Quyền Bá Thiên Hạ

truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
SƠ LƯỢC
Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN
Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư
Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn...

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: đang cập nhật

Thể loại: Action Adventure Manhua Martial Arts Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1329391 Theo dõi: 807

Update: 05/07/2019 13:30TỔNG HỢP (250 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Quyền Bá Thiên Hạ chap 235 17/07/2019 19:50

Quyền Bá Thiên Hạ chap 234 15/07/2019 19:49

Quyền Bá Thiên Hạ chap 233 05/07/2019 13:30

Quyền Bá Thiên Hạ chap 232 03/07/2019 13:35

Quyền Bá Thiên Hạ chap 231 01/07/2019 17:19

Quyền Bá Thiên Hạ chap 230 29/06/2019 13:27

Quyền Bá Thiên Hạ chap 229 12/06/2019 22:27

Quyền Bá Thiên Hạ chap 228 10/06/2019 23:14

Quyền Bá Thiên Hạ chap 227 08/06/2019 22:26

Quyền Bá Thiên Hạ chap 226 06/06/2019 22:46

Quyền Bá Thiên Hạ chap 225 04/06/2019 23:43

Quyền Bá Thiên Hạ chap 224 03/06/2019 19:38

Quyền Bá Thiên Hạ chap 223 02/05/2019 15:09

Quyền Bá Thiên Hạ chap 222 30/04/2019 17:15

Quyền Bá Thiên Hạ chap 221 28/04/2019 18:40

Quyền Bá Thiên Hạ chap 220 26/04/2019 12:50

Quyền Bá Thiên Hạ chap 219 07/04/2019 21:35

Quyền Bá Thiên Hạ chap 218 05/04/2019 20:09

Quyền Bá Thiên Hạ chap 217 03/04/2019 20:23

Quyền Bá Thiên Hạ chap 216 31/03/2019 20:29

Quyền Bá Thiên Hạ chap 215 30/03/2019 00:18

Quyền Bá Thiên Hạ chap 214 27/03/2019 23:54

Quyền Bá Thiên Hạ chap 213 18/03/2019 14:24

Quyền Bá Thiên Hạ chap 212 16/03/2019 13:32

Quyền Bá Thiên Hạ chap 211 14/03/2019 15:00

Quyền Bá Thiên Hạ chap 210 12/03/2019 13:55

Quyền Bá Thiên Hạ chap 209 10/03/2019 13:27

Quyền Bá Thiên Hạ chap 208 08/03/2019 14:13

Quyền Bá Thiên Hạ chap 207 28/01/2019 21:24

Quyền Bá Thiên Hạ chap 206 26/01/2019 22:07

Quyền Bá Thiên Hạ chap 205 24/01/2019 21:10

Quyền Bá Thiên Hạ chap 204 08/01/2019 13:53

Quyền Bá Thiên Hạ chap 203 06/01/2019 13:44

Quyền Bá Thiên Hạ chap 202 04/01/2019 20:54

Quyền Bá Thiên Hạ chap 201 04/01/2019 20:54

Quyền Bá Thiên Hạ chap 200 22/12/2018 21:03

Quyền Bá Thiên Hạ chap 199 19/12/2018 21:14

Quyền Bá Thiên Hạ chap 198 07/12/2018 21:51

Quyền Bá Thiên Hạ chap 197 06/12/2018 20:49

Quyền Bá Thiên Hạ chap 196 05/12/2018 20:12

Quyền Bá Thiên Hạ chap 195 04/12/2018 13:15

Quyền Bá Thiên Hạ chap 194 18/11/2018 18:44

Quyền Bá Thiên Hạ chap 193 17/11/2018 20:14

Quyền Bá Thiên Hạ chap 192 06/11/2018 20:09

Quyền Bá Thiên Hạ chap 191 02/11/2018 14:21

Quyền Bá Thiên Hạ chap 190 30/10/2018 18:32

Quyền Bá Thiên Hạ chap 189 23/10/2018 21:39

Quyền Bá Thiên Hạ chap 188 16/10/2018 19:36

Quyền Bá Thiên Hạ chap 187 09/10/2018 19:14

Quyền Bá Thiên Hạ chap 186 07/10/2018 13:40

Quyền Bá Thiên Hạ chap 185 02/10/2018 21:29

Quyền Bá Thiên Hạ chap 184 30/09/2018 19:11

Quyền Bá Thiên Hạ chap 183 25/09/2018 20:37

Quyền Bá Thiên Hạ chap 182 18/09/2018 12:56

Quyền Bá Thiên Hạ chap 181 15/09/2018 17:43

Quyền Bá Thiên Hạ chap 180 13/09/2018 06:38

Quyền Bá Thiên Hạ chap 179 06/09/2018 18:40

Quyền Bá Thiên Hạ chap 178 29/08/2018 17:43

Quyền Bá Thiên Hạ chap 177 26/08/2018 17:25

Quyền Bá Thiên Hạ chap 176 22/08/2018 18:16

Quyền Bá Thiên Hạ chap 175 19/08/2018 16:15

Quyền Bá Thiên Hạ chap 174 19/08/2018 16:15

Quyền Bá Thiên Hạ chap 173 09/08/2018 14:53

Quyền Bá Thiên Hạ chap 172 05/08/2018 19:26

Quyền Bá Thiên Hạ chap 171 31/07/2018 13:07

Quyền Bá Thiên Hạ chap 170 28/07/2018 13:55

Quyền Bá Thiên Hạ chap 169 24/07/2018 14:26

Quyền Bá Thiên Hạ chap 168 20/07/2018 19:33

Quyền Bá Thiên Hạ chap 167 18/07/2018 16:55

Quyền Bá Thiên Hạ chap 166 16/07/2018 13:02

Quyền Bá Thiên Hạ chap 165 10/07/2018 13:08

Quyền Bá Thiên Hạ chap 164 07/07/2018 14:21

Quyền Bá Thiên Hạ chap 163 04/07/2018 13:35

Quyền Bá Thiên Hạ chap 162 02/07/2018 12:56

Quyền Bá Thiên Hạ chap 161 30/06/2018 13:00

Quyền Bá Thiên Hạ chap 160 26/06/2018 19:05

Quyền Bá Thiên Hạ chap 159 20/06/2018 13:00

Quyền Bá Thiên Hạ chap 158 18/06/2018 20:53

Quyền Bá Thiên Hạ chap 157 12/06/2018 12:31

Quyền Bá Thiên Hạ chap 156 04/06/2018 19:36

Quyền Bá Thiên Hạ chap 155 28/05/2018 18:44

Quyền Bá Thiên Hạ chap 154 27/05/2018 13:13

Quyền Bá Thiên Hạ chap 153 21/05/2018 16:03

Quyền Bá Thiên Hạ chap 152 19/05/2018 17:46

Quyền Bá Thiên Hạ chap 151 15/05/2018 18:32

Quyền Bá Thiên Hạ chap 150 14/05/2018 15:06

Quyền Bá Thiên Hạ chap 149 13/05/2018 17:04

Quyền Bá Thiên Hạ chap 148 12/05/2018 19:10

Quyền Bá Thiên Hạ chap 147 07/05/2018 16:39

Quyền Bá Thiên Hạ chap 146 04/05/2018 18:55

Quyền Bá Thiên Hạ chap 145 30/04/2018 19:06

Quyền Bá Thiên Hạ chap 144 20/04/2018 15:06

Quyền Bá Thiên Hạ chap 143 17/04/2018 12:42

Quyền Bá Thiên Hạ chap 142 09/04/2018 18:43

Quyền Bá Thiên Hạ chap 141 07/04/2018 16:24

Quyền Bá Thiên Hạ chap 140 03/04/2018 17:50

Quyền Bá Thiên Hạ chap 139 30/03/2018 16:42

Quyền Bá Thiên Hạ chap 138 30/03/2018 16:42

Quyền Bá Thiên Hạ chap 137 28/03/2018 14:55

Quyền Bá Thiên Hạ chap 136 26/03/2018 18:48

Quyền Bá Thiên Hạ chap 135 24/03/2018 14:28

Quyền Bá Thiên Hạ chap 134 22/03/2018 19:53

Quyền Bá Thiên Hạ chap 133 20/03/2018 12:34

Quyền Bá Thiên Hạ chap 132 19/03/2018 12:15

Quyền Bá Thiên Hạ Ngoại truyện 14- hết ngoại truyện 19/03/2018 12:15

Quyền Bá Thiên Hạ Ngoại truyện 13 15/03/2018 17:51

Quyền Bá Thiên Hạ Ngoại truyện 12 12/03/2018 13:25

Quyền Bá Thiên Hạ Ngoại truyện 11 09/03/2018 11:59

Quyền Bá Thiên Hạ Ngoại truyện 10 04/03/2018 12:06

Quyền Bá Thiên Hạ Ngoại truyện 9 28/02/2018 19:04

Quyền Bá Thiên Hạ Ngoại truyện 8 26/02/2018 18:53

Quyền Bá Thiên Hạ Ngoại truyện 7 24/02/2018 21:47

Quyền Bá Thiên Hạ Ngoại truyện 6 22/02/2018 14:36

Quyền Bá Thiên Hạ Ngoại truyện 5 13/02/2018 13:36

Quyền Bá Thiên Hạ Ngoại truyện 4 09/02/2018 16:15

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 3 06/02/2018 19:26

Quyền Bá Thiên Hạ chap 131 04/02/2018 14:11

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 2 04/02/2018 13:41

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 1 01/02/2018 17:07

Quyền Bá Thiên Hạ chap 130 23/01/2018 19:52

Quyền Bá Thiên Hạ chap 129 20/01/2018 17:25

Quyền Bá Thiên Hạ chap 128 15/01/2018 19:17

Quyền Bá Thiên Hạ chap 127 11/01/2018 18:39

Quyền Bá Thiên Hạ chap 126 08/01/2018 17:42

Quyền Bá Thiên Hạ chap 125 04/01/2018 20:30

Quyền Bá Thiên Hạ chap 124 29/12/2017 19:25

Quyền Bá Thiên Hạ chap 123 26/12/2017 18:35

Quyền Bá Thiên Hạ chap 122 20/12/2017 12:34

Quyền Bá Thiên Hạ chap 121 13/12/2017 12:57

Quyền Bá Thiên Hạ chap 120 09/12/2017 18:57

Quyền Bá Thiên Hạ chap 119 05/12/2017 17:38

Quyền Bá Thiên Hạ chap 118 27/11/2017 19:29

Quyền Bá Thiên Hạ chap 117 24/11/2017 20:15

Quyền Bá Thiên Hạ chap 116 21/11/2017 17:08

Quyền Bá Thiên Hạ chap 115 18/11/2017 16:21

Quyền Bá Thiên Hạ chap 114 13/11/2017 16:29

Quyền Bá Thiên Hạ chap 113 06/11/2017 16:37

Quyền Bá Thiên Hạ chap 112 04/11/2017 17:46

Quyền Bá Thiên Hạ chap 111 01/11/2017 16:21

Quyền Bá Thiên Hạ chap 110 24/10/2017 17:17

Quyền Bá Thiên Hạ chap 109 16/10/2017 16:54

Quyền Bá Thiên Hạ chap 108 10/10/2017 16:48

Quyền Bá Thiên Hạ chap 107 09/10/2017 17:12

Quyền Bá Thiên Hạ chap 106 03/10/2017 16:26

Quyền Bá Thiên Hạ chap 105 30/09/2017 16:57

Quyền Bá Thiên Hạ chap 104 26/09/2017 19:06

Quyền Bá Thiên Hạ chap 103 21/09/2017 18:19

Quyền Bá Thiên Hạ chap 102 12/09/2017 16:56

Quyền Bá Thiên Hạ chap 101 07/09/2017 12:34

Quyền Bá Thiên Hạ chap 100 06/09/2017 12:39

Quyền Bá Thiên Hạ chap 99 29/08/2017 11:33

Quyền Bá Thiên Hạ chap 98 27/08/2017 18:54

Quyền Bá Thiên Hạ chap 97 22/08/2017 12:04

Quyền Bá Thiên Hạ chap 96 19/08/2017 18:45

Quyền Bá Thiên Hạ chap 95 17/08/2017 19:26

Quyền Bá Thiên Hạ chap 94 14/08/2017 13:26

Quyền Bá Thiên Hạ chap 93 08/08/2017 16:23

Quyền Bá Thiên Hạ chap 92 05/08/2017 14:06

Quyền Bá Thiên Hạ chap 91 31/07/2017 17:08

Quyền Bá Thiên Hạ chap 90 28/07/2017 15:51

Quyền Bá Thiên Hạ chap 89 26/07/2017 12:51

Quyền Bá Thiên Hạ chap 88 23/07/2017 13:58

Quyền Bá Thiên Hạ chap 87 20/07/2017 13:47

Quyền Bá Thiên Hạ chap 86 18/07/2017 13:47

Quyền Bá Thiên Hạ chap 85 13/07/2017 12:22

Quyền Bá Thiên Hạ chap 84 11/07/2017 12:10

Quyền Bá Thiên Hạ chap 83 06/07/2017 12:11

Quyền Bá Thiên Hạ chap 82 28/06/2017 12:05

Quyền Bá Thiên Hạ chap 81 24/06/2017 12:42

Quyền Bá Thiên Hạ chap 80 20/06/2017 17:32

Quyền Bá Thiên Hạ chap 79 17/06/2017 15:18

Quyền Bá Thiên Hạ chap 78 15/06/2017 18:49

Quyền Bá Thiên Hạ chap 77 01/06/2017 12:17

Quyền Bá Thiên Hạ chap 76 30/05/2017 18:47

Quyền Bá Thiên Hạ chap 75 26/05/2017 12:12

Quyền Bá Thiên Hạ chap 74 23/05/2017 12:18

Quyền Bá Thiên Hạ chap 73 13/05/2017 19:24

Quyền Bá Thiên Hạ chap 72 09/05/2017 19:35

Quyền Bá Thiên Hạ chap 71 04/05/2017 19:08

Quyền Bá Thiên Hạ chap 70 28/04/2017 18:12

Quyền Bá Thiên Hạ chap 69 26/04/2017 17:01

Quyền Bá Thiên Hạ chap 68 22/04/2017 12:13

Quyền Bá Thiên Hạ chap 67 14/04/2017 12:17

Quyền Bá Thiên Hạ chap 66 13/04/2017 12:17

Quyền Bá Thiên Hạ chap 65 08/04/2017 16:24

Quyền Bá Thiên Hạ chap 64 06/04/2017 14:58

Quyền Bá Thiên Hạ chap 63 28/03/2017 12:58

Quyền Bá Thiên Hạ chap 62 21/03/2017 12:17

Quyền Bá Thiên Hạ chap 61 13/03/2017 12:18

Quyền Bá Thiên Hạ chap 60 09/03/2017 12:02

Quyền Bá Thiên Hạ chap 59 01/03/2017 15:13

Quyền Bá Thiên Hạ chap 58 21/02/2017 16:48

Quyền Bá Thiên Hạ chap 57 14/02/2017 12:14

Quyền Bá Thiên Hạ chap 56 12/02/2017 11:22

Quyền Bá Thiên Hạ chap 55 11/02/2017 12:13

Quyền Bá Thiên Hạ chap 54 10/02/2017 11:58

Quyền Bá Thiên Hạ chap 53 08/02/2017 13:45

Quyền Bá Thiên Hạ chap 52 06/02/2017 13:00

Quyền Bá Thiên Hạ chap 51 02/02/2017 12:58

Quyền Bá Thiên Hạ chap 50 23/01/2017 15:19

Quyền Bá Thiên Hạ chap 49 21/01/2017 12:13

Quyền Bá Thiên Hạ chap 48 16/01/2017 13:56

Quyền Bá Thiên Hạ chap 47 10/01/2017 12:03

Quyền Bá Thiên Hạ chap 46 02/01/2017 21:33

Quyền Bá Thiên Hạ chap 45 27/12/2016 17:26

Quyền Bá Thiên Hạ chap 44 27/12/2016 17:25

Quyền Bá Thiên Hạ chap 43 12/12/2016 19:03

Quyền Bá Thiên Hạ chap 42 07/12/2016 10:37

Quyền Bá Thiên Hạ chap 41 03/12/2016 11:52

Quyền Bá Thiên Hạ chap 40 29/11/2016 12:09

Quyền Bá Thiên Hạ chap 39 14/11/2016 10:01

Quyền Bá Thiên Hạ chap 38 05/11/2016 18:49

Quyền Bá Thiên Hạ chap 37 30/10/2016 18:10

Quyền Bá Thiên Hạ chap 36 24/10/2016 19:11

Quyền Bá Thiên Hạ chap 35 17/10/2016 11:23

Quyền Bá Thiên Hạ Chap 34 06/10/2016 21:59

Quyền Bá Thiên Hạ chap 33 04/10/2016 19:11

Quyền Bá Thiên Hạ chap 32 28/09/2016 17:59

Quyền Bá Thiên Hạ Chap 31 19/09/2016 18:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chap 30 17/09/2016 12:02

Quyền Bá Thiên Hạ chap 29 10/09/2016 19:36

Quyền Bá Thiên Hạ chap 28 03/09/2016 19:27

Quyền Bá Thiên Hạ chap 27 27/08/2016 20:06

Quyền Bá Thiên Hạ chap 26 24/08/2016 21:08

Quyền Bá Thiên Hạ chap 25 22/08/2016 19:24

Quyền Bá Thiên Hạ chap 24 14/08/2016 21:07

Quyền Bá Thiên Hạ chap 23 10/08/2016 20:14

Quyền Bá Thiên Hạ chap 22 06/08/2016 20:40

Quyền Bá Thiên Hạ chap 21 03/08/2016 20:39

Quyền Bá Thiên Hạ chap 20 01/08/2016 19:46

Quyền Bá Thiên Hạ chap 19 29/07/2016 19:21

Quyền Bá Thiên Hạ chap 18 24/07/2016 19:47

Quyền Bá Thiên Hạ chap 17 22/07/2016 20:27

Quyền Bá Thiên Hạ chap 16 19/07/2016 19:15

Quyền Bá Thiên Hạ chap 16 19/07/2016 19:15

Quyền Bá Thiên Hạ chap 15 11/07/2016 19:21

Quyền Bá Thiên Hạ chap 14 05/07/2016 19:49

Quyền Bá Thiên Hạ chap 13 02/07/2016 13:09

Quyền Bá Thiên Hạ chap 12 26/06/2016 00:11

Quyền Bá Thiên Hạ chap 11 26/06/2016 00:10

Quyền Bá Thiên Hạ chap 10 16/06/2016 15:51

Quyền Bá Thiên Hạ Chap 9 07/06/2016 12:03

Quyền Bá Thiên Hạ Chap 8 30/05/2016 18:54

Quyền Bá Thiên Hạ Chap 7 25/05/2016 17:04

Quyền Bá Thiên Hạ Chap 6 21/05/2016 21:41

Quyền Bá Thiên Hạ Chap 5 21/05/2016 15:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chap 4 20/05/2016 08:49

Quyền Bá Thiên Hạ Chap 3 18/05/2016 12:06

Quyền Bá Thiên Hạ Chap 2 17/05/2016 20:27

Quyền Bá Thiên Hạ Chap 1 16/05/2016 21:12

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!