Địa Ngục Thần Y

truyện tranh Địa Ngục Thần Y
SƠ LƯỢC
Vùng đất hoang sơ với căn bệnh lạ và lời nguyền, bệnh viện âm u kì quái, quan tài bí ẩn trong hang động núi sâu, cổ thi nghìn năm thối rữa, những đoạn hồi ức tuổi trẻ đen tối, những trải nghiệm kỳ dị, phức tạp đan xen...
 

Tác giả: Cửu Sắc Lộc

Nguồn: Lạc Thiên Team

Thể loại: Horror Manhua Mystery

Đăng bởi: LongB Area3 Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 457303 Theo dõi: 280

Update: 15/04/2019 19:44TỔNG HỢP (141 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Địa Ngục Thần Y chap 141 15/04/2019 19:44

Địa Ngục Thần Y chap 140 10/04/2019 20:25

Địa Ngục Thần Y chap 139 31/03/2019 20:06

Địa Ngục Thần Y chap 138 20/03/2019 17:55

Địa Ngục Thần Y chap 137 14/03/2019 21:36

Địa Ngục Thần Y chap 136 09/03/2019 14:10

Địa Ngục Thần Y chap 135 20/02/2019 21:40

Địa Ngục Thần Y chap 134 27/01/2019 17:17

Địa Ngục Thần Y chap 133 18/01/2019 21:39

Địa Ngục Thần Y chap 132 17/01/2019 13:44

Địa Ngục Thần Y chap 131 08/01/2019 20:55

Địa Ngục Thần Y chap 130 30/10/2016 13:10

Địa Ngục Thần Y chap 129 29/10/2016 14:50

Địa Ngục Thần Y chap 128 28/10/2016 19:06

Địa Ngục Thần Y Chap 127 12/09/2016 13:42

Địa Ngục Thần Y chap 126 11/09/2016 19:31

Địa Ngục Thần Y Chap 125 10/09/2016 14:21

Địa Ngục Thần Y chap 124 04/09/2016 20:02

Địa Ngục Thần Y chap 123 03/09/2016 19:26

Địa Ngục Thần Y chap 122 02/09/2016 15:41

Địa Ngục Thần Y chap 121 01/09/2016 16:00

Địa Ngục Thần Y chap 120 31/08/2016 19:17

Địa Ngục Thần Y chap 119 30/08/2016 13:47

Địa Ngục Thần Y chap 118 29/08/2016 14:15

Địa Ngục Thần Y chap 117 28/08/2016 14:03

Địa Ngục Thần Y chap 116 27/08/2016 15:56

Địa Ngục Thần Y chap 115 19/08/2016 14:41

Địa Ngục Thần Y chap 114 18/08/2016 13:35

Địa Ngục Thần Y chap 113 17/08/2016 14:46

Địa Ngục Thần Y chap 112 16/08/2016 12:53

Địa Ngục Thần Y chap 111 15/08/2016 13:42

Địa Ngục Thần Y chap 110 14/08/2016 15:42

Địa Ngục Thần Y chap 109 13/08/2016 16:09

Địa Ngục Thần Y chap 108 12/08/2016 17:41

Địa Ngục Thần Y chap 107 11/08/2016 13:17

Địa Ngục Thần Y chap 106 10/08/2016 19:48

Địa Ngục Thần Y chap 105 09/08/2016 17:31

Địa Ngục Thần Y chap 104 08/08/2016 14:44

Địa Ngục Thần Y chap 103 07/08/2016 14:20

Địa Ngục Thần Y chap 102 06/08/2016 18:59

Địa Ngục Thần Y chap 101 05/08/2016 19:52

Địa Ngục Thần Y chap 100 04/08/2016 17:32

Địa Ngục Thần Y chap 99 03/08/2016 20:04

Địa Ngục Thần Y chap 98 02/08/2016 12:39

Địa Ngục Thần Y chap 97 01/08/2016 19:48

Địa Ngục Thần Y chap 96 31/07/2016 17:40

Địa Ngục Thần Y chap 95 30/07/2016 15:17

Địa Ngục Thần Y chap 94 29/07/2016 19:31

Địa Ngục Thần Y chap 93 28/07/2016 13:10

Địa Ngục Thần Y chap 92 27/07/2016 14:17

Địa Ngục Thần Y chap 91 26/07/2016 19:34

Địa Ngục Thần Y chap 90 25/07/2016 14:15

Địa Ngục Thần Y chap 89 24/07/2016 19:58

Địa Ngục Thần Y chap 88 23/07/2016 16:55

Địa Ngục Thần Y chap 87 22/07/2016 13:36

Địa Ngục Thần Y chap 86 21/07/2016 13:00

Địa Ngục Thần Y chap 85 20/07/2016 12:39

Địa Ngục Thần Y chap 84 19/07/2016 19:29

Địa Ngục Thần Y chap 83 18/07/2016 20:12

Địa Ngục Thần Y chap 82 17/07/2016 12:48

Địa Ngục Thần Y chap 81 16/07/2016 20:06

Địa Ngục Thần Y chap 80 15/07/2016 12:46

Địa Ngục Thần Y chap 79 14/07/2016 13:38

Địa Ngục Thần Y chap 78 13/07/2016 20:18

Địa Ngục Thần Y chap 77 12/07/2016 12:42

Địa Ngục Thần Y chap 76 12/07/2016 12:41

Địa Ngục Thần Y chap 75 10/07/2016 15:16

Địa Ngục Thần Y chap 74 09/07/2016 12:52

Địa Ngục Thần Y chap 73 08/07/2016 16:10

Địa Ngục Thần Y chap 72 07/07/2016 14:26

Địa Ngục Thần Y chap 71 06/07/2016 14:17

Địa Ngục Thần Y chap 70 05/07/2016 12:43

Địa Ngục Thần Y chap 69 04/07/2016 12:43

Địa Ngục Thần Y chap 68 03/07/2016 13:22

Địa Ngục Thần Y chap 67 02/07/2016 12:51

Địa Ngục Thần Y chap 66 01/07/2016 16:27

Địa Ngục Thần Y chap 65 30/06/2016 13:13

Địa Ngục Thần Y chap 64 29/06/2016 12:40

Địa Ngục Thần Y chap 63 28/06/2016 13:59

Địa Ngục Thần Y chap 62 27/06/2016 14:05

Địa Ngục Thần Y chap 61 26/06/2016 17:38

Địa Ngục Thần Y chap 60 25/06/2016 14:16

Địa Ngục Thần Y chap 59 24/06/2016 12:56

Địa Ngục Thần Y chap 58 23/06/2016 12:09

Địa Ngục Thần Y chap 57 23/06/2016 12:09

Địa Ngục Thần Y chap 56 21/06/2016 17:04

Địa Ngục Thần Y chap 55 21/06/2016 17:03

Địa Ngục Thần Y chap 54 19/06/2016 15:04

Địa Ngục Thần Y chap 53 18/06/2016 12:15

Địa Ngục Thần Y chap 52 18/06/2016 12:15

Địa Ngục Thần Y chap 51 16/06/2016 15:50

Địa Ngục Thần Y chap 50 15/06/2016 18:09

Địa Ngục Thần Y chap 49 14/06/2016 14:04

Địa Ngục Thần Y chap 48 13/06/2016 14:02

Địa Ngục Thần Y chap 47 12/06/2016 13:29

Địa Ngục Thần Y chap 46 11/06/2016 12:37

Địa Ngục Thần Y chap 45 10/06/2016 12:23

Địa Ngục Thần Y chap 44 09/06/2016 15:16

Địa Ngục Thần Y chap 43 02/06/2016 16:52

Địa Ngục Thần Y chap 42 31/05/2016 12:54

Địa Ngục Thần Y chap 41 31/05/2016 11:31

Địa Ngục Thần Y chap 40 29/05/2016 16:03

Địa Ngục Thần Y chap 39 28/05/2016 16:02

Địa Ngục Thần Y chap 38 27/05/2016 12:58

Địa Ngục Thần Y chap 37 27/05/2016 01:17

Địa Ngục Thần Y chap 36 25/05/2016 12:28

Địa Ngục Thần Y chap 35 24/05/2016 18:44

Địa Ngục Thần Y chap 34 24/05/2016 18:44

Địa Ngục Thần Y chap 33 24/05/2016 18:43

Địa Ngục Thần Y chap 32 24/05/2016 18:43

Địa Ngục Thần Y chap 31 20/05/2016 17:43

Địa Ngục Thần Y chap 30 20/05/2016 17:43

Địa Ngục Thần Y chap 29 18/05/2016 12:50

Địa Ngục Thần Y chap 28 17/05/2016 12:08

Địa Ngục Thần Y chap 27 17/05/2016 01:08

Địa Ngục Thần Y chap 26 17/05/2016 01:08

Địa Ngục Thần Y chap 25 14/05/2016 22:27

Địa Ngục Thần Y chap 24 13/05/2016 14:03

Địa Ngục Thần Y chap 23 12/05/2016 18:43

Địa Ngục Thần Y chap 22 11/05/2016 13:03

Địa Ngục Thần Y chap 21 11/05/2016 13:03

Địa Ngục Thần Y chap 20 09/05/2016 22:44

Địa Ngục Thần Y chap 19 09/05/2016 22:43

Địa Ngục Thần Y chap 18 07/05/2016 15:18

Địa Ngục Thần Y chap 17 07/05/2016 08:36

Địa Ngục Thần Y chap 16 05/05/2016 13:45

Địa Ngục Thần Y chap 15 04/05/2016 15:48

Địa Ngục Thần Y chap 14 04/05/2016 15:48

Địa Ngục Thần Y chap 13 04/05/2016 15:47

Địa Ngục Thần Y chap 12 04/05/2016 15:47

Địa Ngục Thần Y chap 11 29/04/2016 23:41

Địa Ngục Thần Y chap 10 29/04/2016 23:41

Địa Ngục Thần Y chap 9 29/04/2016 23:40

Địa Ngục Thần Y chap 8 26/04/2016 20:39

Địa Ngục Thần Y chap 7 26/04/2016 20:38

Địa Ngục Thần Y chap 6 26/04/2016 20:38

Địa Ngục Thần Y CHAP 5 24/04/2016 03:10

Địa Ngục Thần Y chap 4 22/04/2016 16:41

Địa Ngục Thần Y chap 3 22/04/2016 16:41

Địa Ngục Thần Y chap 2 21/04/2016 02:39

Địa Ngục Thần Y Chap 1 19/04/2016 21:38

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh She's Monkey One-shot(up lên cho ai chưa đọc)(đã fix)
  • truyện tranh Doki Doki Summer Beach one-shot
  • truyện tranh Orokamono no Koi Update chap 4
  • truyện tranh Are na Kare tono Kurashikata One-shot
  • truyện tranh Nejimaki Mano-san One-shot:((
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!