Chí Tôn Chư Thiên

truyện tranh  Chí Tôn Chư Thiên
SƠ LƯỢC

Trong mắt của tất cả mọi người hắn chỉ là 1 kẻ háo sắc ham chơi, phong hoa tuyết nguyệt. Sau 3 năm đột nhiên mất tích hắn trở về, nhìn bề ngoài thì vẫn cứ đam mê sắc dục , ham vui đêm ngày, nhưng đẳng sau đó là ẩn chứa cả một thế lực thần bí....

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: hamtruyen.vn Truyentranh.net

Nhóm dịch: Đang Cập Nhật

Thể loại: Action Comedy Horror Manhua Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1222712 Theo dõi: 905

Update: 27/09/2019 15:51TỔNG HỢP (153 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Chí Tôn Chư Thiên chap 153 27/09/2019 15:50

Chí Tôn Chư Thiên chap 152 27/09/2019 15:50

Chí Tôn Chư Thiên chap 151 27/09/2019 15:50

Chí Tôn Chư Thiên chap 150 13/09/2019 00:42

Chí Tôn Chư Thiên chap 149 13/09/2019 00:42

Chí Tôn Chư Thiên chap 148 13/09/2019 00:38

Chí Tôn Chư Thiên chap 147 13/09/2019 00:38

Chí Tôn Chư Thiên chap 146 13/09/2019 00:37

Chí Tôn Chư Thiên chap 145 13/09/2019 00:37

Chí Tôn Chư Thiên chap 144 13/09/2019 00:37

Chí Tôn Chư Thiên chap 143 13/09/2019 00:37

Chí Tôn Chư Thiên chap 142 13/09/2019 00:37

Chí Tôn Chư Thiên chap 141 13/09/2019 00:37

Chí Tôn Chư Thiên chap 140 13/09/2019 00:37

Chí Tôn Chư Thiên chap 139 13/09/2019 00:37

Chí Tôn Chư Thiên chap 138 13/09/2019 00:36

Chí Tôn Chư Thiên chap 137 13/09/2019 00:36

Chí Tôn Chư Thiên chap 136 13/09/2019 00:36

Chí Tôn Chư Thiên chap 135 13/09/2019 00:36

Chí Tôn Chư Thiên chap 134 13/09/2019 00:35

Chí Tôn Chư Thiên chap 133 13/09/2019 00:35

Chí Tôn Chư Thiên chap 132 13/09/2019 00:35

Chí Tôn Chư Thiên chap 131 13/09/2019 00:35

Chí Tôn Chư Thiên chap 130 13/09/2019 00:35

Chí Tôn Chư Thiên chap 129 13/09/2019 00:35

Chí Tôn Chư Thiên chap 128 13/09/2019 00:35

Chí Tôn Chư Thiên chap 127 13/09/2019 00:34

Chí Tôn Chư Thiên chap 126 13/09/2019 00:34

Chí Tôn Chư Thiên chap 125 13/09/2019 00:34

Chí Tôn Chư Thiên chap 124 13/09/2019 00:34

Chí Tôn Chư Thiên chap 123 13/09/2019 00:34

Chí Tôn Chư Thiên chap 122 13/09/2019 00:34

Chí Tôn Chư Thiên chap 121 13/09/2019 00:34

Chí Tôn Chư Thiên chap 120 13/09/2019 00:33

Chí Tôn Chư Thiên chap 119 13/09/2019 00:33

Chí Tôn Chư Thiên chap 118 13/09/2019 00:33

Chí Tôn Chư Thiên chap 117 13/09/2019 00:33

Chí Tôn Chư Thiên chap 116 13/09/2019 00:33

Chí Tôn Chư Thiên chap 115 13/09/2019 00:33

Chí Tôn Chư Thiên chap 114 13/09/2019 00:33

Chí Tôn Chư Thiên chap 113 13/09/2019 00:33

Chí Tôn Chư Thiên chap 112 13/09/2019 00:33

Chí Tôn Chư Thiên chap 111 13/09/2019 00:33

Chí Tôn Chư Thiên chap 110 13/09/2019 00:32

Chí Tôn Chư Thiên chap 109 13/09/2019 00:31

Chí Tôn Chư Thiên chap 108 13/09/2019 00:31

Chí Tôn Chư Thiên chap 107 13/09/2019 00:31

Chí Tôn Chư Thiên chap 106 13/09/2019 00:31

Chí Tôn Chư Thiên chap 105 13/09/2019 00:31

Chí Tôn Chư Thiên chap 104 13/09/2019 00:31

Chí Tôn Chư Thiên chap 103 13/09/2019 00:31

Chí Tôn Chư Thiên chap 102 13/09/2019 00:31

Chí Tôn Chư Thiên chap 101 22/08/2019 23:44

Chí Tôn Chư Thiên chap 100 21/08/2019 01:12

Chí Tôn Chư Thiên chap 99 18/08/2019 21:45

Chí Tôn Chư Thiên chap 98 16/08/2019 22:58

Chí Tôn Chư Thiên chap 97 14/08/2019 22:05

Chí Tôn Chư Thiên chap 96 12/08/2019 22:09

Chí Tôn Chư Thiên chap 95 10/08/2019 22:09

Chí Tôn Chư Thiên chap 94 09/08/2019 12:50

Chí Tôn Chư Thiên chap 93 07/08/2019 13:24

Chí Tôn Chư Thiên chap 92 04/08/2019 19:13

Chí Tôn Chư Thiên chap 91 03/08/2019 12:58

Chí Tôn Chư Thiên chap 90 31/07/2019 23:44

Chí Tôn Chư Thiên chap 89 29/07/2019 22:20

Chí Tôn Chư Thiên chap 88 27/07/2019 20:23

Chí Tôn Chư Thiên chap 87 26/07/2019 16:46

Chí Tôn Chư Thiên chap 86 23/07/2019 21:50

Chí Tôn Chư Thiên chap 85 21/07/2019 21:43

Chí Tôn Chư Thiên chap 84 19/07/2019 20:54

Chí Tôn Chư Thiên chap 83 17/07/2019 20:42

Chí Tôn Chư Thiên chap 82 15/07/2019 20:06

Chí Tôn Chư Thiên chap 81 11/07/2019 21:03

Chí Tôn Chư Thiên chap 80 09/07/2019 20:44

Chí Tôn Chư Thiên chap 79 08/07/2019 06:53

Chí Tôn Chư Thiên chap 78 24/10/2017 12:44

Chí Tôn Chư Thiên chap 77 17/10/2017 19:25

Chí Tôn Chư Thiên chap 76 14/10/2017 11:44

Chí Tôn Chư Thiên chap 75 12/10/2017 19:37

Chí Tôn Chư Thiên chap 74 06/10/2017 16:23

Chí Tôn Chư Thiên chap 73 03/10/2017 19:21

Chí Tôn Chư Thiên chap 72 01/10/2017 18:22

Chí Tôn Chư Thiên chap 71 27/09/2017 16:54

Chí Tôn Chư Thiên chap 70 25/09/2017 16:16

Chí Tôn Chư Thiên chap 69 24/09/2017 20:22

Chí Tôn Chư Thiên chap 68 22/09/2017 14:41

Chí Tôn Chư Thiên chap 67 18/08/2017 19:36

Chí Tôn Chư Thiên chap 66 15/08/2017 10:42

Chí Tôn Chư Thiên chap 65 12/08/2017 16:20

Chí Tôn Chư Thiên chap 64 06/08/2017 19:41

Chí Tôn Chư Thiên chap 63 30/07/2017 13:03

Chí Tôn Chư Thiên chap 62 14/07/2017 18:55

Chí Tôn Chư Thiên chap 61 09/07/2017 13:51

Chí Tôn Chư Thiên chap 60 04/07/2017 12:17

Chí Tôn Chư Thiên chap 59 30/06/2017 18:49

Chí Tôn Chư Thiên chap 58 24/06/2017 21:24

Chí Tôn Chư Thiên chap 57 21/06/2017 12:18

Chí Tôn Chư Thiên chap 56 16/06/2017 18:24

Chí Tôn Chư Thiên chap 55 12/06/2017 12:21

Chí Tôn Chư Thiên chap 54 09/06/2017 18:15

Chí Tôn Chư Thiên chap 53 05/06/2017 18:10

Chí Tôn Chư Thiên chap 52 31/05/2017 12:23

Chí Tôn Chư Thiên chap 51 27/05/2017 12:09

Chí Tôn Chư Thiên chap 50 21/05/2017 12:06

Chí Tôn Chư Thiên chap 49 20/05/2017 12:34

Chí Tôn Chư Thiên chap 48 17/05/2017 18:58

Chí Tôn Chư Thiên chap 47 10/05/2017 18:56

Chí Tôn Chư Thiên chap 46 06/05/2017 14:12

Chí Tôn Chư Thiên chap 45 26/04/2017 19:21

Chí Tôn Chư Thiên chap 44 14/03/2017 17:18

Chí Tôn Chư Thiên chap 43 09/02/2017 18:22

Chí Tôn Chư Thiên chap 42 20/01/2017 12:04

Chí Tôn Chư Thiên chap 41 17/01/2017 16:18

Chí Tôn Chư Thiên chap 40 13/01/2017 14:51

Chí Tôn Chư Thiên chap 39 11/01/2017 14:40

Chí Tôn Chư Thiên chap 38 09/01/2017 15:15

Chí Tôn Chư Thiên chap 37 07/01/2017 19:51

Chí Tôn Chư Thiên chap 36 05/01/2017 14:25

Chí Tôn Chư Thiên chap 35 01/01/2017 15:25

Chí Tôn Chư Thiên chap 34 30/12/2016 15:26

Chí Tôn Chư Thiên chap 33 27/12/2016 20:08

Chí Tôn Chư Thiên chap 32 25/12/2016 18:24

Chí Tôn Chư Thiên chap 31 24/12/2016 15:23

Chí Tôn Chư Thiên chap 30 23/12/2016 13:03

Chí Tôn Chư Thiên chap 29 15/08/2016 16:42

Chí Tôn Chư Thiên chap 28 05/08/2016 19:44

Chí Tôn Chư Thiên chap 27 04/08/2016 17:44

Chí Tôn Chư Thiên chap 26 04/08/2016 17:44

Chí Tôn Chư Thiên chap 25 04/08/2016 17:44

Chí Tôn Chư Thiên chap 24 30/07/2016 20:21

Chí Tôn Chư Thiên chap 23 30/07/2016 20:21

Chí Tôn Chư Thiên chap 22 30/07/2016 20:20

Chí Tôn Chư Thiên chap 21 30/07/2016 20:20

Chí Tôn Chư Thiên chap 20 30/07/2016 20:20

Chí Tôn Chư Thiên chap 19 29/07/2016 21:40

Chí Tôn Chư Thiên chap 18 29/07/2016 21:40

Chí Tôn Chư Thiên chap 17 29/07/2016 21:39

Chí Tôn Chư Thiên chap 16 27/07/2016 20:12

Chí Tôn Chư Thiên chap 15 27/07/2016 20:12

Chí Tôn Chư Thiên chap 14 26/07/2016 19:36

Chí Tôn Chư Thiên chap 13 26/07/2016 19:36

Chí Tôn Chư Thiên chap 12 26/07/2016 19:36

Chí Tôn Chư Thiên chap 11 25/07/2016 20:46

Chí Tôn Chư Thiên chap 10 25/07/2016 20:45

Chí Tôn Chư Thiên chap 9 25/07/2016 20:45

Chí Tôn Chư Thiên chap 8 23/07/2016 16:57

Chí Tôn Chư Thiên chap 7 23/07/2016 16:57

Chí Tôn Chư Thiên Chap 6 22/07/2016 20:33

Chí Tôn Chư Thiên Chap 5 22/07/2016 20:32

Chí Tôn Chư Thiên Chap 4 22/07/2016 20:32

Chí Tôn Chư Thiên chap 3 21/07/2016 20:25

Chí Tôn Chư Thiên Chap 2 20/07/2016 16:59

Chí Tôn Chư Thiên Chap 1 20/07/2016 16:58

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!