Tinh Võ Thần Quyết

truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
SƠ LƯỢC

Quyền toái nhật nguyệt, chưởng thôn sơn hà

Đạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối cao

Từ thiếu nữ thiên tài ôn nhu, đáng yêu, quận chúa thân hình nóng bỏng tràn trề đến yêu tộc mỹ nữ thần bí, cao hơn nữa là nữ võ thần trong truyền thuyết tối cao

...

Một con đường ngộ đạo không tịch mịch, một truyền kỳ đầy sắc thá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Manhua Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 3500129 Theo dõi: 1844

Update: 13/10/2019 21:49TỔNG HỢP (286 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tinh Võ Thần Quyết chap 285 13/10/2019 21:49

Tinh Võ Thần Quyết chap 284 11/10/2019 09:40

Tinh Võ Thần Quyết chap 283 08/10/2019 22:00

Tinh Võ Thần Quyết chap 282 03/10/2019 20:23

Tinh Võ Thần Quyết chap 281 28/09/2019 14:05

Tinh Võ Thần Quyết chap 280 28/09/2019 14:05

Tinh Võ Thần Quyết chap 279 19/09/2019 21:16

Tinh Võ Thần Quyết chap 278 11/09/2019 22:16

Tinh Võ Thần Quyết chap 277 10/09/2019 04:48

Tinh Võ Thần Quyết chap 276 08/09/2019 01:57

Tinh Võ Thần Quyết chap 275 03/09/2019 20:11

Tinh Võ Thần Quyết chap 274 26/08/2019 20:17

Tinh Võ Thần Quyết chap 273 26/08/2019 20:17

Tinh Võ Thần Quyết chap 272 26/08/2019 20:16

Tinh Võ Thần Quyết chap 271 26/08/2019 20:16

Tinh Võ Thần Quyết chap 270 26/08/2019 20:16

Tinh Võ Thần Quyết chap 269 26/08/2019 20:16

Tinh Võ Thần Quyết chap 268 26/08/2019 20:16

Tinh Võ Thần Quyết chap 267 26/08/2019 20:16

Tinh Võ Thần Quyết chap 266 26/08/2019 20:15

Tinh Võ Thần Quyết chap 265 26/08/2019 20:15

Tinh Võ Thần Quyết chap 264 26/08/2019 20:15

Tinh Võ Thần Quyết chap 263 26/08/2019 20:15

Tinh Võ Thần Quyết chap 262 26/08/2019 20:15

Tinh Võ Thần Quyết chap 261 26/08/2019 20:15

Tinh Võ Thần Quyết chap 260 22/08/2019 00:04

Tinh Võ Thần Quyết chap 259 19/08/2019 22:09

Tinh Võ Thần Quyết chap 258 18/08/2019 04:05

Tinh Võ Thần Quyết chap 257 09/08/2019 21:28

Tinh Võ Thần Quyết chap 256 08/08/2019 00:28

Tinh Võ Thần Quyết chap 255 05/08/2019 20:58

Tinh Võ Thần Quyết chap 254 26/07/2019 23:02

Tinh Võ Thần Quyết chap 253 24/07/2019 21:13

Tinh Võ Thần Quyết chap 252 22/07/2019 22:33

Tinh Võ Thần Quyết chap 251 12/07/2019 15:33

Tinh Võ Thần Quyết chap 250 10/07/2019 14:41

Tinh Võ Thần Quyết chap 249 08/07/2019 13:33

Tinh Võ Thần Quyết chap 248 30/06/2019 16:54

Tinh Võ Thần Quyết chap 247 28/06/2019 15:12

Tinh Võ Thần Quyết chap 246 27/06/2019 04:24

Tinh Võ Thần Quyết chap 245 18/06/2019 21:59

Tinh Võ Thần Quyết chap 244 16/06/2019 23:17

Tinh Võ Thần Quyết chap 243 15/06/2019 13:18

Tinh Võ Thần Quyết chap 242 06/06/2019 12:36

Tinh Võ Thần Quyết chap 241 04/06/2019 19:39

Tinh Võ Thần Quyết chap 240 02/06/2019 15:15

Tinh Võ Thần Quyết chap 239 02/06/2019 15:15

Tinh Võ Thần Quyết chap 238 02/06/2019 15:14

Tinh Võ Thần Quyết chap 237 02/05/2019 15:22

Tinh Võ Thần Quyết chap 236 25/04/2019 19:11

Tinh Võ Thần Quyết chap 235 23/04/2019 19:08

Tinh Võ Thần Quyết chap 234 19/04/2019 20:23

Tinh Võ Thần Quyết chap 233 17/04/2019 19:27

Tinh Võ Thần Quyết chap 232 15/04/2019 19:50

Tinh Võ Thần Quyết chap 231 08/04/2019 20:48

Tinh Võ Thần Quyết chap 230 06/04/2019 20:25

Tinh Võ Thần Quyết chap 229 04/04/2019 19:49

Tinh Võ Thần Quyết chap 228 28/03/2019 13:41

Tinh Võ Thần Quyết chap 227 26/03/2019 12:57

Tinh Võ Thần Quyết chap 226 24/03/2019 18:08

Tinh Võ Thần Quyết chap 225 17/03/2019 22:52

Tinh Võ Thần Quyết chap 224 15/03/2019 22:25

Tinh Võ Thần Quyết chap 223 14/03/2019 13:26

Tinh Võ Thần Quyết chap 222 08/03/2019 00:25

Tinh Võ Thần Quyết chap 221 06/03/2019 07:21

Tinh Võ Thần Quyết chap 220 04/03/2019 08:09

Tinh Võ Thần Quyết chap 219 02/03/2019 05:48

Tinh Võ Thần Quyết chap 218 28/02/2019 08:31

Tinh Võ Thần Quyết chap 217 25/02/2019 22:35

Tinh Võ Thần Quyết chap 216 24/02/2019 11:45

Tinh Võ Thần Quyết chap 215 21/02/2019 21:41

Tinh Võ Thần Quyết chap 214 20/02/2019 17:26

Tinh Võ Thần Quyết chap 213 30/01/2019 13:52

Tinh Võ Thần Quyết chap 212 28/01/2019 13:21

Tinh Võ Thần Quyết chap 211 25/01/2019 21:28

Tinh Võ Thần Quyết chap 210 20/01/2019 16:11

Tinh Võ Thần Quyết chap 209 18/01/2019 21:22

Tinh Võ Thần Quyết chap 208 16/01/2019 13:21

Tinh Võ Thần Quyết chap 207 08/01/2019 21:52

Tinh Võ Thần Quyết chap 206 04/01/2019 22:25

Tinh Võ Thần Quyết chap 205 04/01/2019 22:10

Tinh Võ Thần Quyết chap 204 28/12/2018 20:50

Tinh Võ Thần Quyết chap 203 26/12/2018 22:23

Tinh Võ Thần Quyết chap 202 25/12/2018 22:17

Tinh Võ Thần Quyết chap 201 16/12/2018 00:00

Tinh Võ Thần Quyết chap 200 14/12/2018 21:52

Tinh Võ Thần Quyết chap 199 13/12/2018 22:01

Tinh Võ Thần Quyết chap 198 05/12/2018 23:36

Tinh Võ Thần Quyết chap 197 04/12/2018 23:38

Tinh Võ Thần Quyết chap 196 03/12/2018 21:45

Tinh Võ Thần Quyết chap 195 24/11/2018 21:00

Tinh Võ Thần Quyết chap 194 23/11/2018 20:40

Tinh Võ Thần Quyết chap 193 22/11/2018 21:07

Tinh Võ Thần Quyết chap 192 13/11/2018 12:48

Tinh Võ Thần Quyết chap 191 09/11/2018 20:43

Tinh Võ Thần Quyết chap 190 06/11/2018 19:12

Tinh Võ Thần Quyết chap 189 02/11/2018 20:59

Tinh Võ Thần Quyết chap 188 30/10/2018 18:39

Tinh Võ Thần Quyết chap 187 25/10/2018 10:44

Tinh Võ Thần Quyết chap 186 22/10/2018 20:31

Tinh Võ Thần Quyết chap 185 19/10/2018 19:25

Tinh Võ Thần Quyết chap 184 16/10/2018 12:40

Tinh Võ Thần Quyết chap 183 11/10/2018 21:52

Tinh Võ Thần Quyết chap 182 05/10/2018 17:44

Tinh Võ Thần Quyết chap 181 01/10/2018 21:27

Tinh Võ Thần Quyết chap 180 28/09/2018 13:14

Tinh Võ Thần Quyết chap 179 25/09/2018 13:20

Tinh Võ Thần Quyết chap 178 22/09/2018 18:45

Tinh Võ Thần Quyết chap 177 18/09/2018 13:00

Tinh Võ Thần Quyết chap 176 14/09/2018 21:43

Tinh Võ Thần Quyết chap 175 11/09/2018 13:16

Tinh Võ Thần Quyết chap 174 08/09/2018 19:08

Tinh Võ Thần Quyết chap 173 04/09/2018 13:06

Tinh Võ Thần Quyết chap 172 01/09/2018 13:07

Tinh Võ Thần Quyết chap 171 28/08/2018 22:52

Tinh Võ Thần Quyết chap 170 24/08/2018 20:33

Tinh Võ Thần Quyết chap 169 23/08/2018 13:11

Tinh Võ Thần Quyết chap 168 17/08/2018 12:59

Tinh Võ Thần Quyết chap 167 13/08/2018 18:18

Tinh Võ Thần Quyết chap 166 10/08/2018 18:53

Tinh Võ Thần Quyết chap 165 10/08/2018 18:52

Tinh Võ Thần Quyết chap 164 03/08/2018 17:16

Tinh Võ Thần Quyết chap 163 30/07/2018 12:48

Tinh Võ Thần Quyết chap 162 27/07/2018 14:03

Tinh Võ Thần Quyết chap 161 24/07/2018 14:11

Tinh Võ Thần Quyết chap 160 19/07/2018 20:39

Tinh Võ Thần Quyết chap 159 15/07/2018 13:41

Tinh Võ Thần Quyết chap 158 13/07/2018 13:18

Tinh Võ Thần Quyết chap 157 08/07/2018 14:25

Tinh Võ Thần Quyết chap 156 06/07/2018 18:43

Tinh Võ Thần Quyết chap 155 03/07/2018 12:16

Tinh Võ Thần Quyết chap 154 29/06/2018 20:31

Tinh Võ Thần Quyết chap 153 26/06/2018 19:33

Tinh Võ Thần Quyết chap 152 23/06/2018 12:48

Tinh Võ Thần Quyết chap 151 19/06/2018 20:42

Tinh Võ Thần Quyết chap 150 14/06/2018 13:57

Tinh Võ Thần Quyết chap 149 12/06/2018 12:22

Tinh Võ Thần Quyết chap 148 08/06/2018 19:24

Tinh Võ Thần Quyết chap 147 04/06/2018 19:52

Tinh Võ Thần Quyết chap 146 27/05/2018 19:10

Tinh Võ Thần Quyết chap 145 24/05/2018 13:14

Tinh Võ Thần Quyết chap 144 22/05/2018 10:46

Tinh Võ Thần Quyết chap 143 17/05/2018 18:11

Tinh Võ Thần Quyết chap 142 16/05/2018 12:50

Tinh Võ Thần Quyết chap 141 11/05/2018 12:45

Tinh Võ Thần Quyết chap 140 09/05/2018 20:19

Tinh Võ Thần Quyết chap 139 29/04/2018 12:28

Tinh Võ Thần Quyết chap 138 26/04/2018 12:14

Tinh Võ Thần Quyết chap 137 23/04/2018 09:36

Tinh Võ Thần Quyết chap 136 18/04/2018 18:53

Tinh Võ Thần Quyết chap 135 15/04/2018 11:14

Tinh Võ Thần Quyết chap 134 11/04/2018 19:11

Tinh Võ Thần Quyết chap 134 11/04/2018 19:11

Tinh Võ Thần Quyết chap 133 04/04/2018 19:14

Tinh Võ Thần Quyết chap 132 01/04/2018 12:35

Tinh Võ Thần Quyết chap 131 29/03/2018 11:42

Tinh Võ Thần Quyết chap 130 25/03/2018 09:22

Tinh Võ Thần Quyết chap 129 20/03/2018 21:10

Tinh Võ Thần Quyết chap 128 17/03/2018 18:46

Tinh Võ Thần Quyết chap 127 13/03/2018 14:09

Tinh Võ Thần Quyết chap 126 10/03/2018 19:42

Tinh Võ Thần Quyết chap 125 06/03/2018 20:42

Tinh Võ Thần Quyết chap 124 03/03/2018 19:14

Tinh Võ Thần Quyết chap 123 25/02/2018 12:23

Tinh Võ Thần Quyết chap 122 23/02/2018 11:45

Tinh Võ Thần Quyết chap 121 21/02/2018 18:31

Tinh Võ Thần Quyết chap 120 12/02/2018 17:27

Tinh Võ Thần Quyết chap 119 07/02/2018 19:19

Tinh Võ Thần Quyết chap 118 05/02/2018 12:06

Tinh Võ Thần Quyết chap 117 31/01/2018 11:27

Tinh Võ Thần Quyết chap 116 27/01/2018 19:27

Tinh Võ Thần Quyết chap 115 24/01/2018 12:55

Tinh Võ Thần Quyết chap 114 20/01/2018 19:09

Tinh Võ Thần Quyết chap 113 16/01/2018 19:15

Tinh Võ Thần Quyết chap 112 14/01/2018 12:45

Tinh Võ Thần Quyết chap 111 10/01/2018 11:28

Tinh Võ Thần Quyết chap 110 08/01/2018 12:14

Tinh Võ Thần Quyết chap 109 05/01/2018 12:06

Tinh Võ Thần Quyết chap 108 02/01/2018 11:28

Tinh Võ Thần Quyết chap 107 27/12/2017 12:06

Tinh Võ Thần Quyết chap 106 23/12/2017 20:00

Tinh Võ Thần Quyết chap 105 19/12/2017 20:28

Tinh Võ Thần Quyết chap 104 13/12/2017 19:41

Tinh Võ Thần Quyết chap 103 05/12/2017 20:18

Tinh Võ Thần Quyết chap 102 29/11/2017 12:18

Tinh Võ Thần Quyết chap 101 21/11/2017 19:15

Tinh Võ Thần Quyết chap 100 15/11/2017 11:03

Tinh Võ Thần Quyết chap 99 10/11/2017 15:45

Tinh Võ Thần Quyết chap 98 08/11/2017 12:27

Tinh Võ Thần Quyết chap 97 02/11/2017 13:14

Tinh Võ Thần Quyết chap 96 31/10/2017 19:39

Tinh Võ Thần Quyết chap 95 25/10/2017 12:41

Tinh Võ Thần Quyết chap 94 24/10/2017 19:44

Tinh Võ Thần Quyết chap 93 18/10/2017 10:51

Tinh Võ Thần Quyết chap 92 16/10/2017 19:23

Tinh Võ Thần Quyết chap 91 02/10/2017 19:01

Tinh Võ Thần Quyết chap 90 29/09/2017 10:31

Tinh Võ Thần Quyết chap 89 25/09/2017 19:49

Tinh Võ Thần Quyết chap 88 21/09/2017 13:10

Tinh Võ Thần Quyết chap 87 18/09/2017 19:00

Tinh Võ Thần Quyết chap 86 14/09/2017 20:49

Tinh Võ Thần Quyết chap 85 04/09/2017 18:55

Tinh Võ Thần Quyết chap 84 31/08/2017 19:05

Tinh Võ Thần Quyết chap 83 28/08/2017 11:49

Tinh Võ Thần Quyết chap 82 24/08/2017 19:13

Tinh Võ Thần Quyết chap 81 21/08/2017 12:34

Tinh Võ Thần Quyết chap 80 17/08/2017 19:18

Tinh Võ Thần Quyết chap 79 15/08/2017 19:33

Tinh Võ Thần Quyết chap 78 06/08/2017 13:29

Tinh Võ Thần Quyết chap 77 01/08/2017 19:03

Tinh Võ Thần Quyết chap 76 29/07/2017 17:01

Tinh Võ Thần Quyết chap 75 25/07/2017 18:35

Tinh Võ Thần Quyết chap 74 22/07/2017 18:02

Tinh Võ Thần Quyết chap 73 18/07/2017 17:27

Tinh Võ Thần Quyết chap 72 15/07/2017 17:51

Tinh Võ Thần Quyết chap 71 11/07/2017 15:26

Tinh Võ Thần Quyết chap 70 08/07/2017 16:06

Tinh Võ Thần Quyết chap 69 05/07/2017 19:08

Tinh Võ Thần Quyết chap 68 01/07/2017 12:05

Tinh Võ Thần Quyết chap 67 28/06/2017 11:21

Tinh Võ Thần Quyết chap 66 21/06/2017 18:41

Tinh Võ Thần Quyết chap 65 19/06/2017 18:58

Tinh Võ Thần Quyết chap 64 17/06/2017 15:11

Tinh Võ Thần Quyết chap 63 15/06/2017 19:56

Tinh Võ Thần Quyết chap 62 10/06/2017 15:26

Tinh Võ Thần Quyết chap 61 06/06/2017 14:01

Tinh Võ Thần Quyết chap 60 31/05/2017 12:21

Tinh Võ Thần Quyết chap 59 29/05/2017 12:12

Tinh Võ Thần Quyết chap 58 27/05/2017 19:13

Tinh Võ Thần Quyết chap 57 25/05/2017 12:29

Tinh Võ Thần Quyết chap 56 15/05/2017 19:01

Tinh Võ Thần Quyết chap 55 13/05/2017 11:21

Tinh Võ Thần Quyết chap 54 09/05/2017 12:07

Tinh Võ Thần Quyết chap 53 04/05/2017 12:02

Tinh Võ Thần Quyết chap 52 29/04/2017 13:17

Tinh Võ Thần Quyết chap 51 24/04/2017 19:03

Tinh Võ Thần Quyết chap 50 20/04/2017 19:16

Tinh Võ Thần Quyết chap 49 18/04/2017 12:15

Tinh Võ Thần Quyết chap 48 14/04/2017 12:08

Tinh Võ Thần Quyết chap 47 11/04/2017 12:23

Tinh Võ Thần Quyết chap 46 08/04/2017 12:07

Tinh Võ Thần Quyết chap 45 05/04/2017 11:08

Tinh Võ Thần Quyết chap 44 31/03/2017 11:44

Tinh Võ Thần Quyết chap 43 28/03/2017 12:54

Tinh Võ Thần Quyết chap 42 21/03/2017 17:44

Tinh Võ Thần Quyết chap 41 15/03/2017 18:10

Tinh Võ Thần Quyết chap 40 08/03/2017 18:16

Tinh Võ Thần Quyết chap 39 28/02/2017 18:18

Tinh Võ Thần Quyết chap 38 22/02/2017 18:05

Tinh Võ Thần Quyết chap 37 15/02/2017 17:45

Tinh Võ Thần Quyết chap 36 06/02/2017 10:56

Tinh Võ Thần Quyết chap 35 03/02/2017 20:45

Tinh Võ Thần Quyết chap 34 19/01/2017 17:54

Tinh Võ Thần Quyết chap 33 14/01/2017 12:54

Tinh Võ Thần Quyết chap 32 07/01/2017 10:57

Tinh Võ Thần Quyết chap 31 06/01/2017 12:29

Tinh Võ Thần Quyết chap 30 02/01/2017 21:28

Tinh Võ Thần Quyết chap 29 30/12/2016 15:14

Tinh Võ Thần Quyết chap 28 30/12/2016 13:52

Tinh Võ Thần Quyết chap 27 29/12/2016 12:22

Tinh Võ Thần Quyết chap 26 27/12/2016 20:10

Tinh Võ Thần Quyết chap 25 20/12/2016 18:39

Tinh Võ Thần Quyết chap 24 23/11/2016 21:04

Tinh Võ Thần Quyết chap 23 16/11/2016 11:44

Tinh Võ Thần Quyết chap 22 10/11/2016 22:13

Tinh Võ Thần Quyết chap 21 08/11/2016 17:58

Tinh Võ Thần Quyết chap 20 26/10/2016 12:29

Tinh Võ Thần Quyết chap 19 18/10/2016 18:43

Tinh Võ Thần Quyết chap 18 12/10/2016 13:05

Tinh Võ Thần Quyết chap 17 02/10/2016 12:18

Tinh Võ Thần Quyết chap 16 28/09/2016 12:13

Tinh Võ Thần Quyết chap 15 14/09/2016 13:59

Tinh Võ Thần Quyết chap 14 09/09/2016 14:39

Tinh Võ Thần Quyết chap 13 31/08/2016 19:26

Tinh Võ Thần Quyết chap 12 23/08/2016 20:15

Tinh Võ Thần Quyết chap 11 16/08/2016 20:41

Tinh Võ Thần Quyết chap 10 09/08/2016 20:28

Tinh Võ Thần Quyết chap 9 02/08/2016 20:51

Tinh Võ Thần Quyết chap 8 27/07/2016 20:25

Tinh Võ Thần Quyết chap 7 20/07/2016 12:04

Tinh Võ Thần Quyết chap 6 13/07/2016 20:32

Tinh Võ Thần Quyết chap 5 05/07/2016 20:16

Tinh Võ Thần Quyết chap 4 29/06/2016 20:02

Tinh Võ Thần Quyết chap 3 27/06/2016 19:43

Tinh Võ Thần Quyết chap 2 26/06/2016 19:54

Tinh Võ Thần Quyết chap 1 25/06/2016 21:00

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!