Vĩnh Hằng Chí Tôn

truyện tranh  Vĩnh Hằng Chí Tôn
SƠ LƯỢC
Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.

Tác giả: Kiếm Du Thái Hư

Nguồn: hamtruyen.vn

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Shounen Supernatural Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 2413808 Theo dõi: 1345

Update: 05/11/2019 20:05TỔNG HỢP (204 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 202 05/11/2019 19:59

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 201 31/10/2019 22:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 200 26/10/2019 16:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 199 19/10/2019 14:04

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 198 06/10/2019 21:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 197 03/10/2019 16:49

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 196 29/09/2019 22:55

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 195 27/09/2019 17:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 194 27/09/2019 17:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 193 27/09/2019 17:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 192 11/09/2019 05:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 191 02/09/2019 22:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 190 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 189 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 188 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 187 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 186 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 185 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 184 21/08/2019 23:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 183 19/08/2019 22:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 182 17/08/2019 22:16

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 181 15/08/2019 23:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 180 01/08/2019 01:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 179 28/07/2019 21:24

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 178 24/07/2019 19:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 177 03/07/2019 14:17

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 176 29/06/2019 04:16

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 175 26/06/2019 22:00

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 174 24/06/2019 21:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 173 06/06/2019 20:08

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 172 04/06/2019 22:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 171 03/06/2019 19:02

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 170 29/04/2019 18:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 169 21/04/2019 19:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 168 19/04/2019 15:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 167 17/04/2019 13:55

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 166 15/04/2019 13:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 165 01/04/2019 13:16

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 164 30/03/2019 17:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 163 17/03/2019 16:23

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 162 15/03/2019 13:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 161 13/03/2019 12:57

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 160 04/03/2019 17:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 159 02/03/2019 15:49

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 158 02/03/2019 15:49

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 157 28/02/2019 14:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 157 26/02/2019 22:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 156 25/02/2019 00:24

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 155 22/02/2019 20:15

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 154 20/02/2019 23:01

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 153 20/02/2019 13:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 152 17/02/2019 03:08

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 151 04/02/2019 20:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 150 02/02/2019 23:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 149 31/01/2019 23:13

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 148 26/01/2019 21:19

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 147 24/01/2019 20:41

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 146 22/01/2019 22:57

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 145 14/01/2019 21:23

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 144 12/01/2019 13:58

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 143 09/01/2019 23:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 142 03/01/2019 21:28

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 141 01/01/2019 20:36

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 140 31/12/2018 06:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 139 25/12/2018 12:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 138 23/12/2018 18:45

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 137 20/12/2018 23:06

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 136 12/12/2018 21:19

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 135 11/12/2018 21:26

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 134 10/12/2018 20:30

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 133 09/12/2018 18:30

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 132 22/11/2018 20:26

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 131 17/11/2018 21:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 130 11/11/2018 13:46

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 129 08/11/2018 19:51

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 128 04/11/2018 12:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 127 29/10/2018 13:39

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 126 26/10/2018 18:48

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 125 22/10/2018 18:02

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 124 14/10/2018 20:23

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 123 11/10/2018 19:15

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 122 08/10/2018 12:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 121 30/09/2018 21:51

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 120 27/09/2018 13:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 120 27/09/2018 13:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 119 23/09/2018 13:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 118 16/09/2018 20:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 117 14/09/2018 20:06

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 116 12/09/2018 17:58

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 115 05/09/2018 19:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 114 30/08/2018 17:12

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 113 25/08/2018 20:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 112 20/08/2018 21:04

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 111 18/08/2018 12:43

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 110 11/08/2018 14:18

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 109 06/08/2018 20:41

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 108 04/08/2018 17:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 107 29/07/2018 20:43

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 106 25/07/2018 13:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 105 20/07/2018 19:41

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 104 20/07/2018 19:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 103 10/07/2018 13:06

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 102 05/07/2018 13:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 101 01/07/2018 12:45

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 100 25/06/2018 19:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 99 23/06/2018 12:44

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 98 21/06/2018 13:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 97 10/06/2018 12:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 96 07/06/2018 18:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 95 02/06/2018 12:43

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 94 28/05/2018 18:36

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 93 23/05/2018 19:07

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 92 21/05/2018 11:18

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 91 18/05/2018 17:16

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 90 05/05/2018 12:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 89 30/04/2018 19:06

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 88 20/04/2018 19:11

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 87 13/04/2018 20:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 86 08/04/2018 11:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 85 01/04/2018 12:36

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 84 25/03/2018 12:39

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 83 18/03/2018 10:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 82 09/03/2018 18:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 81 05/03/2018 19:30

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 80 25/02/2018 12:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 79 17/02/2018 00:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 78 11/02/2018 20:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 77 08/02/2018 19:18

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 76 02/02/2018 19:12

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 75 30/01/2018 19:23

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 74 28/01/2018 11:48

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 73 23/01/2018 19:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 72 21/01/2018 11:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 71 17/01/2018 12:48

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 70 14/01/2018 12:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 69 09/01/2018 12:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 68 07/01/2018 12:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 67 05/01/2018 12:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 66 31/12/2017 12:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 65 28/12/2017 19:33

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 64 24/12/2017 13:01

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 63 20/12/2017 12:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 62 17/12/2017 13:00

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 61 14/12/2017 19:17

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 60 10/12/2017 13:12

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 59 06/12/2017 11:55

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 58 03/12/2017 11:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 57 30/11/2017 19:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 56 26/11/2017 12:58

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 55 22/11/2017 12:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 54 19/11/2017 12:18

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 53 16/11/2017 19:47

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 52 12/11/2017 18:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 51 06/11/2017 12:26

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 50 03/11/2017 10:51

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 49 29/10/2017 11:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 48 23/10/2017 12:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 47 18/10/2017 17:49

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 46 15/10/2017 11:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 45 08/10/2017 10:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 44 04/10/2017 19:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 43 01/10/2017 10:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 42 23/09/2017 14:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 41 20/09/2017 13:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 40 16/09/2017 20:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 39 11/09/2017 18:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 38 08/09/2017 12:39

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 37 02/09/2017 18:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 36 28/08/2017 19:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 35 25/08/2017 14:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 34 20/08/2017 12:12

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 33 13/08/2017 12:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 32 10/08/2017 19:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 31 04/08/2017 18:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 30 28/07/2017 18:59

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 29 21/07/2017 14:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 28 14/07/2017 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 27 08/07/2017 10:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 26 01/07/2017 19:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 25 24/06/2017 12:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 24 16/06/2017 19:13

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 23 09/06/2017 13:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 22 02/06/2017 18:57

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 21 26/05/2017 18:14

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 20 20/05/2017 12:04

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 19 13/05/2017 14:46

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 18 08/05/2017 18:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 17 29/04/2017 18:24

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 16 21/04/2017 18:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 15 14/04/2017 18:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 14 08/04/2017 18:28

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 13 01/04/2017 19:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 12 27/03/2017 18:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 11 22/03/2017 12:08

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 10 18/03/2017 17:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 9 13/03/2017 18:00

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 8 05/03/2017 17:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 7 01/03/2017 10:48

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 6 26/02/2017 17:19

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 5 24/02/2017 18:07

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 4 21/02/2017 12:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 3 19/02/2017 17:24

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 2 17/02/2017 17:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 1 16/02/2017 17:35

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end


loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!