OnePucnh Man (One) Gốc Update Chap 109.5 end

truyện tranh OnePucnh Man (One) Gốc
SƠ LƯỢC
Ủng hộ tác giả tại đây:https://plus.google.com/112191043506930552947?hl=vi
  
Truyện lẫn các chap sẽ được cập nhật tại đây

Tác giả: ONE

Nguồn: Blogtruyen.com

Nhóm dịch: Bảo One

Thể loại: Action Anime Comedy Horror Mature Sci-fi Supernatural 16+

Đăng bởi: One_Bảo Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 386124 Theo dõi: 157

Update: 07/02/2018 14:46TỔNG HỢP (122 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 109.5 Bản Phác Thảo Của One 24/04/2017 07:20

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 109 18/04/2017 11:54

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 108 13/04/2017 17:24

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 107 12/04/2017 10:40

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 106.5 Một số ảnh Murata art lại của One 10/04/2017 18:34

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 106 09/04/2017 17:28

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 105 09/04/2017 17:27

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 104 09/04/2017 17:22

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 103 09/04/2017 17:19

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 102 09/04/2017 17:17

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 101 09/04/2017 17:16

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 100 09/04/2017 17:14

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 99 09/04/2017 17:12

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 98 09/04/2017 17:10

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 97 09/04/2017 17:09

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 96 09/04/2017 17:03

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 95 09/04/2017 17:02

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 94 09/04/2017 16:59

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 93 09/04/2017 16:57

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 92 09/04/2017 16:56

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 91 09/04/2017 16:54

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 90 09/04/2017 16:53

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 89 09/04/2017 16:52

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 88 09/04/2017 16:51

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 87 09/04/2017 16:49

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 86 09/04/2017 16:48

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 85 09/04/2017 16:47

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 84 09/04/2017 16:47

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 83 09/04/2017 16:44

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 82 09/04/2017 16:44

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 81 09/04/2017 16:42

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 80 09/04/2017 16:42

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 79 09/04/2017 16:33

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 78 09/04/2017 16:32

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 77 09/04/2017 16:32

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 76 09/04/2017 16:31

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 75 07/04/2017 15:37

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 74 07/04/2017 15:32

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 73 07/04/2017 15:27

OnePucnh Man (One) Gốc One Pucnh Man Gốc_Chap 72 07/04/2017 15:23

OnePucnh Man (One) Gốc One Pucnh Man Gốc_Chap 71 07/04/2017 15:15

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man Gốc_Chap 70 04/04/2017 11:32

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 69 19/03/2017 19:09

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 68 09/03/2017 12:08

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 67 27/02/2017 18:03

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 66 24/02/2017 16:46

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 65 24/02/2017 16:42

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 64 23/02/2017 18:46

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 63 23/02/2017 17:44

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 62.2 23/02/2017 17:42

OnePucnh Man (One) Gốc Ngày Valentine 13/02/2017 16:27

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 62.1 09/02/2017 15:03

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 61 08/02/2017 16:09

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 60.2 07/02/2017 14:44

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 60.1 06/02/2017 13:27

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 59 05/02/2017 12:14

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 58 04/02/2017 10:38

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 57 03/02/2017 09:55

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 56 02/02/2017 21:23

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 55.3 02/02/2017 12:19

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 55.2 02/02/2017 11:18

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 55.1 01/02/2017 15:08

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 55.0 31/01/2017 10:22

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 54 31/01/2017 07:18

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 53.2 30/01/2017 21:04

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 53.1 30/01/2017 19:33

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 52 29/01/2017 16:32

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 51 28/01/2017 17:52

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 50.2 28/01/2017 15:28

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 50.1 27/01/2017 16:08

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 49 27/01/2017 15:34

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 48 27/01/2017 14:17

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 47 27/01/2017 12:32

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 46 27/01/2017 10:35

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 45.2 26/01/2017 20:53

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 45.1 26/01/2017 19:47

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 44.5 26/01/2017 14:50

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 44 26/01/2017 13:22

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 43 26/01/2017 11:14

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 42 25/01/2017 15:42

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 41 25/01/2017 13:11

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 40 25/01/2017 11:12

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 39 25/01/2017 11:09

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 38 25/01/2017 11:06

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 37 25/01/2017 11:03

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 36 25/01/2017 11:01

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 35 25/01/2017 10:59

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 34 25/01/2017 10:51

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 33 25/01/2017 10:45

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 32 25/01/2017 10:42

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 31 25/01/2017 10:28

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 30 25/01/2017 10:21

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 29 25/01/2017 10:18

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 28 25/01/2017 10:12

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 27 25/01/2017 10:03

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 26 25/01/2017 10:00

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 25 25/01/2017 09:54

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 24 25/01/2017 09:50

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 23 25/01/2017 09:45

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 22 25/01/2017 09:38

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 21 25/01/2017 09:34

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 20 24/01/2017 16:21

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 19 24/01/2017 16:13

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 18 24/01/2017 16:03

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 17 24/01/2017 15:59

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 16 24/01/2017 15:53

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 15 24/01/2017 15:32

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 14 24/01/2017 15:28

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 13 24/01/2017 14:59

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 12 24/01/2017 14:35

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 11 24/01/2017 14:21

OnePucnh Man (One) Gốc Sơ lược một chút về truyện này (Dành cho mấy thanh niên chê vẽ xấu) 24/01/2017 14:08

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 10 24/01/2017 14:02

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 9 24/01/2017 13:57

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 8 24/01/2017 13:51

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 7 24/01/2017 13:43

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 6 24/01/2017 13:38

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 5 24/01/2017 13:33

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man_Chap 4 24/01/2017 13:26

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man _Chap 3 24/01/2017 13:22

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man _Chap 2 24/01/2017 13:17

OnePucnh Man (One) Gốc One Punch Man _Chap 1 24/01/2017 13:06

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Shachiku To Yurei Drop
  • truyện tranh Panty & Stocking Update Chap 4
  • truyện tranh One Punch Man Gốc Saitama Vs Garou Quỷ Nhân Full (Siêu dài)
  • truyện tranh Đấm phát chết luôn Update Chap Zombie man vs vua không nhà
  • truyện tranh Cat story Chap 0.4 Lên
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!