Mujang

truyện tranh Mujang
SƠ LƯỢC
Cuộc đời của tướng quân đất nước Goryeo xuât thân từ nô lệ 

Tên khác: 무장

Tác giả: KIM Chul Hyun

Nguồn: Truyen.Biz

Nhóm dịch: Truyen.Biz

Thể loại: Action Historical Manhwa Martial Arts Shounen Drama

Đăng bởi: Big Truyện Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 723210 Theo dõi: 302

Update: 30/01/2019 15:28TỔNG HỢP (229 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Mujang Chap 228 13/07/2018 18:49

Mujang Chap 227 12/07/2018 19:24

Mujang Chap 226 01/07/2018 22:57

Mujang Chap 225 16/06/2018 16:37

Mujang Chap 224 07/06/2018 18:52

Mujang Chap 223 03/06/2018 17:00

Mujang Chap 222 21/05/2018 18:21

Mujang Chap 221 30/01/2018 21:06

Mujang Chap 220 15/01/2018 16:47

Mujang Chap 219 03/01/2018 16:10

Mujang Chap 218 16/12/2017 21:25

Mujang Chap 217 13/12/2017 19:04

Mujang Chap 216 08/12/2017 22:13

Mujang Chap 215 23/11/2017 17:55

Mujang Chap 214 04/10/2017 17:08

Mujang Chap 213 03/10/2017 18:16

Mujang Chap 212 13/09/2017 13:15

Mujang Chap 211 10/09/2017 18:34

Mujang Chap 210 08/09/2017 21:06

Mujang Chap 209 05/09/2017 21:34

Mujang Chap 208 03/09/2017 19:38

Mujang Chap 207 02/09/2017 10:13

Mujang Chap 206 31/08/2017 17:26

Mujang Chap 205 29/08/2017 11:45

Mujang Chap 204 27/08/2017 20:38

Mujang Chap 203 26/08/2017 20:56

Mujang Chap 202 26/08/2017 20:55

Mujang Chap 201 17/08/2017 17:32

Mujang Chap 200 15/08/2017 15:41

Mujang Chap 199 07/08/2017 18:00

Mujang Chap 198 27/07/2017 18:31

Mujang Chap 197 27/07/2017 18:30

Mujang Chap 196 20/07/2017 11:18

Mujang Chap 195 12/07/2017 20:28

Mujang Chap 194 06/07/2017 17:51

Mujang Chap 193 03/07/2017 17:48

Mujang Chap 192 28/06/2017 18:51

Mujang Chap 191 17/06/2017 11:08

Mujang Chap 190 13/06/2017 20:23

Mujang Chap 189 11/06/2017 20:13

Mujang Chap 188 08/06/2017 19:04

Mujang Chap 187 06/06/2017 22:34

Mujang Chap 186 04/06/2017 11:15

Mujang Chap 185 29/05/2017 16:39

Mujang Chap 184 28/05/2017 20:30

Mujang Chap 183 27/05/2017 11:03

Mujang Chap 182 22/05/2017 19:37

Mujang Chap 181 14/05/2017 19:02

Mujang Chap 180 11/05/2017 20:49

Mujang Chap 179 01/05/2017 17:47

Mujang Chap 178 29/04/2017 19:49

Mujang Chap 177 28/04/2017 19:35

Mujang Chap 176 18/04/2017 21:32

Mujang Chap 175 15/04/2017 17:56

Mujang Chap 174 14/04/2017 19:24

Mujang Chap 173 10/04/2017 19:33

Mujang Chap 172 05/04/2017 19:26

Mujang Chap 171 29/03/2017 20:14

Mujang Chap 170 26/03/2017 10:40

Mujang Chap 169 24/03/2017 18:09

Mujang Chap 168 15/03/2017 17:41

Mujang Chap 167 13/03/2017 20:26

Mujang Chap 166 12/03/2017 17:19

Mujang Chap 165 09/03/2017 21:30

Mujang Chap 165 09/03/2017 21:30

Mujang Chap 164 05/03/2017 20:08

Mujang Chap 163 02/03/2017 20:57

Mujang Chap 162 28/02/2017 18:57

Mujang Chap 161 25/02/2017 18:22

Mujang Chap 160 21/02/2017 21:16

Mujang Chap 159 20/02/2017 20:53

Mujang Chap 158 17/02/2017 20:23

Mujang Chap 157 14/02/2017 19:59

Mujang Chap 156 13/02/2017 15:45

Mujang Chap 155 10/02/2017 17:36

Mujang Chap 154 09/02/2017 18:43

Mujang Chap 153 07/02/2017 17:54

Mujang Chap 152 23/01/2017 20:39

Mujang Chap 151 21/01/2017 19:44

Mujang Chap 150 19/01/2017 20:05

Mujang Chap 149 17/01/2017 21:17

Mujang Chap 148 14/01/2017 18:02

Mujang Chap 147 13/01/2017 21:20

Mujang Chap 146 08/01/2017 17:42

Mujang Chap 145 06/01/2017 11:03

Mujang Chap 144 30/12/2016 19:26

Mujang Chap 143 26/12/2016 17:47

Mujang Chap 142 24/12/2016 21:35

Mujang Chap 141 21/12/2016 20:28

Mujang Chap 140 20/12/2016 19:52

Mujang Chap 139 18/12/2016 20:02

Mujang Chap 138 15/12/2016 20:30

Mujang Chap 137 11/12/2016 17:51

Mujang Chap 136 10/12/2016 17:26

Mujang Chap 135 09/12/2016 17:08

Mujang Chap 134 08/12/2016 19:58

Mujang Chap 133 30/11/2016 17:18

Mujang Chap 132 24/11/2016 16:21

Mujang Chap 131 23/11/2016 18:23

Mujang Chap 130 22/11/2016 16:32

Mujang Chap 129 08/11/2016 18:13

Mujang Chap 128 07/11/2016 20:19

Mujang Chap 127 05/11/2016 15:51

Mujang Chap 126 03/11/2016 17:32

Mujang Chap 125 31/10/2016 19:24

Mujang Chap 124 27/10/2016 21:20

Mujang Chap 123 26/10/2016 18:36

Mujang Chap 122 25/10/2016 14:32

Mujang Chap 121 21/10/2016 19:57

Mujang Chap 120 18/10/2016 20:07

Mujang Chap 119 17/10/2016 17:43

Mujang Chap 118 14/10/2016 12:39

Mujang Chap 117 12/10/2016 20:24

Mujang Chap 116 11/10/2016 18:41

Mujang Chap 115 10/10/2016 16:16

Mujang Chap 114 06/10/2016 12:43

Mujang Chap 113 05/10/2016 21:41

Mujang Chap 112 03/10/2016 22:08

Mujang Chap 111 02/10/2016 21:26

Mujang Chap 110 01/10/2016 21:02

Mujang Chap 109 23/09/2016 11:15

Mujang Chap 108 21/09/2016 21:06

Mujang Chap 107 20/09/2016 18:22

Mujang Chap 106 19/09/2016 18:13

Mujang Chap 105 18/09/2016 17:24

Mujang Chap 104 17/09/2016 21:04

Mujang Chap 103 16/09/2016 20:18

Mujang Chap 102 15/09/2016 21:04

Mujang Chap 101 14/09/2016 16:23

Mujang Chap 100 13/09/2016 18:32

Mujang Chap 99 12/09/2016 15:31

Mujang Chap 98 11/09/2016 17:34

Mujang Chap 97 09/09/2016 17:15

Mujang Chap 96 07/09/2016 20:49

Mujang Chap 95 06/09/2016 18:22

Mujang Chap 94 05/09/2016 15:29

Mujang Chap 93 03/09/2016 17:25

Mujang Chap 92 02/09/2016 20:08

Mujang Chap 91 01/09/2016 17:31

Mujang Chap 90 30/08/2016 17:31

Mujang Chap 89 28/08/2016 21:22

Mujang Chap 88 26/08/2016 15:43

Mujang Chap 87 25/08/2016 19:24

Mujang Chap 86 24/08/2016 20:18

Mujang Chap 85 23/08/2016 17:54

Mujang Chap 84 20/08/2016 18:11

Mujang Chap 83 19/08/2016 17:25

Mujang Chap 82 18/08/2016 18:01

Mujang Chap 81 17/08/2016 17:53

Mujang Chap 80 15/08/2016 19:11

Mujang Chap 79 14/08/2016 16:37

Mujang Chap 78 12/08/2016 16:56

Mujang Chap 77 04/08/2016 19:30

Mujang Chap 76 02/08/2016 17:57

Mujang Chap 75 28/07/2016 21:08

Mujang Chap 74 25/07/2016 17:59

Mujang Chap 73 22/07/2016 20:08

Mujang Chap 72 19/07/2016 21:26

Mujang Chap 71 16/07/2016 20:22

Mujang Chap 70 11/07/2016 16:05

Mujang Chap 69 07/07/2016 11:14

Mujang Chap 68 04/07/2016 18:10

Mujang Chap 67 03/07/2016 16:55

Mujang Chap 66 01/07/2016 17:39

Mujang Chap 65 29/06/2016 16:52

Mujang Chap 64 24/06/2016 17:37

Mujang Chap 63 22/06/2016 17:34

Mujang Chap 62 19/06/2016 10:08

Mujang Chap 61 16/06/2016 16:49

Mujang Chap 60 14/06/2016 20:16

Mujang Chap 59 12/06/2016 09:42

Mujang Chap 58 09/06/2016 21:17

Mujang Chap 57 08/06/2016 10:38

Mujang Chap 56 03/06/2016 12:25

Mujang Chap 55 01/06/2016 17:35

Mujang Chap 54 29/05/2016 10:25

Mujang Chap 53 25/05/2016 17:34

Mujang Chap 52 23/05/2016 20:49

Mujang Chap 51 22/05/2016 15:54

Mujang Chap 50 20/05/2016 16:06

Mujang Chap 49 17/05/2016 20:34

Mujang Chap 48 16/05/2016 16:02

Mujang Chap 47 14/05/2016 15:50

Mujang Chap 46 12/05/2016 20:28

Mujang Chap 45 12/05/2016 20:28

Mujang Chap 44 05/05/2016 14:37

Mujang Chap 43 04/05/2016 14:48

Mujang Chap 42 02/05/2016 20:24

Mujang Chap 41 30/04/2016 15:51

Mujang Chap 40 29/04/2016 16:06

Mujang Chap 39 28/04/2016 12:06

Mujang Chap 38 28/04/2016 12:06

Mujang Chap 37 24/04/2016 15:17

Mujang Chap 36 22/04/2016 11:00

Mujang Chap 35 22/04/2016 11:00

Mujang Chap 34 20/04/2016 12:38

Mujang chap 33 14/04/2016 20:36

Mujang chap 32 13/04/2016 20:26

Mujang chap 31 12/04/2016 21:02

Mujang chap 30 11/04/2016 20:17

Mujang Chap 29 08/04/2016 20:17

Mujang Chap 28 07/04/2016 20:01

Mujang chap 27 06/04/2016 20:51

Mujang Chap 26 04/04/2016 18:20

Mujang chap 25 02/04/2016 19:55

Mujang chap 24 28/03/2016 20:07

Mujang chap 23 26/03/2016 16:50

Mujang chap 22 25/03/2016 20:29

Mujang chap 21 24/03/2016 20:36

Mujang chap 20 23/03/2016 20:05

Mujang chap 19 22/03/2016 20:52

Mujang chap 18 20/03/2016 22:32

Mujang chap 17 19/03/2016 21:10

Mujang chap 16 18/03/2016 21:10

Mujang chap 15 17/03/2016 21:56

Mujang chap 14 17/03/2016 20:09

Mujang chap 13 15/03/2016 22:20

Mujang chap 12 14/03/2016 19:38

Mujang Chap 11 13/03/2016 21:31

Mujang Chap 10 12/03/2016 16:44

Mujang Chap 9 11/03/2016 16:31

Mujang chap 8 09/03/2016 17:02

Mujang chap 7 04/03/2016 16:32

Mujang chap 6 02/03/2016 22:28

Mujang chap 5 29/02/2016 20:20

Mujang chap 4 26/02/2016 22:54

Mujang Chap 3 24/02/2016 15:28

Mujang chap 2 21/02/2016 22:48

Mujang Chap 1 19/02/2016 21:40

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Tonari no Seki-kun
  • truyện tranh Black Haze
  • truyện tranh Tiger x Crane
  • truyện tranh Gunner chap 27
  • truyện tranh Sasuke Uchiha’s Sharingan Legend Chap  1

loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!