Tu Chân Tứ Vạn Niên

truyện tranh Tu Chân Tứ Vạn Niên
SƠ LƯỢC
ờ .............. vào xem đi

Tên khác: Forty Millenniums of Cultivation ; Xiuzhen Si Wan Nian ; 修真四万年

Tác giả: 卧牛真人 The Enlightened Master Crouching Cow

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Adventure Manhua Romance Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1409499 Theo dõi: 825

Update: 13/09/2019 21:04TỔNG HỢP (235 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 234 13/09/2019 21:03

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 233 11/09/2019 16:46

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 232 08/09/2019 02:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 231 08/09/2019 02:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 230 08/09/2019 02:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 229 08/09/2019 02:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 228 08/09/2019 02:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 227 08/09/2019 02:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 226 08/09/2019 02:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 225 08/09/2019 02:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 224 08/09/2019 02:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 223 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 222 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 221 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 220 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 219 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 218 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 217 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 216 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 215 08/09/2019 02:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 214 08/09/2019 02:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 213 08/09/2019 02:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 212 08/09/2019 02:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 211 14/08/2019 21:58

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 210 12/08/2019 21:52

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 209 27/07/2019 14:08

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 208 25/07/2019 23:42

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 207 13/07/2019 22:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 206 11/07/2019 21:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 205 09/07/2019 21:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 204 08/07/2019 08:51

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 203 13/05/2019 20:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 202 11/05/2019 19:41

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 201 11/05/2019 19:40

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 200 11/05/2019 19:40

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 199 05/05/2019 21:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 198 03/05/2019 19:03

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 197 02/05/2019 20:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 196 30/04/2019 17:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 195 20/04/2019 20:46

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 195 20/04/2019 20:46

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 194 18/04/2019 19:51

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 193 16/04/2019 20:52

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 192 14/04/2019 20:45

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 191 12/04/2019 19:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 190 10/04/2019 20:22

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 189 05/04/2019 22:03

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 188 03/04/2019 22:20

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 187 03/04/2019 22:20

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 186 31/03/2019 19:38

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 185 30/03/2019 20:43

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 184 28/03/2019 00:28

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 183 26/03/2019 05:39

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 182 21/03/2019 21:38

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 181 19/03/2019 21:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 180 06/03/2019 07:41

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 179 04/03/2019 08:13

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 178 25/02/2019 00:25

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 177 22/02/2019 20:16

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 176 20/02/2019 23:02

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 175 18/02/2019 22:55

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 174 27/01/2019 23:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 173 25/01/2019 22:46

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 172 24/01/2019 08:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 171 22/01/2019 12:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 170 19/01/2019 22:19

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 169 31/12/2018 22:02

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 168 31/12/2018 05:15

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 167 29/12/2018 22:24

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 166 24/12/2018 13:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 165 21/12/2018 21:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 164 11/12/2018 13:17

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 163 10/12/2018 21:27

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 162 09/12/2018 18:03

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 161 08/12/2018 12:57

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 160 25/11/2018 21:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 159 24/11/2018 21:25

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 158 23/11/2018 21:10

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 157 22/11/2018 21:44

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 156 10/11/2018 13:15

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 155 09/11/2018 20:38

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 154 08/11/2018 13:14

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 153 29/10/2018 20:51

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 152 27/10/2018 21:50

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 151 27/10/2018 21:50

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 150 22/10/2018 10:40

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 149 21/10/2018 14:53

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 148 20/10/2018 16:33

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 147 19/10/2018 18:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 146 18/10/2018 12:59

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 145 17/10/2018 12:52

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 144 16/10/2018 12:21

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 143 15/10/2018 12:47

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 142 14/10/2018 13:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 141 13/10/2018 12:44

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 140 12/10/2018 18:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 139 12/10/2018 18:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 138 10/10/2018 12:48

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 137 09/10/2018 12:27

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 136 08/10/2018 19:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 135 07/10/2018 13:47

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 134 06/10/2018 18:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 133 05/10/2018 12:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 132 04/10/2018 12:55

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 131 03/10/2018 17:50

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 130 02/10/2018 14:01

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 129 01/10/2018 12:45

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 128 30/09/2018 12:49

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 127 29/09/2018 13:04

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 126 28/09/2018 13:14

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 125 27/09/2018 13:16

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 124 26/09/2018 17:55

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 123 25/09/2018 13:21

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 122 24/09/2018 19:09

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 121 23/09/2018 12:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 120 22/09/2018 18:40

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 119 22/09/2018 18:40

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 118 13/09/2018 06:40

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 117 12/09/2018 00:22

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 116 11/09/2018 06:41

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 115 09/09/2018 21:15

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 114 08/09/2018 21:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 113 07/09/2018 22:57

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 112 06/09/2018 22:18

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 111 05/09/2018 21:52

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 110 05/09/2018 05:27

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 109 03/09/2018 22:04

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 108 02/09/2018 21:15

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 107 01/09/2018 21:20

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 106 01/09/2018 06:20

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 105 30/08/2018 21:02

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 104 30/08/2018 06:00

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 103 28/08/2018 22:53

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 102 27/08/2018 23:53

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 101 26/08/2018 21:11

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 100 25/08/2018 21:23

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 99 24/08/2018 21:49

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 98 24/08/2018 06:04

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 97 22/08/2018 23:13

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 96 22/08/2018 23:12

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 95 20/08/2018 21:21

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 94 19/08/2018 21:41

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 93 18/08/2018 21:50

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 92 17/08/2018 21:48

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 91 17/08/2018 21:48

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 90 16/08/2018 19:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 89 16/08/2018 19:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 88 16/08/2018 19:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 87 16/08/2018 19:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 86 16/08/2018 19:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 85 16/08/2018 19:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 84 07/08/2018 20:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 83 06/08/2018 02:21

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 82 06/08/2018 02:21

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 81 03/08/2018 17:52

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 80 04/07/2018 13:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 79 23/06/2018 21:23

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 78 31/05/2018 21:04

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 77 28/05/2018 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 76 27/05/2018 21:23

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 75 23/05/2018 22:23

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 74 22/05/2018 21:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 73 20/05/2018 18:53

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 72 18/05/2018 22:48

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 71 17/05/2018 17:59

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 70 16/05/2018 12:57

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 69 11/05/2018 23:15

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 68 07/05/2018 22:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 67 04/05/2018 12:11

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 66 04/05/2018 12:11

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 65 29/04/2018 18:46

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 64 28/04/2018 22:49

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 63 28/04/2018 01:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 62 26/04/2018 19:40

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 61 24/04/2018 19:10

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 60 23/04/2018 19:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 59 22/04/2018 19:11

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 58 21/04/2018 16:18

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 57 18/04/2018 22:18

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 56 18/04/2018 22:18

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 55 16/04/2018 22:47

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 54 16/04/2018 22:47

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 53 14/04/2018 18:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 52 13/04/2018 10:27

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 51 11/04/2018 21:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 50 09/04/2018 22:58

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 49 08/04/2018 13:01

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 48 07/04/2018 09:35

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 47 27/03/2018 21:33

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 46 17/03/2018 09:01

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 45 14/03/2018 00:14

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 44 14/03/2018 00:13

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 43 10/03/2018 18:12

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 42 06/03/2018 22:37

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 41 04/03/2018 00:09

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 40 02/03/2018 12:39

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 39 01/03/2018 19:04

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 38 01/03/2018 19:04

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 37 27/02/2018 12:53

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 36 26/02/2018 12:17

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 35 25/02/2018 22:51

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 34 22/02/2018 23:52

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 33 21/02/2018 19:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 32 20/02/2018 21:39

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 31 20/02/2018 21:09

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 30 18/02/2018 13:43

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 29 17/02/2018 23:48

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 28 17/02/2018 20:19

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 27 16/02/2018 01:12

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 26 15/02/2018 18:49

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 25 13/02/2018 13:37

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 24 12/02/2018 11:04

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 23 11/02/2018 11:57

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 22 11/02/2018 11:43

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 21 08/02/2018 12:55

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 20 07/02/2018 12:35

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 19 07/02/2018 12:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 18 05/02/2018 23:28

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 17 05/02/2018 12:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 16 05/02/2018 12:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 15 04/02/2018 12:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 14 04/02/2018 12:28

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 13 03/02/2018 21:49

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 12 02/02/2018 22:42

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 11 02/02/2018 12:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 10 02/02/2018 12:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 9 01/02/2018 11:53

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 8 31/01/2018 21:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 7 08/12/2016 18:16

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 6 06/11/2016 09:45

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 5 03/11/2016 20:37

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 4 28/10/2016 19:28

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 3 16/10/2016 20:49

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 2 15/10/2016 20:10

Tu Chân Tứ Vạn Niên chap 1 14/10/2016 19:31

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!