Huyễn Thú Vương

truyện tranh Huyễn Thú Vương
SƠ LƯỢC
Huyễn thú đại lục, tại đây nhân loại cùng hồn thú tồn trên đại lục, bất đồng vận mệnh, hãy xem một tiểu tử bình thường trở thành Huyễn Thú Vương như thế nào!!

Nguồn: HamTruyen

Thể loại: Action Manhwa Fantasy

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1984567 Theo dõi: 1211

Update: 31/12/2018 06:04TỔNG HỢP (262 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Huyễn Thú Vương chap 261 31/12/2018 06:04

Huyễn Thú Vương chap 260 10/12/2018 13:20

Huyễn Thú Vương chap 259 05/12/2018 13:15

Huyễn Thú Vương chap 258 01/12/2018 01:33

Huyễn Thú Vương chap 257 20/11/2018 19:28

Huyễn Thú Vương chap 256 08/11/2018 19:24

Huyễn Thú Vương chap 255 29/10/2018 22:53

Huyễn Thú Vương chap 254 22/10/2018 21:11

Huyễn Thú Vương chap 253 20/10/2018 20:26

Huyễn Thú Vương chap 252 19/10/2018 21:04

Huyễn Thú Vương chap 251 05/10/2018 19:44

Huyễn Thú Vương chap 250 04/10/2018 23:03

Huyễn Thú Vương chap 249 26/09/2018 20:43

Huyễn Thú Vương chap 248 22/09/2018 21:30

Huyễn Thú Vương chap 247 19/09/2018 13:58

Huyễn Thú Vương chap 246 11/09/2018 06:44

Huyễn Thú Vương chap 245 08/09/2018 19:03

Huyễn Thú Vương chap 244 04/09/2018 13:00

Huyễn Thú Vương chap 243 01/09/2018 13:14

Huyễn Thú Vương chap 242 27/08/2018 19:12

Huyễn Thú Vương chap 241 24/08/2018 06:06

Huyễn Thú Vương chap 240 21/08/2018 13:47

Huyễn Thú Vương chap 239 16/08/2018 17:34

Huyễn Thú Vương chap 238 11/08/2018 19:43

Huyễn Thú Vương chap 237 10/08/2018 18:51

Huyễn Thú Vương chap 236 09/08/2018 15:13

Huyễn Thú Vương chap 235 09/08/2018 15:13

Huyễn Thú Vương chap 234 07/08/2018 17:21

Huyễn Thú Vương chap 233 06/08/2018 13:06

Huyễn Thú Vương chap 232 06/08/2018 13:06

Huyễn Thú Vương chap 231 04/08/2018 23:28

Huyễn Thú Vương chap 230 04/08/2018 23:28

Huyễn Thú Vương chap 229 02/08/2018 19:11

Huyễn Thú Vương chap 228 01/08/2018 14:48

Huyễn Thú Vương chap 227 30/07/2018 12:34

Huyễn Thú Vương chap 226 28/07/2018 17:53

Huyễn Thú Vương chap 226 28/07/2018 17:53

Huyễn Thú Vương chap 225 27/07/2018 19:19

Huyễn Thú Vương chap 224 25/07/2018 20:40

Huyễn Thú Vương chap 223 23/07/2018 20:02

Huyễn Thú Vương chap 222 20/07/2018 19:28

Huyễn Thú Vương chap 221 18/07/2018 19:17

Huyễn Thú Vương chap 220 17/07/2018 13:07

Huyễn Thú Vương chap 219 15/07/2018 21:39

Huyễn Thú Vương chap 218 14/07/2018 16:18

Huyễn Thú Vương chap 217 14/07/2018 16:18

Huyễn Thú Vương chap 216 14/07/2018 16:18

Huyễn Thú Vương chap 215 28/05/2018 13:29

Huyễn Thú Vương chap 214 27/05/2018 13:24

Huyễn Thú Vương chap 213 25/05/2018 19:29

Huyễn Thú Vương chap 212 23/05/2018 12:48

Huyễn Thú Vương chap 211 20/05/2018 18:17

Huyễn Thú Vương chap 210 18/05/2018 16:56

Huyễn Thú Vương chap 209 17/05/2018 18:27

Huyễn Thú Vương chap 208 16/05/2018 12:52

Huyễn Thú Vương chap 207 15/05/2018 09:52

Huyễn Thú Vương chap 206 11/05/2018 20:13

Huyễn Thú Vương chap 205 11/05/2018 20:13

Huyễn Thú Vương chap 204 09/05/2018 12:31

Huyễn Thú Vương chap 203 01/05/2018 18:20

Huyễn Thú Vương chap 202 27/04/2018 11:56

Huyễn Thú Vương chap 201 23/04/2018 19:23

Huyễn Thú Vương chap 200 20/04/2018 12:51

Huyễn Thú Vương chap 199 19/04/2018 11:34

Huyễn Thú Vương chap 198 14/04/2018 18:48

Huyễn Thú Vương chap 197 12/04/2018 12:16

Huyễn Thú Vương chap 196 06/04/2018 19:35

Huyễn Thú Vương chap 195 04/04/2018 12:59

Huyễn Thú Vương chap 194 02/04/2018 18:33

Huyễn Thú Vương chap 193 31/03/2018 12:04

Huyễn Thú Vương chap 192 26/03/2018 20:34

Huyễn Thú Vương chap 191 24/03/2018 19:14

Huyễn Thú Vương chap 190 22/03/2018 19:04

Huyễn Thú Vương chap 189 20/03/2018 19:59

Huyễn Thú Vương chap 188 09/10/2017 19:55

Huyễn Thú Vương chap 187 01/10/2017 11:42

Huyễn Thú Vương chap 186 20/09/2017 13:45

Huyễn Thú Vương chap 185 12/09/2017 12:27

Huyễn Thú Vương chap 184 08/09/2017 12:44

Huyễn Thú Vương chap 183 30/08/2017 19:02

Huyễn Thú Vương chap 182 23/08/2017 12:19

Huyễn Thú Vương chap 181 14/08/2017 19:08

Huyễn Thú Vương chap 180 07/08/2017 19:22

Huyễn Thú Vương chap 179 30/07/2017 16:56

Huyễn Thú Vương chap 178 24/07/2017 18:33

Huyễn Thú Vương chap 177 17/07/2017 11:17

Huyễn Thú Vương chap 176 09/07/2017 20:47

Huyễn Thú Vương chap 175 04/07/2017 20:47

Huyễn Thú Vương chap 174 29/06/2017 11:55

Huyễn Thú Vương chap 173 20/06/2017 12:15

Huyễn Thú Vương chap 172 13/06/2017 18:57

Huyễn Thú Vương chap 171 07/06/2017 12:04

Huyễn Thú Vương chap 170 30/05/2017 12:10

Huyễn Thú Vương chap 169 22/05/2017 18:55

Huyễn Thú Vương chap 168 16/05/2017 14:16

Huyễn Thú Vương chap 167 09/05/2017 12:04

Huyễn Thú Vương chap 166 04/05/2017 17:55

Huyễn Thú Vương chap 165 25/04/2017 19:32

Huyễn Thú Vương chap 164 18/04/2017 18:32

Huyễn Thú Vương chap 163 11/04/2017 17:54

Huyễn Thú Vương chap 162 06/04/2017 17:52

Huyễn Thú Vương chap 161 29/03/2017 12:18

Huyễn Thú Vương chap 160 23/03/2017 18:11

Huyễn Thú Vương chap 159 16/03/2017 17:51

Huyễn Thú Vương chap 158 11/03/2017 11:49

Huyễn Thú Vương chap 157 06/03/2017 12:28

Huyễn Thú Vương chap 156 03/03/2017 12:17

Huyễn Thú Vương chap 155 23/02/2017 17:49

Huyễn Thú Vương chap 154 16/02/2017 12:31

Huyễn Thú Vương chap 153 04/02/2017 18:15

Huyễn Thú Vương chap 152 24/01/2017 18:30

Huyễn Thú Vương chap 151 18/01/2017 18:31

Huyễn Thú Vương chap 150 14/01/2017 17:57

Huyễn Thú Vương chap 149 12/01/2017 15:06

Huyễn Thú Vương chap 148 03/01/2017 18:07

Huyễn Thú Vương chap 147 28/12/2016 16:05

Huyễn Thú Vương chap 146 26/12/2016 20:01

Huyễn Thú Vương chap 145 19/12/2016 18:03

Huyễn Thú Vương chap 144 13/12/2016 18:11

Huyễn Thú Vương chap 143 09/12/2016 18:31

Huyễn Thú Vương chap 142 05/12/2016 17:46

Huyễn Thú Vương chap 141 30/11/2016 12:00

Huyễn Thú Vương chap 140 25/11/2016 12:06

Huyễn Thú Vương chap 139 18/11/2016 18:37

Huyễn Thú Vương chap 138 14/11/2016 11:41

Huyễn Thú Vương chap 137 08/11/2016 11:11

Huyễn Thú Vương chap 136 05/11/2016 12:30

Huyễn Thú Vương chap 135 02/11/2016 12:01

Huyễn Thú Vương chap 134 27/10/2016 18:55

Huyễn Thú Vương chap 133 21/10/2016 17:56

Huyễn Thú Vương chap 132 16/10/2016 20:47

Huyễn Thú Vương chap 131 13/10/2016 18:42

Huyễn Thú Vương chap 130 08/10/2016 14:15

Huyễn Thú Vương chap 129 03/10/2016 16:05

Huyễn Thú Vương chap 128 28/09/2016 20:09

Huyễn Thú Vương chap 127 24/09/2016 14:29

Huyễn Thú Vương chap 126 20/09/2016 19:12

Huyễn Thú Vương chap 125 19/09/2016 19:35

Huyễn Thú Vương chap 124 19/09/2016 19:34

Huyễn Thú Vương chap 123 03/09/2016 20:09

Huyễn Thú Vương chap 122 30/08/2016 14:11

Huyễn Thú Vương chap 121 26/08/2016 19:26

Huyễn Thú Vương chap 120 22/08/2016 20:42

Huyễn Thú Vương chap 119 19/08/2016 19:58

Huyễn Thú Vương chap 118 15/08/2016 19:42

Huyễn Thú Vương chap 117 13/08/2016 16:05

Huyễn Thú Vương chap 116 08/08/2016 20:08

Huyễn Thú Vương chap 115 05/08/2016 20:19

Huyễn Thú Vương chap 114 02/08/2016 20:58

Huyễn Thú Vương chap 113 29/07/2016 20:01

Huyễn Thú Vương chap 112 26/07/2016 19:52

Huyễn Thú Vương chap 111 24/07/2016 20:21

Huyễn Thú Vương chap 110 24/07/2016 20:21

Huyễn Thú Vương chap 109 16/07/2016 19:34

Huyễn Thú Vương chap 108 09/07/2016 21:22

Huyễn Thú Vương chap 107 06/07/2016 20:32

Huyễn Thú Vương chap 106 05/07/2016 20:19

Huyễn Thú Vương chap 105 04/07/2016 19:59

Huyễn Thú Vương chap 104 04/07/2016 19:59

Huyễn Thú Vương chap 103 04/07/2016 19:59

Huyễn Thú Vương chap 102 15/06/2016 18:54

Huyễn Thú Vương Chap 101 09/06/2016 21:27

Huyễn Thú Vương Chap 100 07/06/2016 21:48

Huyễn Thú Vương Chap 99 07/06/2016 08:20

Huyễn Thú Vương Chap 98 07/06/2016 08:20

Huyễn Thú Vương Chap 97 06/06/2016 20:59

Huyễn Thú Vương Chap 96 06/06/2016 15:22

Huyễn Thú Vương Chap 95 05/06/2016 11:12

Huyễn Thú Vương Chap 94 05/06/2016 11:11

Huyễn Thú Vương Chap 93 04/06/2016 23:48

Huyễn Thú Vương Chap 92 04/06/2016 20:26

Huyễn Thú Vương Chap 91 04/06/2016 16:42

Huyễn Thú Vương Chap 90 04/06/2016 11:45

Huyễn Thú Vương Chap 89 02/06/2016 19:31

Huyễn Thú Vương Chap 88 02/06/2016 15:29

Huyễn Thú Vương Chap 87 01/06/2016 22:11

Huyễn Thú Vương Chap 86 01/06/2016 12:38

Huyễn Thú Vương Chap 85 31/05/2016 18:07

Huyễn Thú Vương Chap 84 31/05/2016 10:30

Huyễn Thú Vương Chap 83 30/05/2016 20:50

Huyễn Thú Vương Chap 82 30/05/2016 14:54

Huyễn Thú Vương Chap 81 30/05/2016 08:56

Huyễn Thú Vương Chap 80 29/05/2016 21:40

Huyễn Thú Vương chap 79 29/05/2016 15:44

Huyễn Thú Vương chap 78 29/05/2016 15:44

Huyễn Thú Vương chap 77 28/05/2016 20:24

Huyễn Thú Vương Chap 76 28/05/2016 19:43

Huyễn Thú Vương chap 75 28/05/2016 15:55

Huyễn Thú Vương chap 74 28/05/2016 15:55

Huyễn Thú Vương Chap 73 26/05/2016 21:33

Huyễn Thú Vương Chap 72 26/05/2016 18:17

Huyễn Thú Vương Chap 71 25/05/2016 17:03

Huyễn Thú Vương Chap 70 24/05/2016 21:32

Huyễn Thú Vương chap 69 24/05/2016 18:16

Huyễn Thú Vương chap 68 24/05/2016 18:16

Huyễn Thú Vương Chap 67 23/05/2016 17:47

Huyễn Thú Vương Chap 66 23/05/2016 17:47

Huyễn Thú Vương Chap 65 23/05/2016 17:47

Huyễn Thú Vương Chap 64 22/05/2016 14:39

Huyễn Thú Vương Chap 63 21/05/2016 21:40

Huyễn Thú Vương Chap 62 21/05/2016 21:40

Huyễn Thú Vương Chap 61 21/05/2016 21:40

Huyễn Thú Vương Chap 60 21/05/2016 21:39

Huyễn Thú Vương Chap 59 20/05/2016 15:33

Huyễn Thú Vương Chap 58 20/05/2016 09:39

Huyễn Thú Vương Chap 57 19/05/2016 20:05

Huyễn Thú Vương Chap 56 19/05/2016 20:05

Huyễn Thú Vương Chap 55 19/05/2016 09:44

Huyễn Thú Vương Chap 54 18/05/2016 16:08

Huyễn Thú Vương Chap 53 18/05/2016 12:54

Huyễn Thú Vương Chap 52 18/05/2016 09:00

Huyễn Thú Vương Chap 51 17/05/2016 14:50

Huyễn Thú Vương Chap 50 17/05/2016 10:04

Huyễn Thú Vương Chap 49 16/05/2016 19:33

Huyễn Thú Vương Chap 48 16/05/2016 19:33

Huyễn Thú Vương Chap 47 16/05/2016 14:13

Huyễn Thú Vương Chap 46 15/05/2016 15:43

Huyễn Thú Vương Chap 45 15/05/2016 12:09

Huyễn Thú Vương Chap 44 14/05/2016 09:31

Huyễn Thú Vương Chap 43 14/05/2016 08:59

Huyễn Thú Vương Chap 42 13/05/2016 21:01

Huyễn Thú Vương Chap 41 13/05/2016 09:12

Huyễn Thú Vương Chap 40 13/05/2016 09:11

Huyễn Thú Vương Chap 39 12/05/2016 16:07

Huyễn Thú Vương Chap 38 11/05/2016 20:15

Huyễn Thú Vương chap 37 11/05/2016 10:18

Huyễn Thú Vương Chap 36 10/05/2016 20:10

Huyễn Thú Vương Chap 35 10/05/2016 15:26

Huyễn Thú Vương Chap 34 09/05/2016 23:41

Huyễn Thú Vương Chap 33 09/05/2016 21:46

Huyễn Thú Vương Chap 32 09/05/2016 09:44

Huyễn Thú Vương Chap 31 08/05/2016 19:57

Huyễn Thú Vương Chap 30 08/05/2016 19:57

Huyễn Thú Vương Chap 29 07/05/2016 08:52

Huyễn Thú Vương Chap 28 06/05/2016 19:43

Huyễn Thú Vương Chap 27 06/05/2016 09:46

Huyễn Thú Vương Chap 26 05/05/2016 21:58

Huyễn Thú Vương Chap 25 05/05/2016 15:41

Huyễn Thú Vương Chap 24 05/05/2016 15:41

Huyễn Thú Vương Chap 23 03/05/2016 20:48

Huyễn Thú Vương Chap 22 03/05/2016 20:48

Huyễn Thú Vương Chap 21 03/05/2016 12:14

Huyễn Thú Vương Chap 20 03/05/2016 12:14

Huyễn Thú Vương Chap 19 03/05/2016 12:14

Huyễn Thú Vương Chap 18 02/05/2016 11:20

Huyễn Thú Vương Chap 17 01/05/2016 20:04

Huyễn Thú Vương Chap 16 01/05/2016 16:30

Huyễn Thú Vương Chap 15 01/05/2016 16:30

Huyễn Thú Vương Chap 14 01/05/2016 16:30

Huyễn Thú Vương Chap 13 30/04/2016 17:09

Huyễn Thú Vương Chap 12 30/04/2016 14:50

Huyễn Thú Vương chap 11 30/04/2016 14:46

Huyễn Thú Vương Chap 10 29/04/2016 13:44

Huyễn Thú Vương Chap 9 29/04/2016 13:44

Huyễn Thú Vương Chap 8 28/04/2016 15:21

Huyễn Thú Vương Chap 7 28/04/2016 09:42

Huyễn Thú Vương Chap 6 27/04/2016 19:56

Huyễn Thú Vương Chap 5 23/04/2016 20:15

Huyễn Thú Vương Chap 4 22/04/2016 09:27

Huyễn Thú Vương Chap 3 21/04/2016 09:48

Huyễn Thú Vương Chap 2 20/04/2016 10:39

Huyễn Thú Vương Chap 1 19/04/2016 09:48

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!