Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 62

truyện tranh Mật Ngọt Cấm Kỵ
SƠ LƯỢC
Chu Vĩ vì thành công lần này mà phát hiện được Tử Huyền có tài thiết kế, bắt đầu bồi dưỡng Tử Huyền thành nhà thiết kế để bản thân sử dụng. Tất cả những tác phẩm của Tử Huyền đều bị Chu Vĩ lấy đi, từng bước từng bước trở thành đại danh sư. Còn Tử Huyền chỉ là một quân cờ trong tay hắn.

Thể loại: Manhua Romance School Life Shoujo Drama

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 50204 Theo dõi: 18

Update: 08/10/2018 19:06TỔNG HỢP (134 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 135 17/12/2018 19:33

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 134 13/12/2018 18:04

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 133 11/12/2018 13:17

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 132 05/12/2018 13:27

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 131 17/11/2018 20:07

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 130 16/11/2018 13:36

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 129 14/11/2018 20:02

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 128 12/11/2018 12:37

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 127 12/11/2018 12:37

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 126 10/11/2018 13:35

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 125 09/11/2018 20:35

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 124 08/11/2018 19:00

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 123 08/11/2018 13:14

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 122 07/11/2018 18:48

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 121 06/11/2018 19:22

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 120 05/11/2018 12:59

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 119 04/11/2018 13:14

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 118 03/11/2018 18:37

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 117 02/11/2018 14:21

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 116 01/11/2018 13:02

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 115 01/11/2018 13:02

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 114 31/10/2018 20:44

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 113 31/10/2018 12:39

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 112 30/10/2018 21:49

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 111 30/10/2018 12:53

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 109 29/10/2018 13:38

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 108 28/10/2018 13:41

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 107 28/10/2018 13:41

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 107 27/10/2018 13:33

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 105-106 26/10/2018 19:59

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 104 25/10/2018 10:53

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 103 25/10/2018 10:53

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 102 24/10/2018 14:30

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 101 24/10/2018 14:30

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 100 23/10/2018 19:30

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 99 23/10/2018 19:30

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 98 22/10/2018 10:47

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 97 22/10/2018 10:47

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 96 21/10/2018 19:13

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 95 21/10/2018 15:56

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 94 21/10/2018 15:22

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 93 20/10/2018 16:44

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 92 19/10/2018 19:23

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 91 19/10/2018 19:23

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 90 18/10/2018 21:21

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 89 18/10/2018 13:03

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 88 17/10/2018 19:25

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 87 17/10/2018 13:21

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 86 17/10/2018 13:21

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 85 17/10/2018 13:21

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 84 16/10/2018 20:04

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 83 16/10/2018 20:04

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 82 16/10/2018 12:39

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 81 16/10/2018 12:38

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 80 15/10/2018 18:52

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 79 15/10/2018 17:49

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 78 15/10/2018 17:49

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 77 15/10/2018 17:48

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 76 14/10/2018 19:42

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 75 14/10/2018 19:42

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 74 13/10/2018 18:01

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 73 13/10/2018 18:01

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 72 13/10/2018 18:01

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 71 13/10/2018 12:48

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 70 13/10/2018 12:48

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 69 13/10/2018 12:47

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 68 12/10/2018 17:47

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 67 12/10/2018 17:47

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 66 12/10/2018 17:47

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 65 11/10/2018 13:01

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 64 10/10/2018 13:01

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 63 09/10/2018 12:42

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 62 08/10/2018 19:02

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 61 07/10/2018 13:59

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 60 06/10/2018 11:44

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 59 05/10/2018 17:44

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 58 04/10/2018 13:04

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 57 03/10/2018 18:19

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 56 02/10/2018 18:22

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 55 01/10/2018 21:14

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 54 30/09/2018 13:42

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 53 26/09/2018 18:25

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 52 22/09/2018 18:44

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 51 20/09/2018 18:17

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 50 19/09/2018 17:01

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 49 18/09/2018 13:04

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 48 15/09/2018 16:55

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 47 15/09/2018 16:53

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 46 13/09/2018 12:33

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 45 11/09/2018 06:49

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 44 09/09/2018 13:28

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 43 08/09/2018 18:54

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 42 07/09/2018 19:52

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 41 07/09/2018 12:39

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 40 06/09/2018 18:22

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 39 05/09/2018 19:57

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 38 04/09/2018 12:47

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 37 03/09/2018 17:33

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 36 02/09/2018 18:16

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 35 01/09/2018 13:11

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 34 01/09/2018 13:11

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 33 01/09/2018 13:11

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 32 20/08/2018 20:37

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 31 14/08/2018 15:20

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 30 09/08/2018 22:12

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 29 09/08/2018 22:12

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 28 30/07/2018 19:47

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 27 27/07/2018 15:01

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 26 11/08/2017 16:37

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 25 19/07/2017 20:56

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 24 07/07/2017 11:07

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 23 06/07/2017 11:04

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 22 29/06/2017 11:55

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 21 19/06/2017 10:55

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 20 29/04/2017 11:29

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 19 28/04/2017 22:32

Mật Ngọt Cấm Kỵ chao 18 26/04/2017 11:20

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 17 24/04/2017 11:06

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 16 02/04/2017 13:10

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 15 25/03/2017 16:17

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 14 24/03/2017 20:35

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 13 23/03/2017 21:44

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 12 22/03/2017 16:10

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 11 02/12/2016 20:27

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 10 27/11/2016 14:46

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 9 25/11/2016 21:21

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 8 24/11/2016 21:26

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 7 23/11/2016 21:09

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 6 09/09/2016 10:37

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 5 07/09/2016 15:23

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 4 06/09/2016 16:37

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 3 05/09/2016 19:27

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 2 31/08/2016 13:25

Mật Ngọt Cấm Kỵ chap 1 30/08/2016 11:25

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!