Gash Bell update chap 1-320

truyện tranh Gash Bell
SƠ LƯỢC
Xảy ra theo chu kỳ 1000 năm 1 lần ở thế giới loài người, một cuộc thi để lựa chọn ra vị vua của thế giới ma quái sẽ được diễn ra. Trong cuộc thi đó, 100 đứa trẻ từ thế giới ma quái sẽ được gửi tới thế giới con người và cùng với con người - người chủ giữ quyển sách có khả năng đánh thức sức mạnh của những đứa trẻ sẽ cùng nhau chiến đấu với những cặp đôi khác để tìm ra kẻ sống sót cuối cùng. Gasshu - một món quà Kiyomaro được cha mình gửi cho cũng là 1 trong 100 đứa trẻ đó. Cùng với nhau, họ chiến đấu để Gasshu có thể trở thành một vị vua tốt và và tình bạn giữa họ ngày càng trở nên bền chặt.

Tác giả: RAIKU Makoto

Thể loại: Action Anime Shounen

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 75715 Theo dõi: 41

Update: 27/08/2016 22:11TỔNG HỢP (204 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Gash Bell chap 320 12/07/2016 22:45

Gash Bell chap 319 12/07/2016 22:45

Gash Bell chap 318 12/07/2016 22:45

Gash Bell chap 317 12/07/2016 22:45

Gash Bell chap 316 12/07/2016 22:44

Gash Bell chap 315 12/07/2016 22:44

Gash Bell chap 314 12/07/2016 22:44

Gash Bell chap 313 12/07/2016 22:44

Gash Bell chap 312 12/07/2016 22:44

Gash Bell chap 311 12/07/2016 22:44

Gash Bell chap 310 12/07/2016 22:43

Gash Bell chap 309 12/07/2016 22:43

Gash Bell chap 308 12/07/2016 22:43

Gash Bell chap 307 12/07/2016 22:43

Gash Bell chap 306 12/07/2016 22:43

Gash Bell chap 305 12/07/2016 22:43

Gash Bell chap 304 12/07/2016 22:43

Gash Bell chap 303 12/07/2016 22:42

Gash Bell chap 302 12/07/2016 22:42

Gash Bell chap 301 12/07/2016 22:42

Gash Bell chap 300 12/07/2016 22:42

Gash Bell chap 299 12/07/2016 22:42

Gash Bell chap 298 12/07/2016 22:42

Gash Bell chap 297 12/07/2016 22:41

Gash Bell chap 296 12/07/2016 22:41

Gash Bell chap 295 12/07/2016 22:41

Gash Bell chap 294 12/07/2016 22:41

Gash Bell chap 293 12/07/2016 22:41

Gash Bell chap 292 12/07/2016 22:41

Gash Bell chap 291 12/07/2016 22:41

Gash Bell chap 290 12/07/2016 22:40

Gash Bell chap 289 12/07/2016 22:40

Gash Bell chap 288 12/07/2016 22:40

Gash Bell chap 287 12/07/2016 22:40

Gash Bell chap 286 12/07/2016 22:40

Gash Bell chap 285 12/07/2016 22:40

Gash Bell chap 284 12/07/2016 22:39

Gash Bell chap 283 12/07/2016 22:39

Gash Bell chap 282 12/07/2016 22:39

Gash Bell chap 281 12/07/2016 22:39

Gash Bell chap 280 12/07/2016 22:39

Gash Bell chap 279 12/07/2016 22:39

Gash Bell chap 278 12/07/2016 22:38

Gash Bell chap 277 12/07/2016 22:38

Gash Bell chap 276 12/07/2016 22:38

Gash Bell chap 275 12/07/2016 22:38

Gash Bell chap 274 12/07/2016 22:37

Gash Bell chap 273 12/07/2016 22:37

Gash Bell chap 272 12/07/2016 22:37

Gash Bell chap 271 12/07/2016 22:37

Gash Bell chap 270 12/07/2016 22:37

Gash Bell chap 269 12/07/2016 22:36

Gash Bell chap 268 12/07/2016 22:36

Gash Bell chap 267 12/07/2016 22:36

Gash Bell chap 266 12/07/2016 22:36

Gash Bell chap 265 12/07/2016 22:36

Gash Bell chap 264 12/07/2016 22:35

Gash Bell chap 263 12/07/2016 22:35

Gash Bell chap 262 12/07/2016 22:35

Gash Bell chap 261 12/07/2016 22:35

Gash Bell chap 260 12/07/2016 22:34

Gash Bell chap 259 12/07/2016 22:34

Gash Bell chap 258 12/07/2016 22:34

Gash Bell chap 257 12/07/2016 22:34

Gash Bell chap 256 12/07/2016 22:33

Gash Bell chap 255 12/07/2016 22:33

Gash Bell chap 254 12/07/2016 22:33

Gash Bell chap 253 12/07/2016 22:33

Gash Bell chap 252 12/07/2016 22:33

Gash Bell chap 251 12/07/2016 22:33

Gash Bell chap 250 12/07/2016 22:32

Gash Bell chap 249 12/07/2016 22:32

Gash Bell chap 248 12/07/2016 22:32

Gash Bell chap 247 12/07/2016 22:32

Gash Bell chap 246 12/07/2016 22:32

Gash Bell chap 245 12/07/2016 22:31

Gash Bell chap 244 12/07/2016 22:31

Gash Bell chap 243 12/07/2016 22:31

Gash Bell chap 242 12/07/2016 22:31

Gash Bell chap 241 12/07/2016 22:30

Gash Bell chap 240 12/07/2016 22:30

Gash Bell chap 239 12/07/2016 22:30

Gash Bell chap 238 12/07/2016 22:30

Gash Bell chap 237 12/07/2016 22:30

Gash Bell chap 236 12/07/2016 22:30

Gash Bell chap 235 12/07/2016 22:29

Gash Bell chap 234 12/07/2016 22:29

Gash Bell chap 233 12/07/2016 22:29

Gash Bell chap 232 12/07/2016 22:29

Gash Bell chap 231 12/07/2016 22:29

Gash Bell chap 230 12/07/2016 22:29

Gash Bell chap 229 12/07/2016 22:28

Gash Bell chap 228 12/07/2016 22:28

Gash Bell chap 227 12/07/2016 22:28

Gash Bell chap 226 12/07/2016 22:28

Gash Bell chap 225 12/07/2016 22:28

Gash Bell chap 224 12/07/2016 22:27

Gash Bell chap 223 12/07/2016 22:27

Gash Bell chap 222 12/07/2016 22:27

Gash Bell chap 221 12/07/2016 22:27

Gash Bell chap 220 12/07/2016 22:27

Gash Bell chap 219 12/07/2016 22:27

Gash Bell chap 218 12/07/2016 22:26

Gash Bell chap 217 12/07/2016 22:26

Gash Bell chap 216 12/07/2016 22:26

Gash Bell chap 215 12/07/2016 22:26

Gash Bell chap 214 12/07/2016 22:26

Gash Bell chap 213 12/07/2016 22:25

Gash Bell chap 212 12/07/2016 22:25

Gash Bell chap 211 12/07/2016 22:25

Gash Bell chap 210 12/07/2016 22:25

Gash Bell chap 209 12/07/2016 22:25

Gash Bell chap 208 12/07/2016 22:24

Gash Bell chap 207 12/07/2016 22:24

Gash Bell chap 206 12/07/2016 22:24

Gash Bell chap 205 12/07/2016 22:24

Gash Bell chap 204 12/07/2016 22:24

Gash Bell chap 203 12/07/2016 22:24

Gash Bell chap 202 12/07/2016 22:23

Gash Bell chap 201 12/07/2016 22:23

Gash Bell chap 200 12/07/2016 22:23

Gash Bell chap 199 12/07/2016 22:23

Gash Bell chap 198 12/07/2016 22:23

Gash Bell chap 197 12/07/2016 22:22

Gash Bell chap 196 12/07/2016 22:22

Gash Bell chap 195 12/07/2016 22:22

Gash Bell chap 194 12/07/2016 22:22

Gash Bell chap 193 12/07/2016 22:21

Gash Bell chap 192 12/07/2016 22:21

Gash Bell chap 191 12/07/2016 22:21

Gash Bell chap 190 12/07/2016 22:21

Gash Bell chap 189 12/07/2016 22:21

Gash Bell chap 188 12/07/2016 22:19

Gash Bell chap 187 12/07/2016 22:19

Gash Bell chap 186 12/07/2016 22:19

Gash Bell chap 185 12/07/2016 22:19

Gash Bell chap 184 12/07/2016 22:18

Gash Bell chap 183 12/07/2016 22:18

Gash Bell chap 182 12/07/2016 22:18

Gash Bell chap 181 12/07/2016 22:18

Gash Bell chap 180 12/07/2016 22:18

Gash Bell chap 179 12/07/2016 22:18

Gash Bell chap 178 12/07/2016 22:17

Gash Bell chap 177 12/07/2016 22:17

Gash Bell chap 176 12/07/2016 22:17

Gash Bell chap 175 12/07/2016 22:17

Gash Bell chap 174 12/07/2016 22:17

Gash Bell chap 173 12/07/2016 22:17

Gash Bell chap 172 12/07/2016 22:16

Gash Bell chap 171 12/07/2016 22:16

Gash Bell chap 170 12/07/2016 22:16

Gash Bell chap 169 12/07/2016 22:16

Gash Bell chap 168 12/07/2016 22:16

Gash Bell chap 167 12/07/2016 22:15

Gash Bell chap 166 12/07/2016 22:15

Gash Bell chap 165 12/07/2016 22:15

Gash Bell chap 164 12/07/2016 22:15

Gash Bell chap 163 12/07/2016 22:15

Gash Bell chap 162 12/07/2016 22:15

Gash Bell chap 161 12/07/2016 22:14

Gash Bell chap 160 12/07/2016 22:14

Gash Bell chap 159 12/07/2016 22:14

Gash Bell chap 158 12/07/2016 22:14

Gash Bell chap 157 12/07/2016 22:14

Gash Bell chap 156 12/07/2016 22:14

Gash Bell chap 155 12/07/2016 22:14

Gash Bell chap 154 12/07/2016 22:13

Gash Bell chap 38 12/07/2016 22:13

Gash Bell chap 37 12/07/2016 22:13

Gash Bell chap 36 12/07/2016 22:13

Gash Bell chap 35 12/07/2016 22:12

Gash Bell chap 34 12/07/2016 22:12

Gash Bell chap 33 12/07/2016 22:12

Gash Bell chap 32 12/07/2016 22:12

Gash Bell chap 31 12/07/2016 22:12

Gash Bell chap 30 12/07/2016 22:11

Gash Bell chap 29 12/07/2016 22:11

Gash Bell chap 28 12/07/2016 22:11

Gash Bell chap 27 12/07/2016 22:11

Gash Bell chap 25 12/07/2016 22:11

Gash Bell chap 24 12/07/2016 22:11

Gash Bell chap 23 12/07/2016 22:10

Gash Bell chap 22 12/07/2016 22:10

Gash Bell chap 21 12/07/2016 22:10

Gash Bell chap 20 12/07/2016 22:10

Gash Bell chap 19 12/07/2016 22:10

Gash Bell chap 18 12/07/2016 22:10

Gash Bell chap 17 12/07/2016 22:09

Gash Bell chap 16 12/07/2016 22:09

Gash Bell chap 15 12/07/2016 22:09

Gash Bell chap 14 12/07/2016 22:09

Gash Bell chap 13 12/07/2016 22:09

Gash Bell chap 12 12/07/2016 22:09

Gash Bell chap 11 12/07/2016 22:09

Gash Bell chap 10 12/07/2016 22:08

Gash Bell chap 9 12/07/2016 22:08

Gash Bell chap 8 12/07/2016 22:08

Gash Bell chap 7 12/07/2016 22:08

Gash Bell chap 6 12/07/2016 22:08

Gash Bell chap 5 12/07/2016 22:08

Gash Bell chap 4 12/07/2016 22:07

Gash Bell chap 3 12/07/2016 22:07

Gash Bell chap 2 12/07/2016 22:07

Gash Bell chap 1 12/07/2016 22:07

emo chap 39-153 thì ......................emo

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!