Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison update chap 115

truyện tranh Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison
SƠ LƯỢC
Con người vì quá lạm dụng thuốc đã dẫn tới hình thành một gióng loài mới, Ma cà rồng. Cuộc chiến giữa MA cà rồng và con người kết thúc, những vampire phải đeo vòng cổ chịu sự giám sát của con người. Hãy cùng theo dõi tiếp cuộc phiêu lưu của main, một bán vampire ( cái này quen nè :v)
 

Tác giả: Bạch Hiểu

Nguồn: truyentranh8

Thể loại: Action Manhua Sci-fi Shounen Supernatural Ecchi

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 641648 Theo dõi: 604

Update: 10/07/2018 20:31TỔNG HỢP (117 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 116 20/09/2018 19:23

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 115 10/07/2018 20:30

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 114 03/07/2018 17:42

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 113 30/06/2018 13:17

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 112 24/06/2018 21:39

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 111 24/06/2018 21:39

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 110 24/06/2018 21:39

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 109 06/12/2016 17:40

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 108 05/12/2016 18:04

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 107 04/12/2016 16:41

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 106 03/12/2016 16:32

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 105 02/12/2016 16:41

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 104 01/12/2016 16:39

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 103 28/11/2016 18:03

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 102 27/11/2016 16:12

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 101 26/11/2016 17:51

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 100 25/11/2016 17:02

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 99 24/11/2016 18:00

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 98 21/11/2016 16:11

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 97 20/11/2016 16:44

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 96 19/11/2016 16:58

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 95 18/11/2016 17:08

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 94 17/11/2016 17:26

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 93 16/11/2016 16:03

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 92 14/11/2016 17:33

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 91 12/11/2016 18:40

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 90 10/11/2016 18:59

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 89 08/11/2016 18:04

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 88 29/10/2016 19:28

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 88 29/10/2016 19:28

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 87 27/10/2016 19:09

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 86 25/10/2016 17:30

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 85 23/10/2016 19:57

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 84 21/10/2016 17:53

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 83 19/10/2016 20:53

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 82 19/10/2016 20:53

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 81 15/10/2016 20:11

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 80 13/10/2016 18:41

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 79 13/10/2016 17:30

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 78 13/10/2016 17:29

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 77 01/08/2016 20:46

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 76 31/07/2016 20:10

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 75 30/07/2016 20:28

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 74 28/07/2016 20:49

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 73 26/07/2016 20:08

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 72 25/07/2016 21:33

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 71 24/07/2016 20:27

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 70 23/07/2016 20:29

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 69 23/07/2016 20:29

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 68 21/07/2016 20:51

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 67 21/07/2016 20:51

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 66 19/07/2016 20:12

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 65 18/07/2016 20:56

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 64 17/07/2016 20:08

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 63 16/07/2016 20:32

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 62 15/07/2016 20:40

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 61 14/07/2016 20:02

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 60 13/07/2016 21:49

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 59 12/07/2016 20:06

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 58 11/07/2016 20:19

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 57 10/07/2016 20:09

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 56 09/07/2016 20:03

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 55 08/07/2016 20:18

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 54 07/07/2016 22:26

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 53 06/07/2016 20:46

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 52 05/07/2016 20:34

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 51 04/07/2016 18:34

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 50 24/06/2016 18:14

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 49 23/06/2016 20:06

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 48 22/06/2016 21:02

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 47 21/06/2016 18:36

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison Chap 46 20/06/2016 21:45

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 45 19/06/2016 21:17

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 44 19/06/2016 21:16

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison Chap 43 18/06/2016 22:37

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 42 18/06/2016 18:16

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 41 18/06/2016 14:16

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 40 18/06/2016 14:15

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 39 15/06/2016 18:16

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 38 14/06/2016 19:53

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 37 13/06/2016 18:24

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 36 13/06/2016 09:45

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 35 12/06/2016 19:38

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 34 11/06/2016 21:04

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 33 11/06/2016 19:28

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 32 11/06/2016 19:28

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 31 09/06/2016 21:03

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 30 25/05/2016 00:01

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 29 25/05/2016 00:01

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 28 20/05/2016 20:11

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 27 20/05/2016 20:11

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 26 17/05/2016 00:22

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 25 17/05/2016 00:22

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 24 14/05/2016 22:31

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 23 14/05/2016 22:31

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 22 11/05/2016 21:08

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 21 09/05/2016 21:21

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 20 07/05/2016 10:47

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 19 05/05/2016 23:49

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 18 05/05/2016 23:48

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 17 05/05/2016 23:48

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 16 05/05/2016 23:47

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 15 05/05/2016 23:47

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 14 05/05/2016 23:46

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 13 29/04/2016 22:56

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 12 29/04/2016 22:55

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 11 29/04/2016 22:55

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 10 29/04/2016 22:55

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 9 29/04/2016 22:55

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 8 29/04/2016 22:55

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 7 24/04/2016 02:24

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 6 24/04/2016 02:23

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 5 24/04/2016 02:23

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 4 24/04/2016 02:23

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 3 21/04/2016 22:53

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison chap 2 21/04/2016 22:52

Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison Chap 1 21/04/2016 02:24

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!