Tuyệt Thế Võ Thần

truyện tranh  Tuyệt Thế Võ Thần
SƠ LƯỢC
Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

Nguồn: hamtruyen.com

Thể loại: Manhua Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 4246744 Theo dõi: 1865

Update: 04/11/2019 16:12TỔNG HỢP (297 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tuyệt Thế Võ Thần chap 288 04/11/2019 16:12

Tuyệt Thế Võ Thần chap 287 31/10/2019 22:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 286 29/10/2019 17:10

Tuyệt Thế Võ Thần chap 285 22/10/2019 23:21

Tuyệt Thế Võ Thần chap 284 16/10/2019 21:18

Tuyệt Thế Võ Thần chap 283 14/10/2019 23:30

Tuyệt Thế Võ Thần chap 282 08/10/2019 06:29

Tuyệt Thế Võ Thần chap 281 03/10/2019 17:10

Tuyệt Thế Võ Thần chap 280 01/10/2019 11:30

Tuyệt Thế Võ Thần chap 279 01/10/2019 11:30

Tuyệt Thế Võ Thần chap 278 20/09/2019 12:58

Tuyệt Thế Võ Thần chap 277 18/09/2019 06:36

Tuyệt Thế Võ Thần chap 276 15/09/2019 21:01

Tuyệt Thế Võ Thần chap 275 13/09/2019 23:24

Tuyệt Thế Võ Thần chap 274 03/09/2019 21:44

Tuyệt Thế Võ Thần chap 273 01/09/2019 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần chap 272 01/09/2019 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần chap 271 01/09/2019 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần chap 270 01/09/2019 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần chap 269 01/09/2019 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần chap 268 01/09/2019 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần chap 267 01/09/2019 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần chap 266 01/09/2019 21:55

Tuyệt Thế Võ Thần chap 265 01/09/2019 21:55

Tuyệt Thế Võ Thần chap 264 01/09/2019 21:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 263 01/09/2019 21:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 262 01/09/2019 21:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 261 01/09/2019 21:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 260 01/09/2019 21:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 259 01/09/2019 21:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 258 24/08/2019 17:17

Tuyệt Thế Võ Thần chap 257 12/08/2019 07:08

Tuyệt Thế Võ Thần chap 256 09/08/2019 22:53

Tuyệt Thế Võ Thần chap 255 08/08/2019 00:10

Tuyệt Thế Võ Thần chap 254 28/07/2019 21:32

Tuyệt Thế Võ Thần chap 253 26/07/2019 23:31

Tuyệt Thế Võ Thần chap 252 24/07/2019 22:05

Tuyệt Thế Võ Thần chap 251 11/07/2019 21:09

Tuyệt Thế Võ Thần chap 250 09/07/2019 20:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 249 08/07/2019 07:11

Tuyệt Thế Võ Thần chap 248 04/07/2019 01:46

Tuyệt Thế Võ Thần chap 247 29/06/2019 20:17

Tuyệt Thế Võ Thần chap 246 27/06/2019 22:58

Tuyệt Thế Võ Thần chap 245 18/06/2019 17:39

Tuyệt Thế Võ Thần chap 244 16/06/2019 23:34

Tuyệt Thế Võ Thần chap 243 14/06/2019 13:29

Tuyệt Thế Võ Thần chap 242 05/06/2019 19:06

Tuyệt Thế Võ Thần chap 241 03/06/2019 21:45

Tuyệt Thế Võ Thần chap 240 01/06/2019 22:34

Tuyệt Thế Võ Thần chap 239 02/05/2019 15:16

Tuyệt Thế Võ Thần chap 238 30/04/2019 13:19

Tuyệt Thế Võ Thần chap 237 28/04/2019 12:48

Tuyệt Thế Võ Thần chap 236 24/04/2019 13:26

Tuyệt Thế Võ Thần chap 235 22/04/2019 18:17

Tuyệt Thế Võ Thần chap 234 20/04/2019 14:07

Tuyệt Thế Võ Thần chap 233 12/04/2019 14:22

Tuyệt Thế Võ Thần chap 232 10/04/2019 13:04

Tuyệt Thế Võ Thần chap 231 08/04/2019 20:09

Tuyệt Thế Võ Thần chap 230 30/03/2019 00:49

Tuyệt Thế Võ Thần chap 229 28/03/2019 00:28

Tuyệt Thế Võ Thần chap 228 26/03/2019 05:39

Tuyệt Thế Võ Thần chap 227 18/03/2019 14:26

Tuyệt Thế Võ Thần chap 226 16/03/2019 13:37

Tuyệt Thế Võ Thần chap 225 14/03/2019 22:25

Tuyệt Thế Võ Thần chap 224 08/03/2019 00:32

Tuyệt Thế Võ Thần chap 223 06/03/2019 07:28

Tuyệt Thế Võ Thần chap 222 04/03/2019 08:08

Tuyệt Thế Võ Thần chap 221 23/02/2019 12:16

Tuyệt Thế Võ Thần chap 220 21/02/2019 13:51

Tuyệt Thế Võ Thần chap 219 18/02/2019 22:38

Tuyệt Thế Võ Thần chap 218 03/02/2019 14:03

Tuyệt Thế Võ Thần chap 217 01/02/2019 12:21

Tuyệt Thế Võ Thần chap 216 30/01/2019 13:53

Tuyệt Thế Võ Thần chap 215 24/01/2019 16:32

Tuyệt Thế Võ Thần chap 214 22/01/2019 13:34

Tuyệt Thế Võ Thần chap 213 20/01/2019 16:11

Tuyệt Thế Võ Thần chap 212 13/01/2019 23:06

Tuyệt Thế Võ Thần chap 211 12/01/2019 02:35

Tuyệt Thế Võ Thần chap 210 12/01/2019 02:35

Tuyệt Thế Võ Thần chap 209 01/01/2019 22:39

Tuyệt Thế Võ Thần chap 208 31/12/2018 05:52

Tuyệt Thế Võ Thần chap 207 28/12/2018 21:08

Tuyệt Thế Võ Thần chap 206 20/12/2018 20:50

Tuyệt Thế Võ Thần chap 205 18/12/2018 20:11

Tuyệt Thế Võ Thần chap 204 16/12/2018 21:12

Tuyệt Thế Võ Thần chap 203 07/12/2018 22:00

Tuyệt Thế Võ Thần chap 202 06/12/2018 21:15

Tuyệt Thế Võ Thần chap 201 05/12/2018 20:23

Tuyệt Thế Võ Thần chap 200 28/11/2018 19:41

Tuyệt Thế Võ Thần chap 199 27/11/2018 20:04

Tuyệt Thế Võ Thần chap 198 24/11/2018 20:33

Tuyệt Thế Võ Thần chap 197 17/11/2018 13:18

Tuyệt Thế Võ Thần chap 196 12/11/2018 20:17

Tuyệt Thế Võ Thần chap 195 08/11/2018 19:36

Tuyệt Thế Võ Thần chap 194 06/11/2018 19:57

Tuyệt Thế Võ Thần chap 193 06/11/2018 19:57

Tuyệt Thế Võ Thần chap 192 06/11/2018 19:57

Tuyệt Thế Võ Thần chap 191 25/10/2018 13:04

Tuyệt Thế Võ Thần chap 190 25/10/2018 13:04

Tuyệt Thế Võ Thần chap 189 19/10/2018 19:10

Tuyệt Thế Võ Thần chap 188 16/10/2018 20:02

Tuyệt Thế Võ Thần chap 187 12/10/2018 12:27

Tuyệt Thế Võ Thần chap 186 12/10/2018 12:27

Tuyệt Thế Võ Thần chap 185 02/10/2018 21:36

Tuyệt Thế Võ Thần chap 184 28/09/2018 21:19

Tuyệt Thế Võ Thần chap 183 23/09/2018 20:38

Tuyệt Thế Võ Thần chap 182 20/09/2018 18:31

Tuyệt Thế Võ Thần chap 181 17/09/2018 19:39

Tuyệt Thế Võ Thần chap 180 14/09/2018 18:19

Tuyệt Thế Võ Thần chap 179 09/09/2018 21:05

Tuyệt Thế Võ Thần chap 178 06/09/2018 18:55

Tuyệt Thế Võ Thần chap 177 04/09/2018 18:24

Tuyệt Thế Võ Thần chap 176 30/08/2018 19:00

Tuyệt Thế Võ Thần chap 175 27/08/2018 18:21

Tuyệt Thế Võ Thần chap 174 22/08/2018 22:58

Tuyệt Thế Võ Thần chap 173 19/08/2018 21:39

Tuyệt Thế Võ Thần chap 172 14/08/2018 22:10

Tuyệt Thế Võ Thần chap 171 11/08/2018 20:07

Tuyệt Thế Võ Thần chap 170 07/08/2018 18:05

Tuyệt Thế Võ Thần chap 169 06/08/2018 20:50

Tuyệt Thế Võ Thần chap 168 02/08/2018 19:16

Tuyệt Thế Võ Thần chap 167 31/07/2018 18:55

Tuyệt Thế Võ Thần chap 166 28/07/2018 06:31

Tuyệt Thế Võ Thần chap 165 28/07/2018 06:31

Tuyệt Thế Võ Thần chap 164 21/07/2018 20:26

Tuyệt Thế Võ Thần chap 163 15/07/2018 20:09

Tuyệt Thế Võ Thần chap 162 13/07/2018 21:27

Tuyệt Thế Võ Thần chap 161 11/07/2018 18:52

Tuyệt Thế Võ Thần chap 160 07/07/2018 20:11

Tuyệt Thế Võ Thần chap 159 02/07/2018 21:17

Tuyệt Thế Võ Thần chap 158 02/07/2018 21:17

Tuyệt Thế Võ Thần chap 157 26/06/2018 20:23

Tuyệt Thế Võ Thần chap 156 24/06/2018 19:27

Tuyệt Thế Võ Thần chap 155 20/06/2018 21:22

Tuyệt Thế Võ Thần chap 154 18/06/2018 20:24

Tuyệt Thế Võ Thần chap 153 09/06/2018 20:15

Tuyệt Thế Võ Thần chap 152 07/06/2018 18:53

Tuyệt Thế Võ Thần chap 151 04/06/2018 18:59

Tuyệt Thế Võ Thần chap 150 31/05/2018 21:32

Tuyệt Thế Võ Thần chap 149 29/05/2018 18:24

Tuyệt Thế Võ Thần chap 148 27/05/2018 21:20

Tuyệt Thế Võ Thần chap 147 25/05/2018 21:41

Tuyệt Thế Võ Thần chap 146 22/05/2018 19:22

Tuyệt Thế Võ Thần chap 145 19/05/2018 19:28

Tuyệt Thế Võ Thần chap 144 15/05/2018 20:15

Tuyệt Thế Võ Thần chap 143 10/05/2018 19:33

Tuyệt Thế Võ Thần chap 142 08/05/2018 20:16

Tuyệt Thế Võ Thần chap 141 04/05/2018 20:11

Tuyệt Thế Võ Thần chap 140 28/04/2018 18:26

Tuyệt Thế Võ Thần chap 139 25/04/2018 19:42

Tuyệt Thế Võ Thần chap 138 23/04/2018 19:06

Tuyệt Thế Võ Thần chap 137 19/04/2018 20:20

Tuyệt Thế Võ Thần chap 136 19/04/2018 20:20

Tuyệt Thế Võ Thần chap 135 08/04/2018 20:18

Tuyệt Thế Võ Thần chap 134 05/04/2018 18:41

Tuyệt Thế Võ Thần chap 133 29/03/2018 21:34

Tuyệt Thế Võ Thần chap 132 26/03/2018 20:34

Tuyệt Thế Võ Thần chap 131 22/03/2018 22:07

Tuyệt Thế Võ Thần chap 130 20/03/2018 21:07

Tuyệt Thế Võ Thần chap 129 16/03/2018 18:11

Tuyệt Thế Võ Thần chap 128 13/03/2018 18:21

Tuyệt Thế Võ Thần chap 127 07/03/2018 19:21

Tuyệt Thế Võ Thần chap 126 03/03/2018 18:42

Tuyệt Thế Võ Thần chap 125 01/03/2018 21:24

Tuyệt Thế Võ Thần chap 124 24/02/2018 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần chap 123 21/02/2018 21:22

Tuyệt Thế Võ Thần chap 122 17/02/2018 11:25

Tuyệt Thế Võ Thần chap 121 14/02/2018 18:07

Tuyệt Thế Võ Thần chap 120 08/02/2018 18:32

Tuyệt Thế Võ Thần chap 119 05/02/2018 20:48

Tuyệt Thế Võ Thần chap 118 03/02/2018 20:23

Tuyệt Thế Võ Thần chap 117 31/01/2018 20:27

Tuyệt Thế Võ Thần chap 116 26/01/2018 20:13

Tuyệt Thế Võ Thần chap 115 22/01/2018 22:31

Tuyệt Thế Võ Thần chap 114 20/01/2018 22:30

Tuyệt Thế Võ Thần chap 113 14/01/2018 21:33

Tuyệt Thế Võ Thần chap 112 12/01/2018 21:00

Tuyệt Thế Võ Thần chap 111 11/01/2018 18:53

Tuyệt Thế Võ Thần chap 110 07/01/2018 21:04

Tuyệt Thế Võ Thần chap 109 05/01/2018 19:02

Tuyệt Thế Võ Thần chap 108 31/12/2017 20:42

Tuyệt Thế Võ Thần chap 107 27/12/2017 18:17

Tuyệt Thế Võ Thần chap 106 23/12/2017 20:13

Tuyệt Thế Võ Thần chap 105 18/12/2017 21:11

Tuyệt Thế Võ Thần chap 104 15/12/2017 22:17

Tuyệt Thế Võ Thần chap 103 14/12/2017 18:59

Tuyệt Thế Võ Thần chap 102 12/12/2017 21:13

Tuyệt Thế Võ Thần chap 101 05/12/2017 21:25

Tuyệt Thế Võ Thần chap 100 02/12/2017 20:42

Tuyệt Thế Võ Thần chap 99 02/12/2017 20:42

Tuyệt Thế Võ Thần chap 98 27/11/2017 20:27

Tuyệt Thế Võ Thần chap 97 23/11/2017 21:34

Tuyệt Thế Võ Thần chap 96 20/11/2017 20:27

Tuyệt Thế Võ Thần chap 95 17/11/2017 19:20

Tuyệt Thế Võ Thần chap 94 14/11/2017 18:49

Tuyệt Thế Võ Thần chap 93 06/11/2017 18:32

Tuyệt Thế Võ Thần chap 92 01/11/2017 21:27

Tuyệt Thế Võ Thần chap 91 30/10/2017 18:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 90 27/10/2017 21:21

Tuyệt Thế Võ Thần chap 89 24/10/2017 18:27

Tuyệt Thế Võ Thần chap 88 20/10/2017 21:42

Tuyệt Thế Võ Thần chap 87 18/10/2017 20:21

Tuyệt Thế Võ Thần chap 86 11/10/2017 20:52

Tuyệt Thế Võ Thần chap 85 09/10/2017 18:34

Tuyệt Thế Võ Thần chap 84 07/10/2017 18:14

Tuyệt Thế Võ Thần chap 83 05/10/2017 18:34

Tuyệt Thế Võ Thần chap 82 30/09/2017 20:14

Tuyệt Thế Võ Thần chap 81 25/09/2017 20:32

Tuyệt Thế Võ Thần chap 80 18/09/2017 20:22

Tuyệt Thế Võ Thần chap 79 17/09/2017 19:51

Tuyệt Thế Võ Thần chap 78 12/09/2017 20:01

Tuyệt Thế Võ Thần chap 77 10/09/2017 18:57

Tuyệt Thế Võ Thần chap 76 07/09/2017 19:17

Tuyệt Thế Võ Thần chap 75 06/09/2017 21:35

Tuyệt Thế Võ Thần chap 74 05/09/2017 19:11

Tuyệt Thế Võ Thần chap 73 25/08/2017 21:00

Tuyệt Thế Võ Thần chap 72 21/08/2017 19:56

Tuyệt Thế Võ Thần chap 71 17/08/2017 19:27

Tuyệt Thế Võ Thần chap 70 12/08/2017 20:23

Tuyệt Thế Võ Thần chap 69 10/08/2017 21:23

Tuyệt Thế Võ Thần chap 68 08/08/2017 20:13

Tuyệt Thế Võ Thần chap 67 01/08/2017 20:03

Tuyệt Thế Võ Thần chap 66 25/07/2017 20:11

Tuyệt Thế Võ Thần chap 65 22/07/2017 19:44

Tuyệt Thế Võ Thần chap 64 18/07/2017 21:04

Tuyệt Thế Võ Thần chap 63 16/07/2017 20:12

Tuyệt Thế Võ Thần chap 62 10/07/2017 20:10

Tuyệt Thế Võ Thần chap 61 08/07/2017 19:50

Tuyệt Thế Võ Thần chap 60 04/07/2017 20:47

Tuyệt Thế Võ Thần chap 59 30/06/2017 20:07

Tuyệt Thế Võ Thần chap 58 24/06/2017 19:59

Tuyệt Thế Võ Thần chap 57 21/06/2017 20:06

Tuyệt Thế Võ Thần chap 56 19/06/2017 18:49

Tuyệt Thế Võ Thần chap 55 16/06/2017 20:25

Tuyệt Thế Võ Thần chap 54 10/06/2017 21:58

Tuyệt Thế Võ Thần chap 53 08/06/2017 21:49

Tuyệt Thế Võ Thần chap 52 05/06/2017 19:58

Tuyệt Thế Võ Thần chap 51 03/06/2017 19:12

Tuyệt Thế Võ Thần chap 50 29/05/2017 21:40

Tuyệt Thế Võ Thần chap 49 26/05/2017 20:51

Tuyệt Thế Võ Thần chap 48 25/05/2017 18:34

Tuyệt Thế Võ Thần chap 47 20/05/2017 12:06

Tuyệt Thế Võ Thần chap 46 17/05/2017 21:29

Tuyệt Thế Võ Thần chap 45 13/05/2017 20:07

Tuyệt Thế Võ Thần chap 44 06/05/2017 20:41

Tuyệt Thế Võ Thần chap 43 02/05/2017 21:12

Tuyệt Thế Võ Thần chap 42 01/05/2017 21:06

Tuyệt Thế Võ Thần chap 41 25/04/2017 20:20

Tuyệt Thế Võ Thần chap 40 24/04/2017 18:55

Tuyệt Thế Võ Thần chap 39 23/04/2017 20:27

Tuyệt Thế Võ Thần chap 38 21/04/2017 18:42

Tuyệt Thế Võ Thần chap 37 15/04/2017 21:04

Tuyệt Thế Võ Thần chap 36 10/04/2017 20:09

Tuyệt Thế Võ Thần chap 35 08/04/2017 21:23

Tuyệt Thế Võ Thần chap 34 03/04/2017 20:41

Tuyệt Thế Võ Thần chap 33 29/03/2017 20:37

Tuyệt Thế Võ Thần chap 32 28/03/2017 23:14

Tuyệt Thế Võ Thần chap 31 22/03/2017 19:52

Tuyệt Thế Võ Thần chap 30 20/03/2017 19:20

Tuyệt Thế Võ Thần chap 29 18/03/2017 20:37

Tuyệt Thế Võ Thần chap 28 11/03/2017 21:39

Tuyệt Thế Võ Thần chap 27 07/03/2017 20:21

Tuyệt Thế Võ Thần chap 26 04/03/2017 21:44

Tuyệt Thế Võ Thần chap 25 02/03/2017 19:56

Tuyệt Thế Võ Thần chap 24 02/03/2017 19:56

Tuyệt Thế Võ Thần chap 23 02/03/2017 19:56

Tuyệt Thế Võ Thần chap 22 02/03/2017 19:56

Tuyệt Thế Võ Thần chap 21 02/03/2017 19:56

Tuyệt Thế Võ Thần chap 20 02/03/2017 19:56

Tuyệt Thế Võ Thần chap 19 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần chap 18 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần chap 17 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần chap 16 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần chap 15 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần chap 14 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần chap 13 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần chap 12 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần chap 11 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần chap 10 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 9 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 8 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 7 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 6 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 5 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 4 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 3 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần chap 2 02/03/2017 19:53

Tuyệt Thế Võ Thần chap 1 02/03/2017 19:53

Tuyệt Thế Võ Thần chap i 20/11/2016 18:59

Tuyệt Thế Võ Thần chap h 16/11/2016 23:07

Tuyệt Thế Võ Thần chap g 15/11/2016 19:53

Tuyệt Thế Võ Thần chap f 14/11/2016 21:01

Tuyệt Thế Võ Thần chap e 13/11/2016 19:45

Tuyệt Thế Võ Thần chap d 12/11/2016 19:59

Tuyệt Thế Võ Thần chap c. 11/11/2016 19:50

Tuyệt Thế Võ Thần chap b 10/11/2016 18:59

Tuyệt Thế Võ Thần chap a 09/11/2016 20:20

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end


loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!