Thực Sắc Đại Lục update chap 90

truyện tranh Thực Sắc Đại Lục
SƠ LƯỢC
Không vị giác thì làm sao làm trù sư đây? Có đao làm bếp phiên bản mèo già bật hack trong tay, thiên hạ này anh đệ nhất, mang theo mỹ nữ sư phụ, cùng linh thực không gian! “Giáo luyện, ta muốn làm trù sư”! Từ đó Phó Viêm Trạch bước lên con đường trở thành mỹ thực chi thần!!!

Tác giả: Đao Đoạn Tư Nhĩ Đông

Nguồn: a3manga.com

Nhóm dịch: a3manga.com

Thể loại: Manhua

Đăng bởi: EcchiKami Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 195550 Theo dõi: 270

Update: 21/04/2019 14:43TỔNG HỢP (90 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thực Sắc Đại Lục chap 90 21/04/2019 14:43

Thực Sắc Đại Lục chap 89 19/04/2019 15:01

Thực Sắc Đại Lục chap 88 17/04/2019 14:38

Thực Sắc Đại Lục chap 87 15/04/2019 13:23

Thực Sắc Đại Lục chap 86 14/04/2019 14:21

Thực Sắc Đại Lục chap 85 13/04/2019 19:55

Thực Sắc Đại Lục chap 84 11/04/2019 16:00

Thực Sắc Đại Lục chap 83 09/04/2019 14:21

Thực Sắc Đại Lục chap 82 07/04/2019 15:20

Thực Sắc Đại Lục chap 81 05/04/2019 14:34

Thực Sắc Đại Lục chap 80 03/04/2019 14:13

Thực Sắc Đại Lục chap 79 01/04/2019 13:10

Thực Sắc Đại Lục chap 78 07/12/2018 13:18

Thực Sắc Đại Lục chap 77 06/12/2018 13:14

Thực Sắc Đại Lục chap 76 05/12/2018 13:19

Thực Sắc Đại Lục chap 75 05/12/2018 13:19

Thực Sắc Đại Lục chap 74 04/12/2018 13:10

Thực Sắc Đại Lục chap 73 03/12/2018 13:06

Thực Sắc Đại Lục chap 72 02/12/2018 14:09

Thực Sắc Đại Lục chap 71 01/12/2018 17:53

Thực Sắc Đại Lục chap 70 30/11/2018 13:01

Thực Sắc Đại Lục chap 69 29/11/2018 13:12

Thực Sắc Đại Lục chap 68 28/11/2018 12:58

Thực Sắc Đại Lục chap 67 27/11/2018 12:38

Thực Sắc Đại Lục chap 66 26/11/2018 13:37

Thực Sắc Đại Lục chap 65 25/11/2018 15:28

Thực Sắc Đại Lục chap 64 24/11/2018 13:25

Thực Sắc Đại Lục chap 63 23/11/2018 13:21

Thực Sắc Đại Lục chap 62 22/11/2018 13:40

Thực Sắc Đại Lục chap 61 21/11/2018 13:21

Thực Sắc Đại Lục chap 60 20/11/2018 13:12

Thực Sắc Đại Lục chap 59 19/11/2018 13:30

Thực Sắc Đại Lục chap 58 18/11/2018 13:06

Thực Sắc Đại Lục chap 57 17/11/2018 13:16

Thực Sắc Đại Lục chap 56 16/11/2018 13:39

Thực Sắc Đại Lục chap 55 16/11/2018 13:38

Thực Sắc Đại Lục chap 54 15/11/2018 12:41

Thực Sắc Đại Lục chap 53 14/11/2018 12:58

Thực Sắc Đại Lục chap 52 13/11/2018 12:46

Thực Sắc Đại Lục chap 51 12/11/2018 12:36

Thực Sắc Đại Lục chap 50 11/11/2018 13:45

Thực Sắc Đại Lục chap 49 10/11/2018 13:18

Thực Sắc Đại Lục chap 48 09/11/2018 20:42

Thực Sắc Đại Lục chap 47 08/11/2018 13:16

Thực Sắc Đại Lục chap 46 07/11/2018 18:37

Thực Sắc Đại Lục chap 45 06/11/2018 19:04

Thực Sắc Đại Lục chap 44 05/11/2018 19:56

Thực Sắc Đại Lục chap 43 04/11/2018 12:52

Thực Sắc Đại Lục chap 42 03/11/2018 18:36

Thực Sắc Đại Lục chap 41 02/11/2018 14:22

Thực Sắc Đại Lục chap 40 01/11/2018 12:58

Thực Sắc Đại Lục chap 39 31/10/2018 12:40

Thực Sắc Đại Lục chap 38 30/10/2018 12:50

Thực Sắc Đại Lục chap 37 29/10/2018 13:40

Thực Sắc Đại Lục chap 36 28/10/2018 13:43

Thực Sắc Đại Lục chap 35 27/10/2018 13:32

Thực Sắc Đại Lục chap 34 26/10/2018 19:41

Thực Sắc Đại Lục chap 33 25/10/2018 13:00

Thực Sắc Đại Lục chap 32 24/10/2018 14:28

Thực Sắc Đại Lục chap 31 23/10/2018 11:19

Thực Sắc Đại Lục chap 30 23/10/2018 11:19

Thực Sắc Đại Lục chap 29 21/10/2018 15:13

Thực Sắc Đại Lục chap 28 21/10/2018 15:13

Thực Sắc Đại Lục chap 27 19/10/2018 18:31

Thực Sắc Đại Lục chap 26 18/10/2018 13:07

Thực Sắc Đại Lục chap 25 17/10/2018 13:14

Thực Sắc Đại Lục chap 24 16/10/2018 12:37

Thực Sắc Đại Lục chap 23 15/10/2018 18:15

Thực Sắc Đại Lục chap 22 14/10/2018 13:33

Thực Sắc Đại Lục chap 21 13/10/2018 12:49

Thực Sắc Đại Lục chap 20 08/10/2018 22:29

Thực Sắc Đại Lục chap 19 07/10/2018 22:37

Thực Sắc Đại Lục chap 18 06/10/2018 23:04

Thực Sắc Đại Lục chap 17 05/10/2018 22:20

Thực Sắc Đại Lục chap 16 03/10/2018 22:17

Thực Sắc Đại Lục chap 15 03/10/2018 22:17

Thực Sắc Đại Lục chap 14 03/10/2018 22:17

Thực Sắc Đại Lục chap 13 02/10/2018 17:59

Thực Sắc Đại Lục chap 12 01/10/2018 23:16

Thực Sắc Đại Lục chap 11 01/10/2018 23:16

Thực Sắc Đại Lục chap 10 06/06/2017 10:35

Thực Sắc Đại Lục chap 9 05/06/2017 11:13

Thực Sắc Đại Lục chap 8 22/05/2017 12:14

Thực Sắc Đại Lục chap 7 19/05/2017 10:42

Thực Sắc Đại Lục chap 6 05/05/2017 18:24

Thực Sắc Đại Lục chap 5 02/05/2017 10:11

Thực Sắc Đại Lục chap 4 29/01/2017 21:47

Thực Sắc Đại Lục chap 3 12/11/2016 11:02

Thực Sắc Đại Lục chap 2 12/10/2016 16:16

Thực Sắc Đại Lục chap 1 06/10/2016 16:52

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Needless Update Chap 114 END
  • truyện tranh Young Gun Carnaval
  • truyện tranh Evils Return
  • truyện tranh SHION OF THE DEAD Update chap 18
  • truyện tranh  Mỹ Nam Học Đường update chap 62
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!