạch Thiên Ký chap 48.1 27/09/2016 15:44

Trạch Thiên Ký chap 47.2 24/09/2016 11:02

Trạch Thiên Ký chap 47.1 22/09/2016 09:28

Trạch Thiên Ký chap 46.2 09/08/2016 19:37

Trạch Thiên Ký chap 46.1 08/08/2016 14:48

Trạch Thiên Ký chap 45.2 07/08/2016 19:04

Trạch Thiên Ký chap 45.1 06/08/2016 19:01

Trạch Thiên Ký chap 44.2 04/08/2016 17:08

Trạch Thiên Ký chap 44.1 03/08/2016 12:41

Trạch Thiên Ký chap 43.2 02/08/2016 20:00

Trạch Thiên Ký chap 43.1 01/08/2016 19:38

Trạch Thiên Ký chap 42.2 31/07/2016 19:44

Trạch Thiên Ký chap 42.1 30/07/2016 15:41

Trạch Thiên Ký chap 41.2 29/07/2016 19:45

Trạch Thiên Ký chap 41.1 28/07/2016 20:09

Trạch Thiên Ký chap 40.2 27/07/2016 20:01

Trạch Thiên Ký chap 40 27/07/2016 14:21

Trạch Thiên Ký chap 39.2 14/06/2016 17:47

Trạch Thiên Ký chap 39.1 14/06/2016 17:47

Trạch Thiên Ký chap 38.2 02/06/2016 15:55

Trạch Thiên Ký chap 38.1 31/05/2016 19:51

Trạch Thiên Ký chap 37.2 31/05/2016 11:21

Trạch Thiên Ký chap 37.1 28/05/2016 15:51

Trạch Thiên Ký chap 36.2 27/05/2016 01:54

Trạch Thiên Ký chap 36.1 25/05/2016 12:40

Trạch Thiên Ký chap 35.2 24/05/2016 18:33

Trạch Thiên Ký chap 35.1 24/05/2016 18:33

Trạch Thiên Ký chap 34.2 24/05/2016 18:33

Trạch Thiên Ký chap 34.1 24/05/2016 18:32

Trạch Thiên Ký chap 33.2 24/05/2016 18:32

Trạch Thiên Ký chap 33.1 13/05/2016 14:04

Trạch Thiên Ký chap 32.2 12/05/2016 11:41

Trạch Thiên Ký chap 32.1 12/05/2016 11:41

Trạch Thiên Ký chap 31.2 11/05/2016 11:04

Trạch Thiên Ký chap 31.1 31/03/2016 21:37

Trạch Thiên Ký chap 30.2 30/03/2016 17:04

Trạch Thiên Ký chap 30.1 29/03/2016 20:14

Trạch Thiên Ký chap 29.2 28/03/2016 19:27

Trạch Thiên Ký chap 29.1 27/03/2016 19:54

Trạch Thiên Ký chap 28.2 21/03/2016 19:49

Trạch Thiên Ký chap 28.1 21/03/2016 19:49

Trạch Thiên Ký chap 27.2 18/03/2016 20:27

Trạch Thiên Ký chap 27.1 17/03/2016 21:46

Trạch Thiên Ký chap 26.2 16/03/2016 19:47

Trạch Thiên Ký chap 26.1 16/03/2016 19:46

Trạch Thiên Ký chap 25.2 15/03/2016 21:16

Trạch Thiên Ký chap 25.1 12/03/2016 19:58

Trạch Thiên Ký chap 24 11/03/2016 19:55

Trạch Thiên Ký chap 23 09/03/2016 17:23

Trạch Thiên Ký chap 22.2 22/09/2016 14:49

Trạch Thiên Ký chap 22.1 08/03/2016 19:39

Trạch Thiên Ký chap 21.2 07/03/2016 19:43

Trạch Thiên Ký chap 21.1 03/03/2016 20:51

Trạch Thiên Ký chap 20.2 01/03/2016 17:40

Trạch Thiên Ký chap 20.1 29/02/2016 17:02

Trạch Thiên Ký chap 19.2 28/02/2016 20:03

Trạch Thiên Ký chap 19.1 28/02/2016 20:02

Trạch Thiên Ký chap 18.2 26/02/2016 20:40

Trạch Thiên Ký chap 18.1 22/02/2016 20:08

Trạch Thiên Ký chap 17.2 21/02/2016 16:37

Trạch Thiên Ký chap 17.1 18/02/2016 20:40

Trạch Thiên Ký chap 16.2 17/02/2016 20:20

Trạch Thiên Ký chap 16.1 15/02/2016 21:01

Trạch Thiên Ký chap 15.2 12/02/2016 18:48

Trạch Thiên Ký chap 15.1 12/02/2016 18:48

Trạch Thiên Ký chap 14.2 06/02/2016 19:22

Trạch Thiên Ký chap 14.1 03/02/2016 20:43

Trạch Thiên Ký chap 13.2 02/02/2016 20:11

Trạch Thiên Ký chap 13.1 30/01/2016 19:57

Trạch Thiên Ký chap 12.2 29/01/2016 20:18

Trạch Thiên Ký chap 12.1 28/01/2016 20:37

Trạch Thiên Ký chap 11.2 27/01/2016 20:20

Trạch Thiên Ký chap 11.1 26/01/2016 21:04

Trạch Thiên Ký chap 10.2 25/01/2016 21:46

Trạch Thiên Ký chap 10.1 23/01/2016 20:39

Trạch Thiên Ký chap 9.2 23/01/2016 20:39

Trạch Thiên Ký chap 9.1 22/01/2016 20:50

Trạch Thiên Ký chap 8.2 21/01/2016 20:26

Trạch Thiên Ký chap 8.1 20/01/2016 21:24

Trạch Thiên Ký chap 7.2 20/01/2016 21:24

Trạch Thiên Ký chap 7.1 18/01/2016 20:07

Trạch Thiên Ký chap 6.2 16/01/2016 13:58

Trạch Thiên Ký chap 6.1 13/01/2016 20:05

Trạch Thiên Ký chap 5.2 12/01/2016 17:55

Trạch Thiên Ký chap 5.1 11/01/2016 23:25

Trạch Thiên Ký chap 4.2 10/01/2016 17:06

Trạch Thiên Ký chap 4.1 09/01/2016 11:07

Trạch Thiên Ký chap 3.2 08/01/2016 14:40

Trạch Thiên Ký chap 3.1 05/01/2016 14:35

Trạch Thiên Ký chap 2.2 03/01/2016 10:38

Trạch Thiên Ký chap 2.1 01/01/2016 17:44

Trạch Thiên Ký chap 1.2 01/01/2016 17:44

Trạch Thiên Ký chap 1.1 01/01/2016 17:44

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Cu-cu-cute! [Update Chap 9] Drop :(((((((((((((((((
  • truyện tranh [Trace] gim lại truyện hay cho mọi người đọc
  • truyện tranh Come Come Vanilla update chapter 18 [END] Happy Ending ♥♥♥♥
  • truyện tranh Hajimete no aku Update chapter 84
  • truyện tranh Mouse Update chapter 31
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!